B60L 5/00

Spoj delenej tyče trolejbusového zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7095

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pálek Jaroslav, Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/00, B60L 5/12

Značky: tyče, delenej, zberača, trolejbusového

Text:

...riešenie je schopné vyvodiť len lokálnu silu, ktorá nezaIučuje jej plošné rozloženie v kontakte kovového dielu s izolačným nástavcom a často dochádza k jeho únave. Tento nedostatok sa snaží riešiť Zvierací spoj tvorený párom protiľahlých prírub vystupujúcich z okrajov pozdĺžneho rozrezu. Protiľahlé príruby sú s kovovým dielom rúrkového tvaru spojené zvarom. Takéto vyhotovenie dokonale prenáša plošné rozloženie kontaktu kovového dielu s...

Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7094

Dátum: 05.05.2015

Autori: Dolák Miroslav, Pálek Jaroslav

MPK: B60L 5/00

Značky: vzájomne, zberača, trolejbusového, uloženie, dieloch, úhlového, snímača, natočiteľných

Text:

...umiestnenie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača.Na lepšiu ochranu uhlového snímača pred vonkajšími vplyvmi je výhodné, keď je držiak doplnený puzdrom.Na sledovanie natočenia trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel je tvorený skriňou ložiska a druhý diel je tvorený zvislým čapom vystupujúcim v čele zo skrine ložiska.Na sledovanie uhlového zdvihu tyčí trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel...

Zberné zariadenie elektrického vozidla, zberný prostriedok a samoizolované silnoprúdové elektrické vedenie pre elektrické vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285959

Dátum: 07.11.2007

Autori: Del Naja Alcide, Siciliano Vito

MPK: B60L 5/00

Značky: vozidlo, vozidla, prostriedok, elektrické, zberný, zariadenie, samoizolované, zberné, vedenie, elektrického, silnoprúdové

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zberné zariadenie, ktorého nosná štruktúra (104) je umiestnená kĺbovým spôsobom na elektrickom vozidle (80), nesie podlhovastý stredový trvalý magnet (147) a dvojicu elektrických zberných súčastí (132a, 132b) nachádzajúcich sa v určitej vzájomnej vzdialenosti na opačných stranách stredového magnetu (147). Elektrické zberné zariadenie je použiteľné v spojení so silnoprúdovým vedením s určitým počtom izolovaných vodivých súčastí (34),...

Dopravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3643

Dátum: 24.04.2004

Autor: Lindig Erik

MPK: B60L 13/00, B60L 5/00, B60L 9/00...

Značky: systém, dopravný

Text:

...vodiča sú spojené nakrátko pomocou skratového vodiča. Tým je zaručené spojenie koncových oblastí indukčného vodiča nakrátko ajvtedy, keď nie je indukčný vodič vytvorený prstencovitoĎalej môže byt upravené, že napájací vodič zahŕňa prvý prívodný úsek napájacieho vodiča, ktorý spája úsek napájaciehovodiča jazdnej dráhy s prvým výstupom zdroja energie.V tomto prípade zahŕňa skratový vodič najmä prvý úsek skratového vodiča, ktorý prebieha aspoň v...

Transportný systém s indukčným prenosom energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19098

Dátum: 02.02.2004

Autor: Kozsar Wolfgang

MPK: B60L 5/00, B60M 7/00

Značky: indukčným, systém, transportný, prenosom, energie

Text:

...vzor, t.j. môže byť sfarbené odlíšne, výhodne vo farbe, ktorá je voči podlahe kontrastná. Toto uskutočnenie je výhodné tým, že na poskytovanie signálu podlahovej dráhy nie je potrebný žiadny dodatočný prostriedok. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu signál podlahovej dráhy poskytuje dodatočná dráha, ktorá tvorí optický vzor. Touto dodatočnou dráhou môže byť fólia,pás alebo náter, ktorým je vybavené izolačné dráhové teleso. Altematívne...

Zariadenie pre permanentnú kontrolu uzemnenia samočinne riadeného elektrického hromadného dopravného prostriedku pohybujúceho sa na pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2794

Dátum: 07.11.2003

Autori: Lohr Robert, Verdier Laurent

MPK: B60L 5/00

Značky: hromadného, samočinně, riadeného, permanentnú, dopravného, elektrického, zariadenie, uzemnenia, kontrolu, pneumatikách, prostriedku, pohybujúceho

Text:

...akémukoľvek zvýšeniu napätia v dvoch prípadoch keď je sama vodiaca koľajnicaje potreba permanentne zaistiť správne pripojenie na kostrušasi pomocou špecifických prostriedkov.Hlavným predmetom súčasného vynálezu je permanentná kontrola kvality uzemnenia šasi za účelom vylúčenia akéhokoľvek rizika elektrizácie osôb, dotýkajúcich sa kovových častí alebo dielov, ktoré by mohli byť pod elektrickým napätím, a takmer okamžité vypojenie...

Zberač prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1492

Dátum: 04.06.1997

Autor: Ovsjannikov Michal

MPK: B60L 5/00

Značky: prúdu, zberač

Text:

...troleje,dôjde pri náraze výstupku neokrúhleho kotúča na zarážku k silovćmu účinku vyvolanému ťažnou silou pružiny. Silový účinok od zotrvaćnosti hmoty pákovej sústavy vymrštenej pružinou nahor sa do zarážky neprenesie, ale po dosiahnutí krajnej polohy gravitáciou dosadnú opäť dorazy na seba.Vzájomnou rovnobežnostou osi pootáčania dolného ramena a osy ćapu neokrúhleho kotúča dôjde po dosiahnutí krajnej polohy neokrúhleho kotúča, limitovanej...

Zařízení pro elektropneumatické ovládání sběračů elektrických dvousystémových lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 259910

Dátum: 15.11.1988

Autori: Folk Vladimír, Lupínek Josef

MPK: B60L 5/00

Značky: zařízení, ovládání, elektrických, sběračů, lokomotiv, elektropneumatické, dvousystémových

Text:

...tlaku. Podstata vyhálezu spočívá v tom, že ve větvi vyššího tlaku jsou za sebou uspořádány ventil pro úpravu Vyššího tlaku, elektropneumatický ventil vyššího tlaku a zpětná záklopka vyššího tlaku.ve větvi nižšího tlaku jsou za sebou uspořádány ventil pro úpravu nižšího tlaku,zpětna záklopka nižšího tlaku a elektropneumatioký ventil nižšího tlaku.Hlavní výhodou vynálezu je zjednodušení pneumatického sytému a jednoduché elektrické ovládání,...

Samočinné regulační ústrojí pro zabezpečení konstantního přítlaku sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245991

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ivanova Lidija Michajlovna, Mininko Leonid Petrovic

MPK: B60L 5/00

Značky: regulační, vozidel, proudu, elektrických, samočinně, zabezpečení, ústrojí, sběrače, konstantního, prítlaku

Text:

...se proto valí na podpěrných plochách 2 směrem nahoru, přičemž tah pneumatického pohonného ústrojí lg je zachycen prostřednictvím trojdílné vidlice lg,pevně spojené s hřídelem í na podpěrných plochách g. Ozubenékolečko § pevné nasazené na jehlovém ložisku Ž uspořádaném na hřídeli Q, se přitom natáčí doleva, takže příslušně zvedá do vyšší polohy hřídel i, nebot zuby ozubeného kolečka Q jsou V záběru s ozubeným hřebenem 1. Při klesání pantografu...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253493

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/00

Značky: vozidel, pohonné, pneumatické, sběrače, ústrojí, elektrických, proudu

Text:

...lg. Mezikruží g zasahuje do protitlakověho prostoru 5, vnější konec lg duté pístnice § je opatřen výčnělkem ll s příslušným otvorom ke spojení se sběračem proudu Utěsnění pístu 1, duté pístnice §,víka lg a nástavce 2 jsou naznačena těsnícími gumovými kroužky. Pevná spojení pístu 1 s dutou pístnicí g, válce l s víkem lg a s nástavcem 2 nejsou na připojenám vyobrazení zakreslena.Stlačený vzduch se přivádí ze vzduchojemu stabilizátorem tlaku...

Dolní rameno sběrače elektrického proudu s pneumatickým nebo pneumaticko-mechanickým vypružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251166

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil, Mašek Václav

MPK: B60L 5/22, B60L 5/00

Značky: elektrického, pneumaticko-mechanickým, rameno, pneumatickým, proudu, vypružením, sběrače, dolní

Text:

...pneumatického válce a přes regulaci napojen na tlakové potrubí lokomotivy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že střední část dolníhoramene sběrače se nachází v bezprostřední blízkosti pneumatickéjednotky, na potenciálu vysokého napětí a tvoří jednotný komplex, schopný technologického dokončení sběrače.Značnou výhodou řešení podle vynélezu je že sběrač se nerozšiřuje o další části, jako například pomocnou jímku, hmotnost sběrače se...

Protihavarijní zařízení sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249849

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Václav, Lang Karel

MPK: B60L 5/00

Značky: proudu, elektrických, protihavarijní, vozidel, zařízení, sběrače

Text:

...podle vynálezu bude ekonomickým přínosem, neboř omezí nák 1 edy které jsou vynakládány jak ne opravu eběrečů.proudu a trolejového. vedení, tak Ďodetatně omezí ekonomické ztráty, vzniklé dopravní mi výlukami po dobu oprav.Na připojených vyobrazeních je schematicky znázorněno proti heverijní zařízení podle vynálezu. Na obr.1 je znäzorněn celkový pohled na zařízení podle vynálezu, obr.2 zobrazuje příčný řez ventilu protihevarijního...