B44C

Strana 3

Spôsob výroby produktov synchronizovaným reliéfnym razením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9447

Dátum: 12.07.2002

Autor: Garcia Eugenio Cruz

MPK: B44C 5/04, B31F 1/07

Značky: reliéfnym, synchronizovaným, ražením, výroby, produktov, spôsob

Text:

...hárku) alebo na uvoľnenom hárku.0010 Jestvuje teda potreba prijateľného spôsobu zhotovenia náhradných stavebných apovrchových materiálov tak, aby náhrady mali skutočný vzhľad aohmat tradičných výrobkov. Spôsob výroby mechanicky synchronizovane razených náhradných výrobkov by bol výhodnejši. Ešte výhodnejší by bol spôsob výroby mechanicky synchronizovane razenýchnáhradných výrobkov, ktoré by boli komerčne životaschopnć.0011 Predmetom...

Nástroj na vytváranie dekoratívnych motívov na nanesenej hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9013

Dátum: 12.07.2002

Autori: Souron Lionel, Souron Claude

MPK: E04F 21/16, B44C 1/24, B44B 5/02...

Značky: vytváranie, motívov, dekoratívnych, nanesenej, hmotě, nástroj

Text:

...pás (2) má hrúbku v0024 Matrica je tvarovaná alebo pripevnená na celú vonkajšiu stranu nekonečného pásu (2) alebo len na jeho časť. Vnútorná strana (21) nekonečného pásu (2) by mala, pokiaľ možno, zostať hladká. vonkajšia strana (20) nekonečného pásu je definovaná ako prítlačná plocha nekonečného pásu (2), ktorá sa bude prítláčat na omietku (3) nanesenú na fasádu (4) alebo na podlahu.0025 Matrica je bud tvarovaná priamo na nekonečnom páse...

Keramické dlaždice s dekorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3210

Dátum: 04.06.2002

Autor: Šorm Michal

MPK: B44F 1/02, B44C 5/04, B44F 1/04...

Značky: dekorom, keramické, dlaždice

Text:

...ktorými sú štrbiny. vSmer súboru rubovej potlače sa podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia miestne odchyľuje až o uhol 30 ° od z viac ako 50 rovnakého prevažujúceho smeru súborov.V jednom výhodnom vyhotovení keramickej dlaždice je jej glazúra vybavená na svojej prednej lícovej strane lícovou potlačou, pričom rubová potlač za rubovou stranou glazúry dlaždice je vytvorená na prednej lícovej strane spodnej glazúry, upravenej medzi glazúrou...

Forma na odtlačok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2413

Dátum: 13.03.2000

Autor: Haško Radoslav

MPK: B44B 11/00, B44C 1/20

Značky: odtlačok, forma

Text:

...výrobok, ktorý dosiaľ nebol vdistribúcíí. Je to vpodstate prípravok určený na zhotovovanie odtlačkov najmä rúk anóh ale aj iných predmetov. Podstatnou výhodou predmetu úžitkového vzoru je ten fakt, že po zakúpení formy na zhotovenie odtlačku, je tento po odstránení ochrannej fólie ihneď uspôsobený na samotné otláčanie. Je určený najmä pre deti, ktorých odtlačok ruky alebo nohy sa stane pamiatkou zich detstva. Avšak je vhodný aj pre celú...

Ozdobné reliéfne znaky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1531

Dátum: 09.07.1997

Autor: Bednár Peter

MPK: B44C 1/14, B44C 1/18

Značky: ozdobné, znaky, reliéfne

Text:

...patrí najmä úspo ra farebných kovov, nízka hmotnosť, zníženie materiálových a energetických nákladov, ľahká manipulácia a výborná skladovateľnost, odolnosť voči poveternostným vplyvom, čím sa dosiahne dlhá životnosť a Šetrenie životného prostredia, kvalit ný efekt povrchu reliéfu pri zachovaní nízkej ceny.Ozdobný reliéf V tvare súboru písmen má škrupinovú konštrukciu, ktorá je vytvorená z reliéfne tvarovanej pružnej fólie z plastu hrúbky...

Trojmotívový nástenný obraz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1239

Dátum: 02.10.1996

Autor: Kita Ladislav

MPK: B44C 5/02

Značky: obraz, nástěnný, trojmotívový

Text:

...trojmotívového obrazu.Prehľad obrázkov na gýkresochTrojmotivový nástenný obraz je znázornený v čelnom pohľade.a v horizontálnom priereze na obr. 1, jednotlivé obrazy sú znázornená na obr. 2 a skladba vlastnej konštrukcie trojmotívového obrazu je na obr. 3.Na obr. 1 je čelný pohľad a vodorovný prierez konštrukciou trojmotívového obrazu. Na čelnej zvislej stene 4je pomocouzdvoch pozdľžnikov Ž upevnená sústava zvislých pruhov Q. Na...

Zariadenie na výrobu štruktúrových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 843

Dátum: 07.06.1995

Autor: Nemčeková Mária

MPK: B44B 3/06, B44C 1/28

Značky: štruktúrových, výrobu, ploch, zariadenie

Text:

...je skutočnosť, že sa zúžitkuje odpadovýmaterial kožiarskeho, textilného pripadne ineho priemyslu.Na obrazku 1 je znáaornené zariadenie pozostavajúce zpriesvitnej a zrkadliacej dosky, ktoré sú uchytené na jednom stojane.Ecíl lady gkggtgćngn j aZariadenie podľa obrázku 1 je tvorené 2 najmenej jedneho stojana 1, na ktorom sú pomocou držiakov A uchytene zrkadliaca doska 2 a priesvitná pracovná doska 5, pričom priesvitna pracovná doska 5 je...

Dekoratívny prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277811

Dátum: 08.03.1995

Autor: Šlapák Václav

MPK: B44C 3/00

Značky: dekoratívny, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Dekoratívny prvok pozostáva z dvoch dosiek (1) z transparentného materiálu, medzi ktoré je vložený dekor (2) vytvorený z voľne vrstvených alebo skladaných vlákien alebo rúna. Dosky (1) sú po obvode spojené spojovacím tmelom (3), ktorý je zakrytý krycím rámčekom (4). Na vnútornej obvodovej hrane aspoň jednej dosky (1) môže byť vytvorená dutina (5) na vloženie absorpčnej látky (6). Dosky (1) môžu byť na vnútornej ploche (7) povrchovo upravené.

Termoplastická kompozitná fólia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280839

Dátum: 16.09.1992

Autori: Vallabhaneni Siva Venkata, Phillips Thomas Richard

MPK: B44C 1/165, B32B 17/10, B32B 27/08...

Značky: spôsob, kompozitná, fólia, termoplastická, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná termoplastická kompozitná fólia je tvorená polyvinylbutyralovým filmom so zdrsneným povrchom a dvojvrstvovým poťahom uloženým na uvedenom polyvinylbutyralovom filme, pričom uvedený dvojvrstvový poťah je tvorený vrstvou (12) živičného spojiva obsahujúcou pigment, priľahlou k zdrsnenému povrchu uvedeného polyvinylbutyralového filmu a obsahujúcou častice kryštalického pigmentu dispergované v uvedenom živičnom spojive, a nepigmentovanou...

Nažehlovací vzory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268989

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: B44C 1/18, D06Q 1/00

Značky: vzory, způsob, výroby, nažehlovací, jejich

Text:

...ozdobné prvky jsou vzájemně trvale propojeny nosičem, přičemž nosič je umístěn na povrchu tepelně citlivé vrstvy materiálu, protože jí prochází. Nosičem je bud ozdobná páska, osnova, sítka, nit, popřípadě plocha, atd. Nosič je uvnitř vzoru nebo vyčnívá i přes jeho okraj a lze ho opatřit tepelně citlivou vrstvou materiálu. Způsob výroby vychází z toho, že na tepelně citlivou vrstvu plošně srovnaných a orientovaných prvků se umístí nosič,...

Nažehlovací vzor pro zdobení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268988

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: D06Q 1/00, B44C 1/18

Značky: nažehlovací, způsob, výroby, zdobení

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé ozdobné prvky jsou upevněny alespoň svou boční stranou v otvorech nebo tvarovaných ůtvarech fôliového nosiče, opatřeného popřípadě samolepící vrstvou. způsob výroby se provádí tak. že na plošné srovnané a popřípadě i orientované ozdobné prvky opatřené na části povrchu určené ke spojení se zdobeným substrátem, tepelně citlivým materiálem a vytvářející vzor se umístí nosič se samolepící vrstvou, opatřený...

Způsob zpracování vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268175

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mészáros Géza, Fonyódi Ferenc

MPK: D04H 13/00, D21J 3/00, B44C 5/04...

Značky: materiálů, zpracování, vláknitého, způsob

Text:

...je ale eotne také nejdříve navzeJen aníchat. potoo euepondovat a rezmllnlt.Podla vynelezu je výhodne. když ea příaady pŕímíchóvají va dvou etupních a eíce po výrobe euepense a před vyaułenío haoty. Pŕítom je možne poatupovat tlk.že ee v prvním etupní přímíchávají příaedy, urćující materíalová vleotnoetí evo penee, zejaena hydrofílní, voluuínőzní. vodu a prach odpuzující vlaetnoat. příaady ovlivňující objemovou haotnoat, tuhoat e/nebo...

Způsob vytváření plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261604

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jiřík Milan

MPK: B44C 5/00

Značky: plošných, způsob, útvaru, vytváření

Text:

...a estetické požadavky, při současném docilování kvalitního vzhledu, charakteristického nenásilně zborcenými plochami s jemně vystupujícími obrysy obvodového drátu.Jednoduché příklady provedení útvarů jsou na připojene fotografii. Představují náušnicove závěsy, vyrobené z ocelového drátu(Ó 0,5 Inm a HÍÍTDCGlLIIÓZOVÉhO emailu C 2001 libovolného odstínu v bezprašném prostředi při teplotě 18 až 25 °C a relativní Vlhkosti vzduchu do 75 0/0...

Nažehlovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 240867

Dátum: 01.01.1988

Autori: Holík Ludvík, Veselý Dáša

MPK: B44C 1/18

Značky: systém, nažehlovací

Text:

...zmenšení počtu hlavních složek.Výhodou nažehlovacího systému podle vynálezu je, že na plochách předmětů, které jsou tímto systémem opatřeny, lze za pomoci tepla a tlaku upevňovat vrstvy dalších materiálů, Termoplastická složka obsažené v nažehlovací vrstvě zvyšuje adhezi k podkladovému materiálu a korozníodolnost celé soustavy. Při tepelném zpracování nažehlováním dochází k tvarovému přetvoření vrstvy, kterého lze e výhodou využít i při...

Způsob vyhlazování keramických obtisků na glazovaných porcelánových výrobcích a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246603

Dátum: 16.11.1987

Autori: Egert Gustav, Šimůnek Jaroslav

MPK: B44C 1/16

Značky: glazovaných, výrobcích, keramických, vyhlazování, porcelánových, provádění, zařízení, způsobu, obtisků, způsob

Text:

...podtlaku. Každé otočné vřeteno 2 je na dolním konci opatřeno řemenicí L 4, která je v určitých stanicích napojována na pohonnou jednotku L 2 vřeten 2. Eelé zařízení | má osm stanic I až VIII (obr. 2).Ve stanici III a IV jaou na kostře g ustaveny vyhlazovací mechenismy E, u. Každý vyhlazovací mechanismus Já, LZ (obr. 3) zahrnuje stojan lg, neeoucí horizontálne vratně pohyblivý seřizovací suport L 2, k němu je připojena konzola 39 nesoucí...

Sposob polohovania intarzovaných dyhových zosadeniek na polotovary a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252032

Dátum: 13.08.1987

Autori: Poláček Josef, Školník Juraj, Mrva Milan, Perlác Július

MPK: B44C 3/10

Značky: intarzovaných, dýhových, polotovary, zosadeniek, spôsobu, spôsob, tohto, polohovania, zariadenie, vykonávanie

Text:

...podľa hrán polotovaru a nasledne sa podľa kontrolného obrazca orientuje dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom. Zariadenie podľa vynalezu má na pracovnom stole prestavitelne upevnený doraz, v ktorom je polohovaný lepidlom oanesený polotovar, na ktorom jepoložené dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom a s premietnutým kontrolným obrazcom, pričom nad polotovarom je prestaviteľne V smere zvislej osi umiestnený projektor.,že intarzovaná...

Zařízení pro strojní zasazování a upevňování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249719

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pažout Emil

MPK: B44C 1/28

Značky: kamenů, strojní, zasazování, upevňování, zařízení, bižuterních

Text:

...a kandlky, ješ Nov. opojovaoími prvky, např. hadioemí, propojeny přee ovládací ventil o vývävou tak, že každá o řad lůžek tvoří samostatnou soustava.výhodou zařízení podle vynálezu je zlepšení využití etrojníhp času .pro vlastní faatování na dvojnásobok v porovnání se. známým dosud pouäíva-nŕm zařízením.Zařízení podle vynález je lépe patrně z popisu e. připoje nćho výkrese., na. něm je eohematioky zobrazeno příkledné provedení.na...

Prostorově vzorovaná folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248189

Dátum: 12.02.1987

Autor: Krištůfek Ivan

MPK: B41M 3/18, B44F 7/00, B44C 1/20...

Značky: prostorové, vzorovaná, fólie

Text:

...k dosažení prostorového efektu soutisk 30-55 čar na centimetr, což odpovídá běžnému tisku, kterýmá hustotu 30-60 bodů na centimetr. Pokud jde o toleranci mezi vzájemným nastavením podložky a matrice při tisku čárového rastru podle vynálezu, ta nehraje žádnou roli,neboč efekt prostorových vzorů vzniká i při sebevětších nepřesnostech v soutisku.Na připojeném výkresu je zobrazen příklad provedení prostorově vzorované fólie podle vynálezu, kde na...