B62J 1/00

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 288247

Dátum: 08.01.2015

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Sedadlo tvorí sedacia časť (1), ktorá má šípový tvar. Zo spodnej strany sedacej časti (1) sú aplikované tri pätky (5), dve v zadnom konci (3) a jedna v prednom konci (4). Pätka (5) aplikovaná v prednom konci (4) sedacej časti (1) je spojená s pätkami (5) aplikovanými v zadnom konci (3) sedacej časti (1) odľahčenými plochými tvarovanými pásovinami (10), pričom v ich strednej časti (12) sú tieto pásoviny (10) rovnobežne usporiadané tak...

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6578

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Text:

...7 je znázornené sedadlo s deleným domcom.Sedadlo je tvorené zo sedacej časti l, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany je vedená priehlbina z, ktorá sa smerom od širokého zadného konca ą k zužujúcemu prednému koncu 3 zmenšuje až do stratena. Zo spodnej strany sedacej časti L sú v pozdĺžnej osi sedadla vyhotovené dve pätky Q, v zadnom konci Q jedna a jedna v prednom konci i. Každá pätka Q tvorí jednoliatu časť s kostrou...

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6577

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Text:

...titánových zliatin, a/alebo plastu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1, 2 a 3 je znázomené sedadlo v rôznych pohľadoch. Na obrázku 4, 5 a 6 je znázomené sedadlo s rôznymi tvarmi odľahčovacich otvorov v pásovinách. Na obrázku 7 je znázomený približný tvar pätky. Na obrázku 8 je znázornená sedadlo v rozstrele. Príklady uskutočneniaSedadlo je tvorené zo sedacej časti j, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany...

Usporiadanie na upevnenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6576

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/10, B62J 1/08, B62J 1/00...

Značky: usporiadanie, sedadla, upevnenie

Text:

...priestoru medzi nosnou bočnicou 1 s bočnými osadeníamí lg a plochou prltlačnicou i s perom na vytvorenie pozdĺžneho vedenia pre ploché tyčky sedadla alebo nosná bočnica 1 je vybavená deleným perom Q usporiadaným v priečnom smere s hranolovitým otvorom x, delené pero Q zapadá do drážky ü pritlačnice i, na vytvorenie dvoch pozdlžnych vedení na umiestnenie tyčiek sedadla s kruhovým prierezom s priemerom 7 mm, čo nie je obmedzením alebo oválnym...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8648

Dátum: 15.06.2007

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, cyklistické

Text:

...Také sedlo je mimoriadne účinné pre dosiahnutie vyššie uvedených úkolov, avšak má nedostatky V dôsledku existencie jeho stredového kanálu pomerne veľkýmié rozmermi. V praxi prítomnost tohto kanálu môže spôsobiť problémy pre užívateľa, pretože jeho/jej rôzne orgány najmä pri nízkych teplotách sú vystavené pôsobeniu špatného počasia. Okrem toho v prípade, kedy je jazdné kolo využívané na mokrej vozovke sú rôzne orgány užívateľa v kontakte so...

Bicyklové sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4467

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, bicyklové

Text:

...presne nad spojnicou dotykov predného a zadného kolesa s terénom. Ak cyklista tlači na pravý pedál,ťažisko sa posunie doprava a cyklista musi nakloníť bicykel doľava a naopak. Preto je oveľa výhodnejšie pohyblivé,bočne výkyvne uloženie sedla, ktoré sa dokáže prispôsobiť momentálnym pomerom, môže byt dostatočne široké, pohodlné, netlači, nebráni v pohybe, jazda s nim je dokonca rýchlejšia, cyklista dokáže zvládnuť ťažší prevod a jazda s...

Sedadlo na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284883

Dátum: 02.01.2006

Autor: Bavaresco Roberto José

MPK: B62J 1/00

Značky: sedadlo, bicykel

Zhrnutie / Anotácia:

Sedadlo na bicykel obsahuje dve oddelené sedadlá (2, 3) nesené podporným prvkom (4) pripevneným k rámu bicykla a umiestnené symetricky bočne na smer pohybu bicykla. Každé sedadlo (2, 3) obsahuje aspoň prvú časť (2', 3') sedadla, pevnú podpornému prvku (4), a aspoň druhú časť (2'', 3'') sedadla, pohyblivú k prvej časti (2', 3') sedadla. Táto druhá časť (2'', 3'') je otočne spojená s čapom (10, 11) definujúcim horizontálnu os (10a, 11a) kolmú na...

Oporná kostra telesa sedla pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4655

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: kostra, bicykel, tělesa, oporná, sedla

Text:

...jej konštrukcie, pričom nesmie predstavovať žiadne komplikácie ako 2 hľadiska výroby, tak0008 Zhora uvedená úloha bola splnená vyvinutimusporiadania kostry podľa tohto vynálezu, ktorá mácharakteristické znaky, uvedené vo význakovej časti nároku l.0009 Predmetom vynálezu je tiež teleso sedla bicykla pre kombinované využitie so zhora uvedenou kostrou.Toto teleso sedla je definované V nároku 2.Prehľad obrázkov na vykresoch0010 Predmetný...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8213

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: cyklistické, sedlo

Text:

...correlationof corporeal function and structure, J. Urol. 1996 October,156(4)l 320-9).0006 Druhý urológ Ulrich Schwarzer z urologického oddelenia univerzitného lekárskeho centra V Kolíne, 50924 Nemecko, a urológovia Frank Sommer, Teodor Klotz, ClausCremer a Udo Engleman uskutočnili štúdie najprv V roku 19990007 Tieto štúdie viedli k nasledujúcim záverompre zachovanie prúdenia krvi V penise nezávisí na veľkostipodušky, avšak na dĺžke...

Mechanizmus nastavovania sedadla bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4086

Dátum: 04.03.2005

Autor: Macko Ivan

MPK: B62J 1/00

Značky: bicykla, nastavovania, sedadla, mechanizmus

Text:

...nastavovat (aj počas jazdy) tým spôsobom, že pri potrebe nastavenia ťažiska, zatiahne za páku pod sedadlom, ktorú tento mechanizmus obsahuje a vlastnou váhou sedadlo zasunie. Pri zvýšení ta.žiska je potrebné postavit sa do pedálov, zatiahnut za páku a sedadlo sa samočinne nastaví do požadovanej výšky. Proti pootočeniu je sedadlo istené vodítkom. Ako vodítko trubky sedadla slúži samotná kostra bicykla, jej stredová časť a časť zadnej vidlice....

Zostava cyklistického sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4443

Dátum: 07.07.2004

Autori: Martin Peter Gordon, Warner David Benjamin

MPK: B62J 1/00

Značky: cyklistického, sedla, zostava

Text:

...FR l 469 068 sa týka nahustitelného sedla bicykla, majúceho driek, ktorý je posuvný V sedlovej rúrke. Toto usporiadanie je velmi nepraktické a nie je populárne u používateľov. Patentový spis JP-A-411 l 8 O 359opisuje cyklistické sedlo podľa úvodnej časti nároku 1.0008 Podľa tohto vynálezu bola vyvinutá zostava zavesenia cyklistického sedla, obsahujúca sedlové sedadlo,majúce úzky koniec a Široký koniec, rúrkovú jednotku najúcuje osovo...

Sedadlové zloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3733

Dátum: 02.03.2004

Autor: Mereš Branislav

MPK: B62J 1/00

Značky: sedadlové, zloženie

Text:

...drážkovým vedením, čím sa zamedzí otáčaniu sedadla aj pri uvoľnenom skrutkovom spojí.Z technologického a ekonomického hľadiska je výhodné, ak spojovací prvok tvorí so sedlovkoujeden celok.Sedadlovć zloženie podľa tohto technického riešenia môže byt z estetických a/alebo ergonomických dôvodovopatrenć krytom skrutkovćho spoja, ktorý je umiestnený v spojovacej sekcii sedadla.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvctlcnć...

Sedlo pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3970

Dátum: 30.01.2004

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: bicykel, sedlo

Text:

...pričom bude0007 Zhora uvedená úloha bola podľa tohto vynálezu splnená tým, že bolo vyvinuté sedlo pre bicykel, ktoré má dve pozdĺžne súmerné časti, spojené vzájomne na seba V ich zadnej časti v medziľahlej oblasti, rovnako ako V ich0008 Zhora uvedené dve časti sú oddelené v stredovej časti v stredovej rovine, dlhým kanálikom,ktorý je širší vzadu alebo má jednoducho rovnakú šírku,pričom v zadnej časti sedla je usporiadaný žliabikV pozdĺžnej...

Aktívne anatomické bicyklové sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3451

Dátum: 04.03.2003

Autor: Jakubčáková Lucia

MPK: B62J 1/00

Značky: sedadlo, anatomické, aktívne, bicyklové

Text:

...sedadlo l je podľa obr. l tvorené pravou pohyblivou sedadlovou časťou 11. Aktivne anatomické bicyklové sedadlo l je tvorené ľavou pohyblivou sedadlovou časťou 12. Pravá pohyblivá sedadlová časť 11 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktoráje prepojená s bicyklovým kolesom 3. Ľavá pohyblivá sedadlová časť 12 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktorá je prepojená s bicyklovým kolesom 3.Synchronizačná...

Nafukovacie sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 960

Dátum: 14.09.1995

Autori: Dadej Leopold, Švarc Zdeněk

MPK: B62J 1/26, B62J 1/00

Značky: sedadlo, nafukovacie

Text:

...nafukovacia vložka sedadla je na takejto opornej miske fixovaná pomocou pásikov, pevne spojených s pružiacou nafukovacou vložkou pásiky vyrobené z toho istého materiálu ako pružiaca nafukovacia vložka sú s ňou pritom pevne spojené.Nafukovacie sedadlo podľa tohoto technického riešenia umožňuje najmä individuálne nastavenie tuhosti odpruženia sedačky, napríklad na cestnom bicykli v závislosti na hmotnos ti jazdca a charakteru...

Nosný díl sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262113

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rajchrt Jan, Kubínek Jiří, Janda Pavel, Ráfl Jan

MPK: B62J 1/00, B60K 13/06

Značky: nosný, sedla

Text:

...těleso, většinou však zůstává tuhost i V tomto případě ještě nedíostačující. e-li nosný díl vytvořen jako duté těleso, v němž vznikne oddálením horní a spodní stěny sací kanál, je délka tohoto kanálu mnohdy nedostatečiíá.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněuy nosnýin dílem sedla podle vynálezu, jehož podstatou je, že každá z okrajových výztužných dutin tvoří sací kanál propojený s vnější atmosférou vstupním otvorem a s komorou tlumiče...

Sedlo pro jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260969

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bolotov Nikolaj, Duganov Georgij, Bronušac Juzas, Kolomijec Nikolaj, Bobovnikov Leonid, Belikov Viktor, Michno Michail

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, jízdní

Text:

...npunnamsaenun narpysxau . .Bnaroapa eůopnaunn H pącwnmennm roůp npçncxonr ueoőxonmoe nepenemeune no aepwuxanu sou xapxaća nuaxonmerocs ka an scnenennoro Marepnana,pacnonomeuuoro non őyrpaun rasoaux~Kocweä aenocnnenncwa. B pesynhware qero KOHTYD Hapýmnoň nonepxuocru cena npuoöperaeŕ wpeóyeuym reomerpnqecxym QopMY, a coornercranu c ocoőennocwum anawoumécxoro cwpoenun vasa aenocnne- o ncra.Hpn STOM nnomab KOHTEKTB ynennqunaewcn H...

Zařízení k lisování sedel pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 228772

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nejedlý Libor, Zvěřina František, Müller Luděk

MPK: C14B 5/02, B62J 1/00

Značky: sedel, zařízení, jízdní, lisování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zlepšení lisování sedel pro jízdní kola. Zařízení sestává z pevné matrice, proti níž je upravena posuvná část opatřená lisovníkem. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že v celé ploše lisovníku 3 jsou vytvořeny odvodňovací otvory 33, jež jsou vyústěny do společné komory 34, která je napojena na přívod 35 tlakového vzduchu. Ve vrchní částí pevné matrice 1 je uložen středicí rámeček. Po obvodě lisovníku 3 je vytvořeno dorazové...