B60R 3/00

Pochôdzna alebo pracovná plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17316

Dátum: 21.07.2012

Autori: Kasper Jens, Göhring Dieter, Neumann Michael, Töppel Matthias, Kappler Detlef

MPK: B60R 3/00

Značky: pracovná, pochôdzna, plošina

Text:

...silu pôsobiacu na zábradlie a tam vytvárajúcu okolo pätových bodov zábradlových0004 Pri všetkých známych použitiach takýchto sklopných zábradlí však chýba po naklopení zábradlia do pracovného postavenia nielen pre obslužnýpersonál prístupná možnosť držania, resp. uchopeníe v prechodnej oblasti medzi stúpacou pomôckou a pochôdznou, resp. pracovnou plošinou, ale tiež zabezpečenie proti pádu v oblasti medzere v zábradlí, ktorá je podmienená...

Železničný vagón na prepravu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11592

Dátum: 11.09.2009

Autor: Giacone Marco

MPK: B61D 3/18, B60R 3/00, B60P 3/08...

Značky: motorových, prepravu, železničný, vozidiel, vagón

Text:

...stojky 42. Ďalej dva upevňovacie prvky 482, ktoré zaujímajú vrchnú polohu a spodnú polohu, sú vedené v puzdrách 485 navarených na pevnú stojku 42 a vyčnievajúce ako konzola z druhých. Pohyblivé stojky 46 majú pár dier 484 v dvoch oblastiach usadených vo vzdialenosti jedna od druhej tak, aby umožnili blokovanie pohyblivej časti 45 jednak v spustenom stave ajednak vo zdvihnutom stave, ako je to zobrazené na obrázkoch 3 a 4.0012 Skaždým modulom...

Mechanizované schody

Načítavanie...

Číslo patentu: 278420

Dátum: 07.05.1997

Autori: Bernát Leopold, Malý Milan

MPK: F41H 7/00, B60R 3/00

Značky: schody, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizované schody sa používajú v zásahových vozidlách poriadkových jednotiek a ovládajú sa zvonku alebo zvnútra skrine motoricky. Mechanizované schody sú usporiadané na zadnej stene (1) vozidla (2) oproti dverám a pozostávajú zo schodov (4) spojených s pohonom (5) a zaisťovacej páky (6).