B60R

Strana 12

Skrinka na náradie, hlavne pre poľnohospodársky traktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267094

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skóskiewcz Ryszard, Wróblewski Krysztof

MPK: B60R 11/06

Značky: skříňka, poľnohospodársky, traktor, náradie, hlavne

Text:

...ktorý je otočne upevnený ku schodikom traktora. Skrinka je spojená s vekom skrinky pre akumulátor pomocou konzoly, závesu a otočnej prítlačnej lišty. Konzola a otočná pritlačná lišta je spojená krídlovou skrutkou, Výhodou tohoto riešenia je jednoduchý a rýchly pristup ku skrinke so sadou náradia.vynález je znázornený na výkrese, kde na obr. l je pohľad na skrinku na náradie umiestnenú pod schodikmi traktora a na obr. 2 je detail...

Kombinované bezpečnostní zařízení pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266872

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blažek Jan, Hurník František

MPK: B60R 25/02

Značky: kombinované, bezpečnostní, automobily, zařízení

Text:

...podle vynálczu spočívá ve vytvoření víceúčelového jednoduchého, výrobně i nákladově nenáročného zařízení, které ie využitelné pro ochranu automobilu před zcizením zamezením možnosti pohybu s řadící pákou, dále pro vyproštění osob z bezpečnostních pásů jejich přeřezáním a nakonec pro možnost úniku osob z automobilu se zablokovanými dveřmi. Při umístění tohoto zařízení na stabilním místě v držáku umístěném mezi přednímí sedadly v...

Bezpečnostní sedadlo pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264770

Dátum: 12.09.1989

Autori: Slováček Jaroslav, Kohout Antonín

MPK: B60R 21/08

Značky: dopravní, sedadlo, prostředky, bezpečnostní

Text:

...těla cestujícího.Bezpečnostní sedadlo podle vynálezu je proti dosavadním nedostatkům dosud známých řešení výhodné zejména proto, že při své jednoduché konstrukcí velmi účinně potlačuje všechny nebezpečné vlivy na organismus cestujícího, způsobené nárazem dopravního prostředku na překážku. Samočinným sklopením sedačky při vzniku přetížení a jejím zbržděním po dlouhé dráze je kompenzována vysoká hodnota přetížení a tělo cestujícího se dostává...

Kapotáž pro hnací motor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262216

Dátum: 14.03.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: B60R 13/08

Značky: hnací, vozidla, kapotáž, motor

Text:

...Horní kryt 6 je tvořen bovčníml stenami 9, 1 D,probíhajícími po celé delce Inotoru 1, kteréjsou ve sjpodní části uložený a utěsněny na plošině 4 vozidla a v. horní části jsou spojeny horní stenou 11. V zodní části .motoru 1 jsou Iboční stěny 9, ll sp-ojeny první »příčnou stěnou 13, mezi níž a horní SÍĚIIIOII 11 je upříčný otvor 14. Za první příčnou stěnou 13 jsou boční .stěny s, lt spojený druhou příčnou stenou 15 mezi níž a plošinou...

Zariadenie na blokovanie štartu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261677

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jamriška Dušan, Panuška Štefan

MPK: F02N 15/10, B60R 25/06, F02D 41/06...

Značky: motorových, zariadenie, blokovanie, startu, vozidiel

Text:

...alebo jej časti dôjde k zničenie ozubených kolies prevodovky.Uvedené nedostatky odstraňuje blokovanie štartu pri zaradenom prevod-Guyom stupni podľa vynálezu, podstatou ktorého je vačkia ovladajúca spínač elektrického okruhu štartovania pevne uchytená na pomocnej tyčí tvarovaná tak, aby pri radiacom pohybe tyče rozopínala prostredníctvom spínače elektrický okruh štartovania.foto riešenie umožňuje jednoduché nastavenie správnej funkcie...

Kotevní prostředek pro bezpečnostní pásy vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259868

Dátum: 15.11.1988

Autor: Else Robert

MPK: B60R 22/24

Značky: pásy, vozidel, bezpečnostní, prostředek, kotevní

Text:

...bylo možno nasunout na doplňkové útvary základní desky 40.Na straně mezikruhového výstupku 60,odvráconé od váloové kapsy 02., je plastové těleso FW opatřeno dvojici vystupujících přídržných konzolek 68, 70 s přidržovacími raníénky, obrácenými směrem k mezikruhovému. výstupku 00. Za přidržovací raménka přídržnych konzolek 68, 70 je zaklesnut jeden konec západkového členu 72, přičemž mezíkrulíový výstupek 60 prochází dírou 74 západkového členu...

Uzamykatelný autonosič windsurferu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245415

Dátum: 01.07.1988

Autor: Oravec Ivan

MPK: B60R 9/04

Značky: uzamykatelný, autonosič, windsurferu

Text:

...plováku, ve středu má vybraní pro uložení stěžně Q (stěžňů) a po krajích je snížení pro uložení ráhna 3. Sedlo 1 může být volně položeno na truboe Q autonosiče a sesmyknutí sedla z trubky zabraňují patky situované zespodu sedla, jež jsou tvarované dle ó trubek autonosiče. Sedlo g může být zhotoveno ohnutím z tenkého plechudo výše popsaného tvaru. V tomto provedení nutno dosedacíplochy obložit molitanemlnapř. tl. 10 mm,pryží nebo plstí....

Zrcadlo se sníženou odrazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245237

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kardos Mihály, Faragó László, Tamási Attila

MPK: B60R 1/02

Značky: sníženou, zrcadlo, odrazivostí

Text:

...Al - sio je vyrobitelné na běžných aparaturách, používaných pro výrobu zrcadel na bázi Cr,Ni nebo Cu. Přitom nanášenýtmateriál je běžně dostupný z tuzemských zdrojů. Dosažitelné odrazivosti u zrcadla podle vynálezu jsou v rozmezí 40 až 70 , reprodukovatelnost zvolené odrazivostije lepší než /- 5 .Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise tří konkrétních příkladů provedení zrcadla se sníženou odrazivostí podle vynálezu.Z čelní...

Zařízení pro zabránění odcizení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255863

Dátum: 15.03.1988

Autor: De La Orden Azuaga Manuel

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidla, zařízení, odcizení, zabránění

Text:

...v dalším nazýván spojovací válec l, zatímco kratší válec 5 menším průměrem je v dalším nazýván unášecí valec 3. Sloupek řízení, který prochází spojovacím válcem ł, je rozdělen na dvě části, a to horní část 3, která je přímo spojena s volantem, a spodní částí 3, která je spojena s prvky řízení, zajiščujícími řízení kol vozidla. V poloze pro zabránění odcizení vozidla je horní část 3 od spodní části 4 mechanicky oddělena, zatímco V poloze pro...

Upevňovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245640

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jílek Jioí

MPK: B60R 11/00

Značky: zařízení, upevňovací

Text:

...umožňuje naprosto bezpečnou přepravu prkna pro windsurfing nebo jiného velkého předmětu připevněného na střechu osobního automobilu. Manipulace se zařízením je jednoduchá, pohotová a tak rychlá, že připevnění trvá pouze několik sekund.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení, spojené s prknem pro windsurfing v podélném řezu, obr. 2 v příčném řezu a obr. 3 je pohled shora na...

Pneumatické ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242224

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: B60R 21/04

Značky: pneumatické, ochranné, zariadenie

Text:

...spolujazdca. Pri čelnom alebo mierne šik mom náraze vozidla na prekážku narazí chránená osoba na rám, spojujúci zadné stenywrakov z ktorých začne otvormi v ich vnútorných stenách unikat vzduch. Vzniklou reakciou a vnútorným pretlakom sa vaky oblúkovite prehnú - horný nahor, dolný nadol - náraz tela sa rozloží na väčšiu plochu a brzdením prúdu vzduchu uvedenými otvormi utlmí.Zariadenie podľa vynálezu poskytuje spolujazdcovi účinnú ochranu aj...

Zařízení na tlumení nárazové energie především pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246592

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kulhánek František, Trojan Miroslav

MPK: B60R 19/02

Značky: energie, tlumení, zařízení, především, nárazové, automobily

Text:

...pemeuuů, npH svou c Hanemnocrbm Hcxnmuaercn. H 5 HMep ocymecTnneHHH H 30 őpeTeHHHH 3 oőpeTeHHe noncúnercn HHme nopoönee Ha npHMepe ero ocymecTaneHHn. Ha npHnaraeMbm pHcyHKax noKa 3 aHomur. 2 Bn cöoxy Ha 3 amHTHym öanxy c onopHo~KpenexHoH cHcTeMoH®HF 3 BMnnoKoca c öammaxon. . Ha maccu 1 anwomoônnn Da 3 beMHHMH coeHHeHHaMH zaxpenneum BeDTHKanbHHe pac nopKH 2, KDTODNE caapenm HnH paszemno coenHHeHu c HSBECTHOĚ 3 amHTHoň öanKoü 3.C STHMH...

Kryt řídítkového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 243450

Dátum: 14.08.1987

Autor: Arsuaga Yavier

MPK: B60R 16/00

Značky: řídítkového, přepínače

Text:

...solution vulí s toloronci v colo oko dolco jsou v prnxi novyhovudíci,noboł výrobní toloronco při. som výrobi plsotů mam záruku opolohllvooti o nochooioko obrúblni plastu Jo mnou procno, olo poruludo otrukturu tohoto notorlílu.Kułolovo o sonořosno trouby s nás ssvlton nos sou-town Jsou tochoolosicb Slando řoloniu, ovlok po opokovono donontsłl. nosoruěuai an spolohlivo spodoní.Vilo uvodono nodostotky Jsou odstnnlny krytou řtdttkovoho...

Držák plastového bezpečnostního nárazníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252117

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maršík Josef, Drvota Jiří

MPK: B60R 19/02

Značky: držák, nárazníku, bezpečnostního, plášťového

Text:

...nárazník je doesženo epolehliváho upevnění nárezníku,msjíeího výhodu v tom, ie nedochází-k nsdmšrnómu t zníku jako při jeho upevnění průchozími šrouby. Toto uspořádání mozňuje dilataci nárazníku vzhledem ke karoserii s dále mošňuje vystředšní nárazníku jeho postranními plochami o plochu ksroserie. Tím je možno při absorbování energie nárazu rozvéet bodový styk čelní plochy nárezníku se skušebním berenem dle EHX 42 na plošný styk zadní strany...

Blokující vytahovací zařízení pro bezpečnostní pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 251671

Dátum: 16.07.1987

Autori: Majpuu Enn, Jurisoo Enn, Teder Leonid, Merelajne Mart

MPK: B60R 22/00

Značky: blokující, zařízení, vytahovací, bezpečnostní

Text:

...nn sa-N KPEHJIEHHH H HaMaTbIBal-IHH .HeHTbI, Ha KOTODOM KGCTKO saxpenneuo xpanonoe KOJIBCO,cuournposaunym nocpecTsoM ocuoanoro oraepcmna ua ocn B Kopnycą xpanonym co» ñauxy nna nsannoneůcraua c xpanoBuM KOHGCGM npu önexupqaauuu cmawmmannx nenTN c nana, naepuuoumuň naTquK c nonopownmu ronKameneM, uemmuw B cnoeň caoöonuoú ropnsouwanbnoü qacwu owsepcrue, qepes KOŤ 0 p 0 e nponymeu amnonnennň B Hne U-oőpaauoů mnunbxn H ~mapHHpHO noaemenuä Ha onope...

Elektrický ovládaný signalizační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244125

Dátum: 15.07.1987

Autor: Filadelfy Ivan

MPK: G08B 13/08, B60R 25/10

Značky: prístroj, signalizační, elektricky, ovládaný

Text:

...důlolitýoh pro provoz, nebo konbinovani použití jednotlivých siymlisočníeh prístrojů.Uvedení aiyualioačního přístroje do provozu nebo jeho vypnutí provddíme pomocí přepínačů. Při použití přístroje k zabránční krádeži automobilu můžeme výhodu použít magne tlaky ovládaných spínačd je zde možnost poulít jeaýčkovł relé, kterým stačí malá místo,dají se používat skryt o majitel je může ovlddat malým magnetem.Podstata sigmlisočního přístroje...

Střešní nosič zavazadel a předmětů pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 237657

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jelínek Antonín, Šlapák Václav, Forejt Antonín

MPK: B60R 9/04

Značky: střešní, předmětů, automobily, nosič, zavazadel

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní nosič zavazadel a předmětů pro automobily sestává ze základní plošiny opatřené na spodní části spodním obvodovým pláštěm, který vytváří styčnou plochu s vlastní karoserií automobilu, přičemž čelní a spodní stěna spodního obvodového pláště je na styčné ploše opatřena těsněním a boční stěny spodního obvodového pláště jsou přizpůsobeny pro uchycení do žlábků automobilu.

Bezpečnostní uchycení vnitřního zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250287

Dátum: 15.04.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: B60R 1/02

Značky: bezpečnostní, zrcátka, uchycení, vnitřního

Text:

...provedení a také složitější montáž.Nedostatky spočívající ve složituosti známých konstrukcí, nebo v nedostatečné tuhosti uložení řeší bezpečnostní uložení zrcátka dle vynálezu následně. Stopka zrcátka je opatřena dvěma výstupky, které se horními ploškami opírají o plochu nosníku. zaoblené konce výstupků jsou na jedné straně za 4klesnuty do zvarážek vytvořených ohybem části nosníku, na protilehlé jsou pak zaoblené konce výstupků přidržovány...

Kapotáž pro hnací motor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233253

Dátum: 01.04.1987

Autori: Uher Drahomír, Boháč Jaroslav

MPK: B60R 13/08

Značky: vozidla, motor, hnací, kapotáž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového motoru a řeší problém zvýšení účinku odhlučnění motoru pomocí kapotování celého motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze spodního krytu, upevněného na podélnících rámu podvozku a z horního krytu, který v přední části, uspořádané mezi přední stěnou a zadní stěnou budky, obsahuje tvarovaný kanál se vstupním otvorem a v zadní části, uspořádané za zadní stěnou budky, obsahuje kanál s výstupním otvorem,...

Zařízení pro dopravu windsurfingu apod. na střeše auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 245013

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kravcov Nikolaj Filippovie

MPK: B60R 9/08

Značky: apod, střeše, windsurfingu, zařízení, dopravu

Text:

...onpomąnunamm naanmxm. Ynpenuezme mamu cnomło n rpedyer ÓOJIBIIIOPO rpyna. Hm aaxpememm m sanopa Ha samo rpysa B npncnocoć.nemam HBOÓXOMIMO r-.znozzecrao r-.aanmxymmifnB -nE-Gíví ř § 26 57.2 omxcau óaraaxnxuc, aaxcpenxłxex-.mü Ha Kpmne Mamma n caryzmmü ,mm rpancnopwwxpoam masyrrero Icopnyca BOIĽHOPO cpencmaa nepemamxerms, n-.aexomero cpemiepacnoaxomeuauf nas. IB Iacwnocwza nas zcopoöqawoü raeqennmxoü cpopmu. 31-01paocrosnmx upy or zzpyra...

Sklopný mechanismus zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249406

Dátum: 12.03.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: B60R 1/04

Značky: mechanismus, zrcátka, sklopný

Text:

...který je vyznačan v obr. 2 C-CNa obr. 1 je aklopný mechanizmus zrcátka vyobrezen v příčném řezu A - A vyznačenám na obr. 2. Držák zrcátka 1 je opatřen dvěma žlábky 3,v nichž je ulozene pouzdro kloubu 3 pomocí hočnich závěsů 4. Pouzdro kloubu 1 je pnodloułeno do páky ž, která ja výstupkem 5, opřena o párko 1 opatřená prolisem §. Pár-ko 1 je zaklesnuto pod převis 2 vytvorený v drłáku zrcátka l.opačný konec párka 1 je zaaunut pod zářezy I 9...

Na tlak citlivý zvukovo izolačný plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248205

Dátum: 12.02.1987

Autori: Molda Emil, Waradzin Walter, Hudák Pavel, Suchoba Ján, Gažík Andrej, Ember Karol, Ďurinda Ján, Svorčík Pavel

MPK: B60R 13/08, D06N 7/02

Značky: materiál, izolačný, citlivý, plošný, zvukovo

Text:

...ester kyseliny akrylovej »s neterciárnym alkoholom s ,počtom atóm-ov uhlíka v alkylovej skupine rovným 3 až 12, ako napríklad n-butylelkrylát, n-pentylakrylát, n-heptylakryllát, z-etylhexylákrylát, n-nonylakrylát.Pod ,pojmom etylenicky nenasýtený monomér poskytujúci plastomér .kopolymerizovatelný s alkylakrylátom sa rozumie monomér zo skupiny tv-orenej vinyla-cetátom, styrénom, nižšími -eistermi kyseliny metak-rylo7 ivej ako...

Pneumatické blokovací zařízení k zamezení použití automobilu cizími osobami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237428

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stieler Bernd, Kastner Günter

MPK: B60R 25/04

Značky: blokovací, pneumatické, automobilů, zamezení, cizími, zařízení, použití, osobami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se používá v automobilní technice. Cíl vynálezu spočívá v zabezpečení ochrany automobilů, majících motor se vstřikovaným palivem a zámek řízení, proti použití cizími osobami, přičemž musí být dodrženy odpovídající požadavky EJEK. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření zajišťovacího zařízení pro automobily, které v určité poloze zámku zapalování a řízení současně se zajišťovacím mechanismem řízení zabezpečují vypnutí motoru a vylučují jeho...

Zařízení pro vyhřívání vnějšího zpětného zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233837

Dátum: 01.07.1986

Autori: Augustin Dušan, Kocourek Bohuslav, Albrecht Milan, Kratochvíl Jaroslav

MPK: B60R 1/02

Značky: vyhřívání, vnějšího, zpětného, zařízení, zrcátka

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhřívání vnějšího zpětného zrcátka je určeno pro provoz automobilů ve ztížených klimatických podmínkách, v mlze, dešti a mrazu. Podstata zařízení pro vyhřívání spočívá v použití topné vložky z polovodivého polyvinylchloridu, ke které jsou po stranách připevněny dvě mosazné elektrody, zakončené konektory. Jeden z konektorů je připojen na síť, druhý na termostat, který udržuje stálou pracovní teplotu na povrchu zrcadla. Zařízení...

Bezpečnostní zpětné zrcátko, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230404

Dátum: 01.04.1986

Autor: Voženílek Jan

MPK: B60R 1/02

Značky: zrcátko, bezpečnostní, zpětné, zejména, vozidla, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zpětné zrcátko, zejména pro motorová vozidla, s jednolitou zakřivenou odraznou plochou, vyznačené tím, že odrazná plocha (3) sestává ze dvou plynule na sebe navazujících částí (4,5) s různými poloměry zakřivení, přičemž část (4) odrazné plochy (3) uspořádaná blíže k řidiči má poloměr zakřivení větší než 1,2 m a část (5) odrazné plochy (3) uspořádaná dále od řidiče má poloměr zakřivení menší než 0,6 m.

Nárazník pro osobní automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 229180

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: B60R 19/02

Značky: nárazník, automobily, osobní

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník pro osobní automobily,jehož vnitřní koncové hrany jsou zapuštěny do vnější plochy karoserie, vyznačený tím, že vnitřní koncové hrany (2) nárazníku (l) jsou konkávně zakončeny, tvarově shodně s konvexním ukončením prolisu (3) na vnější ploše karoserie (5).