B62D 29/04

Konštrukčný prvok z plastu pre motorvé vozidlo, ako aj spôsob výroby takéhoto konštrukčného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18633

Dátum: 18.11.2011

Autori: Freitag Tobias, Pentia Bogdan, Hölzel Steffen

MPK: B29C 51/08, B29C 43/18, B29C 43/36...

Značky: plastů, konštrukčného, spôsob, konštrukčný, prvků, prvok, vozidlo, výroby, motorvé, takéhoto

Text:

...súčiastka vytvára prekrytie spodku motorového vozidla a GMT konštrukčná súčiastka vytvára predovšetkým vzduchový kanál alebo prívod vzduchu. Cez jeden alebo viaceré vzduchové kanály/prívody vzduchu sa počas jazdy vedie vzduch vedený pozdĺž prekrytia spodku vozidla cez vzduchový kanál kchladeným súčiastkamvozidla, napríklad brzdám vozidla. Vzduchové kanály sú teda stvárnené napríkladako brzdové vzduchové kanály.Pri spôsobe podľa...

Predný modul motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12108

Dátum: 06.06.2011

Autori: Mary Raphaël, Joly-pottuz Pascal

MPK: B62D 25/08, B62D 29/04

Značky: motorového, predný, modul, vozidla

Text:

...pôsobiace na uvedený podporný prvok mohli príslušne rozptýliť vo vertikálnych podporných prvkoch. Hoci celková hmotnosť predného modulu sa zvýši ako výsledok zavedenia priečnych podpier, celková hmotnosť sa však môže na odplatu celkovo znížiť ako výsledok úspory hmotnosti kvôli skutočnosti, že sa môže vytvoriť horný horizontálny podporný prvok s nižšou stabilitou.0012 Podla ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu sa podporné prvky skladajú z...

Predný modul motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14605

Dátum: 06.06.2011

Autori: Joly-pottuz Pascal, Mary Raphaël

MPK: B62D 29/04, B62D 25/08

Značky: motorového, predný, vozidla, modul

Text:

...získa prvok. ktorý má vynikajúce mechanické vlastnosti jednak pri zaťažení tlakom atiež pri zaťažení ohybom. Týmto sa celková stabilita vyrobeného predného modulu zodpovedajúcim spôsobom výrazne zvýši.0019 Podla ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu má predný modul tiež schránku na uchytenie kapoty motorového vozidla, kde táto schránka je konštruovaná na hornom horizontálnom podpornom prvku. Tomuto účelu môže napríklad slúžiť druhá sekcia medzi...

Šasi vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17781

Dátum: 25.06.2010

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 23/00, B62D 29/00, B62D 29/04...

Značky: šasi, vozidla

Text:

...Iisovaného oceľového šasi. Táto prihláška ide ďalej než W 0 2009/122178 a navrhuje prednostné orientácie vláknovej výstuže v kompozitných plošných dielcoch.0013 Navrhujeme preto šasi vozidla obsahujúce rámovú kostru vzájomne spojených rúrkových úsekov kruhového prierezu a najmenej jeden kompozitný plošný dielec pripojený k rámovej kostre, pričom aspoň část kompozitného plošného dielca je z jednosmerných vlákien. Použitím moderných...

Modul prednej časti pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10361

Dátum: 16.06.2009

Autori: Riviere Caroline, Ménard Magalie, Gonin Vincent

MPK: B62D 29/04, B62D 25/08, B62D 21/15...

Značky: vozidlo, prednej, modul, motorové, částí

Text:

...karosérie vozidla. Je vybavený vrchným nosníkom 20. spodným stĺpikom 22 a zvislým pravým 24 a ľavým 25 stĺpikom.0015 Pravý zvislý stĺpik 24, resp. ľavý zvislý stĺpik 25 konštrukčného rámu 4 pozostáva z množstva deformovateľných prvkov 28. V predpokladanom spôsobe realizácie sú za sebou umiestnené v zvislom smere Z štyri deformovateľné prvky 28.1 až 4. Vjednom variante realizácie je zvislý stĺpik tvorený deformovatelnou spojítou rampou....

Spôsob výroby konštrukčnej škrupiny úsporného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12329

Dátum: 11.10.2007

Autori: Negre Cyril, Negre Guy

MPK: B29C 44/12, B62D 33/00, B62D 29/04...

Značky: konštrukčnej, spôsob, škrupiny, vozidla, výroby, úsporného

Text:

...súčasti2 kompozitných materiálov, pričom konštrukčná škrupina jevytvorená z dvoch hlavných prvkov, ktorých zodpovedajúce plochy sú vodorovné, čím je definovaná spodná polovica škrupiny a horná polovica škrupiny, pričom každá z týchto polovíc škrupín je formovateľná vo vhodnej forme a vybrateľná z tejto formy, a nato sú polovice škrupín zostavené pozdĺž ich zodpovedajúcich plôch pre vytvorenie konštrukčnej škrupiny0010 Využívanie...

Držiak svetlometnej jednotky, spôsob jeho výroby a čelná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8048

Dátum: 06.08.2007

Autori: Becher Harald, Joly-pottuz Pascal

MPK: B62D 25/08, B62D 29/04, B60Q 1/04...

Značky: spôsob, jednotky, svetlometnej, výroby, držiak, čelná, jednotka

Text:

...v horizontálnom smere, najmä v smere y,čo umožňuje vstavat držiak svetlometnej jednotky do motorového vozidla aj pri väčších výrobných toleranciách. Tým sú napokon realizované aj nákladovo priaznivé držiaky, pretožesa v dôsledku väčších prípustných výrobných tolerancii zmenší aj zmätkovitosť držiakov.Ďalej je vdôsledku možnosti translačného posúvania úložnej oblasti vprotiklade knapr. rotačnému pohybu úložnej oblasti vzhľadom na držiak...

Predný koniec motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15663

Dátum: 13.08.2005

Autori: Bauer Vitalij, Pillas Thomas, Zhao Gaoming, Opperbeck Guido, Raulf Robert

MPK: B62D 25/08, B60R 21/34, B62D 29/04...

Značky: predný, vozidla, motorového, koniec

Text:

...vytvorenie predného konca s montážnym nosníkom v úvode spomínaného druhu, ktorý pri dostatočnej deforrnačnej dráhe prednú stranu vozidla kryjúcich vonkajších krycích prvkov umožní nižšiu konštrukčnú výšku prednej strany vozidla.0008 Táto úloha je pri prednom konci vyššie uvedeného druhu riešená znakmi význakovej časti patentového nároku 1.0009 Pre vynález je podstatné vypustenie horného priečneho zámkového nosníka na montážnom nosníku, takže...

Způsob výroby karosérie obytných přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258361

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vlasák František

MPK: B62D 29/04

Značky: obytných, karosérie, způsob, přívěsů, výroby

Text:

...výrobě, která je založena na postupném zhotovení laminátových dílů a jejích spojení, na obr. 6 až 12 je znázorněn postup výroby při kusové výrobě, kde je pouze laminátový výrobek - vnitřní tvar spodní stavby laminován na pevnou formu, zatímco další laminování je prováděno na tvary zhotovené z lehčené hmoty, např. polystyrénu. Jednotlivé laminátové díly lze zhotovit V jakékoliv časové posloupnosti.Na obr. 1 je znázorněn příčný řez...