B44C 1/28

Obraz a spôsob vytvárania obrazu roztriedeným materiálom v monofrakciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6454

Dátum: 02.07.2013

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: B44D 2/00, B44C 1/18, B44C 1/28...

Značky: roztriedeným, obrazů, monofrakciách, materiálom, obraz, spôsob, vytvárania

Text:

...jednotlivých monofrakcií materiálu, ktoré je treba na pevnú podložku pripevniť napr. nalepenim, dosiahneme podobný vizuálny efekt, ako keď maliar kladie na obraz rôzne farby do rôznych polôh. V tomto prípade sa dajú plochy materiálom aj vrstvíť, čim sa dajú dosiahnuť originálne vizuálne efekty a môže tak vniknúť zaujímavé a hodnotné umelecké dielo.Pri práci - pri drvení a triedeni materiálu treba zachovávať štandardné bezpečnostné...

Obraz a spôsob vytvárania obrazu kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6304

Dátum: 05.11.2012

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: B44D 2/00, B44C 1/28, B44D 5/00...

Značky: vytvárania, kryštalizáciou, obraz, obrazů, spôsob

Text:

...tam vopred nalepená kryštalická látka - t. j. kryštály, ktoré môžu, ale i nemusia byť totožné s kryštalizujúcim roztokom. Vzniká tak zvýšená variabilita obrazu z novovytvorených kryštálov, ktoré dostávajú viaceré farebné odtiene, prelínajú sa a rozmanite sa prekrývajú, čo dáva výtvamému dielu jedinečnosť a originalitu, ktorá je zvýraznená prechodom z dvojrozmemého plošného diela na obraz trojrozmemý, t. j. počiatok plastiky - tzv. 3 D obraz....

Spôsob prípravy povrchov rôznych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5776

Dátum: 06.06.2011

Autori: Kabzan Igor, Šimko Ivan

MPK: B44C 1/28

Značky: rôznych, přípravy, materiálov, spôsob, povrchov

Text:

...s bielym nesavým povrchom na jednej strane.Po narezani tohto materiálu na požadovaný rozmer sa na tabuľku nanesie tenká vrstva disperzic, pomocou ktorej sa vyrábajú lepiace pásky a etikety. Týchto disperzií je na trhu väčšie množstvo, ale každá má potrebný výsledný efekt.Po zaschnuti ñlmu disperzie vznikne na celej ploche tabuľky rovnomeme silne a stále lepivý povrch schopný nalepiť na seba dopadnuté zmko suchého piesku alebo iného sypkého...

Zariadenie na výrobu štruktúrových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 843

Dátum: 07.06.1995

Autor: Nemčeková Mária

MPK: B44C 1/28, B44B 3/06

Značky: štruktúrových, zariadenie, ploch, výrobu

Text:

...je skutočnosť, že sa zúžitkuje odpadovýmaterial kožiarskeho, textilného pripadne ineho priemyslu.Na obrazku 1 je znáaornené zariadenie pozostavajúce zpriesvitnej a zrkadliacej dosky, ktoré sú uchytené na jednom stojane.Ecíl lady gkggtgćngn j aZariadenie podľa obrázku 1 je tvorené 2 najmenej jedneho stojana 1, na ktorom sú pomocou držiakov A uchytene zrkadliaca doska 2 a priesvitná pracovná doska 5, pričom priesvitna pracovná doska 5 je...

Zařízení pro strojní zasazování a upevňování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249719

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pažout Emil

MPK: B44C 1/28

Značky: strojní, zařízení, bižuterních, zasazování, kamenů, upevňování

Text:

...a kandlky, ješ Nov. opojovaoími prvky, např. hadioemí, propojeny přee ovládací ventil o vývävou tak, že každá o řad lůžek tvoří samostatnou soustava.výhodou zařízení podle vynálezu je zlepšení využití etrojníhp času .pro vlastní faatování na dvojnásobok v porovnání se. známým dosud pouäíva-nŕm zařízením.Zařízení podle vynález je lépe patrně z popisu e. připoje nćho výkrese., na. něm je eohematioky zobrazeno příkledné provedení.na...