B61D 45/00

Spôsob plombovania ochranných sietí a viazacích prostriedkov a sieť na zabezpečenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288219

Dátum: 17.07.2014

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: B65D 55/06, B61D 45/00, B61D 39/00...

Značky: spôsob, sietí, tohto, viazacích, zabezpečenie, sieť, plombovania, spôsobu, ochranných, prostriedkov

Zhrnutie / Anotácia:

Všetky ukončenia (5) rozhodujúcich viazacích prostriedkov (3), ktorými je ochranná sieť (1) priviazaná na chránenom priestore (2), sú osobitne alebo vzájomne zaplombované plombou (7). Zaplombovanie viazacích prostriedkov (3) je uskutočnené tak, že ukončenia (5) viazacích prostriedkov (3) sú priložené k príslušnému viazaciemu prostriedku (3) a spoločne s ním prepichnuté plombou (7), ktorá je riadne zatvorená, alebo pri obvodovom plombovacom...

Mechanizmus zamknutia klanice vzhľadom na hnacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6387

Dátum: 01.03.2013

Autor: Slebodník Vladimír

MPK: B60P 7/12, B61D 45/00

Značky: hnacie, zamknutia, vzhľadom, klanice, vřeteno, mechanizmus

Text:

...je zabezpečené ovládacimi pákami. Podstatou je, že automatické uzamknutie unášača na vreteno, ktoré obopne polovičná matica a puzdro so závitom, zabezpečuje pružina. Odomknutiu unášača od vretena zabraňuje blokovanie, ktoré sa dá nastaviť pomocou dorazovej skrutky a matice.Po odomknutí unášača od vretena musí byť mechanizmus pozdĺžne vedený. Podstatou mechanizmu je, že je v uzamknutej polohe vedený vodíacou lištou pomocou vodiacich...

Mechanizmus zamknutia unášača klanice vzhľadom na hnacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6386

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hlinka Jiří, Slebodník Vladimír

MPK: B60P 7/12, B61D 45/00

Značky: unášača, vřeteno, zamknutia, mechanizmus, hnacie, klanice, vzhľadom

Text:

...páka preklopí späť, unášač sa uzamkne a klanicuje možné presúvať pomocou pneumatického, resp. elektrického uťahováka. Pri absencii zdroja stlačeného vzduchu, resp. elektrického napätia je možné presúvanie klaníc pomocou ručného kolesa.Podstatou mechanizmu zamknutia unášača klanice proti hnaciemu vretenu je unášač s rýchloupínacou maticou, vloženou do uloženia matice, obopínajúceho hnacie vreteno, pričom uloženie matice sa opiera o...

Mechanizmus zaistenia nákladu valcového tvaru klanicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6092

Dátum: 03.04.2012

Autor: Hlinka Jiří

MPK: B60P 7/15, B60P 7/12, B60P 3/41...

Značky: tvaru, klanicami, zaistenia, mechanizmus, válcového, nákladu

Text:

...§, závitového vretena s, pričom klanica 1 je vybavená na objimke kladkou 51 a drážkou j na unášač Q matice 1. Rúry g vedenia sú ukončené reťazovými kolesami Q, závitové vretena g sú ukončené preklzovými spojkami Q. Pod rúrami g vedenia klaníc je umiestnená lineáme sa rozširujúca lišta §. Pod ložnou plochou git lôžok sú umiestnené hriadele 2 na posun klaníc s ovládacím kolesom Q (po premiestnení sa môže použiť na ovládanie ktoréhokoľvek...

Spôsob plombovania ochranných sietí a viazacích prostriedkov a sieť na zabezpečenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5972

Dátum: 05.12.2011

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: B61D 45/00, B61D 39/00

Značky: ochranných, tohto, sietí, viazacích, zabezpečenie, plombovania, spôsob, sieť, spôsobu, prostriedkov

Text:

...a podobne.Viazací prostriedok g je zaplombovaný tak, že je plombou Z prepichnutý v strede, pokiaľ je viazacím prostriedkom viazacia páska, alebo šnúra. Pri tenkých viazacích prostriedkoch g je výhodné prepichnúť priamo viazací uzol g.Na obr. la je znázomené zaplombovanie ukončenia g viazacieho prostriedku g v tvare pásky, ktorá môže byt napr. tkaná, alebo lepená polyesterová, polypropylénová páska a pod. Viazací prostriedok g je prevlečený...

Oddeliteľný priečny nosník opatrený výškovo nastaviteľným kolesom na opretie návesu behom jeho nakladania, železničného transportu a vykladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19760

Dátum: 08.03.2011

Autori: Andre Jean-luc, Ober Jacques

MPK: B61D 45/00, B62D 53/08, B61D 47/00...

Značky: transportu, nosník, kolesom, návěsu, oddělitelný, nakladania, vykladania, výškovo, železničného, nastavitelným, priečny, opretie, opatrený, behom

Text:

...podľa vynálezu, Obr. 4 je pohľad na nosnú priečku z profilu podľa tohto vynálezu, zobrazujúci točňu Obr. 5 je zadný pohľad na nosnú priečku podľa tohto vynálezu, zobrazujúci otvory pre vidlice na zdvíhacom zariadeníObr. 6 je perspektívny pohľad na zadnú stranu nosnej priečky členovi v mieste nosnej železničnej štruktúryObr. 7 je pohľad z proñlu na časť obr. 6Obr. 8 až 15 sú po sebe idúce schematická znázornenie ukazujúce prevedení nosnej...

Klanicový systém s otočne uloženými klanicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5552

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hlinka Jiří, Cerva Eduard

MPK: B61D 45/00

Značky: uloženými, klanicový, klanicami, otočné, systém

Text:

...mimo priestoru nakladacích a vykladacích prostriedkov- klaníce nie sú vyrobené z vysokopevných ocelí, čo umožňuje jednoduché opravy -rovnanie pomocou nahrievania. Vysokopevné ocele rovnanie za tepla nedovoľujú (nahrievaním znižujú svoju pevnosť).Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornený celkový pohľad na klanice v pracovnej polohe, na obr. 2 na klanice v odkladacej polohe. Jednotlivé súčasti klanicového systému zobrazujú nasledovne...

Zariadenie na zaistenie nákladov na dopravnom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 286930

Dátum: 26.06.2009

Autori: Wagener Paul-werner, Zimmer Gunter

MPK: B64D 9/00, B60P 7/06, B61D 45/00...

Značky: zariadenie, vozidle, zaistenie, nákladov, dopravnom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zaistenie nákladov na dopranom vozidle (14) je vytvorené s najmenej jedným aretačným zariadením (2), ktoré je vytvorené v tvare koľajnice a ktoré obsahuje prvú lištu (11) a druhú lištu (12) a je usporiadané v ložnej ploche (13) dopravného vozidla (14), a s najmenej jedným zaisťovacím prostriedkom (1), ktorý je prostredníctvom najmenej jedného prídržného prvku (4) zakotvený v aretačnom zariadení (2). Prídržný prvok (4) obsahuje...

Zostava na rozloženie nákladu s automatickým vycentrovaním čapu vlečného sedla návesu na železničnej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11527

Dátum: 26.02.2008

Autori: Andre Jean-luc, Schverer Mathieu

MPK: B61D 45/00, B61D 3/18

Značky: jednotke, sedla, vlečného, vycentrovaním, rozloženie, železničnej, zostava, automatickým, čapu, návěsu, nákladu

Text:

...predmetnývynález zaručuje nie len automatické vycentrovanie a bočnéa pozdĺžne znehybnenie, ale tiež zablokovanie vertikálnychpohybov a všeobecne pohybov približovania a oddialeniapredmetov vzhľadom k rovine vagóna počas pohybovania, ale aj pri zastavení V staniciach.Namáhanie spojené us prepravou, teda vycentrovaním,situácia v železničnom gabarite, ako aj ťažkosti spojené s predchádzajúcim uložením nákladu sú tiež riešením podľa...

Snímateľná gondola určená na nakladanie návesu, vagón vybavený gondolou a spôsob nakladania návesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3039

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ven Jean-michel

MPK: B61D 45/00, B61D 3/00

Značky: spôsob, gondola, určená, gondolou, snímateľná, návěsu, vybavený, vagón, nakladanie, nakladania

Text:

...ktorú je možné naložiť štandardné návesy, pričom sa dodrží mierka GB 1 UIC 506.0017 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní zreteľne homogénne rozloženie hmotnosti návesu na predné a zadné nápravy.0018 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní umiestnenie jedného konca návesu nad nápravu.0019 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou,...

Zariadenie na ochranu naloženého materiálu v dopravných jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 281546

Dátum: 08.05.1996

Autori: Kramer Ulrich, Wagener Paul-werner, Köhler Günter, Wackermann Peter

MPK: B61D 45/00, B60P 7/14

Značky: ochranu, dopravných, naloženého, zariadenie, jednotkách, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z medziľahlých stien (9), ktoré sú umiestnené medzi stohmi naloženého materiálu, ktoré sú prostredníctvom pojazdných kladiek (8) zavesené na pojazdných koľajničkách (5) v skrini voza a ktoré sú hore a dole prostredníctvom západiek (17, 18) ľubovoľne upevniteľné. Pojazdná koľajnička (5) je umiestnená v smere pozdĺžnej osi hore v skrini voza a každá medziľahlá stena (9) je prostredníctvom svojho uloženia na pojazdnej...

Uzáver na vrecia, vaky a podobné prepravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280440

Dátum: 09.08.1995

Autor: Andersen Carsten

MPK: B65D 30/24, B60P 7/16, B61D 45/00...

Značky: podobně, vrecia, uzáver, přepravníky

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver (1) na vrecia, vaky a podobné prepravníky (3) s nevystuženými stenami (priehradkami). Prepravníky (3) majú byť natlakované. Uzáver (1) obsahuje plniacu hubicu (5) s ventilom (7) a prírubou (10). Príruba (10) má valcovitú časť (11) a časť v tvare dosky (12). Dosková časť (12) príruby (10) je pripojená k prepravníku (3). Plniaca hubica (5) môže hermeticky tesne zapadať do príruby (10) pomocou západkového (patentkového) spoja (14), čím je...

Kolesová opierka pre transportné vozidlá na prepravu cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 833

Dátum: 07.06.1995

Autori: Seidenstücker Bernhard, Eckbrett Horst, Graaff Wolfgang

MPK: B61D 45/00, B60P 3/077

Značky: transportné, vozidiel, cestných, kolesová, vozidla, prepravu, opierka

Text:

...podľa úžitkového vzoru sa dosiahne konštrukčné zhotovenie mimoriadne jednoduchej kolesovej opierky, ktorá je okrem toho súčasťou systému, ktorý zahrňuje aj konštrukciu úložnej plochy transportného vozidla, ktorým môže byť buď koľajové alebo cestné vozidlo, aj keď sa s ohľadom na problematiku a jej riešenie predpokladá v prvom rade využitie u koľajového vozidla, pretože kolesová opierka sa dá hospodárne využiť hlavne vtedy, ak...

Železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 278676

Dátum: 15.04.1992

Autori: Ahlborn Günter, Wackermann Peter, Kampmann Gerhard, Reemtsema Karl-dieter

MPK: B61D 17/04, B61D 45/00, B60P 7/14...

Značky: nákladný, železničný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vozeň je vybavený čelnicami a pevne usporiadaným stredným portálom (4), dlážkou (2) a krytmi (5), ktoré prekrývajú ložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine, a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľné a prostredníctvom nosných kladiek (10) uložiteľné na koľajničkách (8), a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty (5) sú vo vrchole rozdelené a vybavené...

Kolová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264091

Dátum: 12.05.1989

Autori: Koliáš Josef, Přibyl Zdeněk

MPK: B61D 45/00, B60P 7/08

Značky: kolová, zarážka

Text:

...profilem se spodní dosedací plochou a na ní nevazující šikmou, opěrnou plochou, vyztuženou žebrem s.upevňovacími otvory tak, že v horní části šikmé, opěrné plochy je kolová zarážka opatřena sklopným nástevcem, který je otočně uložen vůči ose rovnoběžné s průsečíkem rovin proložených šĺkmou, opěrnou plochou a horní opěrnou plochou.Konstrukce kolové zarážky se sklopným nástavcem umožní její přejetí automobilem s malou evětlootí a...