B60K 15/00

Filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288255

Dátum: 19.01.2015

Autor: Freiberg Stefan

MPK: B01D 35/00, F02M 25/08, B60K 15/00...

Značky: filtračné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka filtračného zariadenia, predovšetkým filtra s aktívnym uhlím odvetrávacieho zariadenia palivovej nádrže motorového vozidla, s minimálne jedným upínacím zariadením, cez ktoré je filtračné zariadenie upevniteľné na ďalšom konštrukčnom dielci, predovšetkým cez závitový spoj. Podstatné pre vynález je pritom, že na minimálne jednom upínacom zariadení je plánovaná ako montážna pomôcka vytvorená kontúra západky, s ktorou je...

Zariadenie na dodávanie paliva do motorov vozidiel na zemný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5022

Dátum: 07.10.2008

Autor: Žižka Vratislav

MPK: B60K 15/00, B60K 15/03

Značky: zemný, motorov, paliva, vozidiel, zariadenie, dodávanie

Text:

...s uzavretím. V pripade havarijného nárastu tlaku zemného plynu môže byť tlak znížený pomocou príslušného bezpečnostného ventilu 13, ku ktorému sú jednotlivo pripojené obidve vonkajšie tlakové nádoby zásobníka 14. Elektromagnetický ventil 12 umožňuje obojsmerný prietok plynu, tak na plnenie nádoby zásobníka 14, ako aj na prívod plynu do motora vozidla. Slúži na uzatváranie výstupu z každej nádoby zásobníka 14 a taktiež obsahuje...

Zariadenie na dodávanie paliva do motorov vozidiel na zemný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5021

Dátum: 07.10.2008

Autor: Žižka Vratislav

MPK: B60K 15/03, B60K 15/00

Značky: paliva, zariadenie, zemný, vozidiel, dodávanie, motorov

Text:

...je kryt 17 rozoberateľne pripevnený k nosnému rámu 16. Takéto usporiadanie krytu 17 nijako neobmedzuje plnenie tlakových nádob zásobníka 14, pri plnení ani vypúšťaní stlačeného plynu nie je potrebné kryt 17 otvárať.Každá tlaková nádoba zásobníka 14 je opatrená na jednom konci mechanickým ventilom 10 na napúšťanie zemného plynu a na opačnom konci elektromagnetickým ventilom 12. Obidva tieto ventily 10, 12 sú multifunkčné, obidva rnajú...

Zapojenie podporných okruhov dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2013

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hanko Branislav, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef, Janiš František

MPK: B60K 15/00

Značky: podporných, zapojenie, dieselelektrickej, lokomotívy, okruhov

Text:

...podporné obvody lokomotivy S menovitým napätím 24 V. Dosahuje sa to jednoduchým vradením aspoň jedného DC/DC menića medzi akumulátorovú batériu 110 V a pomocné obvody dieselelektrickej lokomotivy. Týmto jednoduchým riešenimsa jednak šetrí batéria 110 V a zároveň sa vylúči použitiePrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázku naktorom je znázornená schéma zapojenia podporných okruhovdieselelektrickej...

Ústrojí s fluidickým vírovým uzavíracím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255120

Dátum: 15.02.1988

Autori: Takáts Michal, Kliment Vladimír, Tesař Václav, Štibinger Vladimír, Kusý Petr

MPK: F02D 33/02, B60K 15/00, F02B 37/12...

Značky: spalovací, ústrojí, turbodmychadla, korekcí, uzavíracím, motory, vírovým, obtokové, funkce, přeplňovacího, prvkem, fluidickým

Text:

...jsou uvnitř dutiny vnějšího pláště šrouby gjg držena dvě tělesa jednak již zmíněné centrální těleso § 92, jednak kolem něj ležící ptstencové těleso ggg. Náběžná strana prstencového tělesa ggg je tvarována jako žlábkový dělič § 91. Proti přídržné stěně 29 má centrální těleso ggg vybraní, takže se mezi ním a přídržnou stěnou ggg vytváří rozmětnější interakční dutina. Do této interakční dutiny směřuje kolmo ke směru výtoku ze štěrbinové...

Ústrojí s fluidickým proudovým rozváděcím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255118

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kusý Petr, Štibinger Vladimír, Tesař Václav, Takáts Michal, Kliment Vladimír

MPK: B60K 15/00, F02B 37/12, F02D 33/02...

Značky: fluidickým, přeplňovacího, funkce, korekcí, obtokové, turbodmychadla, ústrojí, prvkem, rozváděcím, proudovým

Text:

...druhý kolektor lg je napojen na výfuk gg. Napájecí tryska lgl v něm ústí do interakční dutiny, jejíž jednu stěnu tvoří přídržná stěna lg vedoucí od ústí napájecí trysky lgl k prvnímu kolektoru lgg. Mezi hrdly obou kolektorů lgg, lll je zde žlábkový dělič 106.Zlábek na jeho nosu spolu s tvarováním stěn interakční dutiny protílehlých k přídržné stěně lgä vytváří v monostabilním zesilovači lgg negativní vnitřní zpětnou vazbu, zajiščující při...

Fluidické ústrojí pro korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255116

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štibinger Vladimír, Tesař Václav, Kliment Vladimír, Takáts Michal, Kusý Petr

MPK: F02B 37/12, F02D 33/02, B60K 15/00...

Značky: fluidické, přeplňovacího, ústrojí, funkce, turbodmychadla, korekcí

Text:

...otáčkami 5 nejprve velmi prudce, ale poté se růst průtoku zpomalí. To je dáno suberkvadraticitou proudění v této dráze, i když se zde uplatňují i dvadratické charakteristiky trysek lgä, ggg. Naproti tomu ve druhé dráze řídicího prútoku, tvořené prvním spojovacím kanálkem 1 a první řídící tryskou łgg se tento efekt neuplatňuje počáteční nárüst průtoku oMX 2 s rostoucími otáčkami gvje méně strmý, ale udržuje si strmost růstu i při vyšších...

Způsob regulace přeplňovacího turbodmychadla spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255115

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štibinger Vladimír, Kliment Vladimír, Kusý Petr, Takáts Michal, Tesař Václav

MPK: B60K 15/00, F02B 37/12, F02D 33/02...

Značky: provádění, regulace, tohoto, zařízení, způsobu, spalovacího, motorů, turbodmychadla, způsob, přeplňovacího

Text:

...elektromagneticky ovládaný, zapojený do spojovacího kanálku 3 a ovládající tak průtok tlakového vzduchu do řídící trysky 5. Celý ventilek łgg na obr. 1 není kreslen,je zde z něj patrné jen šoupátko, přestavované pohybom stopky 104 a přitlačované částečně zakreslenou pružinkou, jejímž účinkom může být spojovací kanálek Q zasunutým šoupátkem až zcela přehrazen.Na obr. 2 je schema vírového ventilu použitého v ústrojí z obr. 1. Scheme je...

Zařízení pro objemové měření a vyhodnocování spotřeby nafty v palivovém okruhu lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241867

Dátum: 01.12.1987

Autori: Flegel Kuno, Eilert Günter, Lipowsky Helmut

MPK: B60K 15/00, G01F 1/00

Značky: spotřeby, zařízení, okruhu, objemové, palivovém, vyhodnocování, lokomotívy, měření, nafty

Text:

...nâdobou a pod ní je snímač výšky hladiny. Objem odmčrně nádoby meži horní a spodní hladinou je možno nastavit kalibrovacímšroubemĺ V odmšřovacím bloku 1 gsou,vývody dâlkověho teploměru pro měření teploty nafty v odměnnogcnbloku 1. Součástí odměřovacího bloku 1 je i hladinomčr a pomocné snímače, které dávají informaci o maximální či minimâlní výšce hladiny a zajištují přepojovâní jednotlivých režimu na normální provoz z hlavní nádrže nebo...