B60R 25/04

Zámok mechanizmu radenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7145

Dátum: 02.06.2015

Autor: Pejchal Stanislav

MPK: B60R 25/06, B60R 25/04

Značky: radenia, zámok, mechanizmu

Text:

...zámku mechanizmu radenia podľa technického riešenia sú zobrazené na priložených výkresoch, na ktorých obrázku 1 zobrazuje zámok s bočným usporiadaním zamykacieho elementu, pričom na obrázku 2 je toto uskutočnenie zobrazené namontované pri voliči automatickej prevodovky. Na obrázku 3 je uskutočnenie zámku so zámkovou vložkou na hornej strane rámu a na obrázku 3 je uskutočnenie so servomotorom.Na obrázku l je zobrazený prvý príklad...

Elektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6886

Dátum: 04.09.2014

Autor: Pokorný Petr

MPK: B60R 25/042, E05B 65/12, B60R 25/04...

Značky: zamykacie, zariadenie, súčastí, blokovanie, elektromechanické, motorového, vozidla

Text:

...zamykacie zariadenie tak, že je ním možné súčasne ovládať dva zamykacie tŕne.Podľa výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia pomocou chybného hriadeľa.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom pomocou bowdenu.Podľa ďalších výhodných uskutočnení môže druhý zamykací tŕň vo vysunutom stave zasahovať do zamykacieho...

Spôsob zabezpečenia vozidla proti odcudzeniu, nedovolenému použitiu a zapojenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287733

Dátum: 11.07.2011

Autori: Kendereški Michal, Ambrož Karel

MPK: B60R 25/10, G08B 25/10, B60R 25/04...

Značky: proti, zabezpečenia, odcudzeniu, vozidla, použitiu, tohto, vykonávanie, spôsob, spôsobu, nedovolenému, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zabezpečenia vozidla proti odcudzeniu, nedovolenému použitiu, spočíva v tom, že aspoň z jedného aktivovaného mobilného komunikačného prístroja (Kp1) zapojeného a registrovaného v celulárnej a/alebo satelitnej sieti a umiestneného v priestore motorového vozidla sa vysielajú a prijímajú signály aspoň na jeden kompatibilný komunikačný prístroj (Kp2) umiestnený mimo tohto vozidla a zapojený a registrovaný v celulárnej a/alebo satelitnej...

Spôsob prevádzkovania prostriedku na pohyb vpred a zodpovedajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3811

Dátum: 30.01.2004

Autori: Borngräber Ralf, Frohne Hans-joachim

MPK: B60R 21/02, B60R 25/04

Značky: vpřed, zodpovedajúce, spôsob, pohyb, prostriedku, prevádzkovania, zariadenie

Text:

...vyššie opísané problémy spojené s otáčaním kľúča zapaľovania,pričom kľúč zapaľovania idúceho motora sa má nachádzať v takej polohe, že pri nehode nehrozíod kľúča zapaľovania žiadne nebezpečenstvo poranenia.Táto úloha sa podľa vynálezu rieši spôsobom podľa nároku l, resp. zariadením podľa nároku 6.Závislé nároky defmujú uprednostňované a výhodné uskutočnenia vynálezu.V rámci predkladaného vynálezu sa motor prostriedku na pohyb vpred štartuje...

Zariadenie na zaznamenávanie údajov palubným registračným organizérom jázd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3124

Dátum: 05.02.2002

Autor: Tomaško Ľubomír

MPK: G07C 5/00, B60R 25/04, B60Q 9/00...

Značky: zariadenie, údajov, palubným, organizérom, zaznamenávanie, registračným, jázd

Text:

...prenosovou dátovou trasou s najmenej jedným dátovým čítačom, ktorý je prepojený s počítačom.Je výhodné, že terminál je zložený z terminálového puzdra, najmenej jedného displeja, najmenej jednej klávesnice a najmenej jednej terminálovej plošnospojovej dosky, na ktorej je uložený najmenej jeden elektronický terminálový prvok a časový generátor.Prehľad obrázkov na výkrese. Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na...

Zariadenie na diaľkové ovládanie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2683

Dátum: 09.10.2000

Autori: Bavšenkov Michal, Winkler René

MPK: B60R 25/04, G08G 1/00, G08G 1/0969...

Značky: zariadenie, motorových, ovládanie, diaľkové, vozidiel

Text:

...prebiehalo vždy naslepo a teda vždy v rozpore so štandardným zákonodarstvom,pretože štandardné občianske právo ukladá konať vždy tak, aby sa predchádzalo škodám. Pri určitých okolnostiach by zastavenie vozidla naslepo bezpochyby zakladalo aj skutkovú podstatutrestného činu všeobecného ohrozenia.Vyššie uvedené nedostatky prakticky celkom odstraňuje zariadenie na diaľkové zastavovanie motorových vozidiel podľa technického riešenia....

Chránič proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1035

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: zamknutej, chránič, proti, nežiaducemu, páky, narušeniu, radiacej

Text:

...abyochrannu rurku s osadenim nebolo možne ani nasiine vytiahnuť pri zamknutom zámku cez oko zámku.Pre univerzalnosť chránica podľa tohto technického riešenia je výhodne, keď k ochrannej rurke s osadenim je pridaná najmenej jedna zošikmená ochranná rurka a/alebo najmenej jedna krátka ochranná rurka. Zosikmena ochranná rurka vymedzuje ohyb a krátka ochranná rúrka dĺžku radiacej páky. Druh a počet ochranných rurok použitých na ochranu radiacej...

Chránič-ochranná tyč proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1034

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: radiacej, proti, nežiaducemu, páky, chránič-ochranná, zamknutej, narušeniu

Text:

...sanajmene jedna ochranné ty pomůcüu swximalny püćeä použitých ochranných rozmerovými pamermi adiacej páky.CPÍÉH. Hľľiâ rurkà umotňupê etak. aby neprekažaia otáčaním klbu. Vyhody nránícapodľa tohto echníokého rieseniaLnraniť xmozůujê svoje pouziřie í pri UümonuJe tie apšjusžíu 1 pri raiaoith pàkaoh.ěhhifkê rieâeniê buáê blitâie Uvsvetäênévykresov. kde na obr. 1 je znazorneny hraní podľa ľ Čour. A ve tvorený siasnimi ochranným pomocou...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1031

Dátum: 03.12.1995

Autor: Hrmo Alfonz

MPK: B60R 25/04

Značky: zariadenie, zabezpečovacie, proti, vozidiel, motorových, odcudzeniu

Text:

...aj stupeň ochrany zabezpečenia proti krádeži, resp. predlžuje sa čas v momente odcudzovania pri snahe neoprévneného správneho zapájania elektrických okruhov.Do zariadenia k prerušeniu sa dávajú hlavné elektrické okruhy ako napr. prud do indukčnej cievky, svetiel, brzdy,štartéra a pod.Zariadenie je vybavené kartou, ktoré má plochu pre identifikačný kód.Výhodou tohoto riešenia je možnosť identifikácie vozidla ako aj majiteľa vozidla pre...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 825

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fritz David

MPK: B60R 25/04

Značky: motorové, zariadenie, zabezpečovacie, vozidla

Text:

...premosťovacej diódy, ktorej anóda je pri oená na druhú svorku zapaľovacej cievky. PNa priložených výkresoch je na obr. 1 zobrazená schéma za pojenia podľa užitkového vzoru a na obr. 2 principiálna schéma.Zapojenie podľa obr. 1 a 2 je tvorené prídavným relé L,ktorého vinutie je svojim prvým vývodom pripojené na záporný pól zdroja, to jest na kostru vozidla, a svojim druhým vývodom jednak na nezopnutý vývod svojho vlastného prepínacieho...

Zabezpečovací systém hlavne pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 414

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zavadský Marián

MPK: B60R 25/04

Značky: systém, zabezpečovací, automobily, hlavne

Text:

...Inn N vstu|nv njizlariniinal ona. kląurý luiži prs ustonovvnic - aj opakované m H-řinnnoj näinnuuii znnhox.ktorá hndc pre systém predstavoval správny kód a v ďalšom po Lom solnktujo správny. rosp. nnspráxny kód a násludno zahna pečuje prenos signálu na príslušný nasledujúci obvod. CelkomK výsLupov diskriminálora jo pripojených na K vstupov okliu uvnč ého obvodu, kLor pri zadaní Hprávnnhu kúdn nklivnjn spíu nocí hluk. Výsiny nkiivočnňho ohvodu...

Pneumatické blokovací zařízení k zamezení použití automobilu cizími osobami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237428

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kastner Günter, Stieler Bernd

MPK: B60R 25/04

Značky: blokovací, pneumatické, automobilů, cizími, použití, zařízení, osobami, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se používá v automobilní technice. Cíl vynálezu spočívá v zabezpečení ochrany automobilů, majících motor se vstřikovaným palivem a zámek řízení, proti použití cizími osobami, přičemž musí být dodrženy odpovídající požadavky EJEK. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření zajišťovacího zařízení pro automobily, které v určité poloze zámku zapalování a řízení současně se zajišťovacím mechanismem řízení zabezpečují vypnutí motoru a vylučují jeho...