B60Q 1/04

Spôsob prevencie oslnenia stretávajúcich sa vozidiel diaľkovými svetlami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7107

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: B60Q 1/04, B60J 3/00

Značky: stretávajúcich, vozidiel, oslnenia, svetlami, spôsob, diaľkovými, prevencie

Text:

...svetlometov. Intenzita vnímaná vodičom bude potom rovná normálnej intenzite svetla svetlometov.Uvedené technické riešenie si vyžaduje okrem prispôsobených svetlometov a skiel vozidiel aj bezdrôtovo komunikujúci systém riadiaci včasné zapnutie, synchronizáciu, priebeh a vypnutie systému prevencie oslnenia, detekciu spolupracujúcich vozidiel a detekciu nespolupracujúcich vozidiel a chodcov.Hlavná výhoda uvedeného technického riešenia...

Spôsob a zariadenie na riadenie väčšieho počtu sústav LED motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14478

Dátum: 05.04.2011

Autori: Flandre Loic, Yvon Sylvain, Roger Christophe, Krick Sébastian

MPK: B60Q 1/04, H05B 33/08

Značky: počtu, riadenie, spôsob, motorového, sústav, zariadenie, vozidla, väčšieho

Text:

...od počtu funkcií a uvažovaných sústav LED.0011 Obzvlášť je úlohou predloženého vynálezu realizácia spôsobu riadenia väčšieho počtu sústav LED s veľmi značnou prispôsobivosťou nezávislej realizácie viacerých funkcií a/alebo aktívnych sústav LED, pričom spôsob podľa vynálezu môže byť prispôsobený počtu riadených sústav LED.0012 Inou úlohou predloženého vynálezu je realizácia zariadenia na riadenie väčšieho počtu sústav LED jediným výkonovým...

Systém polohovania osvetľovacieho zariadenia na motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8833

Dátum: 16.07.2009

Autori: Mas Christophe, Laviolette Julien, Tanguy Thierry

MPK: B60Q 1/04

Značky: osvetľovacieho, polohovania, zariadenia, motorovom, systém, vozidle

Text:

...Takto tvoriakolík a ohybný výbežok jeden diel vtvare V, pričom sa kolik rozprestiera vsmere, ktorý ho vzďaluje od rovnej plochy, zatiaľ čo ohybný výbežok sa rozprestiera od voľného konca kolika v smere, ktorý ho približuje k spomenutej ploche.0010 Kolík a ohybný výbežok sú výhodne zarovnané vrovnobežnom smere s pozdĺžnou osou vozidla, pričom spomenutý kolík a ohybný výbežok medzi sebou zvierajú ostrý uhol, menší ako 45 °. Takto sa...

Systém obmedzenia škôd, ktoré v prípade nárazu spôsobuje svetlomet minimálne jednej súčasti motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8819

Dátum: 26.05.2009

Autor: Benane Said

MPK: B60Q 1/04, B62D 25/08

Značky: vozidla, minimálne, obmedzenia, motorového, systém, škôd, jednej, světlomet, případě, spôsobuje, súčastí, nárazů

Text:

...a oproti zarážke, podpera sa nachádza na spomínanom svetlomete vtavnej zóne puzdra spomínaného svetlometu, ktorý susedí so spomínanou súčasťou.0012 Podľa vynálezu sa taký systém vyznačuje tým, že súčasťou je chladič vozidla, zatial čo slabo deformovateľným dielom je priečka poskytujúca bočnú podporu pre spomínaný chladič, atým, že zarážka je pripevnená navrchný koniec spomínanej priečky, spomínaná zarážka je zohnutého plechuaobsahuje...

Zariadenie na detekciu vstupného kanála s nízkymi stratami pre osvetľovací systém, napájaný rovnosmerným prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12640

Dátum: 02.04.2009

Autor: Bouchard Guy

MPK: H05B 33/08, H05B 37/02, B60Q 1/04...

Značky: stratami, nízkými, osvětlovací, vstupného, prúdom, kanála, zariadenie, systém, napájaný, detekciu, rovnosmerným

Text:

...byť prevádzkovaný v režime díaľkových svetiel alebo v režime stretávacích svetiel. Systém svetlometov zahrnuje akumulátor (všeobecne, zdroj prúdu), vstupný voliaci spínač,umožňujúci používateľovi voľbu medzi prevádzkovými režimarni díaľkových svetiel a stretávacich svetiel, vstupný kanál díaľkových svetiel, vstupný kanál stretávacích svetiel, a jeden alebo viac svetlometov (napríklad osvetlenie strany vodiča a osvetlenie strany...

Držiak svetlometnej jednotky, spôsob jeho výroby a čelná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8048

Dátum: 06.08.2007

Autori: Joly-pottuz Pascal, Becher Harald

MPK: B60Q 1/04, B62D 25/08, B62D 29/04...

Značky: jednotky, výroby, držiak, jednotka, čelná, svetlometnej, spôsob

Text:

...v horizontálnom smere, najmä v smere y,čo umožňuje vstavat držiak svetlometnej jednotky do motorového vozidla aj pri väčších výrobných toleranciách. Tým sú napokon realizované aj nákladovo priaznivé držiaky, pretožesa v dôsledku väčších prípustných výrobných tolerancii zmenší aj zmätkovitosť držiakov.Ďalej je vdôsledku možnosti translačného posúvania úložnej oblasti vprotiklade knapr. rotačnému pohybu úložnej oblasti vzhľadom na držiak...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11959

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schlüter Sascha, Schöning Ralf, Dowe Michael, Opperbeck Guido, Schäfergockel Frank

MPK: B60Q 1/04

Značky: modul, vozidla, čelný, koncový

Text:

...výrobné náklady na pripravenie priamočiarej nastavovacej dráhy sú relatívne(0010) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má vzpera prídržný mostík, ktorý je cez upevňovacie prostriedky spojený s nosným dielom. Výhodne je vzpera vytvorená tak, že je možné vykonávať vyrovnávanie tolerancíí medzi svetelnou jednotkou a dielom karosérie, ohraníčujúcim otvor karosérie, na vytvorenie vopred daného priebehu škár.(0011) Podľa ďalšieho uskutočnenia...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15631

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schäfergockel Frank, Schlüter Sascha, Schöning Ralf, Opperbeck Guido

MPK: B60Q 1/00, B62D 25/08, B60Q 1/04...

Značky: čelný, modul, koncový, vozidla

Text:

...najmä bočného dielu (blatníka).0012 Podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu je nastavovací element otočne uložený okolo osi otáčania, usporíadanej kolmo na nastavovací smer, v oblasti konca prídržného ramena, obráteného k pozdĺžnej stredovej osi vozidla. Výhodne môže byť montáž reflektora zjednodušená, pretože na nastavenie reflektora v nastavovacom smere musí byť ovládaný len otočný nastavovací element. Zafixovanie...

Spojovacie zariadenie na spojenie medzi optickým blokom a prvkom karosérie automobilového vozidla, predný blok a zodpovedajúce automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4867

Dátum: 27.04.2006

Autori: Corvasce Raymond, Diaw Baye, Bierjon Didier

MPK: B60Q 1/04

Značky: automobilové, spojovacie, vozidlo, spojenie, blokom, zodpovedajúce, vozidla, karosérie, zariadenie, optickým, prvkom, predný, medzi, automobilového

Text:

...leží pred predným koncom natáčacích0007 Predmetom vynálezu je aj predný blok automobilového vozidla,vyznačujúci sa tým, že obsahuje- zariadenie ako je definované vyššie,- optický blok pevne spojený s nosičom, pričom zadný koniec natáčacích prostriedkov a zadný okraj spojovacieho prostriedku sú osadené na prvku0008 Predmetom vynálezu je tiež automobilové vozidlo, vyznačujúce sa tým, že obsahuje predný blok, ako je definovaný vyššie.0009 Vynález...

Zostava prednej časti atomobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8257

Dátum: 30.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/04

Značky: vozidla, zostava, prednej, atomobilového, částí

Text:

...nosniky (30), obsahujúce každý prvý koniec (34) na upevnenie plášťa nárazníka (10) a druhý koniec (35) určený na pripojenie k prednej EP 1 623 873 B 1 E-209/10/Tščasti (2 a) blatníka karosérie (2), a vodorovnú výstuhu (45) spojujúcu medzi sebou prvé konce (34) obidvoch poddajných nosníkov (30), pričom uvedený nosník (30) je spôsobilý sa pružne deformovat v závislosti na relatívnych pohyboch nastavovania plášťa nárazníka (10), optického bloku...

Zostava predného bloku na automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8251

Dátum: 30.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/04

Značky: automobil, predného, bloků, zostava

Text:

...optický blok,vyznačujúci sa tým, že prvý koniec každého nosníka je vybavený predĺžením, ktoré vybieha nad alebo pod stredné časti zodpovedajúcehoflexibilného nosníka, na ktorý je pripevnený povrch nárazníkov a ktorého orientácia vzhľadom k strednej časti tohto nosníka je určená v závislostí napredĺženie vybieha nad strednú časť zodpovedajúceho flexibilného nosníka, predĺženie vybieha v zásade v predlžovacom dielci strednej časti...

Osvetľovacie zariadenie pre motorové vozidlo s anticipáciou trajektórie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4888

Dátum: 20.05.2005

Autori: Herbin Anne, Godbillon Vincent

MPK: B60Q 1/04

Značky: anticipáciou, vozidlo, trajektórie, osvetľovacie, motorové, zariadenie

Text:

...predmet z priručnej schránky, dôjde k výraznej modifikácii orientácie svetlometov a to pri tom, ked geometria dráhy vozidla0006 Iné známe osvetľovacia zariadenie využíva vnútorné informácie zmotorového vozidla, ktoré umožňujú určitú mieru anticipácie. Napriklad bezprostredne pred tým, než vodič vyjde zo zatáčky, a to aj v prípade, že volantsa nachádza stále v uhle, ktorý zodpovedá zakriveniu zatáčky, je obvyklé, ževodič zrýchli, pretože sa...

Svetlometné zariadenie s multifunkčnou pohonnou jednotkou pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1477

Dátum: 19.04.2005

Autor: Natchoo Philippe

MPK: B60Q 1/14, B60Q 1/04

Značky: multifunkčnou, jednotkou, zariadenie, motorové, pohonnou, svetlometné, vozidlo

Text:

...pričom toto svetlometné zariadenie obsahuje puzdro, pohyblivé pomocou druheho motora, obzvlášť otoćne pohyblivé vzhľadom kpevnému rámu zmieneného svetlometného zariadenia podľa osi, ktorá je vpodstate Vertikálna a/alebo v podstate kolmá na optickú os, pricom zmienené puzdro obsahuje aspoň jednu priehradku pre prijímanie a udržiavanie tak prvého motora, ako aj druheho motora zaisťujúceho0011 Pohyblivá klapka sa môže naklápat vzhľadom kosi,...

Svetlomet vozidla s relatívnym pohybom vzhľadom na karosériu kvôli tepelnému rozťahovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2970

Dátum: 01.12.2004

Autori: Lux Stefan, Herrmann Stefan, König Thomas, Mett Thomas, Pfretzschner Tobias

MPK: B60Q 1/04

Značky: karosériu, tepelnému, vzhľadom, vozidla, relatívnym, rozťahovaniu, kvôli, pohybom, světlomet

Text:

...zaujímať k smeru lúča iba malý uhol, napríklad 10 °. Táto výhoda relatívneho pohybu v smere lúča alebo V podstate v smere lúča vedie k tomu, že pri tepelnom vyrovnávaní sa neuskutočñuje nežiaduca zmena smeru svetla svetlometu. Spojovacím zariadením karosérie môže byť konštrukčný prvok oddelený vzhľadom na prvok karosérie, poprípade vzhľadom na hrniec svetlometu. Alternatívne je možné skonštruovať spojovacie zariadenie karosérie zo...

Sústava prednej časti automobilu obsahujúca vylepšené prostriedky na upevnenie a nastavenie pozície a automobil vybavený touto sústavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1083

Dátum: 30.11.2004

Autor: Lazzeroni Eric

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/04

Značky: prostriedky, nastavenie, sústavou, automobilů, touto, upevnenie, prednej, sústava, částí, pozície, obsahujúca, vylepšené, vybavený, automobil

Text:

...prvok, ktorý spolupracuje s komplementárnym vodiacim prvkom súvisiacim s prednou časťou blatníka,- sústava obsahuje centrovacie avodiace zariadenie obsahujúce jednak centrovaciu avodiacu súčiastku, jednak opornú súčiastku pripevnenú na prednú časť štruktúry v pozícii, kde môže byt nastavovaná pozdĺž druhej osi a tretej osi, a na ktorej je pripevnená centrovacla a vodiaca súčiastke v pozícii, v ktorej môže byť v priebehu montáže nastavovaná...

Spôsob korekcie výškového uhla svetlometu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 995

Dátum: 25.10.2004

Autori: Goncalves Manuel, Ba Sidy

MPK: B60Q 1/04

Značky: motorového, výškového, světlometu, spôsob, korekcie, vozidla

Text:

...vytváraný na základe signálu reprezentujúceho okamžitý náklon vozidla.0023 V druhom uskutočnení vynález navrhuje spôsob korekcie výškového uhla aspoň jedného svetlometu motorovéhovozidla v závislosti od zmien náklonu vozidla, ktoré obsahuje prostriedky na vytváranie signálu reprezentujúceho okamžitýnáklon vozidla, prostriedky na vytváranie signálu reprezentujúceho zmeny pozdĺžneho zrýchlenia vozidla a prostriedky nakorekciu výškového uhla...

Zariadenie na zisťovanie polohy prvého dielu vozidla voči druhému dielu vozidla, predovšetkým na určenie naklonenej polohy vozidla a vozidlo s takým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4008

Dátum: 06.09.2004

Autor: Kühnel Wolfgang

MPK: G01B 7/14, B60Q 1/04

Značky: voči, zisťovanie, vozidla, určenie, zariadením, polohy, zariadenie, druhému, takým, vozidlo, prvého, dielů, predovšetkým, naklonenej

Text:

...striedavého magnetického poľa a snímaciu cievku na detegovanie magnetického poľa. Pretože toto zariadenie disponuje dvomi cievkami, je výroba a montážSpisy DE 94 12 765 U 1 a DE 37 35 694 C 2 opisujú bezdotykovo pracujúce elektronické spínacie prístroje, ktoré detegujú neprekročenie, prípade prekročenie vopred stanovenej vzdialenosti. Takéto spínacie prístroje sú známe aj akoÚlohou vynálezu je poskytnúť zariadenie na zisťovanie polohy...

Pevný svetlomet na svietenie do zákruty pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3050

Dátum: 13.07.2004

Autor: Leleve Joël

MPK: B60Q 1/04

Značky: zákruty, vozidlo, svietenie, pevný, motorové, světlomet

Text:

...Optické osi zväzkov svetelných zdrojov môžu smerovať čím ďalej tým viac dovnútra zákruty. Vinej variante sú optické osi zdrojov vzájomnerovnobežne, pričom ale smerujú dovnútra zákruty.0015 Rozsvietenie každej elektroluminiscenčnej diódy môže byt zabezpečené tranzistorom ovládaným riadiacou jednotkou. ktorá prijíma signál o natočení kolies, najmä vysielaný volantovým snímačom.0016 Popri vyššie popísaných usporiadaniach vynález zahŕňa...

Usporiadanie pre umiestnenie a pripevnenie osadzovacieho prvku na vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1141

Dátum: 06.05.2004

Autor: Dinant Franck

MPK: B60Q 1/26, B60Q 1/04

Značky: osadzovacieho, vozidlo, umiestnenie, prvků, pripevnenie, usporiadanie

Text:

...osadzovací prvok určený nato, aby bol umiestnený apripravený vdutíne štruktúrneho prvku motorového vozidla prostredníctvom usporiadania podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov,vyznaćujúce sa tým, že zahŕňa puzdro obsahujúce jediný vnútorný závit, ktorého pozdĺžna os je rovnobežná s prvou osou.0031 Predmetom vynálezu je rovnako vozidlo vybavené dotyčným zariadením.0032 Podľa výhodného uskutočnenia jeho puzdro obsahuje aspoň tri dotykové...

Osvetľovacie zariadenie zahŕňajúce prostriedky pre kompenzáciu poruchy systému osvetlenia zatáčok “CODE VIRAGE”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1189

Dátum: 23.01.2004

Autori: Blusseau Eric, Albou Pierre, Molto Valérie

MPK: B60Q 1/14, B60Q 1/04

Značky: osvetlenia, zahŕňajúce, prostriedky, code, zatáčok, systému, zariadenie, virage, kompenzáciu, osvetľovacie, poruchy

Text:

...príklade uskutočnenia sú stretávacie svetlomety 14, 16 v osvetlovacom zoskupení 13, 15 umiestené na strane odvrátenej od pozdĺžnej osi A - A a diaľkové svetlomety 18, 20 sú umiestnené na strane priľahlej k pozdlžnej osi A - A.0017 svetlomety 14, 16, 18, 20 sú vytvorené známymi spôsobmi.0018 Stretávacie svetlomety 14, 16 sú pri rozsvieteni spoločne zdrojom predpisaného osvetľovacieho zväzku stretávacieho svetla alebo stretávacieho zväzku...

Systém a spôsob riadenia výškového nasmerovania svetlometu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1349

Dátum: 01.12.2003

Autori: Brun Norbert, Leleve Joël, 34

MPK: B60Q 1/04

Značky: vozidla, výškového, systém, světlometu, spôsob, nasmerovania, riadenia

Text:

...uzatvárajúce svetlomet a prípadne dalšie neznázornené súčastí s optickou funkciou typu šošovky) a svetelným zdrojom 3 namontovaným na pohyblivom nosiči 4. Týmto pohyblivým nosičom 4 je reflektor svetlometu. Tento reflektor 4 je ovládaný motorom 5 spojeným so zariadením 6 na otáčanie, ako je napr. kĺbový čap. Vnútri svetlometu 1 sú šípkami naznačené otočné pohyby reflektora 4 a hlavne svetelného zdroja 3, ktorý je s reflektorom 4 pevne...

Systém a spôsob riadenia výškového nasmerovania svetlometu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1348

Dátum: 01.12.2003

Autori: Albou Pierre, Leleve Joël

MPK: B60Q 1/04

Značky: vozidla, spôsob, systém, výškového, nasmerovania, světlometu, riadenia

Text:

...Potom tieto snímky alebo zábery prenáša do jednotky 8 na spracovanie obrazu. Tá je rovnako spojená s motorom 5, ktorý riadi nasmerovaníe svetlometu v závislostí od informácií získaných z jednotky 8 na spracovanie obrazu.0019 Ako to bude detailne vysvetlené dalej, jednotka 8 na spracovanie obrazu uskutoční spracovanie aspoň dvoch po sebe nasledujúcich záberov prenášaných kamerou. Toto spracovanie má za úlohu určiť zmeranú horizontálu...

Automatický spínač svetiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3652

Dátum: 04.11.2003

Autor: Svateník Milan

MPK: H01H 47/00, B60Q 1/04

Značky: spínač, svetiel, automatický

Text:

...kladným pólom od zapaľovania. Prúd do bázy tranzistora je dodávaný z kladnéhopólu cez rezistor. Baza je spojená cez zenerovu diódu so zápomým pólom kontrolky nabíjania. To znamená, že v prípade vypnutého motora, kedy je katóda zenerovej diódy na potenciáli menšom, ako otváracie napätie zenerovej diódy, je tranzistor zatvorený a nedodá spínací prúd na riadiace elektródy tyristorov. V prípade parazitných impulzov,ktoré môžu vzniknúť na...

Svietidlo na vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283654

Dátum: 20.10.2003

Autori: Feger Rolf, Holzmacher Günter

MPK: F21V 1/22, B60Q 1/04, F21V 1/14...

Značky: vozidlo, svietidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Svietidlo na vozidlo zostáva zo svietidlovej skrine (1) a krycej dosky (2), ktorá je aspoň čiastočne priesvitná, pričom svietidlová skriňa (1) obsahuje vonkajšie plochy (14, 15, 16, 17, 18, 19) ležiace v rozsahu videnia pozorovateľa a vo svietidlovej skrini (1) je usporiadaný alebo usporiadateľný aspoň jeden zdroj svetla. Svietidlová skriňa (1) obsahuje vstrekovaním na nej nastreknutý pružný element (7) so plastickej hmoty s zastieracou...

Svetlomet pre motorové vozidlo zahŕňajúci nárazový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1315

Dátum: 15.09.2003

Autori: Boumaza François, Arlon Philippe, Harand Pascal, Marechal Laurence

MPK: B60Q 1/04

Značky: zahŕňajúci, světlomet, vozidlo, motorové, nárazový, prvok

Text:

...obsiahnutý plyn, a tak vyvolať presunutie puzdra vzhľadom k podvozku.Podľa tretieho príkladu uskutočnenia, ktorý nie je súčasťou vynálezu, zahŕňa nárazový prvok nafukovací vak schopný sa roztiahnut vo vnútri svetlometu. Nafukovacl vakje napríklad vytvorený tak, aby aspoň sčasti prekrýval sklo, keď sa nachádza v roztiahnutej polohe.0032 vynález bude dalej lepšie pochopený pri čitanl opisu, ktorý bude nasledovať. Tento opis je iba príkladný a...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261292

Dátum: 12.01.1989

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/04, F21V 7/09

Značky: světlomet, motorová, vozidla

Text:

...horizontálníhosegmentu ll s horizontálnim rozměrem 113 protilehlého horizontálního odrazného segmentu ll, který by byl jinak vlivem horizontálního sklonu výstupního otvoru lg reflektoru l menší, 3 261292což má za následek značné rozdílnou koncentraci světla a rozdílnou svítivost obou horizontálních odrazných segmentů a tím i rozdílné provedení fotometrie pravého a levého světlometu na vozidle.Ohnisko § 13 horizontálního odrazného...

Světlomet jednostopých motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257048

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubínek Jiří, Šantora Vladimír, Šváb Pavel, Sirotek Jiří

MPK: B60Q 1/16, B60Q 1/04, B60Q 1/12...

Značky: motorových, jednostopých, světlomet, vozidel

Text:

...které má na upevñovacim závitu vytvořené plochy zafixované V oválne drážce, ve které je šroubové vedení aretovatelné maticí. Zařízení dle vynálezu je jednoduché, levné, spolehlivá, ovladatelné i z místa řidiče bud přímo páčkou na boku kapotáže, nebo i pomoci bovdenu a páčky na řfdítkách.Výhodou zařízení je dále možnostfv případě nadměrného zatěžováni například zavazadly,provést ovládací vačku 5 více než 5 dvěma dorazovými ploškami. Zařízení...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256113

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/04

Značky: světlomet, motorová, vozidla

Text:

...1 refrakčnlch prvků, která má příčný lámavý tvořicĺ profil tvaru kuželoseček, jejich kombinací, nebo je tento elemcntárněklínovitý se základnou lámavého úhlu JQA na straně optické osy 5 světlomotu.Na obr. 2 je světlomct V ćelním Phhledu, ve kterém je znázorněn oválný tvar reflektoru l A zóna 1 refrakčních prvků, která je V návaznosti na nutnost redukce sokundárnícn odrazů/ üohrazení clonéného zdroje světla 3 a clony Ž bankou žárovky ve...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243557

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vídenský Jan

MPK: B60Q 1/16, B60Q 1/04

Značky: vozidla, světlomet, motorová

Text:

...refraktor 2 s pozitivním úhlem vertikálního sklonu -l-tôv.Před ohniskem F reflektoru 1 o ohniskové vzdálenosti f je v dané vzdálenosti Af uložen axiálně zdroj světla 3, který je přibližně válcového tvaru o mlnimálnlm průměru d. Zdroj světla 3 je zespodu cloněn clonou asymetrického tvaru.Na obr. 2 je ve vertikälním řezu A-A vyobrazen světlomet, jeho refraktor 2 má negativní úhel sklonu -0.Na obr. 3 je v horizontálním řezu B-B znázornén...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253224

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/14, B60Q 1/04

Značky: světlomet, vozidla, motorová

Text:

...profil 1 refraktoru Q je kruhový 0 poloměru R a středu C, nebo je tato kružnicekružnící oskulační ve vrcholu v a tvořící profil 1 je vzhledem k ní vysouplý směrem k okrajům-2 zefraktoru 3 tak, že jeho normála E je skloněna vzhledem k ose 5 světlometu pod úhlem 8, kdekde ii - úhel lomu na ploše refraktoru 3kde h - pádová výška refraktoru 3XE - vzdálenost ohnisková roviny refraktoru 3Refrektor 3 je ve světlomeru uložen tak, že jeho plochá stěna...

Světlomet, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241044

Dátum: 15.08.1987

Autor: Novgorodcev Boris Pavlovie

MPK: B60Q 1/02, B60Q 1/04

Značky: motorová, zejména, vozidla, světlomet

Text:

...lze najít již v nezčetných provedení/ch pokusech tohoto druhu, ktoré všechny ztroskotaly pa přísných mezinárodních homologačních požadavcích.vynález je v dalším podrobně-ji vysvětlen na príkladoch provedení ve spojení s výkresy, kde na obr. 1 je znázorněn osový řez detailom konstrukcčnlskupiny parabolickeho zrcadla a rozptylného skla světlometu pro motorová. ivozidla, u kterého je použit prstencc objímky podle vynálezu, přičemž konstrukční...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229071

Dátum: 15.04.1986

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/04

Značky: světlomet, motorová, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru příslušenství motorových vozidel. Vynález řeší vytvarování rozhraní světla a tmy setkávacího světla do tvaru "Z" za účelem zvětšení dosahu světlometu a snížení oslnění, které může vyvolávat. Refraktor světlometu je na straně vzdálenějšího okraje vozovky opatřen koncentrační zónou tvaru kruhové výseče, která je složena z vertikálně orientovaných pásových hranolů, jejichž základna je na straně bližšího okraje světlometu, a...