B60P 3/22

Cisternová nadstavba na cisternovom automobilovom prepravníku a jej zapojenie na plnenie, vypúšťanie a prečerpávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7232

Dátum: 03.09.2015

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B67D 7/04, B60P 3/22

Značky: cisternovom, přepravníku, vypúšťanie, plnenie, prečerpávanie, automobilovom, zapojenie, cisternová, nadstavba

Text:

...stúpačkami, nádrž l je vybavená vrchnou ochranou Q na ochranu nádrže l a armatúr pred poškodením pri prevrátení vozidla, pričom vrchná ochrana Q je zároveň záchytnou vaňou na zachytenie možných odkvapnutí motorových palív pri prevádzke alebo obsluhe, ďalej obsahuje tepelnoizolačné bariéry na zabránenie ohriatia obsahu nádrže l od tepelne exponovaných miest, ďalej obsahuje elektrickú inštaláciu v nevýbušnom nehorľavom vyhotovení s...

Cisterna obsahujúca vsadenú priehradku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17295

Dátum: 31.07.2012

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: B65D 90/00, B65D 90/02, B60P 3/22...

Značky: vsadenú, obsahujúca, cisterna, priehradku

Text:

...priehradka sendvičovú konštrukciu, medzi oboma stenami priehradky je druhý medzivrstvový materiál, pričom druhý medzivrstvový materiál je vsadený do prvej plášťovej vrstvy.0014 Druhý medzivrstvový materiál je s výhodou vsadený do druhejplášťovej vrstvy. Upevnenie priehradky je tak pevnejšie, čo umožňuje, abypriehradka vzdorovala väčším silám. S výhodou je druhý medzivrstvovýmateriál vrstvený materiál. 0015 S výhodou sú obe steny priehradky z...

Samonosná cisterna z kompozitného materiálu, vozidlo obsahujúce takúto cisternu a spôsob výroby telesa cisterny z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19686

Dátum: 20.07.2012

Autori: Magyar Laurent, Magyar Daniel

MPK: B65D 88/06, B65D 90/00, B60P 3/22...

Značky: kompozitného, vozidlo, cisterna, tělesa, obsahujúce, výroby, materiálů, spôsob, cisternu, takúto, samonosná, cisterny

Text:

...Tento spôsob spájania úsekov však nie je dostatočný kdosiahnutiu požadovanej odolnosti voči namáhaniu v ťahu.0010 Cieľom tohto vynálezu je prekonať nevýhody doterajšieho stavu techniky navrhnutím ľahkej samonosnej cisterny, ktorej výroba bude jednoduchá.0011 Na dosiahnutie tohto cieľa vynález navrhuje v prvom rade samonosnú cisternu podľa nároku 1, ktorá obsahuje teleso cisterny obsahujúce niekoľko úsekov, pričom tieto úseky sú navzájom...

Nadstavba cisternového vozidla určená na získavanie pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6105

Dátum: 03.04.2012

Autor: Stražan Ivan

MPK: B60P 3/22, C02F 1/00

Značky: nadstavba, určená, pitnej, cisternového, získavanie, vozidla

Text:

...vodovodné rozvody na vzájomné prečerpávanie vody medzi nádržami ovládané z ovládacieho panelu a strojovne. Taktiež na ľavej i pravej strane nádrže sú na celej dĺžke nadstavby priskrutkované bočné skrinky. Na zadnej stene nádrže je prislcrutkovaná zadná skrinka. Na bokoch pod nadstavbou sú spredu dozadu umiestnené nosné diely kapotáže a skrinky. Tieto konštrukčné prvky nesú vnútri rôzne zariadenia hasiacej súpravy a ostatnú výbavu vozidla....

Cisternové koľajové vozidlo s ochranou proti prevráteniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17877

Dátum: 01.02.2011

Autori: Schneider Sieghard, Saabel Irmhild

MPK: B61D 5/00, B60P 3/22, B65D 88/12...

Značky: prevráteniu, cisternové, ochranou, vozidlo, koľajové, proti

Text:

...vystavené veľmi vysokým silám, ktoré sú viac alebo menej bodovo prenášané na steny tanku. Samotné ochranné konštrukcie a eventuálne tiež steny tanku sa potom poškodia. Tým dôjde ktrhlinám v stenách tanku a úniku naloženého materiálu.vynález má za úlohu vyvinúť ochranu proti prevráteniu, ktorá bude chrániť ventily umiestnené v dóme proti velkému množstvu možných druhov záťaži a po pripade nehody umožní bezproblémové vyprázdnenie...

Prepravná cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5299

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65D 88/00, B60P 3/22, B65D 90/00...

Značky: prepravná, cisterna

Text:

...Prepojenie tenzometrických senzorov so spracovateľskou jednotkou môže byť realizované káblom, optickým vodičom alebo vzduchom, potom spracovateľskou jednotkou môže byť elektronické zariadenie ako napríklad počítač.Uvedenou výstupnou jednotkou môže byť zobrazovacia jednotka napríklad monitor a/alebo tlačiareň, pričom tieto môžu byť umiestnené v kabíne vozidla a/alebo na podvozkovom ráme a/alebo mimo vozidla ako prenosné zariadenia a/alebo...

Pojazdná cisterna na kvapalné pohonné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5083

Dátum: 05.02.2009

Autor: Staněk Břetislav

MPK: B60P 3/22

Značky: cisterna, pohonné, hmoty, pojazdná, kvapalné

Text:

...nechávať i na osamelých a bežnej prevádzke neprístupných miestach.Prehľad obrázkov na výkresochNavrhnuté riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, kde znázorňujú obr. 1 pohľad z boku na príkladnú pojazdnú cisternu v stavu otvorenom, vhodnom na čerpanie pohonných hmôt, obr. 2 to isté pri pohľade zozadu a obr. 3 pohľad z boku na rovnakú cisternu ako na predchádzajúcich obrázkoch, avšak v uzatvorenom stave, vhodnom na odstavenie po...

Nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7361

Dátum: 04.05.2007

Autor: Axmann Norbert

MPK: B65D 88/00, B65D 90/02, B60P 3/22...

Značky: nádrž

Text:

...vytvorit zrazenie oboch vzájomne sa stretávajúcich, vždy dvomi Výstužnými rebrami 2 tvorených, profilov na pokos a zvarit ich. Aby nebol pre kapacitu nádrže stratený objem uzavretý medzi plášťovou plochou l a dvojicou výstužných rebier 2, je plocha výstužných rebier 2 na mnohýchmiestach prevŕtaná, takže obsah nádrže môže pretekať.0013 Usporiadanie výstužných rebier 2 do trojuholníkov má oproti usporiadaniu, v ktorom je vytvorený...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCA18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4632

Dátum: 07.12.2006

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B60P 3/22

Značky: označením, nadstavba, cisternovom, novom, automobilovom, nesnímateľná, typovým, mca18, cisternová, přepravníku, cisterna

Text:

...so zemou pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku lI. kapitoly 6.8.2.l.27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadne Združená svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiestnením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnosť obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštamí) v protišmykovej úprave a výstupným rebrikom so stúpačkami v...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCAP 6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4631

Dátum: 07.12.2006

Autori: Person Vladimír, Baďura Ján

MPK: B60P 3/22

Značky: označením, nesnímateľná, přepravníku, cisterna, novom, nadstavba, typovým, cisternovom, cisternová, automobilovom

Text:

...pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku ll. kapitoly 6.8.2.1 .27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadné združené svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiesmením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnost obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštami) v protišmykovej úprave a výstupným rebríkom so stúpačkami V protišmykovej...

Cisternové nadstavby (nesnímateľné cisterny) na podvozku Tatra T 815

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3393

Dátum: 03.12.2002

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B65D 88/00, B60P 3/22, B65D 90/00...

Značky: podvozku, nesnímateľné, nadstavby, cisternové, tatra, cisterny

Text:

...hmoty v prípade poškodenia armatúr alebo ventilov. Pneumatický ventil je konštruovaný tak, že aj v prípade poškodenia telesa ventilu zostáva uzatvorený a nepriepustný - vyhovuje Dodatku Bla DohodyADR,ods.211130,211131,211133,211135Konštrukčné riešenie ako celok je nedeliteľné a pôvodné. Výhodami technického riešenia súzvýšená odolnost voči poškodeniu nádrže pri prevádzkovej alebo dopravnej nehodezvýšená odolnost voči úniku...

Cisternový náves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3063

Dátum: 03.12.2001

Autor: Sytný Pavel

MPK: B62D 53/06, B60P 3/22

Značky: návěs, cisternový

Text:

...na pojazdnú cistemu, na obr. 2 je schematicky znázomený bočný pohľad na hlavnú stojinu upnutú na rám podvozka a na obr. 3 je schematicky znázomený priečnyrez hlavnou stojinou a na obr. 4 je schematicky znázomený priečny rez podpemou stojinou.Príklady uskutočnenia Cistema l, podľa obr. 1 je na spodnej strane opatrená dvoma hlavnými stojinami 3amedzi nimi umiestnenými dvoma podpemými stojinami Q. Duté telesá stojín à, 3, ktorých vodorovná os...

Vozidlo na prepravu materiálu vo forme prášku, granúl alebo peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 281889

Dátum: 25.06.2001

Autor: Wellink Theodorus Antonius

MPK: B60P 3/22, B65G 53/14

Značky: granúl, vozidlo, prášků, peliet, prepravu, formě, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo je určené na prepravu materiálu vo forme prášku, granúl alebo peliet z vozidla (9). Toto vozidlo (9) je vybavené radom výstupných lievikov (8), pripojených cez uzatváracie elementy (19) k záchytkám (65), umiestneným pod nimi a upraveným v spoločnom výstupnom potrubí (1). Výstupným potrubím (1) sa vedie prúd vzduchu, do ktorého sa pridáva v oblasti záchytky (65) vykladaný materiál aspoň jedným otvoreným uzatváracím elementom (19). Pred...

Vozidlo na ekologické havárie a hasenie rozsiahlych požiarov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 958

Dátum: 14.09.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60P 3/22, B60R 27/00

Značky: ekologické, rozsiahlych, hasenie, požiarov, vozidlo, havárie

Text:

...nádrže a umiestnenie čerpadla na ropné látky, čerpadla a hasiacehomonitoru a čerpadla na agresívne látky. Príklad uskutočneniaVozidlo na ekologické havárie a hasenie rozsiahlych požiarov podľa obr. 1 pozostáva z troj alebo štvornápravového podvozku, na ktorom je uložená kabína pre posádku vozidla a rám g, ktorý je opatrený nadstavbou pozostávajúcou z nádrže Q, napr. zos čerpadlom lg na ropné látky, uloženej na zadnej časti rámu g za nádržou...

Nákladný vagón na prepravu a ukladanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280753

Dátum: 10.05.1995

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: B60P 3/22

Značky: ukladanie, nákladný, materiálů, sypkého, prepravu, vagón

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný vagón (1) s podvozkami (19) na ráme vagóna (2) a na ukladanie upravenej vagónovej skrine (3), ktorá má v pozdĺžnom smere vagóna na dne uložený podlahový dopravný pás (4) a naň nadväzujúci podávací dopravný pás (6), ktorý presahuje cez rám vagóna (2) a ktorý je vychyľovateľný prostredníctvom výkyvného pohonu (12) okolo zvislej osi otáčania (13). Podávací dopravný pás (6) je v spodnej, s rámom vagóna (2) susediacej oblasti uložený navyše...

Cisternový automobil kanalizačný pre zimnú prevádzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270077

Dátum: 13.06.1990

Autori: Amrich Jozef, Herditzký Ladislav

MPK: B60P 3/22

Značky: prevádzku, cisternový, kanalizačný, zimnú, automobil

Text:

...zabezpečuje rovnomerný ohrevu Hadioove bubny, ktoré sú mimo krytu kapotáže sa pre zimnú prevádzku opatrujú lahko demontovataĺným krytom, ktorý zabraňuje úniku tepla z priestoru funkčnaj jednotky, ako aj priame namŕzania snehu na hedioiaoh e zamŕzanie vody v nich, pričom ohriatý vzduch sa k hadĺoovým bubnom dostáva otvorom v čelnom kryte.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený pohlad na funkčnú jednotku cisternového automobilu...

Bezpečná sklolaminátová cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: 262796

Dátum: 11.04.1989

Autori: Herditzký Ladislav, Grúň Peter

MPK: B60P 3/22

Značky: bezpečná, cisterna, sklolaminátová

Text:

...riešenia podla vynálezu je, že pri minimálnom zvýšení hmotnosti je cisterna spoľahlivo chránená pri prevrátení vozidla.Hlavný náraz pri prevrátení vozidla na bok zachytí bočná výstuha, ktorá svojou deformáciou pohltí časť energie nárazu a okrem toho chráni plášť cisterny proti vyčnievajúcim tvrdým predmetom nachádza 4júcim sa na mieste dopadu. Pri ďalšom prevracani vozidla preberajú ochrannú úlohu odvalovacie segmenty, ktoré...

Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 244961

Dátum: 15.11.1987

Autor: Walkow Fred

MPK: B60P 3/22

Značky: teréne, neupravenom, prácu, určený, cisternový, automobil

Text:

...napojenie na kanalizácia.Uvedené nedostatky odstraňuje cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne, ktorého podstata spočívavtom,že medzi budkou vodiča a nadstavb-ou sa umiestni zásobník vody napojený na zdroj stlačeného vzduchu. Výtlačným potrubím cez hadicu s koncovkou strieka voda na žiadané miesto.Použitím tohoto vynálezu sa dosiahnemožnost čistenia automobile pri výjazde z terénu na ľubovolnom mieste, čím sa prispeje k...

Pohon čerpadla pre pinenie cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239366

Dátum: 15.06.1987

Autor: Komora Ladislav

MPK: B60P 3/22

Značky: pinenie, čerpadla, pohon, cisterny

Text:

...vozidla, alebo pracujú na miestach, kde nie je žiadny zdroj energie pre ich pohon. Pre tento účel sa vyrábajú konštrukcie čerpadiel, ktoré však svojou hmotnosťou znižujú úžitkoviú nosnosť vozidla, sú konštrukčne a výrobne náročné.ľieto nedostatky odstraňuje pohon padla pre jilnenie cisterny podľa vynálezu, ktorý má pohon odvodený od hydraulickej sústavy vozidla, a to pomocou hydromotora.Výhodou pohonu čerpadla pre plnenie cisterny podľa...

Důlní sběrač kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238245

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šimůnek Jiří, Holas Mikuláš, Pařízek Bedřich, Thelen Vladimír, Vachata Jiří, Dvořáček Vlastimil, Stark Josef

MPK: E21F 13/00, B60P 3/22

Značky: sběrač, kalů, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší důlní sběrač kalů, určený zejména pro likvidaci rozježděných kalů na důlních vozovkách určených pro důlní kolové mechanismy. Dále lze tímto zařízením vybírat kaly s důlních stružek či odkalovacích jímek. Důlní sběrač kalu sestává z důlního kolového podvozku vybaveného tlakovým zásobníkem na kaly s vývěvou - kompresorem. Tlakový zásobník je ze zadním rámem podvozku spojen čepy a pracovním válcem, kterým lze tlakový zásobník zvedat...

Cisternový železniční vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 249978

Dátum: 15.04.1987

Autor: Cimala Ladislav

MPK: B61D 5/00, B60P 3/22

Značky: železniční, cisternový

Text:

...nichž každý je vytvořen jako podélná úseč kuželového plášte.Toto řešení poskytuje vyspádování dna cisternové nádoby při menších výrobních komplikacích a e nižšími náklady. Ani u jednoho z popsaných systémů není však problematika bezeztrátověho a ryehlého vyprazdňování cisternovýchv 0 zů dokonale vyřešena.Uvedené nedostatky řeší cisternový železniční vůz sestávající z cisternové nádoby válcového tvaru uložené na železničním podvozku a podstata...

Potrubný rozvod sacieho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 249911

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kučár Ivan

MPK: B60P 3/22

Značky: potrubný, sacieho, rozvod

Text:

...voza podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že na koniec prívodného potrubia od vákuokompresora sú paralelne pripojené prvý spätný ventil,ktorého vývod je pripojený na plavákovývod je napojený na výtlačné potrubie. Výhodou uvedeného po-trubného rozvodu je, že odpadajú dve dvojcestné alebo jednatrojcestná armatúra pre vetvenie prívodnáhvo potrubia. Počas voľby funkcie odpadá ovládanie spomínaných armatúr, čim sa zjednoduší...

Kombinovaný prepravník tekutých a pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249464

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kanocz Štefan, Wohlfahrt Peter

MPK: B60P 3/22

Značky: látok, pevných, přepravník, tekutých, kombinovaný

Text:

...natáčaním, resp. skladaním, čím vznikajú značné časové straty v prevádzke a zvyčuje sa náročnosť obsluhy.Uvedené nedostatky odstraňuje učelový automobil, náves alebo príves - kombinovaný prepravník podľa vynalezu, umožňujúci prepravu tekutín, ako aj pevných látok, podstatou ktorého je riešenie nadstavby ako skrine s pohyblivou hornou stenou, vnútri ktorej je pružná nádoba na prepravu tekutín.Vyprázdnenim pružnej nádoby sa pohyblivá horná...

Zariadenie na beztlakové odvzdušňovanie prepravných nádrží tekutých substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235368

Dátum: 15.02.1987

Autori: Cifrík Vincent, Kračmer Ján, Lajoš Marian

MPK: B60P 3/22

Značky: zariadenie, tekutých, beztlakové, nádrží, prepravných, substrátov, odvzdušňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na beztlakové odvzdušňovanie prepravných nádrží tekutých substrátov je riešené sústavou kanálov, cez ktoré volne odchádzajú od substrátu vznikajúce plyny a pary do atmosféry. V prípade prevrátenia nádrže uzatvára diferenciálny piest ústie odvzdušňovacích kanálov, čím zabraňují vytečeniu substrátu z nádrže. Pohyb diferenciálneho piesta je vyvolaný vlastnou váhou a tlakom prepravovaného substrátu. Zariadenie zabraňuje volnému...

Zařízení pro automatické zabránění přeplnění kapalinových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 248043

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hegyi Ferenc, Toeroecsik László, Harangózó Ferenc, Juranics Géza

MPK: B60P 3/22

Značky: zabránění, nádrží, automatické, přeplnění, zařízení, kapalinových

Text:

...čímž je přerušeno spojení mezi nádrží 13 stlačeného vzduchu a pneumatickým pracovním válcem 6 uzavíracího šoupátka 4. Při dalším stoupání hladiny kapaliny v. nádrži 1 uvolní šoupátko 17 spojení mezi přípojkami 10,14 trojcestného ventilu 9, takže stlačený vzduch z pneumatického pracovního válce 6 může přípojkou 14 uniknout do atmosféry. Tím může pružina 5 uzavřít šoupátko 4 a nádrž 1 nemůže být dále plněna kapalinou. Až do odstavení plnicího...