B60B 35/08

Nápravnica vlečnej nápravy hlavne na prípojné vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3060

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kolarov Marin

MPK: B60B 35/08

Značky: vlečnej, přípojné, hlavne, nápravy, vozidla, nápravnica

Text:

...platne a uzatvorenie priečneho proñlu je tvorené pevným spojom. Je zrejmé, že dutý profil môže mat akýkoľvek tvar, s výhodou však tvar rovnoramenného trojuholníka, prípadne s konvexnými ramenami, štvorca, päťuholníka, prípadne šesťuholníka.Takéto riešenie dovoľuje vyrábat nápravnice z jedného kusu plechu, pričom pri je zachovaná možnost udelenia pružiacemu materiálu presne definovaného tlakového predpätia tlak. pôsobením deñnovanej sily pri...

Vlečná náprava hlavne pre prípojné vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278373

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kolarov Marin

MPK: B60B 35/08

Značky: náprava, vozidla, hlavne, přípojné, vlečná

Zhrnutie / Anotácia:

Vlečná náprava, hlavne pre prípojné vozidlá, pozostáva najmä z nápravnice, ktorú tvorí základný U-profil (1), v ktorom medzi štyrmi pružiacimi gumovými elementmi (5) je axiálne uložený čap (4) s prierezom tvaru štvorca s konkávnymi stranami, pričom U-profil (1) je uzatvorený pomocným profilom (2) a spojenie profilov je tvorené pevným spojom.

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stanek Jószef, Kertész Marianna, Küronya István, Bihari Ferenc, Halász Edit, Eifert Gyula

MPK: B60B 35/08

Značky: nosník, nápravy, nákladních, automobilů

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Výsuvný nástavec pevné nosné přední nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234729

Dátum: 01.03.1987

Autori: Blažek Radomil, Havránek Milan

MPK: B60B 35/08

Značky: výsuvný, nápravy, přední, nosné, nástavec, pevně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výsuvný nástavec pevné nosné přední nápravy, řešícího zejména u traktorů problematiku spojení výsuvného nástavce s pevnou nosnou přední nápravou právě s využitím pružné deformace stěny uzavřeného profilu výsuvného nástavce, při níž deformace je omezená až do pevného dosednutí stěny uzavřeného profilu výsuvného nástavce na výztužnou distanční pásnici. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v blízkosti spojovacích šroubů uvnitř...