B60H 1/22

Absorpčná klimatizácia elektromobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7465

Dátum: 01.07.2016

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60H 1/22

Značky: klimatizácia, absorpčná, elektromobilu

Text:

...ktorá V sebe ukrýva integrované solárne články, ktoré V optimálnych podmienkach generujú dostatok energie na chod klimatizácie. V zime je Však opačný problém. Zatiaľ čo spaľovací motor dodáva odpadové teplo, elektromobil teplo na vyhriatie interiéru musí vyrábať,aby sa tak udržala nižšia spotreba energie je nevyhnuté izolovať elektromobily kvalitnejšou penou proti chladu. Takéto riešenia sú však Veľmi nákladné a s malou...

Kompresorová klimatizácia elektromobilu s prídavným spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7385

Dátum: 01.03.2016

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60H 1/22

Značky: elektromobilu, kompresorová, přídavným, spalovacím, motorom, klimatizácia

Text:

...voda je odvádzáná von z vozidla. Vlhkosť výparníka je príčinou vlhkého zápachu, ktorý je cítiť krátko po zapnutí, či vypnutí klimatizácie. Pri zanedbaní čistenia prerastie vlhký puch do citeľného zápachu.- Systému hadíc a tlakového potrubia, ktoré sa delia na Vysokotlakové zahrievacie s menším prierezom a na nízkotlakové ochladzujúce, ktoré majú väčší prierez pri prevádzke klimatizácie. Všetky prvky klimatizácie sú zapojené za sebou,...

Systém vykurovania montážneho koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7289

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kvíd Petr

MPK: B60H 1/22, B61D 27/00

Značky: montážneho, koľajového, vozidla, vykurovania, systém

Text:

...nástupe posádky do vozidla sú spustené obidva okruhy sústavy vykurovania. Teplovzdušný okruh zaisťuje takmer okamžité vyhriatie osobných priestorov, kde sa posádka pripravuje na činnosť. Medzitým nabehne na štandardný režim teplovodný okruh a vyhreje pracovné priestory, riadiace stanovište a prípadne prehliadkovú kabínu. Posádka tak začína činnosť v teplotne komfortnom prostredí.Uvedené riešenie umožňuje vykurovanie nezávisle od...

Systém bezkontaktného ovládania vykurovacích a chladiacich zariadení v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7200

Dátum: 04.08.2015

Autori: Kisishvili Nugzar, Idrisov Kiur, Kianička Ladislav, Kianička Peter, Gergijev Artur

MPK: B60R 16/02, H04M 11/00, B60H 1/22...

Značky: bezkontaktného, zariadení, vykurovacích, chladiacich, ovládania, motorovom, systém, vozidle

Text:

...svetlometov, okien, zrkadiel, stieračov, volantu alebo ostrekovačov v určený čas a dátum v požadovanom časovom intervale a teploty.Po splnení požiadaviek elektronická riadiaca jednotka motorového vozidla pošle informáciu cez modul bezdrôtového digitalizovaného signálu do elektronického komunikačného zariadenia používateľa, ktorý dostane informáciu o splnení požiadavky. Ak motorové vozidlo nemá dostatočnú kapacitu autobatérie...

Zariadenie na zmenu teploty média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1010

Dátum: 20.12.2002

Autori: Schmadl Dieter, Burk Roland, Mougey Mathieu, Otto Jürgen

MPK: B60H 1/22

Značky: teploty, změnu, media, zariadenie

Text:

...že dochádza na prenos elektrického nosičaPritom je kontakt medzi prvým prvkom a lnajmenej jedným z druhých alebo tretích prvkov vytvorený tak, že je podporený prenos tepelnej energie. Ďalej podporujenajmenej jeden 2 prvkov výmenu tepelnej energie s médiom.Prvý prvok je vytvorený v podstate plochý, pričom druhý prvok a/alebo tretí prvok neprebiehajú v podstatePodľa predkladaného vynálezu sa pod pojmom plochý rozumie také uskutočnenie, ked je...

Zariadenie na výmenu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 385

Dátum: 18.07.2002

Autori: Miss Pascal, Mougey Mathieu, Lucas Gregory, Schmittheisler Christophe, Brun Michel, Laumonnerie Yannick

MPK: B60H 1/22, H05B 3/22

Značky: výměnu, tepla, zariadenie

Text:

...tepla podľavynálezu sú uvedené V závislých nárokoch.Zariadenie na výmenu tepla podľa vynálezu obsahuje podľa výhodného uskutočnenia teplosmenný montážny celok, ktorý má najmenej jednu prvú zložku, ktorej teplota sa mení V závislosti na elektrickom prúde prebiehajúcom touto zložkou. Prvou zložkou je najmä najmenej jeden elektrickývykurovací článok, ktorý je spojený so zdrojom elektrickéhoTeplosmenný montážny celok ďalej obsahuje druhú...

Zapojení pro regulaci přitápění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264890

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hnilička Jan, Polák Karel, Kraus Vladimír

MPK: B60H 1/22, B60L 1/02

Značky: zapojení, kolejových, regulaci, přitápění, vozidel

Text:

...k trolejové napájecí síti.Podstata vynálezu spočívá V tom, že paralelně ke kontaktům stykače výhybky je připojena sériová kombinace kontaktů stykače pŕitápění a přídavného odporníku, přičemž v ovládacím obvodu vytápění je k výstupu regulátoru topení připojena cívka stykače přitápění.zapojení podle vynálezu má univerzální použití pro kolejová vozidla jak s brzděním elektrodynamickým do odporů, tak s brzděním rekuperačním. K přitápění je...

Zapojení pro regulaci teplovzdušného vytápění a větrání vozidel závislé elektrické trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264653

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kraus Vladimír, Marek Jaroslav, Fišera Petr

MPK: B60H 1/22

Značky: trakce, větrání, elektrické, regulaci, teplovzdušného, zapojení, vytápění, závislé, vozidel

Text:

...bloku 4 řízení otáček ventilátoru a jeho čtvrtý výstup 24 se vstupem bloku 5 řízení přídavného topení. První výstup 91 bloku 9 diagnostiky je připojen k optické signalizaci na palubní desce v kabinč řidiče, jeho druhý výstup 92 ke druhému vstupu 62 koncového stupně 6 servopohonu, třetí výstup 93 ke druhému vstupu 72 bloku 7 ovládání cívek stykačů ventilátoru a čtvrtý výstup 94 ke druhému vstupu 82 bloku 8 ovládání cívek stykačů...

Zařízení pro ohřev čističe vzduchu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261926

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pustějovský Ivan, Gonsior Ladislav, Tomíček Jiří

MPK: B60K 13/02, B60H 1/22

Značky: čističe, vzduchu, ohrev, vozidla, motorového, zařízení

Text:

...spočívá v tom, ze na obvo du dna čističe vzduchu je uspořádán nákružek, jehož výška přesahuje rovinu dna u jeho vstupní otvor je spojen potrubím s výfukovým potrubím nezávislého topení.Zařízení umožňuje prohřátí olejové náplně čističe vzduchupřed nastartováním motoru a tím se zajistí účinnost filtrace ihned po výjezdu vozidla. Zabrání se tak vnikání nežádoucích prachových částic do válcových jednotek a tím se zabráni jejich zvýšenému...

Vytápěcí zařízení u vozidel s nezávislým ohřívačem chladicí kapaliny motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260839

Dátum: 12.01.1989

Autor: Schwaller Ivo

MPK: B60H 1/22

Značky: motorů, ohřívačem, vozidel, chladicí, zařízení, nezávislým, kapaliny, vytápěcí

Text:

...předřazeno čerpadlo g ohřívače l, které může být přímo ,jeho součástí. Mezi místem připojení trojcestného ventílu 1 na chladící okruh a termostatem 1 .je uspořádán zpětný ventil g, Jehož výstup je spojen s termostatom 3.Chladící kapalina, ohřátá v nezávialám ohřívači l proudí činností čerpadla g ohřívače ł do chladící soustavy motoru zde se Její tok usměrňuje V závislosti na Jedná ze čtyř poloh trojcestnéhoventilu 1 podle požadovaného...

Zapojení pro regulaci vytápění kolejových vozidel s pulsně řízeným pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253668

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polák Karel, Holub Přemysl

MPK: B60H 1/22

Značky: řízeným, zapojení, pohonem, vozidel, vytápění, pulsně, regulaci, kolejových

Text:

...pôlu napájeoí sítě. Podstatou vynâlezu je, že k druhému řídicímu vstupu pomocnêho pulsního měniče je připojen výstup přizpůsobovacího členu opstřenêho nejmêně dvěma vstupy, do nichž jsou samostatne zapojeny příslušně výstupy regulâtoru topení.Zapgjením podle vynâlezu je doeaženo požadovaného tepelného výkonu vytápění vnitřního prostoru vozidle bez přídavných odporových topnic, pouze s použitím stâvajícího odporníku zâskokově brzdy,...

Topné zařízení na tekutá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252935

Dátum: 15.10.1987

Autori: Leimer Jaroslav, Linka Petr, Kořínek Jiří

MPK: F24C 5/10, F24H 3/12, B60H 1/22...

Značky: topné, paliva, tekutá, zařízení

Text:

...stěnami výměníku a válcovou výstupní částí usměrňovací vložky tvoří kanály s odlišným prouděním spalín.Výhodné podle vynálezu je válcová výstupní část usměrňovací vložky kakončena stranovými deflektory, které na straně, přivráoené k výfuku přecházejí do šikmého výstupku a na protilehlé straně do šikmého seříznutí.Do podstaty vynálezu spadá též to, že kuželový přechod je upraven v blízkosti výfuku.Hlavními výhodami takto provedeného...

Zařízení k využití tepla zahřáté tlakové kapaliny pracovního hydraulického ústrojí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238364

Dátum: 15.04.1987

Autor: Moser Gottfried

MPK: B60H 1/22

Značky: vozidla, ústrojí, zařízení, hydraulického, motorového, využití, pracovního, zahřáté, tlakově, tepla, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vytápěcí zařízení kabiny řidiče pracovního vozidla teplem kapaliny pracovního hydraulického ustrojí, případně servořízení vozidla a pomocí pracovního členu, například škrticí klapky k nim paralelně zapojeného, kteréžto členy jsou zásobovány ohřátou tlakovou kapalinou z hydraulického čerpadla kapaliny pracovního hydraulického ustrojí, případně servořízení, přičemž ohřátá tlaková kapalina je vedena do výměníku teploty...

Topné zařízení pro automobily pracujíci s tekutým palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236907

Dátum: 15.11.1986

Autori: Penske Werner, Wodrich Herbert, Schattenberg Frank, Pniok Dietr

MPK: B60H 1/22

Značky: pracující, topné, zařízení, palivem, automobily, tekutým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká topného zařízení pro automobily, pracujícího s tekutým palivem, které má jenom jednu v podstatě plochou přírubu přijímající všechny nutné detaily hořáku a znamená největší osové prodloužení hořáku do výměníku tepla.