B61L 1/18

Spôsob nastavenia rozhodujúcich parametrov koľajového obvodu s digitálnym koľajovým prijímačom a s napájacím koncom na dosiahnutie vyššej odolnosti proti ohrozujúcim prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288183

Dátum: 19.03.2014

Autori: Charvát Michal, Srb Stanislav, Konarski Jan, Mlnařík Karel, Votoček Libor, Faran Antonín, Bukač Pavel, Dobiáš Radek

MPK: B61L 21/06, B61L 1/18, B61L 23/00...

Značky: napájacím, dosiahnutie, proti, nastavenia, obvodů, koľajovým, prúdom, rozhodujúcich, prijímačom, spôsob, digitálnym, odolností, parametrov, koľajového, vyššej, ohrozujúcim, koncom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia rozhodujúcich parametrov sa vykonáva výpočtom. V prvom kroku dochádza pri voľnom stave (VS) koľajového obvodu (KO) k nastavovaniu všetkých uvažovaných kombinácií diskretizovaných hodnôt (H) nastavovacích prvkov (NPN) výstroja napájacieho konca a nastavovacích prvkov (NPP) výstroja prijímačového konca koľajového obvodu (KO) po zvolených krokoch (ZK) na nájdenie optimálneho fázového uhla (?o) medzi koľajovým napätím (UK), ktoré...

Spôsob a zariadenie na zisťovanie stavu obsadenia trati u traťového obvodu na železničnej trati pomocou postupného dekódovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15594

Dátum: 28.05.2010

Autori: Morelli Maurizio, Trentini Daniele

MPK: B61L 1/18

Značky: zisťovanie, postupného, dekódovania, spôsob, traťového, obsadenia, zariadenie, tratí, obvodů, stavu, pomocou, železničnej

Text:

...a záporných polovičných vĺnstriedavého napätia pre napred stanovenú postupnosť.0006 Tento signál je získavaný pomocou prijímaciehobloku a je následne porovnávaný s jedinečným a vopredstanoveným kódovým slovom pre overenie, či informácie súsprávne alebo či prijatý signál V skutočnosti predstavuje šum alebo hluk.0007 I keď je účinný, tak tento systém nepredpokladáprípad kedy šumom je šum v pásme tzn. šum, ktorý máspektrálny obsah vo...

Zariadenie na bezpečnú identifikáciu voľnosti koľajnicového úseku a prechodu vlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4075

Dátum: 04.03.2005

Autori: Pech Miroslav, Snášel Zdeněk, Faran Antonín, Kabeš Jiří

MPK: B61L 1/00, B61L 1/02, B61L 1/18...

Značky: vlaku, identifikáciu, zariadenie, úseků, přechodu, koľajnicového, voľnosti, bezpečnú

Text:

...vyhodnoteniu jazdy. Technicke riešenie umožňuje sledovat napätie na začiatku i na konci koľajového obvodu a zmenou chovania dynamického prúdového obmedzovača regulovať optimálne generovaný signál na vstupe.Zariadenie umožňuje samočinne nastavenie parametrov bez zásahu obsluhy, má svoju diagnostiku a jeho výstupy je možné použit u koncepčne starých i nových zariadení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie vysvetlené...

Zapojení traťového vedení pro spolupráci se souběžným kolejovým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258805

Dátum: 16.09.1988

Autori: Poupě Oldřich, Zahradník Jiří, Šoltýs Vojtech

MPK: B61L 1/20, B61L 1/18

Značky: obvodem, traťového, kolejovým, spolupráci, vedení, zapojení, souběžným

Text:

...21 A a klidový třetí kontakt 17 C opakovače výstupního relé 11.Při aprâvné činnosti výstroje kolejového obvodu a tračového vedení zpúsobí vstup vlaku do kontrolovaného tratového úseku odpad kotvy kolejového relé łł a přechodné ovlivnění kolejnicového apínče gg, čímž se vyvolá přítah a přidržení kotvy opakcvače kolejnicového spínače 31. Po vyjetí vlaku pokračuje ímpulsní napájení kolejového obvodu činností kodéru lg a nastane kmitání...