B62D 23/00

Zlepšenie elektrických vozidiel alebo týkajúce sa elektrických vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20326

Dátum: 22.07.2011

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 21/02, B62D 21/03, B60K 1/04...

Značky: vozidiel, zlepšenie, elektrických, týkajúce

Text:

...vlákien, a tým žeobsahuje väčší počet upevňovacích bodov poskytnutých po okraji plechu na demontovatelné pripevnenie prvku k podvozku, kde prvok podvozku, ked je namontovaný, tvorí nosnú časť podvozku.0010 Vyrovnané vlákna sa môžu rozkladať od jedného upevňovacieho bodu kdruhému upevňovaciemu bodu, čo umožňuje presun zaťaženia vnútri kombinovanej konštrukcie, čo je prvok podvozku a zvyšujúca časť podvozku. To umožňuje, aby kryt batérií tvoril...

Šasi vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17781

Dátum: 25.06.2010

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 29/04, B62D 29/00, B62D 23/00...

Značky: šasi, vozidla

Text:

...Iisovaného oceľového šasi. Táto prihláška ide ďalej než W 0 2009/122178 a navrhuje prednostné orientácie vláknovej výstuže v kompozitných plošných dielcoch.0013 Navrhujeme preto šasi vozidla obsahujúce rámovú kostru vzájomne spojených rúrkových úsekov kruhového prierezu a najmenej jeden kompozitný plošný dielec pripojený k rámovej kostre, pričom aspoň část kompozitného plošného dielca je z jednosmerných vlákien. Použitím moderných...

Šasi vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14042

Dátum: 02.04.2009

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 23/00

Značky: šasi, vozidla

Text:

...rúrkové rámové šasi vyžadujúnepretržitú pozornosť odborného operátora a ide preto o veľmi časovo náročný proces.0014 Preto teda navrhujeme šasi pre vozidlo zahrňujúce rám z prepojených rúrkových sekcií a aspoň jedného plátu pripojeného k rámu, ako je deñnované v nároku 1. Pomocou využitia moderných konštrukčných metód, ako je napríklad laserové rezanie, CNC ohýbanie a počítačom riadené zváranie je možno dosiahnuť dobu výroby potrebnú pre...

Podvozok vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19691

Dátum: 02.04.2009

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 23/00

Značky: podvozok, vozidla

Text:

...potrebné diely konštrukcie vozidla sú potom bodovo privarené k zostave.0011 Nástroje potrebné na vytvorenie podvozku sú fyzicky veľké a preto musia byť uložené vo veľkom objekte. Do podvozku, nástrojov a objektu sú preto zahrnuté podstatné náklady na materiál (so súvisiacou ekologickou stopou), hmotnosť výsledného podvozku spôsobuje podstatnú trvalú ekologickú stopu ako dôsledok následnej spotreby energie vozidla, a veľký objekt spôsobuje...

Konštrukcia rámu, nádrží a blatníkov stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3181

Dátum: 04.04.2002

Autori: Halaj Štefan, Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: B62D 23/00, B62D 25/16

Značky: blatníkov, stroja, konštrukcia, rámu, nádrží, stavebného

Text:

...z rámu na ktorom je namontovaná skupina motor, hydraulika, prevody, nádrže, blatniky, kapotáž, pracovné zariadenie a kabína. Funkciu zariadenia zabezpečuje obsluha zkabíny pomocou riadiacich a ovládacích prvkov vprevedení mechanickom, hydraulickom, elektrickom a ich kombináciou. Zariadenie (obr. 1) pozostáva z telesa rámu 1 s otvormi a návarkami rôznej veľkosti závislej od velkostnej rady stavebných strojov, umiestnenými v bočných...

Podvozek pro přepravu hydraulického nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242814

Dátum: 11.04.1988

Autor: Borsig Eberhard

MPK: B62D 23/00

Značky: prepravu, hydraulického, podvozek, nakladače

Text:

...kol. Naprostá tuhost nápravy a chybějící odpružení hmot nakladače způeobuje silné otřeey a rázy,jimiž trpí jak přepravující automobil, tak vlastní nak 1 adač,u něhož se po krátké době takovéto manipulace objavují závažné poruchy ve spojíoh a rozvodech hydraulického systému.Uvedené nedostatky odstraňuje podvozek pro přepravu hywdreulického nakladače podle vynálezu, jehož podstata spočívav tom, že na čtyřhranněm náboji každého z obou kol zadní...

Rám speciálního nakládacího a vykládacího vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232850

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rosa Jiří, Boháč Pavel

MPK: B62D 23/00

Značky: vykládacího, speciálního, vozíků, nakládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení rámu je jeho vytvoření v podobě soustavy příhradových nosníků s hlavním svislým nosníkem, k jehož střední části jsou připojeny spojovací a úložné plochy pro připojení zvedacího zařízení, pohonné jednotky a ke svislým stranám přední nosníky pro připojení předních pojezdových kol vozíku.

Pružné uloženie kabíny mobilného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 229389

Dátum: 01.04.1986

Autori: Neupauer František, Boháčik Miroslav

MPK: B62D 23/00

Značky: pružné, kabiny, uloženie, stroja, mobilného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pružne uložiť kabínu na nosnú konštrukciu mobilného stroja tak, aby ju bolo možné hydraulicky odklápať a aby stroj mohol jazdiť v lese medzi stromami bez poškodenia predného skla a kabíny nárazom konárov a vetví stromov. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že aspoň jeden pár gumokovových pružín je v jednej ose, čo je os vyklápania, ktoré sa vykonáva priamočiarymi hydromotormi, umiestnenými medzi kabínu a nosnú...