B60Q 5/00

Zariadenie na vypnutie autorádia pri zaznamenaní výstražného zvuku sirény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6308

Dátum: 03.12.2012

Autor: Predajniansky Ivan

MPK: B60Q 5/00, B60Q 1/52, G08G 1/00...

Značky: zvuku, sirény, výstražného, autorádia, zariadenie, zaznamenání, vypnutie

Text:

...Elektrétový mikrofón g ho premení na elektrický signál rôznych frekvencií a privedie cez tienený kábel do predzosilňovača i. Napájanie elektrétového mikrofónu je zabezpečené z napájacieho zdroja 10 cez druhú žílu tienenej dvojlinky. Predzosilňovač i s nastaviteľnou reguláciou zisku ho zosilní na požadovanú úroveň. Na jeho výstupe je zavedený paralelný rezonančný obvod i, ktorý je navrhnutý tak, aby prepúšťal iba určitý frekvenčný rozsah a...

Zariadenie na zvukovú signalizáciu medzných prevádzkových stavov automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2650

Dátum: 12.09.2000

Autor: Mitterlehner Rudolf

MPK: B60Q 5/00

Značky: zariadenie, automobilů, stavov, signalizáciu, zvukovú, prevádzkových, medzných

Text:

...prevodovom stupni vteréne pri vysokých teplotách, pri úniku oleja, kedy môže dôjsť kzadretiu motora. Vo výhodnom uskutočnení môže byt porovnávacia a vyhodnocovacia jednotka tvorená palubným počítačom, ktorým sú bežne vybavované automobily vyššej triedy a ktorý je možné využiť na sledovanie prevádzkových stavov a nastavenie hraničnýchPrehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresu, kde obr....

Zapojenie signalizačného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 29

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jiránek Břetislav

MPK: H03B 21/00, B60Q 5/00

Značky: obvodů, zapojenie, signalizačného

Text:

...navzájem paralelně dvě seriové kombinace omezovacích odporů a zenerových diod BÄLZQL a Bg zpgiggg. První omezovací odpor B omezuje proud první zenerovou diodou Z 9 a napájí stabilizovaným napětím o velikosti 11 voltü generátor L (viz obr.1) signalizačních a modulačního kmitočtu. tvořený prvním integrovaným obvodem Lgl. a transistory I 1 g bloku Q teplotní stabilizaoe a modulace. Druhý omezovací odpor EQ omezuje proud v serid zapojenými...

Signalizační obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 265531

Dátum: 13.10.1989

Autor: Grellneth Norbert

MPK: B60Q 5/00

Značky: obvod, signalizační

Text:

...vypinača ł je pripojený vstup prvého invertora 3, ktorého výstup je pripojený k prvému vstupu § klopného obvodu § a súčasne K prvému vstupu logického člena 5, ktorého druhý vstup je pripojený k výstupu Q klopného obvodu 2, ktorého druhý vstup 3 je pripojený k výstupu svetelného vypinača 5, pričom výstup logického člena A je pripojený cez druhý invertor § k blokovaciemu vstupu multivibrátora 1, na výstupe ktorého je pripojený reproduktor-§....