B61F 5/30

Zariadenie na ochranu vypruženia montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7343

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61F 5/30

Značky: vedenia, vozidla, montážneho, vypruženia, ochranu, zariadenie, trakčného

Text:

...krytom, pričom medzi radiálnym gumovým dorazom a povrchom vodiaceho čapu je príslušná vôľa, rovnako ako medzi klzným puzdrom a vodiacim čapom.Uložením gumovo-kovového elementu medzi vypruženie a nosnú plochou nosného dómu ložiskovej skrine sa eliminuje riziko lokálneho povrchového porušenia vodiaceho čapu, respektíve riziko priameho styku medzi kovovým vodiacim čapom a vonkajším kovovým plášťom gumovo-kovového elementu.Ochranný kryt hornej...

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282243

Dátum: 22.10.2001

Autor: Ven Jean-michel

MPK: F16F 3/04, B60G 11/16, B61F 5/30...

Značky: zariadenie, ústrojenstva, pridržovanie, železničného, vozidla, závěsu, pružného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla, kde pružné ústrojenstvo (2) je tvorené špirálovou vyvažovacou pružinou (3), v ktorej je uložená zaťažovacia pružina (4). Pružiny (3, 4) počas svojej činnosti spolupôsobia s príslušnou spodnou oporou (5) a hornou oporou (6). Zariadenie na pridržovanie pozostáva z krytu (10) zakrývajúceho pružné ústrojenstvo (2), ktorý prijíma zaťaženie rámu stláčajúceho pružné...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 279331

Dátum: 07.10.1998

Autori: Filk Eberhard, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/32, B61F 5/30

Značky: nákladný, železničný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň pozostáva v podstate z plošiny (1) ložného priestoru a dvoch náprav (15) alebo dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými dvojicami kolies (8), pričom plošina (1) ložného priestoru je prostredníctvom pružín (4) uložená na náprave (15), prípadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie náprav (15) alebo dvojnápravového podvozka pod plošinou (1) ložného priestoru pozostáva iba zo zvislých vodiacich elementov...

Podvozok pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280549

Dátum: 08.02.1995

Autori: Petrick Renee, Wenke Siegbert, Hanneforth Wolfgang, Lange Rűdiger, Rode Walter, Wieloch Bertram, Koch Hartmut

MPK: B61F 5/30

Značky: koľajové, podvozok, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel, ktorý zlepšuje tlmenie osobitným usporiadaním tlmiacich častí, umožňuje vysoké rýchlosti jazdy a zaručuje bezpečný prejazd zákrutami. Táto úloha bola vyriešená usporiadaním zvislých a vodorovných tlmičov (3, 8) takým spôsobom, že silou vodorovného tlmiča (8) sa vyvolá vytočenie telesa (6) nápravového ložiska, ktoré sa zase dodatočne stlmí zvislým tlmičom (3), pričom pozdĺžne pohyby dvojkolesia (9) sa stlmia súčasne...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 281097

Dátum: 07.12.1994

Autori: Büdenbender Herbert, Ahlborn Günter

MPK: B60P 1/02, B61D 3/04, B61D 3/16...

Značky: nákladný, vozeň, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň v podstate pozostáva z ložnej plošiny (1) a z dvoch dvojkolies (2), dvoch dvojnápravových podvozkov alebo dvoch otočných podvozkov, pričom vypruženie sa uskutočňuje prostredníctvom listových nosných pružníc (6), ktoré sú na koncoch (3) pružníc (6) zavesené hraníky (7). Nákladný železničný vozeň môže zachádzať pod nákladné predmety, najmä vymeniteľné nádoby, pričom sa ekonomickými prostriedkami vytvára možnosť...

Strmeňový záves na podvozky koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280553

Dátum: 07.09.1994

Autori: Lange Rűdiger, Streich Rüdiger, Rode Walter, Lubosch Klaus, Wenke Siegbert, Bartel Manfred, Koch Hartmut

MPK: B61F 5/50, B61F 5/30

Značky: závěs, strmeňový, koľajových, podvozky, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Strmeňový záves je určený na podvozky koľajových vozidiel s vysokou kvalitou jazdy, vhodné na vysoké rýchlosti jazdy a vysoké nápravové prepravné hmotnosti. Čapy listových pružín a/alebo strmene majú vo svojich oblastiach uloženia rozdielne priemery. Na hornú oblasť uloženia strmeňa, horný strmeňový kameň a horný čap listovej pružiny sú v maximálnej miere prevzaté rozmery UIC výmenných dielov. Priemer dolnej oblasti uloženia, vrátane...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280771

Dátum: 06.07.1994

Autori: Rode Walter, Petrick Renee, Lange Rűdiger, Koch Hartmut, Wenke Siegbert, Ohnesorge Klaus, Streich Rüdiger

MPK: B61F 5/30

Značky: koľajových, podvozok, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s horizontálne vedenou a na horizontálnu stredovú polohu orientovanou súpravou podvozkových kolies, pričom rám podvozka je uložený na vinutých pružinách v axiálnych ložiskách a axiálne ložiská majú vzhľadom na rám podvozka obmedzený výkyv a sú vybavené tlmičmi trenia. Každá páka axiálneho vedenia je kvôli zlepšeniu ovplyvniteľnosti horizontálneho pozdĺžneho a priečneho tlmenia, ako aj radiálnej nastaviteľnosti...

Spojenie dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278515

Dátum: 13.08.1991

Autori: Fiedler Eberhard, Büdenbender Herbert, Ahlborn Günter, Lohmann Alfred

MPK: B61F 5/30, B61F 5/00, B61F 5/26...

Značky: viacnápravových, podvozkov, vozidla, skupiny, koľajového, spojenie, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spojení dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla s hlboko upraveným úložným mostom (10), je každý podvozok s úložným mostom (10) spojený iba prostredníctvom nosného listového pera (6), upraveného bočne pred každou postrannicou (1) v pozdĺžnom smere, a prostredníctvom článkového závesu (9). Podvozky sú navzájom spojené spojovacím nosníkom (13), usporiadaným v pozdĺžnom smere podvozkov a kĺbovo na nich uloženým,...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278489

Dátum: 13.08.1991

Autori: Lohmann Alfred, Büdenbender Herbert, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/06, B61F 5/00, B61F 5/14...

Značky: vozidiel, podvozok, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s hlboko upraveným ložným mostom sa skladá z aspoň dvoch dvojkolesí (4) s malou vzdialenosťou náprav a z rámu podvozka, ktorý sa skladá z postranníc (1) a priečnikov (2), upravených vždy medzi dvoma nápravami. Dvojkolesia (4) sú v ráme podvozka upnuté prostredníctvom nápravových ložísk (3) a podvozok je s rámom vozňa spojený prostredníctvom nosnej listovej pružnice (10), upravenej bočne a v pozdĺžnom smere, a...