B62D 63/06

Skladací príves za dvojstopové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6868

Dátum: 05.08.2014

Autor: David Libor

MPK: B62D 63/06

Značky: vozidla, přívěs, skládací, dvojstopové

Text:

...jedno samostatné Výklopné dno m,vztýčené nahor, pričom ľavá bočnica korby ě a pravá bočnica korby i spolu s predným čelom i a zadným čelom z sú stočené a zrazené k sebe tak, aby zaberali minimálnu pôdorysnú plochu.Spevnenie korby v rozloženom stave je zabezpečené tesným uložením oboch výklopných dien § alebo jedného samostatného výklopného dna l 0 medzi predným čelom l a zadným čelom g a ľavou bočnicou g a pravou bočnicou i, pričom tieto...

Prepravná jednotka pre vnútrozávodné vlečné manipulačné a zavážacie súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18210

Dátum: 21.03.2013

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B62D 53/00, B62B 3/06, B62D 61/12...

Značky: súpravy, vlečné, zavážacie, vnútrozávodné, manipulačné, jednotka, prepravná

Text:

...oboch ramien vidlicového zdvižného vozíka. Tieto ramená môžu byť do príslušného uloženia zasúvané prostredníctvom operných kladiek usporiadaných na konci každého ramena, pričom po zasunutí do uloženia sú ramená opreté tak, že sa ich oporné kladky pri prepravnejprevádzke neodvaľujú po podlahe.0010 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je nosný rám vybavený opornými kolesami. Tie môžu byť uložené na voľných koncoch oboch priečnych nosníkov...

Príves pre nákladnú jazdnú súpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11166

Dátum: 15.10.2010

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B60G 17/06, B62D 63/06

Značky: jazdnú, nákladnú, súpravu, přívěs

Text:

...spriahnuté s aspoň jedným z kolies odvaľujúcich sa po vozovke. Pritom je výhodné, ak je čerpadlo konštrukčne prispôsobené k vytváraniu tlaku pri otáčaní kolies v oboch smeroch.0007 Prostredníctvom tohto riešenia je k dispozicii prives pre nákladné jazdné súpravy, ktorého zdvíhacie zariadenie je zásobované energiou nezávisle na ťažnom vozidle súpravy, pretože tlak, ktorý je nevyhnutný na uvedenie tohto zdvíhacieho zariadenie do činnosti,...

Príves trajlerového vláčika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10291

Dátum: 26.02.2010

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B62D 63/06, B62B 3/06

Značky: vláčika, trajlerového, přívěs

Text:

...vonkajšie priečne nosníky a jeden stredný priečny nosník. Stredný priečny nosník je opatrený pojazdovým ústrojenstvom, ktoré je vertikálne pevne usporiadané na strednom priečnom nosníku. Možnostina prestavanie nakladacieho otvoru nie sú k dispozícii.Vynález si kladie za úlohu navrhnúť prives trajlerovéhovláčika, ktorý by mal pri plochej konštrukcii zo stranyzavážacej nakládací otvor, ktorý by bol vzhľadom k rozmeromukladaných dopravných...

Vyťahovateľný náves so spojením otočným podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15839

Dátum: 21.09.2009

Autor: Dennison David

MPK: B62D 21/14, B62D 21/20, B62D 53/00...

Značky: podvozkom, spojením, návěs, otočným, vyťahovateľný

Text:

...návesný čap pre pripojenie k návesovej točnici ťažného vozidla pre vlečenie návesu,zadná návesová časť má os s kolesami, ktoré sú v zábere so zemou, a návesová točnica je namontovaná pri zadnom konci zadnej návesovej časti na vlečenie ďalšieho návesu, pričom obe návesové časti sú vzájomne kĺznespojené prostredníctvom prvej a druhej valčekovej zostavy, ktoré sú upravené od seba vzdialené na návese pre záber medzi uvedenou prednou návesovou...

Príves trajlerovej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10414

Dátum: 06.08.2009

Autori: Gailer Markus, Berghammer Fritz

MPK: B62B 3/02, B62D 53/00, B60P 1/64...

Značky: súpravy, přívěs, trajlerovej

Text:

...tvorenému známymi uskutočneniami saváha vnútorného vozidla a jeho nákladu v trajlerovej súprave užneprenáša prostrednictvom vodiacich koliesok na strane vnútorného vozu na vozovku, ale je zachytávaná rámom prívesu a vodiacimi kladkami na strane rámu. Priľnavost vodiacich kladiek k vozovke,ktorá sa jednak určuje podľa pomerne nízkej vlastnej váhy privesu a nie je dostačujúca k tomu, aby odolávala bočným silám spôsobeným najmä odstredivou...

Skladací príves

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11395

Dátum: 19.05.2008

Autor: Oyasaeter Eirik

MPK: B62D 63/06

Značky: skládací, přívěs

Text:

...aby zaaretovala nápravu kolies 7 v prevádzkovom stave. Zarážky Gc pomôžu stabilizovať záves kolesa a nápravu v prevádzkovom stave. Jedno alebo viac oceľových Ianiek alebo reťazi 13, umiestnených medzi rám Za a 2 b azáves kolesa 5 a a 5 b môže pomôcť pri zabezpečovaní stability v prevádzkovom stave. Keď sa ťažné zariadenie 3 c a 3 d zloží dole, tyč 8 bude tlačiť na nápravu kolies 7 tak, že ná rava sa ohne dozadu. Čím viac sa ťažné zariadenie 3...

Vymeniteľné úžitkové vložky do prívesných vozíkov alebo dodávkových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4282

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: vložky, vozíkov, vozidiel, užitkové, dodávkových, prívesných, vyměnitelné

Text:

...aby vložky dostatočne zaistili (pri používaní, nie preprave) proti pohybu alebo boli stabilizované napr. opornými nožičkami, ktoré sa vysunú zospodu podvozku.V rámci tohto riešenia je navrhnutý aj systém vkladania a odkladania príslušných vložiek tak, aby manipulácia s nimi bola nenáročná, rýchla a bezpečná a s minimálnou obsluhou (stačí jedna osoba). Použijú sa opomé nožičky, ktoré sa vsúvajú do samonosného rámu vložky a na nich vložka...

Rozkladacia stanová a/alebo obytná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4281

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: stanová, rozkladacia, vložka, obytná

Text:

...l a na druhom konci s odklápateľnými dielmi 2 a tomuto procesu účinne pomáhajú. Skladací mechanizmus je zložený z dvoch hlavných pevných odklápateľných častí 2, ich úchytné čapy 4 sú prípevnené na nosných rámoch alebo pevných dieloch 21 uchytených ku podlahe vložky 1, čapy sú vzájomne výškovo posunuté a odklápateľné časti 2 majú rozdielnu šírku, aby sa do seba mohli účinne sklopit obr. la až lc. Tieto časti 2 sú spojené elementmi 9 s...

Prívesný vozík s úžitkovými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4280

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: vložkami, užitkovými, vozík, přívěsný

Text:

...v úrovni vrchu bočníc alebo v úrovni vrchu blatnikov alebo inde, aby bolo možné s úžitkovou vložkou manipulovat alebo zabezpečiť uchytenie. Niekedy je potrebné použit na prichytenie špeciálnej úžitkovej vložky odnímateľný mechanizmus napr. ak je potrebné aby vložka na nosiči bola prichytená, ale zároveň sa mohla v prípade potreby odistiť a posúvať o určitú vzdialenosť dopredu - dozadu,čo je napr. potrebné pri vložke s funkciou nosiča...

Ochrana proti podbehnutiu prívesného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1845

Dátum: 06.05.1998

Autor: Husek Stanislav

MPK: B62D 63/06, B62D 63/08

Značky: vozíka, ochrana, přívěsného, podbehnutiu, proti

Text:

...na zadnú časť vozíka. Druhý príklad uskutočnenia je znázornený na obr.4,5 a 5, kde je uplatnená ochrana na jednoná pravovom vozíku v rovnakých pohľadoch ako u prvého príkladu vytvo~Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obr.l až o je zobrazený dvojnápravový prívesný vozík na prepravu napríklad káblových cievok, ktorého zadná časť je opatrená ochranou proti podbehnutiu. Tá je tvorená dvojicou ramien l , ktoré sú jedným koncom otočne...

Přívěs pro dopravu balíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248033

Dátum: 15.01.1987

Autori: Csécsei István, Andrási István, Nagy Sándor, Horváth János, Kállai Ferenc, Baranyai Mátyás, Mogyorósi István, Székely Károly, Gyoerkei Gyoergy

MPK: B62D 63/06

Značky: balíků, dopravu, přívěs

Text:

...vhodně zajištěno tím, že zařízení pro posun .balíků je uspořádárno uprostřed horní ložné části mezi dvěma osami dvojice kol. Horní ložná část je »vytvořena se sklopnými bočními stenami.Zařízení pro posun balíků je opatřeno vidlicemí vhodnými k lisovaní łbalíků, otočnými kolem svislé osy a uovládanými hydraulickým p-racovuním váloem uspořádaným na konci výložníku zařízení pro posun balíků. Vwkladací dosah výložníku se rovná nejméně polovině...