B60T 7/02

Selektívne ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3240

Dátum: 01.02.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B60T 13/00, B60T 7/02, B60T 11/00...

Značky: zariadenie, ovládacie, selektivně

Text:

...zariadením podľa predloženého vynálezu,ktorý má charakteristické znaky pripojeného nárokuDalšie charakteristické znaky vynálezu súuvedené vo vedľajších nárokoch.Selektívne ovládacie zariadenie podľapredloženého vynálezu je v podstate typu obsahujúceho ovládač, pôsobiaci na ovládaciu páku,ktorá má aspoň jeden tlačný element na ovládanie prvej funkćnej skupiny a vaćkový element pohyblivý medzi aktívnou polohou, V ktorej pôsobí na druhú...

Premostenie funkcie núdzových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2454

Dátum: 23.12.2004

Autor: Humpsch Wolfgang

MPK: B60T 17/18, B60T 7/02, B60T 13/66...

Značky: funkcie, premostenie, núdzových, brzd

Text:

...dalšieho známeho spôsobu je po zatiahnutí núdzovej brzdy len aktivovaný výstražný signál, ktorý je vyslaný od cestujúceho k strojvodcovi. Tento rozhoduje o tom, či a kedy bude zahájenê brzdenie. Tento spôsob má najmä tú nevýhodu, že k väčšine nehôd s úrazmi osôb dochádza počas príjazdu na nástupište, teda napr. priškripnutím alebo V dôsledku naskakovania dovagöna. Pri použití len sprostredkovane pôsobiaceho núdzového brzdového...

Parkovacia brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 259556

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kováč Štefan

MPK: B60T 7/02

Značky: parkovacia, brzda

Text:

...cez hydraulický elekiromagnetioký ventil, alebo s hydraulickým valcom, ktorý je spojený s brzdovými elementalmi. Takéto zapojenie nevyžaduje vynakrladať väčšiu silu ,pri brzdeni a znižuje aj .nároky na údržbu parkovacej brzdy. alglawprjlovžgnornwvýkrese jevznázornený príklad vyĺiőtcívąeĺiiaĺpaŕkovacějbrzdy podľa vynálezu.Tlakový olej z čerpadla 1 je cez spätný ventil 2 privedený do zásobníka 3, tlakového oleja a odtiaľ cez redukčný ventil...