B41F 15/00

Zariadenie na výrobu plastických máp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4456

Dátum: 04.05.2006

Autori: Prášilová Helena, Prášil Jan

MPK: B29C 43/00, B41F 19/00, B41F 15/00...

Značky: zariadenie, plastických, výrobu

Text:

...naformátovaných plastových dosiek o hrúbke 0,2 až 1,2 mm pri teplote 280 až 320 °C.Výhodou technického riešenia je zníženie prácnosti výroby a možnosť vytvorit plastickú mapu s vopred stanovenou presnosťou zobrazenia použitých kartografických dát.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie zariadenia na výrobu plastických máp je bližšie vysvetlené pomocou pripojeného výkresu,kde je vyobrazená bloková schéma jednotlivých častí zariadenia a...

Zařízení na nakládání a vykládání tiskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244530

Dátum: 16.02.1987

Autori: Eech Drahomír, Litterák Milan

MPK: B41F 15/00

Značky: tiskového, materiálů, nakládání, vykládání, zařízení

Text:

...(cM. MaIIMBY mna Spred-O-tronic mm The Argon Service) z HOJIaBaTB ero R npmemnvmy, a nocne neqawaxmanepemązuman-L ero oópamno saxnawaxm c onnoü cwomm Ha ąpyrym, mm ne IIBPGMaTHBaTL o OJIHOPO pyaxona H 8. Jxpyroü Hepaspeaaxmuü meucmmnuä Mamepna mm qxmsry (cm. npocnem Qupmg Klemm).n Emma neqamoro Mamepzaxa eocuaonw B TOM, mo zs-sa maenmeñca 3 nem cncmemu npneMa neqamnoro MaTGDEBJIa ne M 0 xew dum. oóecneuena nocmamomaa moqnooms nomopaemocm...