B60K 35/00

Spôsob varovania užívateľa vozidla pred dosiahnutím minimálnej hodnoty pre zostávajúci jazdný dosah a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14192

Dátum: 17.12.2010

Autor: Andreev Svilen

MPK: B60W 50/14, B60W 50/08, B60K 35/00...

Značky: zariadenie, uskutočnenie, zostávajúci, dosiahnutím, tohto, užívateľa, vozidla, minimálnej, spôsobu, dosah, jazdný, spôsob, varovania, hodnoty

Text:

...sa časom zhoršuje kvôli abrázii. Systém riadenia batérie poskytuje spoľahlivéurčenie a/alebo odhad zostávajúceho jazdného dosahu vozidla v celom rozpätí životnosti0012 Vstupná jednotka môže byt tvorená viacfunkčným displejom obsahujúeim dotykový displej a/alebo klávesnicu, ktorá umožňuje pohodlné upravenie a/alebo nastavenie minimálnej hodnoty pre zostávajúci jazdný dosah. Okrem toho, viacfunkčný displej môže byť použitý na...

Panel pre vnútorné obloženie motorového vozidla opatrený presvecovanou oblasťou v zjednodušenom uskutočnení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12959

Dátum: 15.07.2009

Autori: Richard Murielle, Tirlemont Christophe, Fraudet Sébastien

MPK: B60K 35/00, B60Q 3/00, B60Q 3/02...

Značky: opatrený, motorového, panel, zjednodušenom, uskutočnení, oblasťou, presvecovanou, vozidla, obloženie, vnútorné

Text:

...Je výhodné, keď nosná vrstva obsahuje nepriehladné oblasti a priehľadné ob|asti vymedzujúce vzory vytvárané na viditelnej ploche poťahu.0016 V takom prípade sú nepriehladné oblasti nosnej vrstvy vytvorené nanesením farby na rubovú stranu tejto nosnej vrstvy.0017 V inom variante sú nepriehľadné oblasti nosnej vrstvy vytvorenépoloženim masky vymedzujúcej tvary komplementárne ku vzorom, ktoré sa majú vytvárať, na rubovú stranu nosnej...

Spôsob zobrazovania dvojstránkových plošných objektov na displeji v motorovom vozidle a zobrazovacie zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11577

Dátum: 15.07.2009

Autori: Hofmann Gustav, Dehmann Rainer, Kuhn Mathias, Hauschild Frank

MPK: B60K 35/00

Značky: vozidlo, zobrazovania, objektov, vozidle, zobrazovacie, dvojstránkových, spôsob, zariadenie, displeji, plošných, motorové, motorovom

Text:

...jazdy. Ďalej musí byť ovládanie tak intuitívne,jednoducho a rýchlo vykonateľné, aby vodič mohol obsluhovať zariadenie vozidla, ktorých informácie sú reprezentované zobrazovacím zariadením, aj počas jazdy, aj keď sú prípadnezobrazovacím zariadením reprezentované komplexné híerarchické štruktúry. Zobrazenieinformácií a so zobrazovaním informácií súvisiaca obsluha vmotorovom vozidle tedaprispieva ku bezpečnosti počas riadenia motorového...

Prístroj a systém na poskytovanie virtuálneho displeja pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18596

Dátum: 20.11.2007

Autori: Guedet Christophe, Fedorawiez Philippe, Bariller Jean-marie, Croy Jean-luc

MPK: G03B 21/28, B60K 35/00, G02B 27/01...

Značky: displeja, prístroj, virtuálneho, vozidlo, poskytovanie, systém

Text:

...perspektívny pohľad na cestujúcu časť systému pohonu jednotky displeja na OBRÁZCÍCH 4 A-4 D, podľa vzorového uskutočnenia.OBRÁZOK 7 je schematický pohľad vreze časti zostavy pohonu ukázaný na OBRÁZKU 6, podľa vzorového uskutočnenia.OBRÁZOK 8 je pohľad z boku na jednotku displeja z OBRÁZKOV 3 A-3 D v uzavretej pozícii, podľa vzorového uskutočnenia.OBRÁZOK 9 je perspektívny pohľad na jednotku displeja z OBRÁZKU 3 D v medziľahlej pozícii, podľa...

Zobrazovací prípravok pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15998

Dátum: 14.08.2007

Autori: Levenez Cécile, Neumann Michael, Leib Steffen, Deubzer Andreas, Dolle Christophe

MPK: B60K 35/00, B60K 37/06

Značky: motorové, zobrazovací, vozidlo, prípravok

Text:

...kryštálov je monochromatický zobrazovací prvok z tekutých kryštálov na zobrazovanie pNou farbou. Týmto spôsobom je možné zobrazovací prípravok podľa tohto vynálezu realizovať osobitne nákladovo výhodne.0011 Podľa tohto vynálezu je ďalej výhodné. ak oblasť symbolov je zamýšľaná aspoň čiastočne na zobrazovanie druhou farbou. To má tú výhodu, že zobrazovací prípravok ako celok vyvoláva dojem viacfarebného zobrazovacieho prípravku, aj ked...

Indikačné zariadenie pre motorové vozidlo s v podstate rovnobežným zväzkom svetelných lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10870

Dátum: 12.07.2007

Autori: Schwarz Manfred, Kammerer Gerhard, Süss Manfred

MPK: B60Q 3/04, G01D 11/28, B60K 35/00...

Značky: lúčov, vozidlo, rovnobežným, indikačné, zariadenie, podstatě, zväzkom, motorové, světelných

Text:

...na využitie konštrukčného priestoru, pričom to platí najmä pre oblasť pod indikačnou plochou, ktorá je s ohľadom na využitie konštrukčného priestoru obzvlášťĎalej je podľa vynálezu výhodné tiež to, keď svetelný zdroj obsahuje aspoň jednu svetelnú diódu, resp. ked plocha na výstup svetla je usporiadaná pod indikačnou plochou otočne okolo osi otáčania, ktorá je vpodstate kolmá na indikačnú plochu, resp. ked je osvetľovací prostriedok...

Interaktívne ovládacie zariadenie a spôsob prevádzkovania interaktívneho ovládacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12286

Dátum: 22.03.2007

Autori: Wäller Christoph, Dehmann Rainer, Bachfischer Katharina, Wagner Volkmar

MPK: B60K 37/06, B60K 37/02, B60K 35/00...

Značky: interaktívne, ovládacieho, ovládacie, zariadenia, spôsob, zariadenie, prevádzkovania, interaktívneho

Text:

...pera od zobrazovacieho zariadenia menšia ako prvá vzdialenosť a väčšia ako druhá vzdialenosť, ktorá je menšia ako prvá vzdialenosť, prispôsobí sa zväčšená oblast zmene pozície pera paralelne ku zobrazovaciemu zariadeniu. Ked sa prekročí druhá vzdialenosť, už sa neprispôsobuje zväčšená oblasť v závislosti na pohybe pera paralelne voči povrchuzobrazovacieho zariadenia, takže sa umožní vkladanie jedného alebo viacerých zväčšeneznázomených...

Sklopné zobrazovacie zariadenie pre automobilové vozidlo a automobilové vozidlo s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8084

Dátum: 15.11.2006

Autor: Lebreton Etienne

MPK: G02B 27/01, B60K 35/00

Značky: automobilové, týmto, sklopné, zariadenie, zobrazovacie, zariadením, vozidlo

Text:

...optická dráha reálnemu obrazu prechádzajúcemu cez sklopnú platničku k vodičovi vozidla.Tento vynález sa takisto týka nasledujúcich charakteristík braných do úvahy oddelene alebo v každej možnej kombináciipohyblivá podpera je namontovaná na koľajniciachpohyblivá podpera je namontovaná na koľajnice prispôsobené ktomu, aby sklopili pohyblivú podperu medzi prvou polohou nazývanou ležiaca, v ktorej sa nachádza pokiaľ je V kľudovej polohe...

Střešní blok spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255790

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sedláček Pavel, Vráblík Otakar

MPK: B60K 35/00, H01H 31/00

Značky: přístrojů, spínacích, střešní

Text:

...podmínek.Příklad praktického provedení předmětu vynálezu je vyobrazen na přiloženém výkresu. Na obr. l je znázorněn blok spínacích přístrojů se střešní průchodkou. Střešní průchodka,obsahující vypínací ústrojí,je kreslens V řezu odpojovače proudových sběračů v pohledu. Na obr. 2 je střešní blok znázorněn v půdoryeu. Oba obrázky jsou kresleny v zepnutém stavu spínacích přístrojů.Uprostřed společného základního rámu l je mezi dvěma otoč...

Časové sledovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243829

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sobota Miroslav, Vylít Jaroslav, Dymeš Lubor

MPK: B60K 35/00, G01P 1/08

Značky: časově, sledovací, zařízení

Text:

...je přestavitelný pomocí ovládacího držáku, knoflíku nebo i uchopením na jeho vnějším či vnitřním povrchu.Lehkost otáčení je možno nastavit vzájemným utažením nebo například třecí brzdičkou. Rozdělení stupnic je rovnoměrné na určený počet dílkůz nichž nejvýhodnější počet je 60,avšak může být 1 30 nebo i jiná předem zvolená hodnota.Stoupající stupnice na pevném kotouči může být ve smyslu chodu hodinových ručiček i proti jeho smyslu. Podstatné...

Kryt elektrického přístroje motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247857

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Bartoš Josef, Kučera Stanislav, Špalek Josef

MPK: B60K 35/00

Značky: vozidel, motorových, elektrického, prístroje

Text:

...montáži zalisovány do vybrání vytvořených na základně. Nevýhodou tohoto provedení je, že vyžaduje pracnou a materiálověj nanočnou základnu. Q e/ťĺrőpłĺêž. 5,0/ . M/.ťÁJ/Mé jeujcçł/ Uvedené nsäyhody res provedeníkrytu(dÍe vynalezuąřohvodě opatřen prcstřihy, jejichž řezné hrany vytvářejí dosedací plošky pro základna, nesoucí připojovací elektrické svor~ ky a ostatní elektrické součástí. Zajištění spojení krytu se zákäadnou je provedeno několika...