B61L 1/00

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287474

Dátum: 11.10.2010

Autori: Srb Stanislav, Faran Antonín, Dobiáš Radek, Bukač Pavel, Mlnařík Karel

MPK: B61L 1/00, B61L 23/00, B61L 21/00...

Značky: ohľadom, zapojenie, vplyvom, odolnost, bezpečného, proti, realizáciu, rušivým, tohto, spôsob, spôsobu, voľnosti, vyhodnocovania, zvýšenú, koľajového, úseků

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je...

Zariadenie na upevnenie senzorov, prípadne spínacích prostriedkov na koľajnicové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5342

Dátum: 14.12.2006

Autor: Buchinger Gerald

MPK: E01B 26/00, B61L 1/00

Značky: případně, koľajnicové, prostriedkov, systémy, upevnenie, senzorov, spínacích, zariadenie

Text:

...prihlášky v prípade vylúčenej SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pľlhhšky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Frauscher Holding GmbH, Gewerbestrasse l, 4774 St. Marienkirchen, AT(54) Názov Zariadenie na upevnenie senzorov, prípadne spínacích prostriedkov na koľajnicové systémyPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže...

Zariadenie na bezpečný prenos dát do železničných návestidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3140

Dátum: 13.05.2005

Autori: Curotto Mauro, Fiz Maurizio

MPK: B61L 1/00

Značky: bezpečný, návestidiel, železničných, zariadenie, prenos

Text:

...z prvého a druhého obvodového úseku la, Q zahrnuje volíaci stupeň 24 a, Q na prijímanie vstupných signálov (INPUTS - VSTUPY), vygenerovaných známym spôsobom a týkajúcich sa stavu časti železničnej trate (napríklad železničného depa, neznázornené) a na zodpovedajúce vygenerovanie príslušného telegramu na vyslanie do každého návestidla.Každý z prvého a druhého obvodového úseku la, m tiež zahrnuje kontrolný stupeň k, 3 b na nepretržite určovanie...

Zariadenie na bezpečnú identifikáciu voľnosti koľajnicového úseku a prechodu vlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4075

Dátum: 04.03.2005

Autori: Kabeš Jiří, Pech Miroslav, Faran Antonín, Snášel Zdeněk

MPK: B61L 1/18, B61L 1/00, B61L 1/02...

Značky: koľajnicového, vlaku, přechodu, bezpečnú, úseků, voľnosti, zariadenie, identifikáciu

Text:

...vyhodnoteniu jazdy. Technicke riešenie umožňuje sledovat napätie na začiatku i na konci koľajového obvodu a zmenou chovania dynamického prúdového obmedzovača regulovať optimálne generovaný signál na vstupe.Zariadenie umožňuje samočinne nastavenie parametrov bez zásahu obsluhy, má svoju diagnostiku a jeho výstupy je možné použit u koncepčne starých i nových zariadení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie vysvetlené...

Obvod pre nastavovanie induktívnych senzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2926

Dátum: 16.03.2004

Autor: Frauscher Josef

MPK: B61L 1/00

Značky: induktívnych, nastavovanie, obvod, senzorov

Text:

...Vo vopred určenej montážnej polohe oceľ hlavy koľajnice pôsobí nasenzor kolesa tlmivo. Tento vplyv musí byť vobvode zohľadnený, naprikladvpodobe predbežného nastavenia citlivosti senzorového systému. Preto je senzorový systém dostatočne citlivý a spôsobilý svojej úlohy až vtedy, keď sa nachádza vzhľadom na koľajnicu v správnej polohe a hlava koľajnice pôsobí ako čiastočne tlmiaci prvok.0008 Pre rôzne veľkosti a tvary profilov...

Zariadenie na identifikáciu prejazdu vlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3738

Dátum: 02.03.2004

Autori: Pech Miroslav, Snášel Zdeněk

MPK: B61L 1/16, B61L 1/14, B61L 1/00...

Značky: prejazdu, zariadenie, identifikáciu, vlakov

Text:

...k prípojnému bodu je možné sledovať vzdialenosť od prípojného bodu. Použitím dvoch bodov je možné sledovať smer jazdy, polohu a jazdu vlaku. Ďalšou výhodouje možnosť použiť na zisťovanie voľnosti úseku medzi dvoma prípojnými bodmi kódovaný analógový signál,alebo snímať cudzí signál v koľajišti. Zariadenie ďalej umožňuje trvalé sledovať izolačný stav a kvalitu železničného zvršku.Programovo je možne odñltrovať rôzne typy známych rušivých...

Zariadenie na zníženie chýb pri počítaní koľajových náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6055

Dátum: 30.10.2002

Autor: Tremblais Michel

MPK: B61L 1/00

Značky: zníženie, náprav, počítání, zariadenie, chýb, koľajových

Text:

...identifikácii nápravy vozidla pri vstupe do kontrolovaného úseku a odrátavaniu po čítadla pri identifikácii nápravy, keď táto vychádzaz kontrolovaného úseku, a stanoví sa, že vozidlo opustilo kon~ trolovaný úsek, keď sa výsledok odčítavania rovná nule.0019 Podľa spôsobu uskutočnenia je vozidlo vybavené najmenej jedným magnetickým nosníkom rozkladajúcim sa pozdĺžne medzi dvomi po sebe nasledujúcimi kolesami podvozku vozidla, počas etapy...

Elektronický automatický blok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2914

Dátum: 10.07.2001

Autori: Houser Jiří, Faran Antonín, Pšenička Pavel, Minařík Karel, Klapka Štěpán, Srb Stanislav

MPK: B61L 1/00, B61L 1/02, B61L 13/00...

Značky: automatický, elektronický

Text:

...sú užprevádzkované vtýchto miestach stavadlá starších, ale kompatibilných typov. Oproti tomu priinštalácii doteraz známych automatických elektronických blokov, ktorých logické çäzb ainteligencia sú integrované sobvodmi elektronických stavadiel, nie je možné ponechať vprevádzke doteraz vybudované stavadlá starších typov. Na základe tejto skutočnosti je výstavba elektronického automatického bloku podľa technického riešenia výrazne ekonomicky...