B60P 3/00

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288161

Dátum: 22.01.2014

Autor: Stražan Ivan

MPK: B65D 88/00, B60P 3/00, E04H 1/12...

Značky: nadstavba, vozidla, komunikačného, veliteľsko-štábneho

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla (10) pozostáva z exteriérovej časti (30) a interiérovej časti (20) tvorenej pracoviskom operátorov (21) a pracoviskom riadiaceho štábu (23) vybaveným mobilným operačným centrom (24), pričom interiérová časť (20) aj exteriérová časť (30) sú vybavené mechanickými zariadeniami (210) a elektrickými zariadeniami (220).

Zariadenie na zabránenie narušeniu pokoja a udržanie poriadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288026

Dátum: 07.12.2012

Autori: Mráz Pavel, Hanes Ján, Šajgalík Marcel, Kristeľ Ján, Štubňa Boris

MPK: E01F 13/02, B60P 3/00, F41H 11/08...

Značky: narušeniu, zabránenie, udržanie, poriadku, pokoja, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z mobilného stroja (2) a ochrannej steny (4). Mobilný stroj (2) má podvozok (22) spojený s rámom (23) a cez výkyvné rámové kĺby (24) je spojený s manipulačným ramenom (25). K manipulačnému ramenu (25) je v spodnej časti pripojený výkyvný upínač (3), na ktorý je prostredníctvom upínacej platne (41) pripojená ochranná stena (4). Upínacia platňa (41) je prostredníctvom upínacieho ramena (42) spojená s pevným štítom (5)...

Nadstavba na veliteľsko-štábne vozidlo – komunikačné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5663

Dátum: 04.03.2011

Autor: Stražan Ivan

MPK: E04H 1/00, B65D 88/00, B60P 3/00...

Značky: komunikačné, veliteľsko-štábne, vozidlo, nadstavba

Text:

...požadovaných prevádzkových stavov, súpravy. MOC je umiestnene v dvojpriestorovej kabíne na terénnom automobile s vysokou priechodnosťou.MOC je schopné autonómnej prevádzky v rôznych klimatických podmienkach a zložitorn teréne.Zo všetkých miest je možné používat hlasové spojenie. Systém je možné monitorovať a nastavovať z pracovného miesta technika/ administrátora systému . V prípade potreby je možné systém nastavovať aj z iného pracovného...

Nadstavba dopravných prostriedkov na prepravu plochých veľkorozmerných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5360

Dátum: 08.02.2010

Autor: Šindel Radek

MPK: B60P 3/00, B60P 7/06, B61D 15/00...

Značky: prostriedkov, predmetov, plochých, prepravu, velkorozměrných, nadstavba, dopravných

Text:

...pripevnené prepravná plošina 2.Základňa 1 je tvorená dvoma rovnobežne situovanýuni pozdlžnymi spodnými nosníkmi 11 a jedným horným nosníkom 12, ktoré sú vzáj orrme spriahnuté sústavou horizontálnych a šikmých vzpier 13 tak, že nosníky 11 a 12 tvoria v priereze rovnoramenný trojuholník. V koncových častiach sú spodné nosníky 11 vybavene na upevnenie k ložnej ploche 31 rámu 3 dopravného prostriedku, napríklad majú vytvorené pripájacie...

Prípojný vozík s výklopným rámom na nosič nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5131

Dátum: 05.03.2009

Autor: Hudec Boris

MPK: B60P 1/00, B60P 3/00, B62D 63/00...

Značky: prípojný, rámom, výklopným, vozík, nosič, nákladu

Text:

...alebo kontajner na posypové materiály s rozmetačom.Pri vykladaní nosiča 5 nákladu z prípojného vozíka sa zatiahne ručná brzda 16. Vysunú a zaprú sa podpery 18 prípojného vozíka. Pokiaľ nie je prípojný vozík pripojený k ťažnému vozidlu, vyrovná sa nosič 5 nákladu, resp. prípojný vozík pomocou podpemého kolesa 17, Odistí sa poistný prostriedok 13, 53 nosiča 5 nákladu a odistí sa poistný prostriedok 22, 12 výklopného rámu 2, Nosič 5 nákladu...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12887

Dátum: 24.11.2007

Autor: Merkel Felix

MPK: B60G 3/01, B62D 61/10, B60P 3/00...

Značky: vozidlo

Text:

...osí naprieč k pozdĺžnej osi vozidla smerom von, a prirodzene podľa potreby tiežzase späť smerom dovnútra.0008 Na základe takéhoto vyosenia otočných osí riadenia sa síce mení geometria riadenia,táto zmena je však len nepatmá, a nechá sa veľmi jednoducho zohľadniť v programe riadenia,pretože je vždy meniteľný len jeden parameter, konkrétne pozícia, respektíve poloha príslušnejstredovej osi relatívne voči vozidlu, respektíve modulu.0009...

Mobilný plynový kompresor odolný proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12029

Dátum: 19.10.2007

Autori: Ta Long Han, Mcgrath Barry Patrick, Pedersen Chaince Melvin, Mantei Kelly Paul Francis

MPK: B62D 21/20, B62D 21/14, B60P 3/00...

Značky: mobilný, proti, opotrebeniu, odolný, plynový, kompresor

Text:

...možno medzi segmentmi nadstavby 112/114, 114/116 použiť vlnovcovú manžetu (nie je zobrazená) na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany proti živlom. Ďalej možno použiť prídavný rám0032 Ako už bolo predtým uvedené vyššie, relatívny pohyb umožnený ohybným rámom návesu,je zvlášť dobre vhodný pre ohýbanie sa počas prepravy a absorpciu a odvádzanie vibrácií. Avšak takýto relatívny pohyb by viedol ku katastrofickej poruche niektorých komponentov...

Vozidlo s viacúčelovou odťahovacou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4575

Dátum: 05.10.2006

Autor: Keťko Ladislav

MPK: B60P 3/12, B60P 3/00

Značky: viacúčelovou, vozidlo, odťahovacou, nadstavbou

Text:

...pohľad na podves odpredu, obr. 5 perspektívny pohľad na ťažný triangel a obr. 6 pohľad na vozidlo zboku s vysunutými nájazdovými lyžinami.Príklad uskutočnenia technického riešeniaHlavnými časťami odťahovacej nadstavby sú výložník 2, podves 3, nájazdové lyžiny 4 a ťažný triangel 5, ktore umožňujú použit vozidlo vybavené takouto odťahovacou nadstavbou na všetky základné činnosti spojené s vyprostením nepojazdného dopravného prostriedku a...

Mobilný dekontaminačný systém na dekontamináciu osôb a predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6702

Dátum: 13.08.2004

Autori: Kostron Markus, Töpfer Hans-joachim, Bertsch Otto-karl

MPK: G21F 9/00, B60P 3/00

Značky: systém, osôb, dekontamináciu, predmetov, dekontaminačný, mobilný

Text:

...rámová konštrukcia, ktorú možno pomocou bežných dopravných systémovnakladať, dopravovať a skladať. V tejto rámovej konštrukcii jeumiestnený priestor na vyzliekanie, sprchovací priestor a priestor na obliekanie. Okrem toho obsahuje zariadenie potrebné technické agregáty na prevádzku sprchovacieho zariadenia. Iná dekontaminácia, ako napríklad dekontamináciaoblečenia, vojenských malých alebo veľkých strojov nie je s týmto zariadením možná.0009...

Vozidlo pre ekologické havárie a na prepravu nebezpečných látok a odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 900

Dátum: 11.07.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60P 3/00

Značky: odpadov, ekologické, havárie, vozidlo, nebezpečných, prepravu, látok

Text:

...s uloženými havarijnými prostriedkami, kontajnermi a sklopenou hydraulickou rukou, obr. 2 uloženienadstavbe a obr. 3 prierez nadstavbou vozidla. Príklady vyhotovenia technického riešeniaVozidlo podľa obr. 1 pozostáva zo stvornápravového podvozku 1, rámu g, nosnika nadstavby, úložnej skrine 3 pre kompresorstožiara lg na osvetlenie, rebrika 11, hydraulickej ruky lg.Obr. 2 znázorňuje uloženie kontajnerov 1 V úložnej vani 5, náhradnej...

Dopravní vozidlo se zařízením na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu na tomto dopravním vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 266342

Dátum: 13.12.1989

Autori: Seeber Richard, Mitter Ernst, Neubacher Hubert, Dőtsch Arnold

MPK: B60P 3/00

Značky: dopravní, zajištění, převržení, vozidlo, bezpečností, tomto, vozidle, zařízením, nákladu, proti, dopravním

Text:

...zařízení.V souvislosti s dopravním vozid 1 omtohoto typu je jedno zvláště výhodné zařízení na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu vyznačeno v podstatě tím, že zdvihací válce,případně jejich tlaková vedení jsou spojene s tlakovými senzory a že naměřené hodnoty tlaku jsou přivedany k rozvodné, zejména 5 komparátorem, a že při překročení předopsané hod- V noty tlaku v jednom zdvihaoím válci je k tomuto zdvihacímu váloi připojitelný...

Lopatka výsypky okují, zejména ingotového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234713

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koláček Jaromír

MPK: B60P 3/00

Značky: ingotového, okují, výsypky, vozíků, zejména, lopatka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce lopatky výsypky okují s ohledem na těsnost výsypky při jejím uzavření. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením lopatky z dvou pevně spojených a vzájemně se překrývajících desek (l, 2). V místě překrytí je zespodu k deskám (l, 2) připevněn hřídel (3), jenž je na svých koncích otočně uložen v ložiskách. K spodní ploše horní desky (1) rovnoběžné s jejím volným okrajem je připevněn svou užší plochou břit (6)...