B41J 15/00

Manipulačné a potláčacie zariadenie a spôsob pre štítky, privádzané z pásov štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7868

Dátum: 16.11.2005

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B41J 11/00, B41J 3/00, B41J 15/00...

Značky: spôsob, štítky, privádzané, štítkov, manipulačné, potláčacie, zariadenie, pásov

Text:

...v rovine nanášania0011 Týmto spôsobom sú štítky łäp usporiadané V polohe kolmej na nadpis lg (pozri obr. 1), čo nezodpovedá konkrétnym poštovým predpisom, ktoré vyžadujú, aby nadpis łg anedostatku môže byt uskutočnené pootočenie štítku lä c) 90 ° pred jeho nanesením na výrobok 11 (pozri obr. 2), rovnobežný0012 Etiketovací stroj vyššie opísaného typu je známy napríklad z dokumentu EP O 897 871, pričom každý štítok je odoberaný z...

Usmerňovač pohybu registračného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 238516

Dátum: 01.11.1987

Autori: Branderský Marian, Simonová Viera

MPK: B41J 15/00

Značky: pohybu, usmerňovač, papiera, registračného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usmerňovač, ktorý riadi pohyb registračného papieru prechádzajúceho medzi ťažným a prítlačným valcom zapisovačov u elektrokardiografov. Podstata funkcie usmerňovača spočíva v tom, že ťažný, prípadne prítlačný valec je opatreny vybraním, vytvoreným vonkajšou plochou ohraničenou zľava i sprava čelnou plochou, do ktorého je vložená stieracia plocha vytvorena vo vedení papiera. Vynález e možné s výhodou použiť pri konštruovaní...