B60R

Strana 11

Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1395

Dátum: 05.03.1997

Autor: Póša Ondrej

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, zariadenie, používania, identifikáciu, motorového, legálneho

Text:

...polície na pátranie po odcudzených motorových vozidlách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obrázku 1 je zobrazená základná schéma zariadenia na identifikáciu leqálneho používania motorového vozidla. Na obrázku 2 je znázornená výkladová schéma zariadenia na identifikáciu používania motorového vozidla aj s nosičmi pevnéhoa pohyblívého kódu motorového vozidla.Zariadenie na...

Zariadenie na uzamykanie brzdového a spojkového pedála automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1377

Dátum: 05.02.1997

Autor: Koza Rastislav

MPK: B60R 25/00, B60R 25/08

Značky: uzamykanie, spojkového, automobilů, zariadenie, brzdového, pedála

Text:

...sa vykonáva tak, že sa teleso nasadi na pedále a závora so zámkou sa vloží popod pedále do telesa. Vkladanie závory so zámkou do telesa pod pedálenie je praktické ani pohodlné, ale o to náročnejšie je odomyka nie nepovolanou osobou. Vyhmatanie zámky planžetou je v pozícii pod pedálmi náročné, čo sa dá považovať s pohľadu bezpečnosti auta za výhodu. Výhodou zariadenia podľa tohoto. technického riešenia oproti zariadeniu s vysunutou zámkou...

Zapojenie brzdového bezpečnostného systému pre jednostopové a dvojstopové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1364

Dátum: 08.01.1997

Autor: Grubiak Stanislav

MPK: B60R 25/08

Značky: vozidla, systému, brzdového, jednostopové, zapojenie, bezpečnostného, dvojstopové

Text:

...na yýkresochSpôsoby zapojenia sú znázornené na obrázkoch 1 až 4.Spätný hydraulický ventil sa namontuje do brzdového rozvodu vozidla za hlavný brzdový válec g. Po privedení elektrického prúdu na Cievku spätného hydraulického ventilu Q sa ventil otvorí, a tým zabezpečuje tok brzdovej kvapaliny v oboch smeroch. V takomto stave je vozidlo pripravené na jazdu, čiže vozidlo bez akejkoľvek zmeny účinne brzdí a odbrzďuje. Po prerušení dodávky...

Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278971

Dátum: 04.12.1996

Autor: Póša Ondrej

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, motorového, vozidla, používania, identifikáciu, legálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Identifikačné zariadenie pozostáva z kódového snímača (1), ktorý je pomocou prenosového spoja (3) spriahnutý s riadiacim a porovnávacím blokom (2). Riadiaci a porovnávací blok (2) je cez dátovú zbernicu (4) spojený s bázou dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a s bázou dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel. Informačný výstup (10) riadiaceho a porovnávacieho bloku (2) dáva informáciu o legálnom alebo nelegálnom používaní motorového...

Uzavierací mechanizmus zaraďovacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1276

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, mechanizmus, motorového, zaraďovacej, páky, uzavierací

Text:

...pevne spojenou e bočnou stenou tunelu podlahy motorového vozidla pripadne ešte s podlahou motorového vozidla. ktorého podstata spočíva v tom, že zámok je vybavený najmenej Jednou uzavieracou závorou upravenouVýhodou uzavieracieho mechanizmu podľa technického riešenia je to. že vplyvom uzavieracej závory je možné skrátiť nosnú konzolu zámku tak. že uzavieracia závora prechádza bočnou stenou .tunelu podlahy motorového vozidla. čim sa...

Chránič proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1035

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: proti, nežiaducemu, radiacej, páky, zamknutej, narušeniu, chránič

Text:

...abyochrannu rurku s osadenim nebolo možne ani nasiine vytiahnuť pri zamknutom zámku cez oko zámku.Pre univerzalnosť chránica podľa tohto technického riešenia je výhodne, keď k ochrannej rurke s osadenim je pridaná najmenej jedna zošikmená ochranná rurka a/alebo najmenej jedna krátka ochranná rurka. Zosikmena ochranná rurka vymedzuje ohyb a krátka ochranná rúrka dĺžku radiacej páky. Druh a počet ochranných rurok použitých na ochranu radiacej...

Chránič-ochranná tyč proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1034

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: radiacej, narušeniu, páky, zamknutej, nežiaducemu, proti, chránič-ochranná

Text:

...sanajmene jedna ochranné ty pomůcüu swximalny püćeä použitých ochranných rozmerovými pamermi adiacej páky.CPÍÉH. Hľľiâ rurkà umotňupê etak. aby neprekažaia otáčaním klbu. Vyhody nránícapodľa tohto echníokého rieseniaLnraniť xmozůujê svoje pouziřie í pri UümonuJe tie apšjusžíu 1 pri raiaoith pàkaoh.ěhhifkê rieâeniê buáê blitâie Uvsvetäênévykresov. kde na obr. 1 je znazorneny hraní podľa ľ Čour. A ve tvorený siasnimi ochranným pomocou...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1031

Dátum: 03.12.1995

Autor: Hrmo Alfonz

MPK: B60R 25/04

Značky: odcudzeniu, zariadenie, proti, zabezpečovacie, motorových, vozidiel

Text:

...aj stupeň ochrany zabezpečenia proti krádeži, resp. predlžuje sa čas v momente odcudzovania pri snahe neoprévneného správneho zapájania elektrických okruhov.Do zariadenia k prerušeniu sa dávajú hlavné elektrické okruhy ako napr. prud do indukčnej cievky, svetiel, brzdy,štartéra a pod.Zariadenie je vybavené kartou, ktoré má plochu pre identifikačný kód.Výhodou tohoto riešenia je možnosť identifikácie vozidla ako aj majiteľa vozidla pre...

Ochranný prvok vidlice hlavovej opierky sedadla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 901

Dátum: 11.07.1995

Autor: Biacovský Oto

MPK: B60R 21/055

Značky: ochranný, opierky, automobilů, hlavovej, sedadla, vidlice, prvok

Text:

...pasívnej bezpečnosti a estetickej úrovne interiéru sa dosiahne použitím ochranných prvkov tvaru prstenca z pružnej hmoty, vhodne povrchovo upravenej,ktoré sa v potrebnom počte, v závislosti na výške nastavenia opierky, nasunú na jej kovové hroty alebo plochý diel hroty nahradzujúci. Prvky, ktoré sú predmetom riešenia majú vnútorný otvor umožňujúci lesné nasunutie na hroty opierky, vonkajší rozmer a výška prvku môžu byt rôzne. Pri...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 825

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fritz David

MPK: B60R 25/04

Značky: zariadenie, zabezpečovacie, motorové, vozidla

Text:

...premosťovacej diódy, ktorej anóda je pri oená na druhú svorku zapaľovacej cievky. PNa priložených výkresoch je na obr. 1 zobrazená schéma za pojenia podľa užitkového vzoru a na obr. 2 principiálna schéma.Zapojenie podľa obr. 1 a 2 je tvorené prídavným relé L,ktorého vinutie je svojim prvým vývodom pripojené na záporný pól zdroja, to jest na kostru vozidla, a svojim druhým vývodom jednak na nezopnutý vývod svojho vlastného prepínacieho...

Nosič batožín, klobúkov a podobných predmetov vhodný na zabudovanie v železničnom voze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 769

Dátum: 12.04.1995

Autori: Schrinko Hermann, Wirth Heinz, Müller Anton, Grupp Gerhard

MPK: B61D 37/00, B60R 7/04

Značky: nosič, zabudovanie, podobných, vhodný, železničnom, predmetov, klobúkov, batožín

Text:

...väräcím prvkom, ktwry vytvára zveracia 5 krutka ktoré je umiestnená vm výätupku vytvorenmm na pripnv Jmvacüm nadätavciPripmjuvací nadstavec má S výhwdnu voľný koniec rúrkmvé 10 profilu.Nüäná äaäť Pripüjüvacienm prvku má 5 výhnümu tvar dwsky,prípadne 50 srdcüvitým nbry 5 wmNastaviteľné vyrmvnávacie aariadenie je tvorené prip 0 jn~ vacími prvkami, pupripade má závitmvé púzdro naskrtkované na nehyhnüm závitüvüm Cape, Priůüm dü závitüvéhu...

Zariadenie na mazanie uloženia výkyvnej vidly polonápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 728

Dátum: 08.02.1995

Autor: Totek Zdeněk

MPK: F16N 13/22, F16N 13/02, B60R 17/00...

Značky: uloženia, zariadenie, vidly, výkyvnej, mazanie, polonápravy

Text:

...spoľahlivosť. Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje použiť rovnakú centrálnu skriňu ako pre hnané, tak aj pre nehnané nápravy, čo je výhodné z hľadiska výroby a vý hodné to je u vozidiel s centrálnou nosnou rúrou, u ktorýchtieto skrine tvoria ich súčasti.Prehlad obrazkov na výkresochPríklad zariadenia podľa technického riešenia je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje zariadenie vo zvislom reze A obr. 2...

Zariadenie na blokovanie diskov kolies proti krádeži vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 701

Dátum: 05.01.1995

Autor: Vravušek Ivan

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidiel, blokovanie, proti, zariadenie, krádeži, diskov, kolies

Text:

...výstup Ilkom - k zasahovaniu do žliabka disku 1. K uzamykaniu sústavy je zámková tyč Q opatrená napriklad známou sústavou obvodových zahlbeni lg korešpondujúcich s neznázornenými zámkovými elementami val ovćho prstencovćho zámku 17. Zámok tohoto prevedenia je vybavenýreferenčným ukazovateľom 18, napríklad pre nastavenie rady číselnékódu.Pri zachytávaní dostatočnej pevnosti dimenzie, môže byť mechanický istič g V časti svojej dĺžky...

Poistné zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 522

Dátum: 10.08.1994

Autor: Vlačiha Ján

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidla, motorové, zariadenie, poistné

Text:

...uzazknutiĺ hál-iu v dolnej polohe zabraňuje priečnik odohratie zariadenia z pedálov. Ere- každy typ vozidla je potrebnézariadenie príslušných výrobných rozmerov.Technické riešenie je vyobrazené na obr. l v pohľade spredu a na obrázku 2 v poh-ľade z boku. Na čalšom výkrese na obr. 3 je znázornená .manipulácia so. zariadením.Príklad Dreved en 57.5Zariadenie podľa obrázku l pozostáva z- tvarovaného. plechu- lopantky , opatrenej vodzítkom...

Obal na nosič zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280230

Dátum: 10.08.1994

Autori: Nehl Wolfgang, Skott Jürgen, Renner Dietmar

MPK: B60R 11/02

Značky: nosič, zvuku

Zhrnutie / Anotácia:

Obal s upevňovacou základňou (1), ktorá má na svojich bočných plochách pridržiavacie vedenia (5), ktoré zasahujú do vedenia (6) obalového plášťa (3). Na upevňovacej základni (1) sú ďalej usporiadané ďalšie vodiace plochy (7), pričom vodiaca plocha (7) je tvorená prostredníctvom pätky (8), na ktorej sú zuby (9), pričom pätka (8) tlačí pružne proti zubovej lište (10), usporiadanej na obalovom plášti (4). Obal ďalej môže byť vytvorený z vrchného...

Sústava spätných zrkadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 473

Dátum: 08.06.1994

Autor: Osvald Peter

MPK: B60R 1/08

Značky: spätných, sústava, zrkadiel

Text:

...zamedzujeoslneniu ako podľa potreby sklápané vnútorné tienidláPresklený Výrez v telese sústavy spätných zrkadiel umožňuje vo dičovi pohľad na svetelnú signalizáciu/semafor/na križovatkáchPrehľad obrázkov na výkreseNa obrázku v nárvse/pohľad vodiča vpred/je znázornená teleso sústavy spätných zrkadiel umiestnené pred predným oknom automobilu.v tomto pohlace sú vztanovými znaćkami označené znaky technického riešenia-ľavé zrkadlo príjmu...

Zabezpečovací systém hlavne pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 414

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zavadský Marián

MPK: B60R 25/04

Značky: hlavne, zabezpečovací, systém, automobily

Text:

...Inn N vstu|nv njizlariniinal ona. kląurý luiži prs ustonovvnic - aj opakované m H-řinnnoj näinnuuii znnhox.ktorá hndc pre systém predstavoval správny kód a v ďalšom po Lom solnktujo správny. rosp. nnspráxny kód a násludno zahna pečuje prenos signálu na príslušný nasledujúci obvod. CelkomK výsLupov diskriminálora jo pripojených na K vstupov okliu uvnč ého obvodu, kLor pri zadaní Hprávnnhu kúdn nklivnjn spíu nocí hluk. Výsiny nkiivočnňho ohvodu...

Zabezpečovacie zariadenie ochraňujúce motorové vozidlá pred odcudzením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 292

Dátum: 06.10.1993

Autori: Mizerák Štefan, Baranovič Milan

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, odcudzením, zariadenie, ochraňujúce, zabezpečovacie, motorové

Text:

...výkreseTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov. Obr. 1 znázorňuje zariadenie podĺa technického riešenia, obr. 2 znázorňuje uzatvorený otvor telesa priruby zátkou - stav počas jazdy - a obr. 3 znázorňuje uzatvorenie otvoru v podlahe vekom, ak vozidlo nie je opatrené zabezpečovacim zariadením.Príklad prevedenia technického riešeniaV podlahe na vhodnom mieste podĺa typu vozidla je natrvalopripevnené teleso priruby 1 pomocou...

Nadstavec opierky hlavy na sedadlách motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 290

Dátum: 06.10.1993

Autor: Jankovič Jaroslav

MPK: B60R 21/055

Značky: nadstavec, opierky, sedadlách, vozidiel, motorových, hlavy

Text:

...typ opierky/STAV C s homogennym tvarom. Samotná kompletácia nadstavca s opierkou je veľmi jednoduchá, pričom sa využije pružnosť polyuretánovej peny prostým zasunutim zadnej časti nádstavca do stredoveho otvoru opierky.Nádstavec v prevedení podľa užitkového vzoru rieši najmä anatomické nedostatky opierok. Vypĺňa priestor medzi zátylkom sediacej osoby do tej miery, že pri miernom záklone hlavy dochádza k jej pohodlnému opretiu. Línia krivky...

Zariadenie proti krádeži motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 218

Dátum: 09.09.1993

Autor: Boruch Miloslav

MPK: B60R 25/08, B60R 25/06

Značky: vozidiel, zariadenie, motorových, krádeži, proti

Text:

...jen ztěží rozjet, ihned zase zhasne.Výše uvedený zámkový mechanismus může být přitom konkrétně proveden tak, že sestává z třídílné teleskopické tyče, jejíž první díl je kloubově spojen s krycím členen, zatím co druhý díl má rozvidlený konec a třetí díl hákový konec, který při zatažené poloze tvoří spolu s rozvidleným koncem druhého díluxmawkné oko pro dřík řadící páky, přičemž druhý díl obklopuje oba zbývající díly a vykazuje náboj pro...

Zariadenie na mechanické zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 45

Dátum: 07.07.1993

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: motorových, zabezpečenie, vozidiel, mechanické, proti, krádeži, zariadenie

Text:

...což zaručuje, že i při nahodilém uzamäení lze 5 vozidlem bezpćně zaetavit, Ľoä u zabudovanýchzamků řízení je pri nahodilem uzamćení téměř vyloučeno.Technicke řešení bude blíäe osvětleno pomocí výkresu nakterém je schematicky znazorněno příkladne provedení proffřf li, aj or QxFd pqiĺt-pç in j g gel-m tgšgniZařízení podle obrazku zahrnuje samostatnou zamkovou bezpečnostní. vlozku 2. ktera je zabudovana do nedemontovatelne části L těleea E zámku...

Radiaca páka na radenie pod volantom motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278792

Dátum: 16.12.1992

Autori: Kerner Wolfgang, Weber Adam, Schreiber Franz

MPK: B60R 16/00

Značky: motorových, vozidiel, páka, radiaca, volantom, radenie

Zhrnutie / Anotácia:

Radiaca páka (10) obsahuje na svojom voľnom koncovom úseku (11) najmenej jeden spínací diel (13, 14) a elektrický spínač uložený v puzdre (16), ktorý je vo forme funkčnej spínačovej jednotky (12) uložený spolu so svojím puzdrom (16) v úložnom vybraní (51) vo voľnom koncovom úseku (11) radiacej páky (10). Vo voľnom koncovom úseku sú uložené prvé pripájacie elektrické kontakty (27, 28, 29), s ktorými sú spojené v konečnom stave zodpovedajúce...

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: 279812

Dátum: 13.05.1992

Autor: Eizen Noach

MPK: B60R 25/06, E05B 65/12

Značky: proti, zabezpečovacie, zariadenie, krádeži, motorových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži je tvorené blokovacím ústrojenstvom (14) a naň napojeným prídavným bezpečnostným systémom (105), obsahujúcim výstražnú signalizáciu (104) a/alebo blokovanie riadenia (102) a/alebo detekčný prístroj vniknutia do vozidla a pohybu vozidla (10).

Zariadenie na zmiernenie nebezpečia úrazu osôb cestujúcich vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 278937

Dátum: 19.02.1992

Autor: Scheffee Robert

MPK: B60R 21/16

Značky: zmiernenie, úrazu, cestujúcich, zariadenie, osôb, nebezpečia, vozidle

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zmiernenie nebezpečia úrazu osôb cestujúcich vo vozidle s nafukovateľným vakom, kde vymeniteľná patróna (14) pozostáva zo zásobníka (16) inertného plynu (18) a výmetného puzdra (17) so zmesou (20) látok na vyvíjanie plynu, pričom zmes (20) látok pozostáva z plastifikovaného polyvinylchloridového spojiva, z anorganických oxidačných solí a z uhličitanu lítneho. Oxidačné činidlo je prítomné v množstve aspoň postačujúcom na premenu...

Interiér vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 275546

Dátum: 19.02.1992

Autor: Černý František

MPK: B60R 1/00

Značky: interiér, vozidla

Upínací konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 270321

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šalomoun Lubomír

MPK: B60R 9/04

Značky: upínací, konzola

Text:

...obr. 2. v noeníku 12. otvoru g v horním koncl g nosné části 2 upínocí konzoly ł. l otvorů v žebrech g jmenované nosné částí g. Zmínčný nosník 1.3 je pevně epojen s nosnou částí 2 upínacích konzol l, l. vlz obr. 1. například pomocí šroubů L 4 äĺ Karoserie g vozidla je pod. střešní konstrukcí tvořena profilom gł. který tvoří rám pro dveře 16. Upnutí přepravovaných předmětů může být provedeno například tak. že do noeníku łg jsou nasunuty různé...

Nárazník automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270073

Dátum: 13.06.1990

Autor: Drvota Jiří

MPK: B60R 19/00

Značky: automobilů, nárazník

Text:

...volné konce podélných stojin nárazoveho dílu jsou spojeny s vertikální noenou deskou tak, že čelní náraz na nárazovou plochu vyvolá ve volných koncích podálných stojin zatížení krouticím momentem jen v jednom smyslu a podélné stojiny se přitom chovají jako nosník s kloubovým uložením.Výhoda nárazníku podle vynálezu spočíva v podstetném snížení namáhání volných konců podélných stojin, což umožňuje použít pro výrobu nárazového dílu levnějšího...

Ochranný oblúk traktorov cabriolet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267367

Dátum: 12.02.1990

Autor: Sidor Jaroslav

MPK: B60R 21/02

Značky: cabriolet, traktorov, oblúk, ochranný

Text:

...oblúka je najmenej do jednej tretiny výšky oblúka pevne upevnený valcovaný profil 3.Ochranný oblúk podľa vynálezu umožňuje preniesť veľkú deformačnú prácu sily pôsobiacej na oblúk prostredníctvom blatníkov na plastickú delormáciu podlahy a na pružnú deformáciu sílentblokov, ktorými sú blatníkys podlahou upevnené k podvozku, čím sa podstatne znižuje namáhanie konzol 5, 50, umožňuje znížiť ich výšku, tuhosť a pevnosť ich upevnenia k podvozku....