B60B 7/06

Kryt kolesa obsahujúci antirotačné zariadenie a vozidlo obsahujúce taký kryt kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18936

Dátum: 12.04.2012

Autor: Larroque Sebastien

MPK: B60B 7/06, B60B 7/10, B60B 7/02...

Značky: antirotačné, taký, obsahujúce, zariadenie, obsahujúci, kolesa, vozidlo

Text:

...sú voči stredu otáčania krytu kolesa umiestnené s uhlovým posunutim 72 ° alebo 144.0013 Predložený vynález sa týka tiež kolesa vozidla, najmä motorového vozidla,obsahujúceho kryt podľa aspoň jedného predchádzajúceho uskutočnenia. Týka sa tiež vozidla, najmä motorového vozidla, obsahujúceho také koleso.0014 Ďalšie výhody a technické znaky predloženého vynálezu vyplynú zreteľnejšie vo svetleopisu, ktorý nasleduje, s odkazmi na priložené výkresy,...

Upevnění krytu k obruči kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258285

Dátum: 16.08.1988

Autori: Karban Pavel, Kalina Miroslav

MPK: B60B 7/06

Značky: krytu, upevnění, obručí

Text:

...upevnění, avšak nemá jejich nedostatky. Řešení umož~ ňuje použít levných plastovych výlisků bez nebezpečí koroze, přičemž hlavní předností je velká univerzálnost použití» Toto je ddno ožností jednoduchého uchycení právě k okraji obruče, což je místo, ktoré je u větěiny výrobců vozidel téhož jmenoviteho průměru kola standardizována. Pritom je umožněno využít k uchycení známého principu,používaného spolahlive pro vyvažovací tělíska kol.Další...

Kryt disku kola automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242046

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vaško Milan

MPK: B60B 7/06

Značky: automobilů, disků

Text:

...kola při jeho upevnění.Upevněním krytu disku kola pomocí nepružných, upevňovacích haků zaskočením do otvorů V disku se dosáhne bezpečného upevnění krytu, který může byt i z méně kvalitní a levnější plastické hmoty.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení upevnění krytu disku kolapodle vynalezu, kde obr. 1 znázorňuje pohled na kryt upevněný na disku kola, obr. 2 je znázorněn řez v rovině A-A přes upevňovací háky a obr. 3 je řez...

Zařízení k snímatelnému upevnění ozdobného krytu disku kola vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243497

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eerný Pavel, Hovorka František

MPK: B60B 7/06

Značky: ozdobného, krytu, upevnění, disků, zařízení, snímatelnému, vozidla

Text:

...3, jednak za vnitřní plochy ozdobeného krytu 1, což bude popsáno dále.Pružně přetvámý samostatný věnec 3 je vytvořen z umělé hmoty a setrvává, jak znázorněno na obr. 2 až 5, z vnějšího prsténcového okolku ý, poměrně tenkého a pružnějšího ve srovnání s tělesem g samostatného věnce 1, za účelom umoänění jeho zsklesnutí do prsténcověho průhyb 4 ráfku 5 disku g kola vozidla.k ráfku ž disku g,jakmi 1 e je samostatnú věneo v namontovaně poloze, jak...