B62D 5/06

Regulační ústrojí úhlu vybočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268504

Dátum: 14.03.1990

Autori: Karászi György, Ivony József, Mádi Jenö, Ratskó István

MPK: B62D 5/06

Značky: úhlu, ústrojí, vybočení, regulační

Text:

...je spojen s prvním potrubím ga případně gg a jejich horní prostor žg pro kapalinu je spojen s třetím potrubím lłg případně llà. V dělící stěně äâ, která od sebe odděluje spodní prostory šš a horní prostor gg pro kapalinu, jsou paralelné vedlesebe uloženy zpětná ventily łł a škrtící ventily 36. Zpětný ventil 34 zabraňuje proudění knpnlíny zo opodního proutoru 55 pro kupaliuu směrem do horního prostoru gg pro kapalínu. Uzomykocí člen šz...

Hydraulický řídicí mechanismus dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267665

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žavoronkov Andrej, Kalmykov Vjačeslav, Rodionova Zinaida, Zachoďakin Petr, Obidin Valerij, Judčic Nikolaj

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulický, mechanismus, dopravního, řídící, prostředků

Text:

...Hanpnnep, runponuuun 6 aunonneua nocpencraon xauana. coenuuawmero cooraercraynuyn nonocra 22 rnnpopacnpeuennrenn l c auyrpeuueň ero nonocrbn, ospaaoaanxoň KOPHVGOH runpopacnpenennrenn 1 H aonoruuxon 2. aunonneuuun nonuu. u nayx napannenbuux nporokoa Hepea ynonnuyrue oraepcrun 21 so anyrpeuueñ mecTepHe 16 H Hepe nonuñ mnuueaoñ san 20 H nonmununł 18 - c cooraewcraynmeň nonocrbn 23 runpouoropa 5 osparuoň caaaną Ľpyraa nouocrs 24 rnnponoropa 5...

Posilovač proudu systému řízení dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266249

Dátum: 13.12.1989

Autor: Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: proudu, systému, posilovač, dopravního, prostředků, řízení

Text:

...B cnnsnym rHponHHHm 9 H nanee B 6 aK. Onnoapenenuo H 3 Hanopnoň rHponHHHH 8 or HCTOqHHKaHHTaHHH nocrynaçw ocnosuoñ norox qepe 3 perynHpymmMH apoçcenh 15 K Bxóy YCHHHTQHLHOPO npoccena 13,H, npoxona-qegea Hero, Taxme nocrynaer K HcnonHHTenbHoMyrHn-. powunnnpý. HpH STOM nnyumep 18 oToBHraercH B Kpaňnee-npanoe nonoxeHHe, a 30 n 0 THHK OCTBETCR B paBHOBeCHOM nonomeHHH non eücwsneu anneHHa B HOHOCTH 23, coownewcwsymmeronaBneHHm na Bxone B...

Ústrojí pro stabilizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264308

Dátum: 12.07.1989

Autor: Perlini Roberto

MPK: B62D 5/06

Značky: stabilizaci, ústrojí

Text:

...možná hodnota tření, 264308 4zatímco spodní hranice je určena tím, aby stabilizační síly byly aktivní, přičemž se přirozeně bere v úvahu předem stanovený koeficient bezpečnosti.Přesunovací ovládací ústrojí působí na kola podle volhy a ncutralizuje činnost zatěžovací jednotky se stálou pružnou energií, čímž se zajišťuje řízení nápravy v obou směrech a klidným způsobem. Je to člen, který v závislostí na daném ovládaním signálu zajistí přesunutí...

Dvoustupňové hydrostatické servořízení vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259755

Dátum: 15.11.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: vozidel, hydrostatické, dvoustupňové, servořízení

Text:

...dvojici rohatek se západkamí,elektromagnety, míkrospínače, třccí spojku, neumožňuje zvládnout výše uvedené rozmanité dynamické stavy řízení. zejména kloubových pobbzků s hmotnými polorámy. Proto i zde při velké rychlosti řízení může docházet k tvrdým nárazům polorámů na sebe a při malé rychlosti řízení k zastavení polorámů před koncovými polohami.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dvoustupnové hydrostatícké servořízení podle vynálezu,...

Spojená hydraulická soustava řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259029

Dátum: 16.09.1988

Autori: Obidin Valerij, Sej Vasilij, Kalmykov Vjačeslav

MPK: B62D 5/06

Značky: řízení, soustava, hydraulická, spojená

Text:

...7 Haxonxwcn B Kpaüuen nenon (no qepremy) nonomeHHR, coeunxa rnnponacoc 15 c ruponuuneů 3 H c runpoaxxyynnropon 18. OnuoBpeMeHHO paöoqan muxocTb nonaonnrcn K runponunnn ynpaBneHnx rnpopacnpeenurena 22, oñecnequnammero sapanxy rnpoaxxymynnropa 18.Ecnn rupoaxKyMynxTop 18 paspamen, T 0 on Haquuaer sapamarbcn or rupona coca 15 no ocwumenun annena, ueo 6 xonuMoro nnn nepeuemennx sonowuuxa run popacnpeenurena 5 B npanoe (no uepTexy) nonomenue,...

Spojená hydraulická soustava řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258438

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kalmykov Vjačeslav, Obidin Valerij, Sej Vasilij

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulická, spojená, soustava, řízení

Text:

...nom cpencrné paöoraer cueymmnu o 6 pasóM.B Hçňwpanhuou nonoxenuu rnpopacnpeenurenn pynesoro Mexaunana 1 paöoqaä ąnxocrb or runponaćoca 15 nouaewcn K HHHHH 14 rupopacnpenennTenn 5, KOTO puň nonneňcTnueM npyxunu 7 Haxonnrcz B KpañHeM nenom (no qepwemy) nonoxennn,coenuusn runponacoc 15 c runponunneñ 3 H c runhoaxxymynxropom 18. Ouoape 258438ueuno paôouan muxocrb nononrca K runponnnnu ynpanneunn rupobacnpeenurenn 22, oöecneqąnammero sapànxy...

Spojený hydraulický systém řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258436

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kalmykov Vjačeslav, Sej Vasilij, Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulický, spojený, řízení, systém

Text:

...nononnnwennuun ñorpeönrenem, H npoccenb, coenueunmň c nxonuoü runponunueů H c rnpçnnnneů ynpannenuz, npn svou nyxnoanunouuuu rnpopacnpenenuweneu oöecneqena aosMomHocwL coennuenun 5 onon na ero nonoxenuň rupouacoca c axonoů rnponuuneä, a 5 npyrom na ero uonoxeuuů rnnpouacoca - c nononuuwennumu nowpeñnweneu, cnaömena runpaannqecxn coennnenmmniuexnycoóoň rnnpoaxxyuynnropou c cncmemoňero aapanku c ycranoaneúumm nepen HWM oöparnmm runpoxuananou,...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256421

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: zařízení, dvoustupňové, servomotoru, hydraulické, ovládací

Text:

...střed zesilovače průtoku lg. ovládací zařízení ll je napájeno dvěma hydrogenorátory gg. äg,-přičemž hydrogenerátor gg je spojen s přívodní větvi lg zesilovače průtoku lg přímoa hydrogenerátor šg prostřednictvím děličo průtoku äg « coho príoárního výstupu 3) Holíč průtoku ää, standardního provedaní, má škrtící průřaäy gg, §, kterými děli průtok hydrogenarátoru äg mezi primární výstup Š spojený přívodní větví lg s dvoustupňovým ovládacím...

Omezovač chodu pro hydraulický posilovač řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256375

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nascetti Cesare

MPK: B62D 5/06

Značky: posilovač, chodu, řízení, omezovač, hydraulický

Text:

...gł prúchozího tovoru lg.V druhé dutíně Q je uspořádána hnaci tyč gł píipevněná jedním koncem ke kuželu gâ. K vnitřnímu konci hnaci tyče il jsou připevneny dřík Ag telesa gg, které jsoulumĺstěny ve třetí dutině QA, a kulové viko 33 překrývající trubkově těleso âł ventilu.Druhá osová dutina 3 je opatřena diametrálním kanálem 55 pro spojení vnitřku této dutiny s prostorem ll válce ł.Další diametrální kanál gg je trvale spojen s třetí...

Zařízení pro řízení směru vozidel z několika stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254563

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: stanovíšť, zařízení, řízení, vozidel, směru, několika

Text:

...servořízení l ovládá z kabiny podvozku volantem É a pákovým mechanismem §. zdrojem energie je hydrogenerátor g poháněný spalovacím motorem vozidla. Ctyřcestný třípolohový rozvaděč lg se přitom nachází ve střední poloze (D),ve které spojuje vstupní otvor ll s výstupním otvorem lg a odpadní otvor lg s výstupním otvorem lg a signální otvor lg s odpadním otvorem lg, takže přídavné jednočinné přestavnéústrojí 1 je tlakově odlehčeno a rozváděč Ä...

Hydraulické servořízení vozidel ovladatelné z více stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254562

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: vozidel, servořízení, stanovíšť, hydraulické, více, ovladatelné

Text:

...je hydrogenerátor g tlakově odlehčen. Třípolohovy řídící rozvaděč lg jn opatřen elektromagnetickým přestavným ústrojím 5 elektromaqnety lg, ll, ale může být též opatřen mechanickým nebo pneumatickým nebo kombinovaným přestavným úst 2 n 1 ím. spínače eloktrnmagnetů jsou umístčny na pracovním stanovišti, kterýchmůže být libovolný počet.Pokud je tŕuba ovladat řízení ze stanoviště mimo vozidlo, je možno na kratší vzdálenost použít spojovnního...

Hydraulické řídicí ústrojí dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253280

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zachoďakin Petr, Obidin Valerij, Vojnič Leonid, Zujeva Olga, Žavoronkov Andrej, Polušin Jurij, Inočkin Vladimir

MPK: B62D 5/06

Značky: ústrojí, prostředků, hydraulické, dopravního, řídící

Text:

...c pynepmm Banou 4, a npyroü - KHneMaTHqecKH coenuea c runpoMoTopoM 6 oüpawnoü cngąu. HpnapameHHn pyneaoro nana 4 nponcxonr-nepeuemguue nTynKn 7 H cnasannoroöoqah mnaKocTbo 1 rHnpoHacoca (He noxaaau) nonaérça B rupoMoTop 6 oöparaoň canan, KOTODMĚ qepes BTYHKY 7 KHHeMaTuqecxH cansan c pynesu Bànon 4.Hpu spamennu runpouowopa 6 oőparnoň csnsn nponcxonnr çnemeane sonownnxa 2 paćnpeenH~ renbhoro Mexaunsma B nporusononoxuom Hanpannenuu H Taxmu...

Hydraulické řídicí ústrojí dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253279

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zujeva Olga, Obidin Valerij, Polušin Jurij, Beljanin Vladimir, Arakeljanc Sergej, Vojnič Leonid, Ageječkin Michail

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, řídící, dopravního, prostředků, ústrojí

Text:

...B rHnpoMOTop 6 o 6 paTuoü csnan, Koropmú qepes Knaemarnqecxym cansb nepeMemaeT sonoruux 5 pacnpeennrenn pyneaoro Mexannsua B npernnononomHUM Hanpaáneunn. Bo 3 BpameHHe sonornuka 5 B HeňTpanbHoe nonomenne ocymecTBnHeTcs c nonombm ueHTpHpymmero ycTp 0 ñcTBa 7. Hpn STOM, npn nepeuemexnn 30 HOTHHKa 5 npoucxonuw nepeMemeHne»mTauru 10.n onnoü,u 3 syx ynopnux mañö 9, cmnnammnxnpymnny 8. Hpu ocBo 6 omneHHoM pynenom Bane sa cqer eñcwaux npymnnu 8...

Zařízení pro hydraulické řízení traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245690

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ženišek Jioí

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, traktoru, řízení, zařízení

Text:

...e doeteno eo oo vyrovudvooí otvor n. le obr. 3 je pouutí vyrovndvecíoh vłtví 31 o vyrovnávgcíú ventily 35 v obou hannah dvretíoh non-mmm. válce m. u. nosom oe u dopliování -pusu v um mm dvrotí.lie obr. 4 o 5 je snáoornłno oepoŕádání vyrovdvocího venulu ,zá v piatu a. V píetou je uproveno vybrání 33, která ne nepojeoo výthćnł otvorom u, no výtlečnou strom LL e přepoudtlcím otvoru i ne pŕopoudtdcí. otromz .mi bydreullekáho válce m. Vo...

Hydraulický mechanismus řízení dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251934

Dátum: 13.08.1987

Autori: Žavoronkov Andrej, Obidin Valerij, Jarkin Andrej, Kalmykov Nikolaj

MPK: B62D 5/06

Značky: dopravního, řízení, hydraulický, prostředků, mechanismus

Text:

...(mHr.4 H 5), na oőpameunmm pyr K npyry Topuonbm nonepxHocrax 12 cocwanuum mecwepen 6 Bunonnenm Konbuenue nporoqxn 13 c pasmemennoň B Hnx npyxHHoü 7, a B Kaxoñ cocrannoň mecrepue npoonbnsm nas no nepeceqeuun c KOHLHEBOŘ nporouxoň H pasuemennwu B Heú ynopon 14.Hpu Konuqecrae cocwanuum mecrepen ae Meuee Tpex na nnyrpeuneü nonepxuocüwa Kaxoů na unx Momew ÚHTB Búnonnen npononbuuñ naa 15, a npyxnna 7 Bnmon~~ Kena nnocxoň c oTorHyTuMM KoHuaMM H...

Uspořádání pohonu hydraulického řízení, zvláště pro stavební stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240657

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vászovics Györgyi, Mányai Sándor, Görgényi Frigyes

MPK: B62D 5/06

Značky: stroje, hydraulického, stavební, zvláště, uspořádání, řízení, pohonů

Text:

...łł,łł do rozváděče řízení łg. V případě poruchy hydrogenerátoru g poklesne tlak v jeho výtlačné větví łg, zpětný ventil łł se uzavře a hydraulické řízení je poháněno pouze hydrogenerátorem g. Poklee tlaku ve výtlačne větví łg uvede do funkce eígnelizeční zařízení łâ. ktoré hlásí - opticky či zvukově - poruchu hydrogenerátoru g. Při poruěe hydrogenerátoru g je funkce hydraulíckóho řízení zebezpačována hydrogenerátorem g. přitom se uzavře...

Tlakově kompenzované hydraulické rozváděcí zařízení, nejméně dvou spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238171

Dátum: 01.05.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: zařízení, tlakově, rozváděcí, kompenzované, hydraulické, spotřebičů, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakově kompenzovaných hydraulických rozváděcích zařízení, pracujících nezávisle na zatížení, zásobujících z jednoho zdoje několik spotřebičů, napájených jedním zdrojem - hydrogenerátorem. Každý spotřebič je opatřen rozváděčem vytvořeným jako dvoustupňový zesilovač průtoku, obsahující řídicí člen a zesilovač průtoku. Zesilovač průtoku může být vytvořen jako šoupátko, posuvné v tělese rozváděče, s primárními a sekundárními...

Zařízení pro omezení úhlu vybočení, zejména zadního vozu kloubové soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236852

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mádi Jenö, Karászy György, Ivony József, Ratskó István

MPK: B62D 5/06

Značky: úhlu, zejména, zadního, soupravy, kloubové, omezení, vybočení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení úhlu vybočení pro kloubové soupravy, které slouží k zamezení vybočení předního a zadního vozu v nepřípustném směru. U zařízení je mezi oběma vozy soupravy vestavěno hydraulické ústrojí s alespoň dvěma pracovními válci, které je vždy přes den ventil napojeno na hydraulickou nádrž ventily jsou funkčně spojeny s čidlem směru rejdu řízení pro zachycení pootočení hřídele řízení, přičemž danému směru rejdu řízení je přiřazeno...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249709

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, servomotoru, dvoustupňové, ovládací, zařízení

Text:

...přestavným~ústrojím §§, spojeným ovládací větví §§ se sígnální větví gg.Přestavné ústrojí §§ je propojeno uvnítř hydrogenerátoru gg s přívodní větví lg a externé s ovládací větví âá.Předmět vynálezu v provedení podle obr. 1 pracuje takto Není-li dvoustupňové ovládací zařízení ll v činností, klesne tlak v pružinovém ovládaním prostoru 59 únikom kapaliny přesmalou tryeku 11 až na odpadní tlak. V přívodní větví lg panuje předepínací tlak, který...

Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: ventil, nouzového, hydrogenerátoru, přepouštěcí, servořízení

Text:

...lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg....

Dvoustupňové, tlakově kompenzované hydraulické ovládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234924

Dátum: 15.01.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: ovládací, zařízení, tlakově, dvoustupňové, kompenzované, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvoustupňové, tlakově kompenzované hydraulické ovládací zařízení několika spotřebičů, napájené ze společného hydrogenerátoru, které může plnit funkci jak proporcionálního rozváděče, tak i servomechanismu. Toho se dosahuje odlišným provedením řídicího stupně, který může být proveden buďto jako povelový řídicí člen, nebo jako odměrný objemový člen. Ovládací zařízení podle vynálezu umožňuje výrazně zjednodušit hydraulické...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235845

Dátum: 01.12.1986

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, zařízení, sevromotoru, dvoustupňové, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru, určené zvláště k řízení vozidel, napájené společně s dalším hydromotorem ze společného hydrogenerátoru. Všechny funkce: usměrnění, zesílení průtoku a brzdění negativní zátěže jsou zabezpečeny malým počtem součástí, s relativně malými ztrátami škrcením kapaliny a s maximální provozní spolehlivostí. Toho je podle vynálezu dosaženo tím, že rozváděč, násobič průtoku a...

Servořízení pro motorová vozidla, zejména traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231096

Dátum: 01.03.1986

Autori: Stejskal Jiří, Doboszynski Jaroslav

MPK: B62D 5/06

Značky: motorová, traktory, servořízení, zejména, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu o názvu "Servořízení pro motorová vozidla, zvláště traktory" spočívá v tom, že na hlavním hřídeli, tvořícím základ montážního celku, je nasunut a připevněn ozubený segment. Dále potom pod ozubený segment jsou na hlavním hřídeli nalisovány postupně kompletní víko, třecí podložka a páka řízen: Takto smontovaná podskupina montážního celku je zasunuta přes vnitřní prostor tělesa servořízení volným koncem hlavního hřídele do...