B60T 8/26

Dynamický regulátor tlaku ovládacího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 243144

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koutský Bohumil, Jelínek Ludik

MPK: B60T 8/26

Značky: ovládacího, dynamický, media, regulátor, tlaku

Text:

...e obr. 4 znázorňuje v řazu část regulátor podle obr. 1.Dynamický regulátor L je tvořen základním těleaem g s přívodním otvorom Q a výstupnía otvorom 2 mezi nimi je vytvořena vnitřní dutina v níž je uloäen vložený píst B. Vrtáním vloienáho pístu prochází dřík uzevíracího ventilu 3, jeho dosedecí krouäek 5 jo uspořádán proti dosedscí ploěe á vloženého pístu Ľ. Na konci dříku uznvírecího- ventilu 3 je uspořádáne koncové doske ž proti ní...

Proporcionální ventil na regulaci tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239317

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sonnek Jioí

MPK: B60T 8/26

Značky: proporcionální, tlaku, ventil, regulaci

Text:

...a neuen I OTKpHT. Onopnue amememru 20 n 2 I .mnam nosmzuocn. ocenoro nepememenm. vrro nosnomem perwmłpoaanjupenapnTeJmaoe namaxenne ynpyrnx aneuenron 8 u II, animonameJmno, n xapaxmepmcwnxy nponopxuionannoro mnam. Hepaóorraa Kamepa n uíueer coodmeane q aruooązapon. BonoMoraremrmł uopmeru 7 mesa- nepxnmo padom nonepxnom 22 n mnam paóouym nonepcnocrs 23. poranenia nopmeHL 10 meer nepxnmn paóóqym none soon 24. IIHFpemmamnyn nosepxnocwn 25 n mamu...

Proporcionální ventil na regulaci tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237434

Dátum: 15.08.1986

Autor: Grigorjan Varazdat Gevondovič

MPK: B60T 8/26

Značky: regulaci, ventil, proporcionální, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do strojírenství, zvláště k pneumatickým brzdovým systémům dopravních prostředků. Cílem vynálezu je zjednodušení konstrukce a zvýšení spolehlivosti. Uvedeného cíle se dosahuje tím, že diferenciální a pomocný píst jsou umístěny s možností vzájemného působení, přičemž komora prvního regulovaného tlaku je dodatečně omezena horní pracovní plochou pomocného pístu a komora druhého regulovaného tlaku je dodatečně omezena dolní částí...

Obtokové ústrojí pro tlaková ovládací zařízení, zvláště pro brzdové systémy automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235911

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kirsch Erhard, Hofmann Klaus

MPK: B60T 8/26

Značky: tlaková, obtokové, ústrojí, automobilů, systémy, zařízení, zvláště, ovládací, brzdové

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zajistit optimální činnost brzdového systému bez ohledu na špatnou funkci nebo poruchy brzdových okruhů v brzdových systémech autotransportních prostředků při vyloučení výše jmenovaných nedostatků. Technickým úkolem je sestrojit obtokové zařízeni pro tlaková ovládací zařízení, zvláště pro brzdové systémy autotransportních prostředků, vyznačující se jednoduchosti konstrukce a malými náklady. Vynález spočívá v tom, že v...