B61L 5/00

Svietidlo LED a spôsob bezpečného ovládania svietidla LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 288122

Dátum: 28.08.2013

Autori: Židek Martin, Miška Vladimír

MPK: B61L 29/28, B61L 5/00, B61L 29/24...

Značky: ovládania, svietidlo, bezpečného, spôsob, svietidlá

Zhrnutie / Anotácia:

Inteligentné svietidlo LED na vonkajšiu svetelnú signalizáciu v železničnej zabezpečovacej technike s LED diódami (4) je rozdelené do troch nezávislých sekcií (9) LED, pričom aj svit iba dvoch sekcií (9) LED je postačujúci na splnenie príslušných noriem pre optické vlastnosti tohto svietidla. Funkčnosť každej LED diódy (4) je kontrolovaná troma nezávislými spôsobmi. Uskutočňuje sa kontrola funkčnosti riadiacej a dohliadacej elektroniky každej...

Zariadenie na zisťovanie prevádzkového stavu železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5454

Dátum: 07.05.2010

Autori: Klonfar Martin, Prokopec Radek, Vodička Petr, Hlaváč Jiří

MPK: B61L 21/00, B61L 5/00

Značky: zisťovanie, prevádzkového, železničných, stavu, výhybiek, zariadenie

Text:

...6 je svojimi vstupnú 9 informácii o smere prestavovania pripojené k bloku 2 riadenia smeru prestavovania výhybky a kontroly jej koncovej polohy. Napäťovým vstupom 7 je pripojené k napájacej sústave so svorkarni F 1, F 2, F 3, N a ďalej je pripojené k vyhodnocovaciemu počítaču 10.Pri zmene polohy prestavníka 3, na základe povelu zo staničného zabezpečovacieho zariadenia ldo bloku 2 riadenia smeru prestavovania výhybky a kontroly jej...

Svetelný ukazovateľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 286724

Dátum: 11.03.2009

Autori: Helán Miloslav, Hrdlička Josef, Baťka Jiří, Juřík Roman

MPK: B60Q 9/00, B60Q 1/50, B61L 5/00...

Značky: světelný, ukazovateľ

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný ukazovateľ, najmä na návesti povolenej rýchlosti koľajových železničných vozidiel, má každý rastrový otvor (3) slúžiaci ako jeden svietiaci bod vytvorený najmenej tromi LED diódami (5, 5.1, 5.2, 5.3) vzájomne orientovanými v definovanom priestorovom usporiadaní na dosiahnutie vyžarovacieho uhla v rozsahu od 20° až do 100° v horizontálnej aj vertikálnej rovine. V jednom rastrovom otvore (3) sú usporiadané tri LED diódy (5, 5.1, 5.2,...

Zariadenie na bezkontaktné stanovenie energetickej náročnosti pohonu ovládača výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7658

Dátum: 17.01.2008

Autori: Jernej Günther, Tafeit Dietmar

MPK: B61L 5/00, B61L 7/00

Značky: ovládača, náročnosti, výhybky, bezkontaktné, pohonů, zariadenie, energetickej, stanovenie

Text:

...pohon, je zariadenie podľa vynálezu ďalej vytvorené tak, že je usporiadaný aspoň jeden ďalší senzor na alebo okolo fázového vodiča, najmä fázy vonkajšieho vodiča aspätného vodiča prebiehajúceho oproti tejto fáze, pričom fázový vodič aspätný vodič sa3 vyhodnocujú za použitia ďalšieho senzora na stanovenie smeru rotácie. V tomto prípade sa pomocou ďalšieho prúdového transformátora zaznamenáva prúd pretekajúci R-fázou resp. prvou fázou...

Snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4502

Dátum: 07.07.2006

Autori: Medek Miroslav, Adamec Jozef, Jemelka Jan, Hlaváč Jiří

MPK: B61L 5/00

Značky: snímač, polohy

Text:

...snímača polohy opatrený ochranným krytom, opatreným bezpečnostným zámkom.Prepínací mechanizmus snímača polohy v skrinke s krytom je nesený upevňovacou súpravou, pripevnenou ku klzným stoličkám výhybky, alebo k nosnej konštrukcii mechanizmu samovratnej výhybky. Ovládacia páka prepínacieho mechanizmu snímača je kĺbovo spojená s jazykom výhybky či pohyblivého hrotu srdcovky alebo k prestavnej tyči prestavného mechanizmu samovratnej...

Hnací a blokovací systém pre koľajovú výhybku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7141

Dátum: 03.05.2006

Autor: Granner Robert

MPK: B61L 5/00

Značky: koľajovú, blokovací, systém, výhybku, hnací

Text:

...do zaskakovaciehovybrania zastavovacej tyče a pritom svojim nástavcom brániť pohybublokovacieho zariadenia V smere do jeho odblokovanej polohy.Pre riadenie blokovacieho zariadenia je výhodné použiť znaky nároku 3. Týmto spôsobom je umožnené jednoduché riadenie pohybu blokovacieho zariadenia, ako aj jeho zablokovani v koncovýchPomocou znakov nároku 4 vznikne veľmi jednoduchá konštrukcia pre pohon zastavovacej tyče a blokovacieho zariadenia....

Akčný člen hydraulického záveru s mechanickým uzamykaním a závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4348

Dátum: 05.01.2006

Autori: Navrátil Dušan, Puda Bohuslav

MPK: B61L 5/00

Značky: závorovaním, hydraulického, mechanickým, uzamykáním, člen, akčný, závěru

Text:

...železničných výhybiek,podľa priloženého obrázku zahŕňa valec 10 uzatvorený zľava vekami 11, 12, ktorými na vonkajšiu stranu prechádza suvne piestnica 21 a 31. Veká 11, 12 sú zhodne opatrené jednak plniacímí otvormi 15 a 16 pracovného média,jednak vedeniami 13 pre piestnice 21 a 31 a tesnením 14 proti úniku pracovnej náplne z valca 10. Piestnice 21 a 31 sú vnútri valca 10 rozoberateľné spojene s dutým piestom 41, ktorý je vo valci 10...

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Novák Jaroslav, Martinec Josef, Burda Martin, Doubek Pavel, Fuchs Pavel

MPK: H02M 5/00, H03K 17/00, B61L 5/00...

Značky: bezkontaktný, spínač, trojfázový, bezpečný

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Zámkový systém pre výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3122

Dátum: 01.07.2005

Autori: Sattler Uwe, Klett Jan, Robbe Rolf, Bender Bernd

MPK: B61L 5/00

Značky: zámkový, výhybky, systém

Text:

...sú predstaviteľne rôzne formy uskutočnenia, z ktorých niektore sú vedené v nároku 2. Privytvorení páky by táto mohla byť prostredníctvom sily pružinyzatlačiteľná do žliabkových priehlbní posuvnej súčasti, pričom elektrické prostriedky na Odblokovanie pôsobia na tútoNa uvoľnenie zámku slúžia elektrické prostriedky, ktoré môžu podľa nároku 3 obsahovať vysielač signálov alebo riadiaci obvod. Pod elektrické prostriedky tu je HDŽDÉ zahrnúť...

Čelusťový výmenný uzáver podvalový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4010

Dátum: 01.12.2004

Autori: Věříš Stanislav, Miška Petr, Adamec Jozef, Medek Miroslav

MPK: B61L 5/00

Značky: výměnný, uzáver, podvalový, čeľusťový

Text:

...podval druhého uzáveru a žľabový podval tretieho uzáveru je opatrený izolačnými doskami s izolačnými vložkami a upevňovacímí svomíkmi železničnej výhybky.K žľabovému podvalu prestavadla je pevne pripojené prestavadlo spojené prestavadlovou spojnicou s pohyblivou časťou čeľusťovćho výmenného uzáveru.Prestavadlo je bud do žľabového podvalu prestavadla vložené (obr. l) alebo pomocou príruby k čelu žľabového podvalu prirubového pripojene...

Prestavadlo prírubové

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4009

Dátum: 01.12.2004

Autori: Adamec Jozef, Věříš Stanislav, Medek Miroslav

MPK: B61L 5/00

Značky: přírubové, prestavadlo

Text:

...nedostatky do značnej miery odstraňuje prestavadlo prírubové, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že skriňa prestavadla prírubového je opatrená najmenej jednou prvou prírubou, pričom so žľabovým podvalom prírubového prestavadla je prostrednictvom druhej príruby spojená pomocou upevňovacích svomíkov, zatiaľ čo k výmennému uzáveru je skriňa prestavadla prírubového pripevnená prestavadlovou spojnicou.Podstata...

Sveteľné návestidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1957

Dátum: 12.11.2004

Autori: Ernst Wolfgang, Pöpplow Norbert, Otto Alexander, Walter Harald

MPK: B61L 5/00

Značky: návěstidlo, světelné

Text:

...slnečného svetla. S výhodou sa použijú Štyri Štandardné LED v type konštrukcie SMD. LED pritom nemusí byť prevádzkované na hornej hranici svojho výkonovéhorozsahu, takže je možné očakávať predĺženúživotnosť. Typ konštrukcie SMD môže byť uskutočnený aj v modernej technike chip-on-board(čipy na doske s plošnými spojmi). Týmto spôsobom je k dispozícii viac kompatibilných technológiípre rôzne typy konštrukcie LED, cim sa zlepšíBolo zistené, že...

Zariadenie na zablokovanie pohyblivých dielov výhybiek, najmä uzáveru výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2088

Dátum: 15.10.2004

Autor: Klein Herbert

MPK: B61L 5/00

Značky: dielov, výhybky, najmä, výhybiek, uzávěru, zariadenie, pohyblivých, zablokovánie

Text:

...pričom na tento účel sú vytvorené blokovacie členy, ktoré zabezpečujú, že vonkajšia rúra a vnútomá rúra sa môžu dostať do polohy, v ktorej sú navzájom viazané silovým a tvarovým stykom. Výhodne sa pritom predpokladá, že vnútomá rúra vykazuje otvory na vloženie blokovacích členov, pričom blokovacie členy sú výhodne V radiálnom smere premiestniteľné a tyč vykazuje najmenej jednu na menší priemer osadenú oblasť a vonkajšia rúra vykazuje na...

Zariadenie na diaľkovú kontrolu pohonov výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1069

Dátum: 10.05.2004

Autori: Berliz Gerhard, Oberhoffner Wolfgang

MPK: B61L 5/00

Značky: zariadenie, pohonov, dialkovú, kontrolu, výhybiek

Text:

...ovládacím členom. V tomto prípade sú tak spoločne v jednom konštrukčnom spínačovom diele integrované a spoločne ovládané nie dva,ale tri spínacie kontakty, pričom na jednej kontrolnej úrovni môžu byť umiestnené dva takého3 konštrukčné spinačové diely, takže je celkovo usporiadaných šesť spínacích kontaktov.Na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti je potrebné rešpektovať ďalšie okrajové podmienky,pričom zvláštnu pozornosť vyžaduje najmä zapojenie...

Zariadenie na kontrolu koncovej polohy pre pohyblivé diely výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 538

Dátum: 31.07.2003

Autori: Schnedl Karl, Lassacher Armin

MPK: B61L 5/00

Značky: výhybiek, pohyblivé, polohy, zariadenie, diely, koncovej, kontrolu

Text:

...kontaktnú plochu,alebo nesie klzný krúžok s guľovou kontaktnou plochou. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je pritom kontrolná tyč pod pevným uhlom, výhodne pod uhlom 90 °, spojená s čapom s vradeným spojovacim kusom.Pri prejazde výhybkou sa samozrejme tiež nedá zabrániť tomu, aby pohyblivý diel výhybky, t. j. jazyková koľajnica alebo pohyblivá srdcovka, pod vplyvom valivého zaťaženia nevystupovala a nezostupovala, a preto je zariadenie...

Prekážkové návestidlo malej svietivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3547

Dátum: 01.07.2003

Autor: Chvátal Bohumír

MPK: B61L 5/00, B64F 1/00

Značky: svietivosti, malej, návěstidlo, prekážkové

Text:

...12 a optickou jednotkou 13, medzi sebou Spojenými pružným záverom 11. Ďalej je vybavené tesnením proti vníkaniu vody a prachu a na zostavenej základni opatrenć otvormi na upevnenie a prívod elektrickej energie. Neónová trubica 9 je pevne zabudovaná do optickej jednotky 13. Optická jednotka 13 je opatrená mechanickým bezpečnostným čapom 10, pričom v zostavenej základni 12 je zabudovaný bezpečnostný spínač 6. Optická jednotka 13 opatrená...

Pohon výhybky pre pohyblivé srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1146

Dátum: 16.06.2003

Autor: Schnedl Karl

MPK: E01B 7/00, B61L 5/00

Značky: pohyblivé, výhybky, pohon, srdcovky

Text:

...prestavenie a tým na presné polohovanie stredného zdvihu, výhodne sa použije taká konštrukcia, že doraz je vytvorený ako nahor otvorená drážka steny korýtkového podvalu, rozprestierajúcej sa priečne k pozdĺžnemu smeru podvalu, alebo nepohyblivého dielu výhybky.Celkove sa tak použije nastavovací závemý valec s funkciami posúvania, zablokovania a kontroly zablokovania pohyblivého dielu výhybky s konštrukciou, nastavenou u výrobcu na určitý...

Návestná lampa s optikou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3489

Dátum: 02.05.2003

Autori: Juřík Roman, Ukropec Petr, Šesták Milan

MPK: B61L 5/00

Značky: optikou, lampa, návestná

Text:

...vonkajšia stupňovitá šošovka je z číreho UV stabilného plastu odolného proti pôsobeniu vonkaj ších vplyvov.Hlavnú výhodu tohto technického riešenia je možné vidieť v znížení nákladov na výrobu jednotlivých dielov z plastu, keďže nie je potrebné ich dodatočné opracovanie.Ďalšiu výhodu návestných lámp s optikou podľa tohto riešenia je možné vidieť v nižšej hmotnosti, čo zjednodušuje ich montáž a zároveň znižuje náklady na dopravu.Ďalšiu...

Zariadenie na zablokovanie koncových polôh pohyblivých dielov výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 813

Dátum: 31.07.2002

Autori: Achleitner Herbert, Schnedl Karl, Hörtler Joseph

MPK: B61L 5/00

Značky: poloh, výhybiek, dielov, zariadenie, pohyblivých, koncových, zablokovánie

Text:

...ktoré sa dajú rozšíriť smerom von proti sile pružiny, ich vyhotovenie realizovať tak, aby na uzatváraciu os V podstate kolmé čelné plochy alebo boky šikmých plôch v príslušnej vonkajšej, resp. vnútomej polohe segmentov boli v plošnom styku s protinárazovými plochami voči sebe navzájom posúvateľných rúr a/alebo tyčí, pričom ako sme už uviedli, šikmé plochy sa môžu použiť aj vo vonkajšej polohe.Optimálny plošný styk medzi prstencom alebo...

Excentrický čap pre zámky výhybok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1666

Dátum: 03.07.2002

Autori: Koradi Erich, Steinmann Markus, Baumann Steve

MPK: B61L 5/00

Značky: zámky, excentrický, výhybok

Text:

...koaxiálne usporiadaného valca zasunuteľný kužeľ a je upravený upevňovací prostriedok, ktorým je uvedený valec týmto kužeľom pritlačiteľný, aby sa spôsobilo upnutie s ložiskom zámku, je excentrický čap spojený s ložiskom zámku pevne a nemôže sa ani v radiálnom ani axiálnom smereExcentrický čap podľa vynálezu podľa nároku2 sa líši od excentrického čapu podľa nároku 1tým, že excentrický čap je zasunuteľný do valcovitého dielu - tento diel sa...

Svetelný ukazovateľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3190

Dátum: 04.04.2002

Autori: Baťka Jiří, Helán Miloslav, Juřík Roman, Hrdlička Josef

MPK: B61L 5/00, B60Q 1/50, B60Q 9/00...

Značky: světelný, ukazovateľ

Text:

...svetla najmenej jedna LED dióda, uchytená na zadnej strane ochranného puzdra. Čelný otvor ochranného puzdra vyúsťuje do otvoru čelného paneluvonkajšej ochrannej skrine. V ochrannom puzdre je umiestnená optická sústava a/alebo je predčelným panelom uchytený optický prvok. Optická sústava je vytvorená tak, že v optickej osi sú za LED diódou usporiadané v danej vzdialenosti kondenzor, clonka s malým otvorom a čelná šošovka. Optickým prvkom...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3141

Dátum: 05.02.2002

Autori: Navrátil Dušan, Puda Bohuslav

MPK: B61L 5/04, B61L 5/10, B61L 5/00...

Značky: zámok, závorovaním, mechanicky, posuvný

Text:

...obklopuje tlačná skmtková pružina lg, opretá voľne jedným koncom o tvarovanú vložku g a dmhým koncom o vodiaci element 1, a ďalšia tlačná skrutková pmžina ll, opretá voľne o druhú tvarovanú vložku 3 a ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy Z a § sú umiestnené posuvne v bočniciach 12 neznázomenej stavadlovej skrine, V ktorých sú vytvorené drážky Q a 13.1. S ťahadlom l sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. 1 a na obr. 2 je znázornený...

Optický indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2997

Dátum: 08.10.2001

Autor: Kříž Petr

MPK: B61L 5/12, B61L 5/00, B61L 5/14...

Značky: opticky, indikátor

Text:

...spolu sfarebným filtrom a žiarovkou s odrazovou plochou zväzok optických vlákien, osadený na jednom konci centrálnou hlavicou a na druhom konci koncovými šošovkami, upevnenými v čelnom paneli a matrici.Prednosťou tohto technického riešenia je predovšetkým umiestnenie žiarovky vhorizontálnom smere votvorenom profile U. Vzduch, zahriaty infračerveným žiarením vlákna žiarovky nestúpa k zátavu žiarovky, pretože zátav je umiestnený s...

Nájazdové ovládacie ústrojenstvo výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280896

Dátum: 10.05.1995

Autor: Baumruck Manfred

MPK: E01B 7/02, B61L 5/00

Značky: nájazdové, ústrojenstvo, ovládacie, výhybiek

Zhrnutie / Anotácia:

Na nájazdovom ovládacom ústrojenstve výhybiek je medzi pohonnou jednotkou a prestavovacou tyčou (1) umiestnené spojovacie ústrojenstvo (3), ktoré obsahuje zadržiavaciu kladku (10), v spojenom stave pružne zatlačované do vybrania (9) prestavovacej tyče (1). Aby bolo možné vytvoriť toto spojovacie zariadenie i v stiesnených priestoroch, je vybavené dvoma protiľahlými kladkami (12, 12'), usporiadanými v podstate súmerne k smeru pohybu zadržiavacej...