B60R 19/02

Predná montážna zostava motorového vozidla zahŕňajúca predný protinárazový štít opatrený nosníkom, ktorý umožňuje upevnenie aspoň jedného vedľajšieho zariadenia motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13642

Dátum: 18.11.2010

Autori: Dufee Julien, Gonin Vincent

MPK: B60R 19/02

Značky: montážna, predná, predný, umožňuje, motorového, opatrený, štít, vedľajšieho, zariadenia, vozidla, zostava, jedného, aspoň, upevnenie, nosníkom, ktorý, protinárazový, zahŕňajúca

Text:

...tak, že sa tiahne naprieč štítu 8. ako to bude opísané dalej. Tento tvar umožňuje zlepšit prúdenie vzduchu pri zachovaní ochladzovania v úrovni chladiča oddialenlm kovového nosníka od skupiny chladenia. Táto geometria umožňuje pridat nosníku výhodu lepšej odolnosti proti ohybu pn axiálnom náraze vozidla. ateda účinne odolávať vniknutiu tuhej prekážky do interiéru vozidla. Prierez nosníka méže byť tvorený otvoreným profilom (napríklad v...

Zariadenie na vzájomné vzopretie dvoch konštrukčných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286285

Dátum: 05.06.2008

Autori: Moritz Bernd, Schubert Wulf

MPK: B60R 19/02, E21D 11/04, F16F 7/00...

Značky: dvoch, konštrukčných, vzopretie, zariadenie, súčastí, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vzájomné vzopretie dvoch konštrukčných súčastí (3) pozostáva aspoň z jednej tlačnej rúrky (2), usporiadanej medzi dvomi čelne navzájom privrátenými doskami (1) prenášajúcimi tlak, ktorá je na obmedzenie vdutia i vydutia usporiadaná koaxiálne medzi dvomi opornými rúrkami (5, 6), ktoré sú kratšie ako tlačná rúrka (2), pričom vonkajšia oporná rúrka (6) obklopuje tlačnú rúrku (2) s radiálnym odstupom.

Konštrukcia čelnej strany karosérie so zariadením na ochranu chodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2506

Dátum: 25.02.2006

Autori: Schlüter Sascha, Drees Marco

MPK: B60R 19/02, B60K 11/00, B60R 21/34...

Značky: konštrukcia, čelnej, zariadením, karosérie, chodcov, ochranu, strany

Text:

...je uskutočnený ako skriňa 3 na vedenie vzduchu, do ktorej na prednej strane ústí vstupný kanál 5 na vzduch. Na zadnej strane je skriňa 3 na vedenie vzduchu otvorená a ich steny pokračujú dozadu vystupujúcim rámom 4,ktorého steny 4.1 obklopujú zadný otvor skrine 3 na vedenie vzduchu. Ďalej, po obidvoch stranách skrine 3 na vedenie vzduchu sú na priečnom nosníku 1 usporiadané ďalšie vedenia 10 na vzduch, cez ktoré môže byť vzduch vedenýVo...

Zostava predného bloku automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3383

Dátum: 28.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B60R 19/02

Značky: vozidla, zostava, automobilového, predného, bloků

Text:

...predného bloku podľa vynálezu,- obr. 3 je schematický perspektívny pohľad na predné čelo zostavy predného- obr. 4 je schematický perspektívny pohľad na poddajný nosník zostavypredného bloku podľa vynálezu.0012 Na obr. 1 a 2 je schematicky znázornená predná časť automobilového vozidla, obsahujúca zostavu predného bloku 1, znázornená čiastočne, predný koniec 2 a blatníka 2 karosérie a predný koniec 3 kapoty.0013 Obrázky 1 až 4 sú orientované...

Zařízení na tlumení nárazové energie především pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246592

Dátum: 20.08.1987

Autori: Trojan Miroslav, Kulhánek František

MPK: B60R 19/02

Značky: tlumení, nárazové, zařízení, především, energie, automobily

Text:

...pemeuuů, npH svou c Hanemnocrbm Hcxnmuaercn. H 5 HMep ocymecTnneHHH H 30 őpeTeHHHH 3 oőpeTeHHe noncúnercn HHme nopoönee Ha npHMepe ero ocymecTaneHHn. Ha npHnaraeMbm pHcyHKax noKa 3 aHomur. 2 Bn cöoxy Ha 3 amHTHym öanxy c onopHo~KpenexHoH cHcTeMoH®HF 3 BMnnoKoca c öammaxon. . Ha maccu 1 anwomoônnn Da 3 beMHHMH coeHHeHHaMH zaxpenneum BeDTHKanbHHe pac nopKH 2, KDTODNE caapenm HnH paszemno coenHHeHu c HSBECTHOĚ 3 amHTHoň öanKoü 3.C STHMH...

Držák plastového bezpečnostního nárazníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252117

Dátum: 13.08.1987

Autori: Drvota Jiří, Maršík Josef

MPK: B60R 19/02

Značky: nárazníku, plášťového, držák, bezpečnostního

Text:

...nárazník je doesženo epolehliváho upevnění nárezníku,msjíeího výhodu v tom, ie nedochází-k nsdmšrnómu t zníku jako při jeho upevnění průchozími šrouby. Toto uspořádání mozňuje dilataci nárazníku vzhledem ke karoserii s dále mošňuje vystředšní nárazníku jeho postranními plochami o plochu ksroserie. Tím je možno při absorbování energie nárazu rozvéet bodový styk čelní plochy nárezníku se skušebním berenem dle EHX 42 na plošný styk zadní strany...

Nárazník pro osobní automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 229180

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: B60R 19/02

Značky: osobní, automobily, nárazník

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník pro osobní automobily,jehož vnitřní koncové hrany jsou zapuštěny do vnější plochy karoserie, vyznačený tím, že vnitřní koncové hrany (2) nárazníku (l) jsou konkávně zakončeny, tvarově shodně s konvexním ukončením prolisu (3) na vnější ploše karoserie (5).