B61L 5/18

Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 288267

Dátum: 01.04.2015

Autori: Kovarik Michal, Burda Martin, Krejza Luboš, Martinec Josef, Kiml Aleš, Teplý Jiří, Doubek Pavel

MPK: B61L 5/18, H05B 33/08

Značky: elektronického, světlo, emitujúcich, diód, systém, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód, najmä na optickú signalizáciu v železničnej doprave, zahŕňa aspoň jeden stĺpec (SL1 až SLK) LED s prídavnými obvodmi. Na vstup striedavého alebo jednosmerného napätia systému je pripojený merací obvod (MOUI) vstupného napätia a prúdu, ktorý je svojím výstupom pripojený k bloku (ZM) zvyšujúceho meniča, obsahujúceho generátor impulzov (GI) a spínač (SP), svojimi meracími výstupmi je merací...

Svietidlo LED a spôsob bezpečného ovládania svietidla LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 288122

Dátum: 28.08.2013

Autori: Židek Martin, Miška Vladimír

MPK: B61L 29/24, B61L 5/00, B61L 29/28...

Značky: svietidlo, bezpečného, svietidlá, ovládania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Inteligentné svietidlo LED na vonkajšiu svetelnú signalizáciu v železničnej zabezpečovacej technike s LED diódami (4) je rozdelené do troch nezávislých sekcií (9) LED, pričom aj svit iba dvoch sekcií (9) LED je postačujúci na splnenie príslušných noriem pre optické vlastnosti tohto svietidla. Funkčnosť každej LED diódy (4) je kontrolovaná troma nezávislými spôsobmi. Uskutočňuje sa kontrola funkčnosti riadiacej a dohliadacej elektroniky každej...

Optický indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2997

Dátum: 08.10.2001

Autor: Kříž Petr

MPK: B61L 5/00, B61L 5/14, B61L 5/12...

Značky: indikátor, opticky

Text:

...spolu sfarebným filtrom a žiarovkou s odrazovou plochou zväzok optických vlákien, osadený na jednom konci centrálnou hlavicou a na druhom konci koncovými šošovkami, upevnenými v čelnom paneli a matrici.Prednosťou tohto technického riešenia je predovšetkým umiestnenie žiarovky vhorizontálnom smere votvorenom profile U. Vzduch, zahriaty infračerveným žiarením vlákna žiarovky nestúpa k zátavu žiarovky, pretože zátav je umiestnený s...

Svetelný indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2856

Dátum: 10.05.2001

Autori: Baťka Jiří, Hrdlička Josef, Juřík Roman, Helán Miloslav

MPK: B61L 5/12, B60Q 1/54, B60Q 9/00...

Značky: světelný, indikátor

Text:

...pretože je umiestnený pri výhybkách a v tejto oblasti už ide vlak nízkou rýchlosťou.Vpremenných cestných dopravných mačkách a informačných tabuliach sa nepoužíva izariadenie, ktoré by eliminovalo nepriaznivý vplyv z osvietenia priamym slnečným svetlom.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky sa odstránia alebo podstatne obmedzia svetelným indikátorom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že zdrojom svetla...