B41J 3/00

Spôsob pripevňovania znakov na plochu, pomôcka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6653

Dátum: 08.01.2014

Autor: Višnovský Andrej

MPK: E04H 13/00, B44C 5/04, B41J 3/00...

Značky: tohto, znakov, plochu, spôsobu, vykonávanie, pripevňovania, pomôcka, spôsob

Text:

...a tým sa rýchlo znaky pripravia na pripevnenie.Postup podľa tohto technického riešenia mbezpečuje nielen presné a rovné pripevnenie znakov, ale aj vysokú produktivitu, keď je postupné pripevňovanie znakov nahradené hromadným prípevnením skupiny znakov v šablóne. Strhávanie jednotlivých pásikov dočasnej krycej vrstvy je pritom rýchle a pohodlné. Postup je použiteľný pri pripevňovaní na kamennú tabuľu vo vodorovnej polohe v dielni, ale aj...

Manipulačné a potláčacie zariadenie a spôsob pre štítky, privádzané z pásov štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7868

Dátum: 16.11.2005

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B41J 11/00, B41J 3/00, B41J 15/00...

Značky: zariadenie, spôsob, štítkov, privádzané, manipulačné, štítky, potláčacie, pásov

Text:

...v rovine nanášania0011 Týmto spôsobom sú štítky łäp usporiadané V polohe kolmej na nadpis lg (pozri obr. 1), čo nezodpovedá konkrétnym poštovým predpisom, ktoré vyžadujú, aby nadpis łg anedostatku môže byt uskutočnené pootočenie štítku lä c) 90 ° pred jeho nanesením na výrobok 11 (pozri obr. 2), rovnobežný0012 Etiketovací stroj vyššie opísaného typu je známy napríklad z dokumentu EP O 897 871, pričom každý štítok je odoberaný z...

Kódový písací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3272

Dátum: 06.08.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: B41J 5/00, B41J 3/00

Značky: kódový, stroj, písací

Text:

...rádu a tretí kődovací obvod na nižší registrový pár, na bity z-hěho a l-vého rádu a na najnižší bit registra je privedený výstup prepínača velkých písmen wniestneného na klávesnici vľavo hore. Telá rámových náhrad znakov, pre a.lfanumerickě znaky nazývané ekvivalentmi alfanumericlcých znakov, sú na lúčovom kotúči použité bud v základnej verzii alebo verzii Icníhtlačovej,pričom pre všetky telá základnej verzie obdĺžnikových ekvivalentov...

Záznamové zariadenie pre zápis bodového písma na veľkoplošných zapisovačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244584

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mach Josef, Uxa Ivo, Langhammer Jan, Hubálek Jan

MPK: B41J 3/00

Značky: zapisovačoch, zariadenie, velkoplošných, zápis, záznamové, bodového, písma

Text:

...vynalezu spočíva v tom, že záznamovú hlavu je možné premiestnlt na ktorékoľvek miesto na záznamovej ploche a uskutočniť potrebný zápis. V kombinácii s kresllacou hlavou, ktorá vykonáva potrebné zákresy, grafy a pod., je možné vpísať požadovaný údaj niekoľkonásobne rýchlejšie, ako keby rovnaký údaj bol napísaný kresliacou hlavou, prípadne iným typom tlačiarne. Mimoriadne výhodné a rýchle je vypisovanie legiend, nápisov a pod.zariadením...

Nosič formulářového zařízení a role papíru k otiskovacím mechanismům

Načítavanie...

Číslo patentu: 229224

Dátum: 01.03.1986

Autori: Nevoral Stanislav, Chlubný Eduard, Chlubná Dagmar

MPK: B41J 3/00

Značky: formulářového, papíru, zařízení, otiskovacím, mechanismům, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení nosiče, na který lze u otiskovacích mechanismů umístit podle potřeby buď formulářové zařízení pro psaní do skládaných okrajově děrovaných formulářů, nebo roli papíru postupně při psaní odvíjejících se, se současným uváděním statické elektřiny. Nosič sestává z úhelníků na svislé straně opatřených zářezem pro uložení trubky role papíru a za sebou vytvořených dosedacích ploch pro uložení úložných kolíků...