B61H 13/20

Usporiadanie parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11553

Dátum: 10.01.2008

Autor: Fred Emilsson Fred

MPK: B61H 13/20, F16D 65/28

Značky: brzdy, usporiadanie, parkovacej

Text:

...je odstrániťtieto dva nedostatky, ktorými trpia známe riešenia.brzdy koľajového vozidla podľa úvodnej časti nároku 1.0007 Uvedený úkol bol podľa tohto vynálezu splnenýtym, že horná strana piestu je opatrená prostriedkami, vymedzujúcimi vačkovú krivku vo forme postupne sa0008 Záberovým členom je s výhodou valček, pričomvšak sú možné i iné usporiadania.0009 U výhodného uskutočnenia, kde hriadeľ parkovacej brzdy, ako bolo povedané, je usporiadaný...

Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283431

Dátum: 27.06.2003

Autori: Schmidt Ottomar, Umbach Gerhard, Lenz Axel

MPK: B61H 13/28, B61H 13/00, B61H 13/20...

Značky: železničných, zariadenie, prestavovacie, brzd, vagónov

Zhrnutie / Anotácia:

Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov, hlavne na prestavovanie z jedného brzdového systému na druhý, pozostáva z prestavovacej páky (2), ktorá je uložená na dvojrozmernom prestavovacom kĺbe (5) a usporiadaná na vagónovom podvozku, a ktorá je cez vyrovnávací kĺb (4) spojená s prestavovacou tyčou (1), na ktorej sú umiestnené ovládacie páky (6, 7, 8, 9) na prestavenie ovládačov pri prestavení prestavovacej tyče z jedného brzdového...

Brzdový systém nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283157

Dátum: 21.01.2003

Autori: Kotschmala Grigori Danilowitsch, Schmidt Ottomar, Lenz Axel, Umbach Gerhard

MPK: B61H 13/20, B61H 9/00

Značky: systém, brzdový, vozňov, nákladných

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatickej časti brzdového systému je na striedavé prispôsobovanie na dva rozdielne brzdové systémy priradený vždy jeden riadiaci ventil (41, 51) s pomocnými vzduchojemami (42, 52), pričom tieto riadiace ventily (41, 51) obidvoch brzdových systémov sú oddeliteľné od hlavného vzduchového potrubia (40), rovnako ako k nim priradené pomocné vzduchojemy (42, 52), a sú striedavo ako trojcestný ventil (50) spojiteľné s brzdovým valcom (1). V...

Mechanizmus na samočinné nastavovanie maximálnej brzdiacej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 804

Dátum: 10.05.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61H 13/20, B61H 1/00

Značky: mechanizmus, brzdiacej, nastavovanie, maximálnej, samočinně

Text:

...cez šplhaoí mechanizmus pri odbrzdovani.Šplhací mechanizmus je otočne pomocou čapu spojený s brzdo~ vou pákou, cez ktorú je prenesené brzdiaca sila na brzdovú če lust. Zvislý pohyb brzdovej páky je zomodzený závesom. Druhý koniec brzdovej páky je spojený s ramenom pomocou rozpernej matice,čim je brzdieca sile prenesená na druhú brzdovú čelusť. Brzdové vôľa medzi brzdovými čeluetemi u kolesom náprevy je zabezpečená pomocou trecích...

Prestavovacie zariadenie na pneumatické brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279444

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hille Wolfram

MPK: B61H 13/20, B60T 11/00, B60T 11/04...

Značky: zariadenie, prestavovacie, brzdy, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka prestavovacieho zariadenia na pneumatické brzdy. Navrhnutému riešeniu najbližšie známe riešenia sa v podstate týkajú princípov pôsobenia zaistenia koncovej polohy. Tieto zaistenia koncovej polohy tvoria v podstate pružne predpätý cezúvraťový kĺb. Majú tú nevýhodu, že nevytvárajú žiadnu tvarovo pevnú aretáciu. To je ale pri prestavovacom zariadení UIC/SZD nutné, pretože chybné polohy nedostatočne zaisteného...

Vypínací zařízení pružinové zajišťovací brzdy kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235762

Dátum: 01.12.1986

Autor: Lupínek Josef

MPK: B61H 13/20

Značky: brzdy, vypínací, pružinové, vozidla, zajišťovací, kolejového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vypínací zařízení pružinové zajišťovací brzdy pro kolejová vozidla. Podstatou vynálezu je, že vzduchový válec je opatřen přírubou vzduchového válce, ke kterému je upevněno táhlo, na kterém je zavěšeno vahadlo, které prochází okem pístnice. Na jeho druhém konci je uchycena regulační tyč s maticí, která se opírá o přírubu vzduchového válce. Výhodou vynálezu je, že odstraňuje velmi složité systémy, které jsou obvyklé u ruční brzdy a...

Zabezpečovací brzda kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232437

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: B61H 13/20

Značky: zabezpečovací, vozidla, kolejového, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zabrzdění kolejového vozidla za klidu po odpojení lokomotivy. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pohybového šroubu 1 do závitového otvoru vodicího tělesa 4, které je připevněno na čele příčníku 5. Tlačnou hlavou 2 je pohybový šroub 1 opřen o konec tlačné tyče, která se svým druhým koncem opírá o vidlici 7 s vodítkem 8, která je kyvně spojena čepem s volnou pakou 12 a okem prvního stavěcího šroubu 13, který je...