B60D 1/00

Spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5418

Dátum: 07.04.2010

Autori: Tribula Rastislav, Lábaj Ján, Medvecký Štefan, Mačuš Peter

MPK: B61G 5/00, B60D 1/00

Značky: ťahaného, automatický, zariadenie, spôsob, vedenému, vozidlu, vozíka, pripájania

Text:

...spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie k tomuto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že automaticky vedené vozidlo je vedené kolmo na ťahadlo ťahaného vozíka, ktoré sa automaticky pripojí s ťahadlom automaticky vedeného vozidla pri ich vzájomnom kontakte. Ťahadlo automaticky vedeného vozidla v pohotovostnej polohe zaujíma pozíciu za bočným obrysom automaticky vedeného...

Upínacia časť ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4891

Dátum: 06.12.2007

Autor: Gejdoš Karol

MPK: B60D 1/00

Značky: tažného, část, zariadenia, upínacia

Text:

...jedna priečna čapová drážka, v ktorej je rozoberateľne uložený najmenej jeden puzdrový čap, ktorý je zároveň uložený do najmenej jedneho priečneho čapového otvoru najmenej jedného upínacieho puzdra, V ktorom je vytvorený najmenej jeden šikmý puzdrový uzáverový otvor, v ktorom je rozoberateľne uložená kužeľová uzáverová čast najmenej jedného uzáveru s najmenej jednou uzáverovou pružinou,ktore sú zároveň posuvné uložené V najmenej jednom...

Ovládacie zariadenie pre prívesy a nosiče jazdných bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4206

Dátum: 10.03.2006

Autor: Wystron Alexander

MPK: B60D 1/00, B60Q 11/00, B60Q 1/30...

Značky: jazdných, bicyklov, přívěsy, nosiče, ovládacie, zariadenie

Text:

...ťažneho vozidlasa odoberá príslušný signál. Ovládacie zariadenie, ktoré jespravidla umiestené vo vnútri ťažného vozidla, interpretuje namerané ovládacie signály pre relevantné svetlá ťažného vozidla a ovláda svetlá na strane prívesu tak, že tieto napodobujú správanie zodpovedajúcich svetiel ťažného vozidla. Aby sa umožnilo jednoduché pripojenie a odpojenie elektrickém siete na strane privesu, je ovládacie zariadenie s výhodou spojené S viac...

Zariadenie na automatické spájanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5347

Dátum: 30.06.2005

Autori: Hahnen Hans Boris, Rossbach Joachim, Wensing Udo, Birkenbach Rolf, Frentzen Frank, Neumeyer Frank

MPK: B61G 5/00, B60D 1/00

Značky: automatické, zariadenie, spájanie

Text:

...kontaktného prvku a/alebo kontaktného zariadenia alebo aj pomocou príslušného natočenia spojovacieho ramena do potrebného smeru.0010 Prednostne môže byť kontaktné zariadenie umiestnené na spojovacom ramene rozoberateľne, takže v prvom kroku sa vytvorí spojenie a potom môže uvoľnením kontaktného zariadenia zo spojovacieho ramena nastať natočenie spojovacieho ramena späť do svojej kľudovej polohy. Tým odpadánútené vedenie a spojovacie rameno...

Ťažná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4054

Dátum: 04.02.2005

Autor: Rusin Jan

MPK: B60D 1/00

Značky: tažná

Text:

...technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo sady najmenej dvoch dutých, do seba zasúvateľných profilových prvkov, po stranách s vytvorenými priečnymi otvormi. Na konci prvého a posledného profilového prvku je vytvorené závesné oko. Jednotlivé protilové prvky sú navzájom do seba zasunuté a spojené pomocou čapu. Čap je páskou spojený s istiacou pružínkou.Ťažná tyč podľa technického riešenia sa skladá z najmenej dvoch...

Ťažné zariadenie pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3113

Dátum: 01.10.2004

Autor: Sauermann Hans

MPK: B60D 1/00

Značky: vozidlo, zariadenie, tažné

Text:

...toho sa spojovací člen nachádza na začiatku procesu pripájania v rozpojenej polohe,v ktorej je spojková hubica uvoľnená, a do spojovacej polohy je prestavená až zavádzaným ojom. Pružina môže byť realizovaná ako tlačná. prípadne ťažnápružina alebo torzná pružina. Okrem toho si možno predstaviť použitiekombinácii uvedených typov pružin.Na docielenie spoľahlivého spojenia spojovacieho člena sojom počas jazdy je podľa nároku 5 priaznivé, ak...

Ťažný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1753

Dátum: 06.08.2004

Autor: Gissibl Hermann

MPK: B60D 1/00

Značky: tažný, systém

Text:

...2 pôdorys ťažného oja bez týchto valčekových prepravníkov obr. 3 pohľad spredu na schránku držiacu prídržný čapobr. 4 bočný pohľad na schránku podľa obr. 3.0010 Podľa obrázka l je potrebné navzájonl prostredníctvom ťažného oja spojiť schematicky znázornený valčekový prepravnik I s taktiež schematicky a čiastočne znázorneným valčekovým prepravnikom ľľ. Pritom je na prednej strane valčekového prepravnika II okolo priečne na smer jazdy...

Usporiadanie ťažného oja pre príves

Načítavanie...

Číslo patentu: E 438

Dátum: 11.12.2003

Autori: Gortan Björn, Koch Josef

MPK: B60D 1/00

Značky: přívěs, usporiadanie, tažného

Text:

...nosičmi usporiadanej spojky.Oproti tomu je rozoberateľné spojenie medzi priečnymi nosníkmi a ťažným nosníkom výhodne vytvorené prostredníctvom spojovacích prvkov s vertikálnym smerom spájania,zvlášť spomocou pod priečnymi nosníkmi ležiacim a zo spodnej strany proti nimpriskrutkovaným ťažným nosníkom. Preto sú svýhodou v priečnych nosníkochv horizontálnej nosnej rovine dierové obrazce, ktoré korešpondujú sv pozdĺžnom smere prechádzajúcimi...

Transportný a manipulačný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10182

Dátum: 05.08.2003

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/06, B60D 1/50, B60D 1/00...

Značky: manipulačný, vozík, transportný

Text:

...ťahania a prostriedokdočasného pripojenia majú guľu a puzdro na nasadenie na guľu.0009 Toto usporiadanie každého vozíka umožňuje kĺbové pripojenie každého z vozíkov súpravy dielenských vozíkov, ktoré je tesným pripojením bez vôlí a je teda tichšie. Vďaka tomuto usporiadaniu tiež všetky vozíky súpravy (všeobecne päť alebo0010 Pri používaní je vozík zaradený do veľkého počtu súprav a jeho miesto V súprave je celkom náhodné. Preto každé...

Oje na pripojenie a ovládanie vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8150

Dátum: 26.09.2002

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/145, B60D 1/00, B60D 1/50...

Značky: vozíka, pripojenie, ovládanie

Text:

...jeho držanie vo vertikálnej polohe, a to napríklad západkové prostriedky nevyžadujúce nadvihnutie oja obsluhou pri jeho prevádzaní z pokojovej polohy do pracovnejpolohy. Okrem pružného pritiahnutia oja do jeho vertikálnejpolohy, ktoré zahrnuje napríklad vratnú dvojicu okolo jeho0010 Prostriedkom držania je podľa vynálezu prednostne list pera kolmý na kĺbový čap oja, ktorý má na jeho konci zub vstupujúci do otvoru V oji, pričom pri zdvíhaní...

Výškovo prestaviteľná spojka prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 668

Dátum: 30.07.2002

Autor: Baumgartner Richard

MPK: B60D 1/00

Značky: spojka, výškovo, přívěsů, prestaviteľná

Text:

...l, je hlava 1 spojky otočne upevnená na držiaku 2 hlavy spojky pomocou ložiskového čapu 5. Ložiskový čap 5 je zasunutý do úložného vývrtu prechádzajúceho držiakom 2 hlavy spojky. Ako je zrejmé zobr. 2, je vo dvoch vzájomne privrátených kruhových drážkach ložiskového čapu 5 a držiaka 2 hlavy spojky zasunutý drôt 16. Jeho prostredníctvom sú obe súčasti neposuvne pridržiavané pri sebe. Držiak 2 hlavy spojky je na svojich oboch čelných stranách...

Upevňovacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2164

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: ústrojenstvo, upevňovacie

Text:

...vonkajších okrajoch otočného valcovitého hlavného čapu. Plášť hlavného čapu je sploštený, hlavný čap je opatrený uprostred širokouobvodovou drážkou s prítlačnou plôškou a je kolmý na ovládaciu páku, pričom jesvojou strednou časťou otočne uložený v radiálnom otvore telesa upínača. Ovládacia páka má V mieste oproti puzdru zámku, vytvorenému na drieku guľového čapu, ozub. Je nasadená a čapom ovládacej páky zaistená na, smerom kvonkajšiemu konci...

Spojovacie ústrojenstvo odnímateľného guľového čapu ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2163

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: zariadenia, ústrojenstvo, odnímatelného, čapu, spojovacie, tažného, gulového

Text:

...ozubenie pre pohon excentrov a potom ozubenie pre pohon od pastorka točky. Ozubená tyč je na vonkajšom konci opatrená osadením s opomou podložkou. Medzi ňou a viečkom je uložená pracovná pružina. S osou týchto otvorov rovnobežne je telesom upínacej častiguľového čapu posuvne vedený, von vyčnievajúci zaisťovací kolik.Jeho vonkajšia dotyková časť je opatrená zaoblením, u vnútorného konca je vňom jednak vytvorený axiálny otvor pre vo vnútri...

Zařízení pro připojování tažených nebo návěsných strojů nebo vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241876

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jahoda Václav, Šebela Jioí, Eech Jioí

MPK: B60D 1/00

Značky: tažených, připojování, zařízení, návěsných, vozů, strojů

Text:

...spodních táhel tříbodového hydraulického systému traktoru, je v daném případě kruhového průřezu.a je opatřena stykovými plochami ll, lg pro stykse spojovací vidlicí g, stroje l, a to horní stykovou plochou lla dolní stykovou plochou lg. V místě stykových ploch ll,lg je tažná lišta g opatřena svislým propojovacím otvorom lg o průměru Q. Tento propojovací otvor lg je určen pro průchod spojovacího čepu §. mezi stykovými plochami ll, lg tažné...

Spodné závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244980

Dátum: 15.11.1987

Autor: Fomin Vitalij Borisovie

MPK: B60D 1/00

Značky: závesné, spodné, zariadenie

Text:

...1 je svojou prednou časťou pripevnený kĺbom ku spodnej stene traktora a zadnou častou je zavesený na západkách 3 pripevnených otočne k zadnej stene traktora pomocou svornilku 4. Na spodku háku 1 je pripevnená sklopné Závesná tyč 2 pomocou svorníku 6, zaisteného svornikom 7 s lpľuŽným prvkom. V zadnej časti háku 1 sú k jeho ramenam 8 s otv-ormi 17,rovnobežnými s osou traktora, prlpevnené pomocou svorníka 16 dva závesy 1 D, pridržiavajúce...

Zařízení pro spojování přívěsu s tažným strojem, opatřené signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 240154

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bilorosova Antonina Sergejevna

MPK: B60D 1/00

Značky: tažným, opatřené, zařízení, spojování, strojem, signalizaci, přívěsů

Text:

...čep Š je opatřen signalizačním kolíkem 2,opírajícím se o tlačítko koncového mikrospínače K 1. Mezi jisticím čepem É a hlavním čepem Ž je vůle V, která je většínež mrtvý krok koncového mikrospínače K 1. Hlavní čep Q je tľačen Pružinou lg k víku ll s mikrospínačem §g, přičemž víkołł je upevněno šrouby lg. Pružina lg hlavního čepu E se opíráo zakončení pouzdra łg hlavního čepu E. Hlavní čep í je opatřen táhlem li čepu. Tählo li čepu je...

Zařízení ke spojení podvozku s oplenem vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229366

Dátum: 01.04.1986

Autor: Štíhel Miroslav

MPK: B60D 1/00

Značky: vozidla, podvozku, oplenem, zařízení, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zamezení vybočení přípojného vozidla z jízdní dráhy vlivem rázu je zajištěno zapojeným hydromotorem a škrticím ventilem mezi podvozek a oplen vozidla.