B60R 25/00

Strana 2

Zariadenie na zamykanie ovládacieho ústrojenstva motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2456

Dátum: 16.05.2000

Autori: Ambrož Petr, Matušek Oldřich

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zamykanie, ústrojenstva, motorových, vozidiel, ovládacieho

Text:

...motorových vozidiel, ktoré zahŕňa puzdro 1 z hrubostennej ocele, ktoré je zo zadnej strany, na obr. 1 z pravej strany uzavreté vekom 11. V hnibostennom puzdre 1 je uložená točivá pohonovú jednotku z, ktorá je spriahnutá s kľukovým hriadeľom 3, ktorý vratne otáča. Na excentrickom čape 51 kľukového hriadeľa 3 je nasunutá ojnica 3, na ktorú je upevnený jeden koniec chybného hriadeľa Q, ktorý je posuvne uložený vo vedení Z,najlepšie...

Ochranný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2407

Dátum: 13.03.2000

Autor: Volek Vlastimil

MPK: B60R 25/00

Značky: ochranný

Text:

...umožňuje normálnu manipuláciu s poistnými tlačid lami zvnútra v čase, keď je automobil obsadený posádkou.Prehľad obrázkov na yýkreseKonkrétny príklad uskutočnenia ochranného krytu je schématicky znázornený na pripojenom výkrese, kde je obr. 1 axonometrický pohľad na ochranný kryt v smere proti oknu dverí aobr. 2 je priečny rez ochranným krytom z obr. 1.Ochranný kryt je tvorený tvarovanou plochou podložkou l,ktorá je pripevnená pomocou...

Imobilizér do dopravných prostriedkov, najmä automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2268

Dátum: 10.09.1999

Autori: Vámoš Richard, Marčeková Valéria, Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00

Značky: prostriedkov, automobilov, najmä, imobilizér, dopravných

Text:

...zo vstupov n vyústuje z centrálnej alebo inej riadiacej jednotky pre zapaľovanie a/alebo vstrekovanie paliva. Pričom kontaktné pole je realizované na dvojradovej kolíkovej svorkovnici. Počet vstupov n sú minimálne 4 páry. Pričom každý zovstupov n môže byt rozčlenený až na 8 konkrétnych vstupov.Mieru zabezpečenia imobilizéra do dopravných prostriedkov,najmä automobilov zabezpečuje zaradenie prídavnej poistkovej skrinky s poistkami medzi n...

Parkovacia kapotáž dvojstopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2149

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B60R 25/00

Značky: prostriedku, parkovacia, dopravného, kapotáž, dvojstopového

Text:

...a parkovanie vozidiel. Pri vysunuti a vyklopení kapoty a jej uzamknuti, je osobný automobil chránený pred poškodením a odcudzením.Prehľad obrázkov na výkresennu-uncuuu-uąąą Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje na obr. 1 a obr. 2 parkovaciu kapotáž dopravného dvojstopého prostriedku - osobného, resp. úžitkového automobilu v jej otvorenej i uzatvorenej polohe V náryse,pôdoryse, bokoryse a...

Uzamykacie ústrojenstvo radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2075

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: páky, motorových, uzamykacie, ústrojenstvo, radiacej, vozidiel

Text:

...vozidiel tvorené závorou,zasúvanou do telesa zámku kolmo na pozdĺžnu os motorového vozidla a podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva zuzatvoreného prstencového rámu,ktorého bočné steny sú rovnobežné s pozdĺžnou osou vozidla, pričom na jednej z bočných stien je pripevnené puzdro zámku vybaveného otvormi na zasunutie kľúča a závory,zatial čo na protiľahlej bočnej stene prstencového rámu je pripevnené vodítko závory,pričom os...

Uloženie puzdra zámku uzamykacieho ústrojenstva radiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2074

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: uloženie, radiacej, puzdra, uzamykacieho, ústrojenstva, zámku, motorového, páky, vozidla

Text:

...V inom Variantevyhotovenia tým, že pozdĺžne osi držiaka a puzdra nie sú súhlasné.Prehľad obrázkov na yýkresochPodstata technického riešenia je bližšie objasnená V opise nasledujúcich príkladov uskutočnenia, ktoré sa odvolávajú na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. l pôdorysný pohľad na najjednoduchšiu zostavu uloženia puzdra zámku, obr. 2 je bokorysom zostavy z obr. l,a obr. 3 je jeho nárysom V ktorom je pre úplnost znázomené...

Nosič puzdra závorového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2073

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: nosič, zámku, závorového, puzdra

Text:

...uskutočnenia sodkazom na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. 1 pôdorysný pohľad na zostavu nosiča a obr. 2 je pohľadom vo smere P na nosič z obr. l. Na obr. 3 a 4 je znázomené variantné uskutočnenie nosiča s puzdrom zámku uloženým nastojato, pričomobr. 4 je pohľadom na zostavu nosiča vo smere M z obr. 3.Z obr. l a 2 je zrejmé, že konštrukčným základom, ktorým jsa nosič pripevňuje k vnútornému krytu radiaceho ústrojenstva, je...

Zostava nosiča zámku zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2071

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenia, zostava, zabezpečovacieho, zámku, nosiča

Text:

...pri ktorom je púzdro zámku uložené pod ostrým uhlom kbočnej hrane základovej dosky, je tak pochopiteľne, že nie je ďalej znázomené naZ pohľadov na obr. 1, 2 a 3 je zrejmé, že zostavu nosiča tvorí rovinná základová doska l, púzdro g zámku 3 a opomá konzola g tŕňovej závory á, ktorá je pre zjednodušenie znázomená jej pozdlžnou osou vyznačenou silnou bodkočiarkovanou čiarou. Tŕňová závora á je obvykle zhotovená v podobe valcového tŕňa, s...

Zariadenie na uzamknutie pohyblivých častí vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2029

Dátum: 02.12.1998

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, částí, pohyblivých, vozidiel, uzamknutie

Text:

...technického riešenia je bližšie objasnený pomocouZariadenie podľa technického riešenia je zostavené zo zámkovej vložky g 5 palcom lł,ktorá je uložená známym spôsobom posuvne v puzdre g, ktoré je upevnené v kryte zámky g. Kryt zámky 5 prechádza karosériou vozidla lg a je na nej upevnená. S krytom zámky § je pevne spojené ohybné vedenie 1 ohybného hriadeľa Q. Medzi zámkovou vložkou g a puzdrom g je uložená vratná pružina §. Ohybný hriadeľ...

Bezpečnostný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1883

Dátum: 08.07.1998

Autori: Almosnino Rami, Markbreit Dani

MPK: B60R 25/00

Značky: bezpečnostný, systém

Text:

...je aktivizovateľný aj prostredníctvom ovládacíeho prostriedku odlišného od kľúča, pričom odomknutie zámku aj vypnutie subsystému ochrany vozidla proti krádeži je aktivizované prostredníctvom kľúča. uBezpečnostný systém výhodne obsahuje snímač na detektorovanie prítomnosti alebo neprítomnosti osôb vo vozidle a logický obvod napojený na snímač na uvedenie zámku radenia prevodov aj subsystému ochrany vozidla proti krádeži do...

Mechanické zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1788

Dátum: 08.04.1998

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, proti, mechanické, zabezpečovacie, zariadenie, odcudzeniu

Text:

...vozidla podľa tohtotechnického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z rotora zámku, rotačnéhočlena skrutkového prevodu, výsuvného kolika, posuvného člena skrutkového prevodu, pričom rotor zámku je spojený priamo alebo pomocou rotačného spojovacieho člena a/alebo pomocou prevodu s rotačným členom skrutkového prevodu. S posuvným členom skrutkovélro prevodu,ktorý je vedený vo vodiacej skrini skrutkovélro prevodu, je spojený...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1734

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vámoš Richard, Vámoš Štefan, Kotrus Jozef

MPK: B60R 25/00

Značky: zabezpečovacie, zariadenie

Text:

...sú prepojené so zemniacim výstupom. Druhý vývod druhého odporu je vyvedený na riadiaci vstup.Veľmi dôležitou podstatou technického riešenia je to, že zabezpečovacie zariadenie je odnímateľné najmä pri opustenímotorového vozidla a pri jeho zaparkovaní aj na dlhšie obdobie.Ďalšou podstatou technického riešenia je aj usporiadanie zabezpečovacieho zariadenia na plošnom spoji a prípadné jeho zakrytovaníe. Napokon podstatou riešenia je...

Vonkajšie mechanické zabezpečovacie zariadenie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1655

Dátum: 05.11.1997

Autor: Horký Vladimír

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, vonkajšie, mechanické, zabezpečovacie, vozidiel

Text:

...g spojená so základovým nosníkom g medzi oboma svojimi koncami. Taktiež vedľajšia nosná tyč § je v inom neznázornenom príklade prevedenia na základovom nosníku g výkyvneuložená medzi oboma svojimi koncami.Na druhom, voľnom a/alebo dlhšom konci hlavnej nosnej tyče g je pevne uložený istiaci prvok g, ktorý má v konkrétnom príklade prevedenia znázornenom na výkrese,tvar dutého púzdra, ktorého vnútorný priemer je väčší, ako je priemer...

Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1395

Dátum: 05.03.1997

Autor: Póša Ondrej

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, legálneho, používania, vozidla, motorového, identifikáciu

Text:

...polície na pátranie po odcudzených motorových vozidlách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obrázku 1 je zobrazená základná schéma zariadenia na identifikáciu leqálneho používania motorového vozidla. Na obrázku 2 je znázornená výkladová schéma zariadenia na identifikáciu používania motorového vozidla aj s nosičmi pevnéhoa pohyblívého kódu motorového vozidla.Zariadenie na...

Zariadenie na uzamykanie brzdového a spojkového pedála automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1377

Dátum: 05.02.1997

Autor: Koza Rastislav

MPK: B60R 25/00, B60R 25/08

Značky: zariadenie, automobilů, pedála, uzamykanie, spojkového, brzdového

Text:

...sa vykonáva tak, že sa teleso nasadi na pedále a závora so zámkou sa vloží popod pedále do telesa. Vkladanie závory so zámkou do telesa pod pedálenie je praktické ani pohodlné, ale o to náročnejšie je odomyka nie nepovolanou osobou. Vyhmatanie zámky planžetou je v pozícii pod pedálmi náročné, čo sa dá považovať s pohľadu bezpečnosti auta za výhodu. Výhodou zariadenia podľa tohoto. technického riešenia oproti zariadeniu s vysunutou zámkou...

Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278971

Dátum: 04.12.1996

Autor: Póša Ondrej

MPK: B60R 25/00

Značky: používania, zariadenie, vozidla, identifikáciu, motorového, legálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Identifikačné zariadenie pozostáva z kódového snímača (1), ktorý je pomocou prenosového spoja (3) spriahnutý s riadiacim a porovnávacím blokom (2). Riadiaci a porovnávací blok (2) je cez dátovú zbernicu (4) spojený s bázou dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a s bázou dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel. Informačný výstup (10) riadiaceho a porovnávacieho bloku (2) dáva informáciu o legálnom alebo nelegálnom používaní motorového...

Uzavierací mechanizmus zaraďovacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1276

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, motorového, uzavierací, zaraďovacej, páky, mechanizmus

Text:

...pevne spojenou e bočnou stenou tunelu podlahy motorového vozidla pripadne ešte s podlahou motorového vozidla. ktorého podstata spočíva v tom, že zámok je vybavený najmenej Jednou uzavieracou závorou upravenouVýhodou uzavieracieho mechanizmu podľa technického riešenia je to. že vplyvom uzavieracej závory je možné skrátiť nosnú konzolu zámku tak. že uzavieracia závora prechádza bočnou stenou .tunelu podlahy motorového vozidla. čim sa...

Zariadenie na blokovanie diskov kolies proti krádeži vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 701

Dátum: 05.01.1995

Autor: Vravušek Ivan

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, proti, diskov, vozidiel, blokovanie, kolies, krádeži

Text:

...výstup Ilkom - k zasahovaniu do žliabka disku 1. K uzamykaniu sústavy je zámková tyč Q opatrená napriklad známou sústavou obvodových zahlbeni lg korešpondujúcich s neznázornenými zámkovými elementami val ovćho prstencovćho zámku 17. Zámok tohoto prevedenia je vybavenýreferenčným ukazovateľom 18, napríklad pre nastavenie rady číselnékódu.Pri zachytávaní dostatočnej pevnosti dimenzie, môže byť mechanický istič g V časti svojej dĺžky...

Zabezpečovacie zariadenie ochraňujúce motorové vozidlá pred odcudzením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 292

Dátum: 06.10.1993

Autori: Mizerák Štefan, Baranovič Milan

MPK: B60R 25/00

Značky: motorové, vozidla, zabezpečovacie, zariadenie, ochraňujúce, odcudzením

Text:

...výkreseTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov. Obr. 1 znázorňuje zariadenie podĺa technického riešenia, obr. 2 znázorňuje uzatvorený otvor telesa priruby zátkou - stav počas jazdy - a obr. 3 znázorňuje uzatvorenie otvoru v podlahe vekom, ak vozidlo nie je opatrené zabezpečovacim zariadením.Príklad prevedenia technického riešeniaV podlahe na vhodnom mieste podĺa typu vozidla je natrvalopripevnené teleso priruby 1 pomocou...