B60R

Strana 10

Zariadenie na zamknutie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2465

Dátum: 16.05.2000

Autori: Ambrož Petr, Van Ruiten Henricus Theodorus

MPK: B60R 25/02

Značky: zamknutie, páky, motorových, zariadenie, radiacej, vozidiel

Text:

...kolik Q. Aretačný kolik Q je uložený posuvne vo vedení 6 upravenom na držiaku Z,ktorý je svýhodou upevnený vo vnútri tunela ll motorového vozidla, zktorého vystupujeradiaca páka § a v ktorom sú upravené radiace ťahadlá alebo lanká spojené s radiacou pákou §, ťahadlá ručnej brzdy a pod. Na držiaku Z je upevnený plášť 12 bovdenu 10, napríklad pomocouskrutky E. Na držiaku Z je prostredníctvom čapu l 7 okolo zvislej osi Q výkyvne uložená...

Zariadenie na zamykanie ovládacieho ústrojenstva motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2456

Dátum: 16.05.2000

Autori: Matušek Oldřich, Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidiel, zamykanie, motorových, ovládacieho, ústrojenstva, zariadenie

Text:

...motorových vozidiel, ktoré zahŕňa puzdro 1 z hrubostennej ocele, ktoré je zo zadnej strany, na obr. 1 z pravej strany uzavreté vekom 11. V hnibostennom puzdre 1 je uložená točivá pohonovú jednotku z, ktorá je spriahnutá s kľukovým hriadeľom 3, ktorý vratne otáča. Na excentrickom čape 51 kľukového hriadeľa 3 je nasunutá ojnica 3, na ktorú je upevnený jeden koniec chybného hriadeľa Q, ktorý je posuvne uložený vo vedení Z,najlepšie...

Ochranný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2407

Dátum: 13.03.2000

Autor: Volek Vlastimil

MPK: B60R 25/00

Značky: ochranný

Text:

...umožňuje normálnu manipuláciu s poistnými tlačid lami zvnútra v čase, keď je automobil obsadený posádkou.Prehľad obrázkov na yýkreseKonkrétny príklad uskutočnenia ochranného krytu je schématicky znázornený na pripojenom výkrese, kde je obr. 1 axonometrický pohľad na ochranný kryt v smere proti oknu dverí aobr. 2 je priečny rez ochranným krytom z obr. 1.Ochranný kryt je tvorený tvarovanou plochou podložkou l,ktorá je pripevnená pomocou...

Elektrická inštalácia motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2309

Dátum: 08.11.1999

Autor: Dendis Ivan

MPK: B60R 16/02

Značky: motorového, vozidla, inštalácia, elektrická

Text:

...rníkropočítača EIC, ktorý má vstupy na spínače aprepínače E /ručné ovládanie spotrebičov, ako sú prepínanie smerových svetiel, klaksónu, atďl. Na monolitický mikropočítač ľ sú tiež napojené prevodníky w, ktoré snímajú Ieľkosť napätia autobatćrie LJ a za pomoci snímača prúdu A aj veľkost prúdu v hlavnom výkonovom elektrovodiči E,demodulátor O ktorý prijíma adresy a dáta z hlavného výkonového elektrovodiča Hĺ, monitor modul QQ - predáva...

Imobilizér do dopravných prostriedkov, najmä automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2268

Dátum: 10.09.1999

Autori: Vámoš Štefan, Marčeková Valéria, Vámoš Richard

MPK: B60R 25/00

Značky: automobilov, prostriedkov, imobilizér, dopravných, najmä

Text:

...zo vstupov n vyústuje z centrálnej alebo inej riadiacej jednotky pre zapaľovanie a/alebo vstrekovanie paliva. Pričom kontaktné pole je realizované na dvojradovej kolíkovej svorkovnici. Počet vstupov n sú minimálne 4 páry. Pričom každý zovstupov n môže byt rozčlenený až na 8 konkrétnych vstupov.Mieru zabezpečenia imobilizéra do dopravných prostriedkov,najmä automobilov zabezpečuje zaradenie prídavnej poistkovej skrinky s poistkami medzi n...

Ochranný kryt časti karosérie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2233

Dátum: 12.07.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B60R 13/00

Značky: karosérie, částí, automobilů, ochranný

Text:

...vnútri automobilu a uzatvorením dvojice predných dverí.Návliečka je strihom prispôsobená tvaru karosérie konkrétneho typu automobilu.Spôsob manipulácie je mechanický, jednoduchý - zvládne ho jedna osoba.Výhodou ochranného krytu, je jeho-nízka hmotnosť a dobrá skladobnosť v nerozbalenom stave, umožňujúca jeho ľahkú prepne vu v automobile.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na kto~ rom znázorňuje na...

Poistkový box do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2225

Dátum: 12.07.1999

Autor: Fazekas Jozef

MPK: B60R 16/00

Značky: motorových, vozidiel, poistkový

Text:

...sú uložené v súbežných zásuvkách minimálne dve, medzi kontaktné lyžiny zasunúté nožové poistky. Z vonkajšej strany bočnej časti, bližšej k upevnenému dnu deleného krytu, je na kovovom držiaku umiestnený lievikovítý otvoriteľný tunel.Elektrický vývod každej znožových poistiek, tvorený elektricky vodivým, povrchovo izolovaným káblom, ukončeným napevno piipojenými kontaktnýmilyžinami je smerovaný z kábelovaného tunela proñlovaným dnom...

Kombinézový airbag

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2218

Dátum: 12.07.1999

Autor: Franek Pavol

MPK: B60R 21/00

Značky: kombinézový, airbag

Text:

...kombinézy jesúčasne vytvorený aspoň jeden výpustný otvor, ktorý je vybavenýz vonkajšej strany pretlakovou poistkou.Je pritom výhodné, ak je k elektronickej spúšti paralelne pripojená mechanická spúšt umiestnená v blízkosti volantu alebo riadidiel vodiča motorového vozidla a ak je V otvore tlakovej nádoby upevnená spojovacia hadica, ktorej voľný koniec je spojovacím segmentom rozoberateľne spojený s výstuhou napľňacieho plynového otvoru vo...

Kryt karosérie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2191

Dátum: 11.06.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B60R 13/00

Značky: karosérie, automobilů

Text:

...tvaru karosérie po navlečení krytu na karosériu.Technologicko-konštrukčné vytvorenie prezentuje homogénny návlek,fixovaný na karosériu automobilu kotviacimi popruhmi a zdrho 2 vadlami,zabezpečujúcimi napnutie krytu automobilu a vytvorenie izolačnej,vzduchovej medzery.Návliečka je strihom prispôsobená tvaru konkrétneho typu automobilu.Spôsob manipulácie je mechanický.Výhodou krytu automobilu je pri celoročnej prevádzke auta odsránenie...

Kombinované zrkadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2158

Dátum: 07.05.1999

Autor: Karaffa Roman

MPK: B60R 1/00

Značky: kombinované, zrkadlo

Text:

...v dutine telesa umiestnený optický hranol a zároveň odrazová plocha, oproti ktorej je umiestnená ďalšia odrazová plocha, za ktorou je v telese vložený zadný priehľadný kryt.Kombinované zrkadlo, ktoré okrem možnosti spätného videnia, dáva aj možnost sledovat dianie pred pozorovateľom V iných jazdných pruhoch, ak sa pred ním nachádza prekážka.Toto technické riešenie predstavuje integráciu spätného zrkadla so zrkadlom umožňujúcim videnie vpred...

Parkovacia kapotáž dvojstopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2149

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B60R 25/00

Značky: prostriedku, kapotáž, dvojstopového, dopravného, parkovacia

Text:

...a parkovanie vozidiel. Pri vysunuti a vyklopení kapoty a jej uzamknuti, je osobný automobil chránený pred poškodením a odcudzením.Prehľad obrázkov na výkresennu-uncuuu-uąąą Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje na obr. 1 a obr. 2 parkovaciu kapotáž dopravného dvojstopého prostriedku - osobného, resp. úžitkového automobilu v jej otvorenej i uzatvorenej polohe V náryse,pôdoryse, bokoryse a...

Autorohož na zadnú časť tunela v interiéri vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2146

Dátum: 07.05.1999

Autori: Ondřej Jan, Mach Jozef, Mužík Václav, Krupa Jozef

MPK: B60R 13/00

Značky: vozidla, zadnú, interiéri, autorohož, část, tunela

Text:

...ceny konečného výrobku.Uvedené nevýhody a nedostatky doposiaľ známych riešení krytia zadnej časti tunelu vinteriéru osobného automobilu do značnej miery odstraňuje autorohož pre zadnú časť tunela vinteriéru automobilu podľa tohoto technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom, že autorohož, tvorená chrbtom a dvoma chlopňami zpružného poddajného vodoneprepustného materiálu, má chrbát opatrený na licnej strane dezénom tvoreným V okrajových...

Uzamykacie ústrojenstvo radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2075

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorových, páky, vozidiel, ústrojenstvo, uzamykacie, radiacej

Text:

...vozidiel tvorené závorou,zasúvanou do telesa zámku kolmo na pozdĺžnu os motorového vozidla a podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva zuzatvoreného prstencového rámu,ktorého bočné steny sú rovnobežné s pozdĺžnou osou vozidla, pričom na jednej z bočných stien je pripevnené puzdro zámku vybaveného otvormi na zasunutie kľúča a závory,zatial čo na protiľahlej bočnej stene prstencového rámu je pripevnené vodítko závory,pričom os...

Uloženie puzdra zámku uzamykacieho ústrojenstva radiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2074

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorového, puzdra, ústrojenstva, uzamykacieho, zámku, vozidla, radiacej, uloženie, páky

Text:

...V inom Variantevyhotovenia tým, že pozdĺžne osi držiaka a puzdra nie sú súhlasné.Prehľad obrázkov na yýkresochPodstata technického riešenia je bližšie objasnená V opise nasledujúcich príkladov uskutočnenia, ktoré sa odvolávajú na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. l pôdorysný pohľad na najjednoduchšiu zostavu uloženia puzdra zámku, obr. 2 je bokorysom zostavy z obr. l,a obr. 3 je jeho nárysom V ktorom je pre úplnost znázomené...

Nosič puzdra závorového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2073

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: nosič, závorového, zámku, puzdra

Text:

...uskutočnenia sodkazom na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. 1 pôdorysný pohľad na zostavu nosiča a obr. 2 je pohľadom vo smere P na nosič z obr. l. Na obr. 3 a 4 je znázomené variantné uskutočnenie nosiča s puzdrom zámku uloženým nastojato, pričomobr. 4 je pohľadom na zostavu nosiča vo smere M z obr. 3.Z obr. l a 2 je zrejmé, že konštrukčným základom, ktorým jsa nosič pripevňuje k vnútornému krytu radiaceho ústrojenstva, je...

Zostava nosiča zámku zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2071

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: zostava, nosiča, zariadenia, zabezpečovacieho, zámku

Text:

...pri ktorom je púzdro zámku uložené pod ostrým uhlom kbočnej hrane základovej dosky, je tak pochopiteľne, že nie je ďalej znázomené naZ pohľadov na obr. 1, 2 a 3 je zrejmé, že zostavu nosiča tvorí rovinná základová doska l, púzdro g zámku 3 a opomá konzola g tŕňovej závory á, ktorá je pre zjednodušenie znázomená jej pozdlžnou osou vyznačenou silnou bodkočiarkovanou čiarou. Tŕňová závora á je obvykle zhotovená v podobe valcového tŕňa, s...

Usporiadanie a zapojenie pevných bezpotenciálových šuntovacích rezistorov v dieselelektrickej lokomotíve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2057

Dátum: 11.01.1999

Autori: Kováčik Stanislav, Hanko Branislav, Záhoranský Jozef, Janiš František, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Kováč Ludovít

MPK: B60R 16/00

Značky: zapojenie, pevných, usporiadanie, lokomotivě, rezistorov, šuntovacích, dieselelektrickej, bezpotenciálových

Text:

...a to V tesnej blízkosti prepínačov smeru, čím sa podstatne zníži odpor prívodnýchkáblov ako aj indukčnosť slučky.Výhody usporiadania pevných šuntovacích rezistorov V dieselelektrickej lokomotíve podľa technického riešenia spočívajú predovšetkým V ich umiestnení priamo nad trakčným generátorom napätia vo vertikálnych vybraniach po bokoch skrine riadiacej a výkonovej elektroniky. Umiestnenie šuntovacích rezistorov zaručuje rovnakú dĺžku...

Zariadenie na oznamovanie havarijného stavu na cestách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2050

Dátum: 11.01.1999

Autori: Valko Peter, Budoš Ján, Široký Jaroslav

MPK: B60R 21/00

Značky: zariadenie, cestách, oznamovanie, havarijného, stavu

Text:

...prvok, napríkladi klaksón, sirćna, alebo húkačka a svetelný signál umiestnený vo vnútri vozidla, tiežzvonku na vozidle svetelno-sigrtalizačný prvok, umiestnený v priestore zadného skla vozidla.Súbor zariadení yl, ľ a y 3, umiestnených vo vozidlách a zariadenie § umiestnené v stacionámom objekte bezpečnostného dopravného stanoviska mimo cesty, vytvárajú havarijný varovný systém.Zariadenie na oznamovanie havarijného stavu na cestách Ľ sa...

Sklopné vnútorné spätné zrkadlo pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 260180

Dátum: 15.12.1998

Autor: Halúz Tibor

MPK: B60R 1/02

Značky: zrkadlo, vnútorné, sklopné, špatně, automobily, osobné

Text:

...vodiča je pritláčací gombik a z druhej strany pružina a poistný krúžok,pričom sklopné rameno na hriadeii je spojené s pružinou.Pokrok dosiahnutý vynálezom spočíva najmä v tom, že sklopné vnútorné spätné zrkadlo vo večerných a nočných hodinách,keď je sklopené ku telesu karosérie osobné ho automobilu neoslňuje vodiča a tým sa, jazda stane bezpečnejšie a pohodlnejšie. Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornená zrkadlo v otvorenom stave...

Zariadenie na uzamknutie pohyblivých častí vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2029

Dátum: 02.12.1998

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidiel, zariadenie, částí, uzamknutie, pohyblivých

Text:

...technického riešenia je bližšie objasnený pomocouZariadenie podľa technického riešenia je zostavené zo zámkovej vložky g 5 palcom lł,ktorá je uložená známym spôsobom posuvne v puzdre g, ktoré je upevnené v kryte zámky g. Kryt zámky 5 prechádza karosériou vozidla lg a je na nej upevnená. S krytom zámky § je pevne spojené ohybné vedenie 1 ohybného hriadeľa Q. Medzi zámkovou vložkou g a puzdrom g je uložená vratná pružina §. Ohybný hriadeľ...

Umiestnenie trakčných usmerňovačov v dieselelektrickej lokomotíve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2019

Dátum: 02.12.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Kováč Ludovít, Hanko Branislav, Kováčik Stanislav, Janiš František, Pavlásek Pavel

MPK: B60R 16/00

Značky: umiestnenie, lokomotivě, trakčných, dieselelektrickej, usmerňovačov

Text:

...spôsobe chladenia samotných trakčných usmerňovačov a v malom zastavanom objeme v strojovni lokomotivy. Ďalšou výhodou tohoto umiestnenia je aj skrátenie prepojovacej kabeláže od trakčného generátora k jednotlivým trakčným usmerñovačom, čím dochádza aj k úspore medi. Technickým riešením sa dosiahlo prakticky 5 násobné zníženie zastavanéhopriestoru ako aj zníženie hmotnosti.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené...

Chladiace zariadenie nízkoteplotného a vysokoteplotného okruhu motora dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2017

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hanko Branislav, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Janiš František

MPK: B60R 16/00

Značky: chladiace, zariadenie, nízkoteplotného, okruhu, dieselelektrickej, motora, lokomotívy, vysokoteplotného

Text:

...vysokoteplotného a nízkoteplotného okruhu motora dieselelektrickej lokomotivy.Chladiace zariadenie nízkoteplotného a vysokoteplotného okruhu chladenia dieselelektrickej lokomotivy podľa technického riešenia zobrazené na výkrese je riešené tak, že vo vysokoteplotnom okruhu 21 chladenia je medzi prvý trojfázový asynchrónnymotor L a internú trojfázovú sieť g zaradený prvý frekvenćnýmenič 3, pričom k prvému trojfázovému asynchrónnemu motoru L...

Zapojenie spúšťacieho zariadenia dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2016

Dátum: 02.12.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Hanko Branislav, Janiš František, Cetl Marian

MPK: B60R 16/00

Značky: zariadenia, dieselelektrickej, lokomotívy, spúšťacieho, zapojenie

Text:

...najmä v tom, že ako zdroj tlakového vzduchu sa použije interný kompresor v dieselelektrickejlokomotíve ale napájaný z externej trojfázovej siete 3 x 380 Vcez napäťový a frekvenčný menič, ktorý zabezpečí optimálny chod kompresora. Z externej siete sa zároveň oživia a čiastočne cez nabíjačku akumulátorov dobije akumulátorová batéria 110 V a zároveň sa zo žeraviaceho zdroja napojeného na externú siet nažeravia žeraviace sviečky vo...

Zapojenie interného zdroja striedavého napätia 3×380 V v dieselelektrickej lokomotíve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2014

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Záhoranský Jozef, Hanko Branislav, Cetl Marian, Janiš František

MPK: B60R 16/00

Značky: zapojenie, striedavého, 3x380, interného, dieselelektrickej, zdroja, napätia, lokomotivě

Text:

...je zaradený medzi sekundárny výstup trojfázového transformátora a budiace vinutie trojfázového generátora napätia 3 x 2200 V.Ďalšou podstatou technického riešenia je aj zaradenie usmerňovača za trojfázový generátor napätia 3 x 2200 V.Napokon podstatou technického riešenia je aj využitie kúrenárského generátora na konštrukciu interného zdroja striedavého napätia 3 x 380 V.Výhody zapojenia interného zdroja striedavého napätia 3 x 380 V podľa...

Automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279477

Dátum: 04.11.1998

Autori: Chevroulet Tristan, Béroud Claude

MPK: B60R 21/16

Značky: automobilové, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Automobilové vozidlo má prístrojovú dosku, ktorá obsahuje úložnú komoru (32) uzavretú najmenej jedným otvárateľným krytom (34), pričom v tejto úložnej komore je umiestnený ochranný vak (36) z ohybného materiálu, ktorý je aspoň čiastočne plynotesný. Vak je napojený na zdroj (38) plynu opatrený prostriedkom (44) na automatické spustenie v odozve na abnormálne správanie vozidla. V zloženom nečinnom stave je vak (36) celkom umiestený vnútri úložnej...

Elektrický obvod na diaľkové štartovanie automobilu so vznetovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1972

Dátum: 07.10.1998

Autor: Ambróz Maťó

MPK: B60R 16/02

Značky: elektricky, automobilů, motorom, obvod, vznětovým, diaľkové, štartovanie

Text:

...12,dmhá strana cievky relátka Eąje zapojená na kontakt Zlrelátka m, kontakt Xlrelátka łizje zapojený na výstup 9 a na diódu Qdru.há strana diody lľje zapojená na výstup 8 , kontakt Ľ relátka Rzje zapojený na vstup 3 a 4 ,ďalej na kontakt Ľ relátka IQ a na kontakt Erelátka Eikontakt Ľrelátka Išłje zapojený na vstup ll, kontakt Y 2 relátka Ejje zapojený na výstup 10Popis ñinkcie elektrického štartovcieho obvodu so vznetovým motorom na vstup...

Elektrický obvod na diaľkové štartovanie automobilu so zážihovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1970

Dátum: 07.10.1998

Autor: Ambróz Maťó

MPK: B60R 16/02

Značky: elektricky, obvod, motorom, diaľkové, zážihovým, automobilů, štartovanie

Text:

...cievku relátka R 2,druhá strana cievky relátka E 51 je zapojená na kontakt XL relátka 134 kontakt ,xl relátka gzjc zapojený na výstup 8 , kontakt Ľrelátlca Egje zapojený navstup 3 a 4 , na kontakt Ľ relátka R ďalej na kontakt Z 2 relátka M a na kontakt Bzrelátkaäkontakt Qjc zapojený na výstup 9. -Popis funkcie elektrického štartovacieho obvodu pre zážihovć motory na vstup 1 sme previedli kladný spúšťaci impulz, tým sa dostane na cievku relátka...

Bezpečnostný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1883

Dátum: 08.07.1998

Autori: Almosnino Rami, Markbreit Dani

MPK: B60R 25/00

Značky: systém, bezpečnostný

Text:

...je aktivizovateľný aj prostredníctvom ovládacíeho prostriedku odlišného od kľúča, pričom odomknutie zámku aj vypnutie subsystému ochrany vozidla proti krádeži je aktivizované prostredníctvom kľúča. uBezpečnostný systém výhodne obsahuje snímač na detektorovanie prítomnosti alebo neprítomnosti osôb vo vozidle a logický obvod napojený na snímač na uvedenie zámku radenia prevodov aj subsystému ochrany vozidla proti krádeži do...

Bezpečnostný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1848

Dátum: 06.05.1998

Autor: Vrtiel Viliam

MPK: B60R 25/10, G08B 13/00

Značky: systém, bezpečnostný

Text:

...QÉ privolania lekárskej služby, snímač M privolania cestnej záchrannej služby a prvý blok QQ riadiaceho obvodu pre zbernicu údajov mobilných objektov.Bezpečnostný systém podľa obr.1 je tvorený ďalej blokom à zbemice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu 3, ktorého sítčasťou sú prvývstupný blok 3/l zbernice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu g, ako aj prvý výstupný...

Mechanické zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1788

Dátum: 08.04.1998

Autori: Mereš Branislav, Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, vozidla, zabezpečovacie, odcudzeniu, proti, mechanické

Text:

...vozidla podľa tohtotechnického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z rotora zámku, rotačnéhočlena skrutkového prevodu, výsuvného kolika, posuvného člena skrutkového prevodu, pričom rotor zámku je spojený priamo alebo pomocou rotačného spojovacieho člena a/alebo pomocou prevodu s rotačným členom skrutkového prevodu. S posuvným členom skrutkovélro prevodu,ktorý je vedený vo vodiacej skrini skrutkovélro prevodu, je spojený...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1734

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vámoš Richard, Kotrus Jozef, Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00

Značky: zabezpečovacie, zariadenie

Text:

...sú prepojené so zemniacim výstupom. Druhý vývod druhého odporu je vyvedený na riadiaci vstup.Veľmi dôležitou podstatou technického riešenia je to, že zabezpečovacie zariadenie je odnímateľné najmä pri opustenímotorového vozidla a pri jeho zaparkovaní aj na dlhšie obdobie.Ďalšou podstatou technického riešenia je aj usporiadanie zabezpečovacieho zariadenia na plošnom spoji a prípadné jeho zakrytovaníe. Napokon podstatou riešenia je...

Zariadenie na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1733

Dátum: 04.02.1998

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: B60R 13/10

Značky: zariadenie, pripevnenie, tabuľky, podklad

Text:

...možné.Predložené technické riešenie má za úlohu vytvorit prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad, najmä na pripevnenie tabuľky s poznávacou značkou na motorové vozidlo, vyššie uvedeného druhu, pričom tento prípravok umožňuje pri3 jednoduchej a lacnej konštrukcii rýchlu a bezpečnú montáž tabuľky v daných miestach pripevnenia. Na riešenie tejto úlohy technické riešenie predpokladá, že spony, usporiadané prinajmenšom pozdĺž jednej...

Vonkajšie mechanické zabezpečovacie zariadenie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1655

Dátum: 05.11.1997

Autor: Horký Vladimír

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, mechanické, zabezpečovacie, vonkajšie, vozidiel

Text:

...g spojená so základovým nosníkom g medzi oboma svojimi koncami. Taktiež vedľajšia nosná tyč § je v inom neznázornenom príklade prevedenia na základovom nosníku g výkyvneuložená medzi oboma svojimi koncami.Na druhom, voľnom a/alebo dlhšom konci hlavnej nosnej tyče g je pevne uložený istiaci prvok g, ktorý má v konkrétnom príklade prevedenia znázornenom na výkrese,tvar dutého púzdra, ktorého vnútorný priemer je väčší, ako je priemer...

Tienič geopatogénnych zón v dopravných prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1646

Dátum: 08.10.1997

Autori: Sándor Andrej, Vaškovič Ján

MPK: B60R 16/00

Značky: prostriedkoch, dopravných, geopatogénnych, tienič

Text:

...spôsobmi. Je závislý najmä od zdroja energetickej poruchy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorým je tienič geopatogénnych zón V dopravnýchTienič geopatogénnych zón V dopravných prostriedkoch je vytvorený z kužeľovitého oblého telesa, v ktorom je vodorovne s jeho základňou umiestnený rezonátor. Teleso má kruhovú,eliptickü alebo kombinovanú základňu, je z nevodivého tuhého materiálu. Rezonátor pozostáva zo...

Nosič štátnej poznávacej značky na vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1622

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kotnauer František

MPK: B60R 13/10

Značky: štátnej, nosič, vozidla, poznávacej, značky

Text:

...jedným svojim koncom zo zahĺbenej časti tabuľky, v ktorej sú ďalej vytvorené opomé pevné prvky vtvare výstupkov dosadajúcich na rubovú stranu štátnej poznávacej značky.-3 V inom výhodnom uskutočnení nosiča podľa technického riešenia je v zahĺbenej strednej časti tabuľky pri okraji každej kratšej strany vytvorený jeden náliatok v mieste odpovedajúcom polohe otvoru pre skrutku v štátnej poznávacej značke. Na Inútomom okraji obvodovej...

Prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1621

Dátum: 08.10.1997

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: B60R 13/10

Značky: pripevnenie, tabuľky, podklad, prípravok

Text:

...pripevnenie tabuliek s poznávacou značkou nie jes týmto známym zariadením možné.Predložené riešenie má za úlohu vytvorit prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad, najmä na pripevnenie tabuľky s poznávacou značkou na motorové vozidlo, vyššie uvedeného druhu, pričom tento prípravok umožňuje pri jednoduchej a lacnej konštrukcii rýchlu, avšak trvalú a proti krádeži zabezpečenú montáž tabuľky. Na riešenie tejto úlohy vynález predpokladá,...

Prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1620

Dátum: 08.10.1997

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: B60R 13/10

Značky: podklad, prípravok, tabuľky, pripevnenie

Text:

...doseba, a preto je zaručená požadovaná stabilita rámu, a pri3 tomto prípravku sa natočiteľné spojenie medzi rámom a podkladovou doskou dá uskutočniť pri už namontovanej podkladovej doske a napriek tomu sa V uzavretej polohe rámu zabráni uvoľneniu natočiteľného spojenia, a preto aj nedovolenému odstráneniu tabuľky. Na vyriešenie tejto úlohy toto riešenie navrhuje, aby rám bol vybavený odstávajúcimi výčnelkami, ktoré vykazujú ohranićujúce...

Bezpečnostná schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1524

Dátum: 09.07.1997

Autori: Mereš Branislav, Porubčan Róbert

MPK: E05G 1/00, B60R 5/00

Značky: bezpečnostná, schránka

Text:

...mieste ju spojit s držiakompripevneným k nosnej konštrukcii. p Ďalšou výhodou použitia bezpečnostnej schránky podľa tohto technickéhoriešenia je možnost uskutočniť spojenie schránky s držiakom pri uzamknutombezpečnostnou schránkou pri jej prenose.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je znázornená bezpečnostná schránka podľa technickäm riešenia, na obr.1 nárys a bokorys bezpečnostnej schránky a na obr.2...

Vstavaný diel nábytku do obývacích prívesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1491

Dátum: 04.06.1997

Autor: Cürten Joachim

MPK: B60R 11/00, A47B 77/14, B60P 3/36...

Značky: vstavaný, nábytku, obývacích, prívesov

Text:

...polohy.Ďalšie prednosti, príznaky a podrobností o vynáleze vyplynú z nasledovného opisu jedného prikladu uskutočnenia, ako aj z výkresov. Prehľad obrázok na výkresochNa obr. 1 je pohľad na opísanú kuchynskú linku S drezom a krycou doskou pre umývadlo.Na obr. 2 je pohľad na umývadlo podľa obr. 1, kde sú pri multifunkčnej koľajnici krycej dosky zavesené krycia doska umývadla, ako aj držiak na utierky.Na obr. 3 je zväčšený pohľad na rez...

Mechanizované schody

Načítavanie...

Číslo patentu: 278420

Dátum: 07.05.1997

Autori: Malý Milan, Bernát Leopold

MPK: F41H 7/00, B60R 3/00

Značky: schody, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizované schody sa používajú v zásahových vozidlách poriadkových jednotiek a ovládajú sa zvonku alebo zvnútra skrine motoricky. Mechanizované schody sú usporiadané na zadnej stene (1) vozidla (2) oproti dverám a pozostávajú zo schodov (4) spojených s pohonom (5) a zaisťovacej páky (6).