B61D 15/00

Technické zariadenie montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7345

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61D 15/00, B61C 17/04

Značky: trakčného, vozidla, technické, vedenia, montážneho, zariadenie

Text:

...najmenej jedným ventilátorom a ktorý usmerňuje prúdiaci vzduch do vnútorného priestoru technickej miestnosti,a to predovšetkým do jej spodnej oblasti.Ostenie technickej miestnosti je vytvorené z materiálu, ktorý vyhovuje príslušným požiadavkám normatívov pre aplikáciu na vozidlá, najmä koľajové vozidlá s ohľadom na bezpečnosť prevádzky. Táto skutočnosť maximalizuje stupeň bezpečnosti prevádzky železničného koľajového vozidla.Výhodou...

Drobné koľajové vozidlo s univerzálnym prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5819

Dátum: 04.08.2011

Autori: Jašurek Ján, Džugan Tomáš, Cesnek Jaroslav

MPK: B61D 15/00

Značky: vozidlo, koľajové, drobně, prípravkom, univerzálnym

Text:

...železničných vozidiel univerzálnym prípravkom je podstatné zvýšenie úžitkových vlastností týchto vozidiel.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na obr. 1, na ktorom je znázornená umiestnenie univerzálneho kosiaceho zariadenia s kosiacou hlavou (v prednej, alebo v zadnej časti vozidla).Príklady uskutočnenia technického riešeniaUniverzálny prípravok z pozostávajúci zo stlpika a minimálne jedného pantograñckého...

Montážny vozeň trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5592

Dátum: 08.11.2010

Autor: Štefánek Peter

MPK: B66F 11/04, B61D 15/00, B60P 3/14...

Značky: vedenia, montážny, vozeň, trakčného

Text:

...vyššia oporná konzola la slúži ako opora otočného valu v prepravnej polohe a druhá konzola lb ako bezpečnostná opora V najnižšej možnej polohe zloženého nožnicového mechanizmu. Na dlhých stranách homého rámu 2 sú privarené manipulačné úchytky na manipuláciu s celou nožnicovou plošinou. Štyri ramená nožnicového mechanizmu 3 sú zvarené z valcových tyčí. Dve ramená tvoria vnútomý rám 3 a a ďalšie dve vonkajší rám 3 b. Na koncoch obidvoch...

Nadstavba dopravných prostriedkov na prepravu plochých veľkorozmerných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5360

Dátum: 08.02.2010

Autor: Šindel Radek

MPK: B60P 3/00, B61D 15/00, B60P 7/06...

Značky: dopravných, nadstavba, predmetov, prostriedkov, plochých, velkorozměrných, prepravu

Text:

...pripevnené prepravná plošina 2.Základňa 1 je tvorená dvoma rovnobežne situovanýuni pozdlžnymi spodnými nosníkmi 11 a jedným horným nosníkom 12, ktoré sú vzáj orrme spriahnuté sústavou horizontálnych a šikmých vzpier 13 tak, že nosníky 11 a 12 tvoria v priereze rovnoramenný trojuholník. V koncových častiach sú spodné nosníky 11 vybavene na upevnenie k ložnej ploche 31 rámu 3 dopravného prostriedku, napríklad majú vytvorené pripájacie...

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285754

Dátum: 27.06.2007

Autori: Wolter Wilfried, Heidgen Karsten, Scharf Steffen, Israel Frank

MPK: B61D 17/00, B61C 17/00, B61D 15/00...

Značky: vodičov, koľajových, bezpečnostné, vozidiel, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel pozostáva z deformačného pásma (4) v oblasti kabíny rušňovodiča, pultu (6) vodiča, rámu (7) a zo sedadla (8) rušňovodiča. Priečnik (2), konštrukcia (3) protinárazovej ochrany, pult (6) vodiča, rám (7) a sedadlo (8) sú ako funkčný celok navzájom spojené a sú spoločne posuvné v smere do priestoru pre cestujúcich, pričom rám (7) sedadla a sedadlo (8) vodiča sú usporiadané nad deformačným...

Údržbárske vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4181

Dátum: 11.04.2005

Autori: Hechenberger Peter, Mayerl Stefan

MPK: B61D 15/00, E01B 37/00

Značky: vozidlo, údržbárské

Text:

...5,ktorý je opatrený nápravami 7. Rám 3 vozidla má medzi oboma koľajovými podvozkami 5 úsek 6 zalomený smerom hore a je vzhľadom k náprave 7 umiestnený uprostred na koľajových podvozkoch 5. Zalomenie je účelne dimenzovane tak, aby sa pracovníci mohli nakoľaji 20 bez prekážok pohybovať v stoji.Ako je zrejmé najmä z obr.2, je úsek 6 rámu V priečnom reze vytvorený tak, že je obmedzený na pozdĺžny nosník a je vo svojej homej oblasti spojený s...

Udržbárske vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2202

Dátum: 21.05.2003

Autor: Hechenberger Peter

MPK: B61D 15/00, E01B 29/00

Značky: údržbárské, vozidlo

Text:

...vozidla, tak i. v zvislomsmere ohraničený pracovný priestor lg.Ako je zrejmé 2 obr. 2, sú oba priehradové nosníky 5 uložené na koľajnicových podvozkoch g voči sebe v pozdĺžnom smere 3 nápravposuvné pomocou pohonov łł. Tým môže byt pracovný priestor lg zvýhybiek - voliteľne zvàčšovaný do jednej alebo oboch strán(vidĺ obr. 4). Na to je potrebné, aby vždy dva, V pozdĺžnom smere Ž náprav vzájomne proti sebe usporiadané strešné nosníky Z, boli...

Nakladací vozeň na prepravu sypaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282214

Dátum: 12.10.2001

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: B61D 15/00, B61D 7/06, E01B 27/06...

Značky: prepravu, materiálů, nakládací, sypaného, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací vozeň (1) má na podvozkoch (3) uložený rám (2) vozňa a s ním spojenú skriňu (5) vozňa, ktorá má v oblasti podlahy podlahový dopravný pás (7) vybavený pohonom (11). V nadväznosti naň je upravený odovzdávací dopravný pás (8), ktorý prečnieva cez koniec rámu (2) vozňa, ktorý má vzhľadom na rám (2) vozňa odhadzovací vyšší koniec (9) a ktorý je vybavený pohonom (12) na pohon v prvom prepravnom smere (31) od podlahového dopravného pásu (7)...

Stroj na kontinuálne kladenie trolejového drôtu a/alebo nosného lana elektrického troleja koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281275

Dátum: 02.10.1996

Autori: Oellerer Friedrich, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B60M 1/28, B61D 15/00

Značky: trolejového, nosného, stroj, kontinuálně, kladenie, koľaje, drôtu, elektrického, troleja

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontinuálne kladenie trolejového drôtu (2) a/alebo nosného lana (3) pri zachovaní ťažného napätia predpísaného pre kladenú trolej má na podvozkoch (4) uložený strojový rám (6). Na ňom je okolo osi (16) drôtového bubna (15) otočný a v pozdĺžnom smere osi posuvne uložený drôtový bubon (15) a výškovo a bočne prestaviteľný žeriavový výložník (18) s otočne uloženou vratnou kladkou (17). V smere odťahovania trolejového drôtu (2) je medzi...

Koľajový nákladný vlak na prepravu a na nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 281171

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hertelendi Josef

MPK: B61D 3/16, E01B 29/17, B61D 15/00...

Značky: vykladanie, prepravu, dlhých, nákladný, koľajníc, koľajový, nakladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vlak (1) má viacej na podvozkoch (2) uložených nákladných vozov (3), ku ktorým sú priradené v pozdĺžnom smere voza vo vzájomnom odstupe upravené koľajnicové podpery (6). Tie sú otočne uložené na stĺpiku (10) podpery okolo zvislej osi (9) z prevádzkovej polohy, upravené kolmo na pozdĺžny smer voza (1), do mimoprevádzkovej polohy, upravené v pozdĺžnom smere voza (1) a sú v požadovanej polohe upevniteľné prostredníctvom aretačného...

Pojazdné zariadenie na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281151

Dátum: 10.01.1996

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/02, B61D 15/00, E01B 29/17...

Značky: zariadenie, koľajových, polí, prepravu, pojazdné

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) na odoberanie, ukladanie a prepravu koľajových polí (6) zhotovených z koľajníc (4) a podvalov (5) sa skladá z nosného rámu (13) s výškovo prestaviteľnými nosnými mechanizmami (19), ktoré majú zdvíhací mechanizmus (3), ako aj z prepravného vozňa (2), ktorý je nezávisle pojazdný od zdvíhacieho mechanizmu (3) a na ktorom je uložené koľajové pole (6) spolu so zdvíhacím mechanizmom (3). Nosný rám (13) je podopierateľný na...

Pracovný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 280730

Dátum: 09.08.1995

Autori: Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf, Oellerer Friedrich

MPK: B61D 15/00, B66F 11/04, B60M 1/28...

Značky: pracovný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný vozeň (1) pozostáva z vozňového rámu (3), uloženého na podvozkoch (2), a z na ňom upravenej vozňovej nadstavby (4) s trakčnou kabínou (5). Pracovný vozeň (1) má ďalej výškovo prestaviteľnú pracovnú plošinu (12) a prídavnú pracovnú plošinu (15), ktoré sú prostredníctvom upevňovacích zariadení (16) uvoľniteľne spojiteľné s vozňovou nadstavbou (4). Na pracovnej plošine (12) sú upravené spojovacie zariadenia (13) na voliteľné spojenie s...

Nakladací voz na prepravu a ukladanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278612

Dátum: 17.06.1992

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: B61D 15/00, E01B 27/06

Značky: ukladanie, sypkého, prepravu, materiálů, nakládací

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací voz (2) má rám (4) podvozka, ktorý je uložený na podvozkoch (3), skriňu (5) voza na ukladanie materiálu, ktorá má v oblasti dna v pozdĺžnom smere nakladacieho voza (2) upravený dnový dopravný pás (7) a na neho nadväzujúci prostredníctvom výkyvného pohonu (13) výkyvný odovzdávací dopravný pás (10), ktorý je spojený s blokovacím ústrojenstvom. Odovzdávací dopravný pás (10) je pritom spojený s dvojsmerným blokovacím ústrojenstvom (19) na...

Stroj na kontrolu troleje vrchného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278636

Dátum: 13.05.1992

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Theurer Josef

MPK: B61D 15/00, B60M 1/28

Značky: stroj, vedenia, troleje, vrchného, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontrolu troleja (18) vrchného vedenia pozostáva z rámu (2) stroja (1), ktorý je opatrený podvozkami (3) pojazdnými po koľajniciach koľaje (4). Tento rám (2) stroja má trakčný pohon (39) a skriňu (14) voza. Na ráme (2) stroja a/alebo na skrini (14) voza je uložený výškovo prestaviteľný merací rám (5), ktorého spodná koncová oblasť (8) je uložená na náprave (44) a/alebo na časti podvozka (3), ktorý je na nej priamo uložený.

Pojízdný stroj pro odebírání nepravidelností, zejména rýhování na povrchu hlav kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259851

Dátum: 15.11.1988

Autori: Riessberger Klaus, Theurer Josef

MPK: B61D 15/00

Značky: odebírání, nepravidelnosti, kolejnic, zejména, pojízdný, povrchu, rýhování, stroj

Text:

...unášeče nástrojů vrátí přesné do požadované pracovní polohy a do správné výškové polohy vzhledem k horní hrané kolejnice.Podle dalšího výhodného vytvoření vynálezu je pro dosednutí podpěrných a vodicích kladek .na kolejnicích, zejména na povrchu hlav a na obou vnitřních plochách kolejnic,upraveno rozpěrné a blokovací ústrojí, tvořené hydraullckými pracovními válci, které jsou zejména upravený napříč k podélnému směru stroje a ke kterým jsou...

Pojízdný stroj pro odebírání nerovnoměrností na povrchu hlav kolejnic položené koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258457

Dátum: 16.08.1988

Autori: Riessberger Klaus, Theuer Josef

MPK: B61D 15/00

Značky: povrchu, položené, pojízdný, nerovnoměrnosti, stroj, koleje, kolejnic, odebírání

Text:

...nástrojů s řezným nástrojom a odstŕihovàcím nástrojom, ktere jsou pohybově spojeny s koncovými oblastmi rámu stroje tažnými tyčemi, uspořádanými V podstatě v podé 1 némsměru koleje.Toto uspořádání zajištuje, že prostor pod rámem stroje využitelný pro úpravu různých nástrojových agregátů a jejich pohonů, je plně využít a že lze dosáhnout konstrukce nenáročné na místo taká v podélném směru stroje. Mimoto se tak vytvářejí velmi příznivé...

Zařízení pro pokládání kolejového svršku bezpražcového upevnění kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240159

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hartig Dieter, Fircks Hans-jochen

MPK: B61D 15/00

Značky: pokládání, upevnění, svršku, kolejového, bezpražcového, zařízení, kolejnic

Text:

...podvozky s nosnými koly pro pojíždění na smontované koleji a opatře~ né ústrojím pro uchycení dopravovaných kolejnic. Jeho podstataspočívá v tom, že nosná kola jsou uchycena na ramenech, sklopnýchkolem čepu, umístěného na rámu podvozku, který je dále opatřen pogumovanými koly pro pojezd na podkladovém betonu, přičemž symetricky k podélné ose je k rámu uchyceno vodicí směrové ústrojí,tvořené dvojicí koleček a rovinou otáčení, kolmou na...