B61L 1/20

Spôsob zachovania bezpečnostného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288372

Dátum: 08.06.2016

Autori: Harlenderová Magdaléna, Klapka Štěpán, Sukup Jaroslav, Kárná Lucie

MPK: B61L 1/20, G06F 11/14, G06F 21/00...

Značky: bezpečnosťou, systémov, bezpečnostného, odtlačkov, železnici, najmä, vytváraní, spôsob, zachovania, zloženou, stavu, datových, zabezpečovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zachovania bezpečného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov, kde aspoň dve jednotky spoločne vytvárajú odtlačky dát, a pritom súčasne žiadna z nich sama osebe neumožňuje vytvorenie takéhoto dátového odtlačku. Podstata spočíva v tom, že postup vytvorenia odtlačku dát sa rozloží do postupností vytvárania čiastkových odtlačkov dát v stanovenom časovom slede, ktorých...

Zariadenie na zvedenie elektromagnetického impulzu, vyvolaného bleskom, do dvojpásového koľajového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6012

Dátum: 04.01.2012

Autori: Dobiáš Radek, Konarski Jan, Ukropec Petr, Kubela Antonín, Šesták Milan

MPK: B61L 1/20, H02H 3/22

Značky: zariadenie, koľajového, dvojpásového, zvedenie, bleskom, vyvolaného, impulzů, elektromagnetického, obvodů

Text:

...zariadenia alebo ohrevu výhybiek pri jednosmernej trakcii a oboma pásmi koľajového obvodu. Symetrizačná tlmivka pripojením do koľajového obvodu svoj ou funkciou minimalizuje možné ovplyvnenie koľajového obvodu pripojenýrni zariadeniami. Je konštruovaná pre vonkajšie prostredie do železničnej prevádzky bez požiadaviek na obsluhu a s minimálnymi nárokmi na údržbu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú znázornené...

Diagnostický systém výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11990

Dátum: 29.09.2009

Autori: Bollrath Bernhard, Burgass Stefan, Walter Harald

MPK: B61L 5/06, B61L 1/20

Značky: diagnostický, výhybiek, systém

Text:

...prúdu,- zariadenie pre meranie napätia medzi každým vodičom-prispôsobovacie zapojenie pre pripojenie meracích kanálovprúdu a napätia každého vodiča k analógovo/digitálnemu- počítač s analógovo/digitálnym prevodníkom a s pamäťou,- prepojovacie prostriedky pre komunikáciu s nadradenou jednotkou pre spracovávanie dát aMerací modul je preto koncipovaný pre nasledujúce funkcie- prispôsobenie signálov hardwaru počítača,- výpočet činného výkonu...

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284293

Dátum: 29.11.2004

Autori: Husson Henri, Meunier Pierre, Franckart Jean-pierre

MPK: B61L 1/20, G08B 29/16, H03K 19/007...

Značky: vstupný, zberu, jednosmerný, obvody, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Jednosmerný vstupný článok pre obvody zberu dát, najmä pre železnice, obsahuje dve paralelné vetvy (A, B) identických prvkov a každá vetva (A, B) obsahuje aspoň jednu Zenerovu diódu (DZ1, DZ2) a odporový prvok (R2, R18). Vetvy sú spojené dvomi elektronickými väzobnými členmi (U3, U4), obsahujúcimi diódu LED a pripojenými k príslušným bodom medzi odporovými prvkami (R2, R18) a Zenerovými diódami (DZ1, DZ2). Každá vetva obsahuje prepínač (SW1,...

Jednotka na vstupy striedavého napätia v obvodoch zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 283834

Dátum: 02.02.2004

Autori: Husson Henri, Franckart Jean-pierre

MPK: H03K 19/007, G08B 29/16, B61L 1/20...

Značky: zberu, striedavého, jednotka, napätia, vstupy, obvodoch

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka na vstupy striedavého napätia v obvodoch zberu dát, najmä v železničnej doprave, obsahuje najmenej dve vetvy (A, B) ako prostriedky na detekciu vstupu striedavého napätia, obsahujúce rovnaké prvky umiestnené v obidvoch vetvách proti sebe, pričom každá vetva obsahuje najmenej jednu Zenerovu diódu (DZ1. DZ2), optočlen (U1, U2) s LED diódou, diódu (D2, D4) a rezistor (R1, R3), zapojených do série.

Spôsob ochrany objektov pred emisiami vychádzajúcimi z koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 130

Dátum: 17.02.2003

Autor: Windisch Arthur

MPK: B61L 1/20

Značky: koľajového, vozidla, emisiami, spôsob, vychádzajúcimi, ochrany, objektov

Text:

...a spravidla spočívajú v hluku vznikajúcom pri ich prevádzke alebo vo výfukových plynoch (v prípade dieselových lokomotív) vznikajúcich pri ich prevádzke. Za hluk sú zodpovedné najmä spravidla len málo udržované a častodesaťročia staré nákladné vagóny, ktoré najma okremrachotu spôsobeného odvaľovaním negatívne pôsobia predovšetkým hlukom svojich bŕzd a tiež narážaním svojich náraznikov v dôsledku voľného spojenia, to znamená hlukom pritom...

Elektronický bezpečnostný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282389

Dátum: 10.12.2001

Autori: Faran Antonín, Klapka Štěpán, Houser Jiří, Srb Stanislav, Pšenička Pavel

MPK: H03K 17/16, B61L 1/20, H03K 17/76...

Značky: elektronický, spínač, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický bezpečnostný spínač je usporiadaný tak, že výstup dvojcestného usmerňovača (U) je pripojený jednak na vstup spínacieho mostíka (S) a jednak na vstup mikroprocesora (MS) spínacieho mostíka (S), pričom výstup spínacieho mostíka (S) je pripojený v sérii s dohliadacím snímačom (DC) na primárne vinutie výstupného transformátora (VTP) s pravouhlou hysteréznou slučkou, ktorého sekundárne vinutie je pripojené na záťaž (Z). Výstupné svorky...

Zapojení časovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 272506

Dátum: 12.02.1991

Autor: Kaska Miroslav

MPK: B61L 1/20

Značky: obvodů, časovacího, zapojení

Zapojení traťového vedení pro spolupráci se souběžným kolejovým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258805

Dátum: 16.09.1988

Autori: Poupě Oldřich, Zahradník Jiří, Šoltýs Vojtech

MPK: B61L 1/20, B61L 1/18

Značky: zapojení, vedení, kolejovým, souběžným, spolupráci, obvodem, traťového

Text:

...21 A a klidový třetí kontakt 17 C opakovače výstupního relé 11.Při aprâvné činnosti výstroje kolejového obvodu a tračového vedení zpúsobí vstup vlaku do kontrolovaného tratového úseku odpad kotvy kolejového relé łł a přechodné ovlivnění kolejnicového apínče gg, čímž se vyvolá přítah a přidržení kotvy opakcvače kolejnicového spínače 31. Po vyjetí vlaku pokračuje ímpulsní napájení kolejového obvodu činností kodéru lg a nastane kmitání...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje vysokého napětí pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256120

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faran Antonín, Uhlík Alexander, Kyjovský Vladislav

MPK: B60M 5/00, B61L 1/20

Značky: napětí, ohrožujících, omezení, zdroje, obvodů, výstroje, napájecího, kolejových, zapojení, účinků, vysokého

Text:

...gg kontrolního relé, avšak druhá svorka § 33 druhého kontaktu 13 kontrolního relé 3 je spojenasoučasně první svorka 491 vysokonapětového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s první svorkou §l napájecího zdroje § vysokého napětí, tak s první svorkou 691 vysoko 3 256120napěčového vinutí 52 druhého transformátoru 5 a přitom druhá svorka ggg vysokonapěčového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s druhou svorkou gg...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256119

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kyjovský Vladislav, Uhlík Alexander, Faran Atonín

MPK: B61L 1/20, B60M 5/00

Značky: účinků, omezení, kolejových, napětí, zapojení, výstroje, napájecího, obvodů, ohrožujících, zdroje

Text:

...É, přičemž druhá svorka gig prvního kontaktu âl kontrolního relé 3 je spojena jednak s první svorkou Ži napájecího zdroje §, jednak s první vstupní svorkou 1 lfiltru 1 a jednak s třetí sběrnicí § pro místní systémy kolejových příjímačú. Přitom druhá sběrnice gpro napájecí výstroj kolejových ohvodů je spojena s první svorkou ggl druhého kontaktu gg kontrolního relé Ä, přičemž druhá svorka § 33 druhého kontaktu 33 kontrolního relé 3 je...