B60T 8/00

Bezpečnostná brzdová sústava pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5456

Dátum: 07.05.2010

Autor: Karaffa Roman

MPK: B60T 8/00

Značky: motorové, brzdová, vozidlo, sústava, bezpečnostná

Text:

...vozidla alebo jeho okamžité brzdenie, pozostávajúce z riadiaceho zariadenia, ktoré na základe snímania vstupných údajov v reálnom čase určuje jednotlivé brzdiace momenty. Brzdiace momenty, ktoré majú byť vyvolané brzdovým ústrojenstvom, sú privádzané ako zodpovedajúce riadiace pokyny brzdovému ústrojenstvu. Riadiace zariadenie určuje jednotlivé brzdiace momenty zodpovedajúce pokynom brzdovému ústrojenstvu pomocou príslušných...

Zapojenie elektronických obvodov na brzdenie motora automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 209

Dátum: 09.09.1993

Autor: Vachala Vladimír

MPK: B60T 8/00

Značky: automobilů, elektronických, zapojenie, obvodov, brzdenie, motora

Text:

...pátý odpor a rozpojovucí kontakt míkrospinače na zemsoučasně přes katodu a anodu první diody o přes šestý odpora k výstupu bístabilního klopného obyodu 2 operaoního-zesilovače. lsignálu má strmějšĺ o lineárnějšíPrvní kondenzátor korekčního proporcionalne integračního obvoduje spojen jednak vysokoohmovým sedmým odporom s výstupom emito rového sledovače chybověho anodounapětí, jednak s diody spoje né katodou s prvním koncem osmého odporu. Jeho...

Proporcionální modulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263484

Dátum: 11.04.1989

Autori: Aljoksa Nikolaj, Tyrsa Valentin, Severin Alexandr, Lomanka Stepan, Levterov Andrej

MPK: B60T 8/00

Značky: proporcionální, tlaku, modulátor

Text:

...H 0 pManbH 0 saxpmwouy ámnycxxouy xnananý 5, nocTuraánpu STOM ancu MaHbHOP 0 nannenna P. npHA 0 TT 0 pMaxHBaHHH paőqqee wenn us T 0 pM 08 HbäKaMePHpyeT ownepcrue xauana 15, Hpu 3 TOM.CKOp 0 cTb HapaCTaHHH anneHnn.yMenbmaewcą(mHr.3, xpnmue oa oaz, oa,), qro naer nosMoxnocTL HenpepHBHO BGCTH Kop~(Hr.3, xpnmmecd, cidz c,d,), Ecnn npn svou Heoöxonno ycŕanoanwš onpeeneanmů yponenn anneuna, čo ynpaànawmee Kanpaneune yuenrmaewc ho aennuH~ HH,...

Snímač otáček protiskluzové a protismykové ochrany vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245992

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bobryšev Oleg Vasiljevie

MPK: B60T 8/00, G01P 1/02

Značky: otáček, vozidel, ochrany, protiskluzové, snímač, protismykové

Text:

...a vnitřních elektrických obvodů lll, kde elektrické obvody lll snímací kostky lpracují například na elektromagnetickém nebo fotoelektrickém principu a první, druhá, třetí svorka elektrickéhopřipojení g§, igg, llg je realizována mezi maticemi. Snímač otáček dále seatává z kovové destičky g obdélníkového tvaru s prvním, druhým, třetím a čtvrtým vnitřním kruhovým otvorem ggł,g 9 g, ggg, ggg. S prvním, druhým, třetímčtvrtýmvnějším kruhovým...

Zapojení samočinné tlakové brzdy železničního hnacího vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234243

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lupínek Josef, Blaha Vojtěch, Daněk Josef, Karfík František

MPK: B60T 8/00, B61H 13/00

Značky: brzdy, tlakově, samočinně, železničního, zapojení, hnacího, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využít zvýšení brzdicího účinku nekovových brzdových špalíků se součinitelem tření od 0,2 do 0,45, které mají ve srovnání s litinovými špalíky v průměru dvacetinásobnou životnost, což přináší vysoké materiálové, energetické, finanční a jiné úspory a výhody. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením samočinné tlakové brzdy hnacího vozidla s jedním nebo více řídicích obvodů mezi rozváděčem (12) a brzdovými válci (31), přičemž jeden...

Brzdné zařízení, zejména pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 230952

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kirsch Erhard, Rauch Ernst, Hofmann Klaus, Walther Theo

MPK: B60T 8/00

Značky: zařízení, zejména, brzdné, automobily

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulicky ovládaného brzdného zařízení, jež pro zdokonalení charakterictiky změny tlaku brzdové kapaliny v brzdných okruzích, která se přizpůsobuje příslušnému stavu zatížení automobilu, má zvláštní provedení a používá se zejména u automobilů, ale také a samochodných stavebních, hospodářských a pracovních strojů. Účelem vynálezu je docílení účinného rozložení tlaku v brzdné soustavě v jednotlivých brzdných okruzích, jež je...