B32B 7/00

Diel vnútorného obloženia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18861

Dátum: 03.05.2013

Autori: Peters Stephan, Sasu Anna, Scharf Dieter

MPK: B26D 3/00, B32B 7/00, B29C 37/00...

Značky: výroby, spôsob, obloženia, vnútorného

Text:

...je integrovaný kryt airbagu, s nosnou súčasťou, dekoračnou vrstvou z kože alebo z koži podobného materiálu a s distančnou vrstvou medzi nosnou súčasťou a dekoračnou vrstvou, ktorá je vyrobená z materiálu, ktorý je mäkší než materiál nosnej súčastí. Nosná súčasť, dekoračná vrstva a distančná vrstva majú vždy lokálne zoslabenia materiálu,ktoré tvoria trhaciu čiaru a dovoľujú kontrolované roztrhnutie dielu vnútorného obloženia, ak je na nosnú...

Kotúč kontinuálnej fólie optického filmového laminátu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16452

Dátum: 02.09.2011

Autori: Miyatake Minoru, Kamijo Takashi, Nakazono Takuya, Mori Tomohiro, Kitagawa Takeharu, Goto Shusaku

MPK: G02B 5/30, B32B 7/00

Značky: optického, spôsob, fólie, laminátu, výroby, kotúč, filmového, kontinuálnej

Text:

...termoplastový živicový film používa nenapínaný polypropylén,alebo na 70 °C v prípadoch, kde sa ako termoplastový živicový film používa nenapínaný nylón. Spôsob opísaný v Patentovom dokumente 1 používa proces jednoosového napínania vo vzduchu za zvýšenej teploty. Okrem toho, ako je opísané v Patentovom dokumente 1. pomer napínania je obmedzený na 5-krát alebo menej. Polarizačný film, ktorý má extrémne malú hrúbku 2 až 4 m, ktorý sa získa...

Pancierový kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286225

Dátum: 09.05.2008

Autori: Mohr Michael, Geitz Carsten, Wintersieg Jörg

MPK: B32B 7/00, F41H 5/00, B32B 3/10...

Značky: kompozitný, materiál, pancierový

Zhrnutie / Anotácia:

Na zlepšenie správania sa pri mnohonásobnom zásahu je navrhnutý pancierový kompozitný materiál (10), ktorý je zložený minimálne z jednej k strane (1) ohrozenia obrátenej a na prvej nosnej vrstve (4) umiestnenej čelnej vrstvy (2), ktorá je zložená z viacerých susediacich segmentov (3) čelnej vrstvy navzájom tvarovo pospájaných, jednej zadnej vrstvy (8) odvrátenej od strany (1) ohrozenia a jednej opornej vrstvy (5) usporiadanej medzi čelnou...

Bezpečnostná obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4904

Dátum: 06.12.2007

Autor: Brehovský František

MPK: A43B 7/00, A43B 1/00, B32B 7/00...

Značky: bezpečnostná

Text:

...Takáto bezpečnostná obuv spĺňa podmienky pre jej zaradenie do najvyššej - šiestej triedy a V dvoch prípadoch do piatej triedy ochrany podľa STN EN 943-2 2003 ods. 5.2 a 5.3.2.Ďalšou výhodou bezpečnostnej obuvi s protichemickou vložkou a nárazníkmi je zvýšenie jej odolnosti proti prepichnutiu a poškodeniu pri náraze na ostré a tvrdé premety,predĺženie jej životnosti a zvýšenie ochranných vlastností proti poraneniu používateľa.Výhodou takejto...

Kompozitná geotextília pre staviteľstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9976

Dátum: 15.10.2007

Autori: Tankere Jacques, Ducol Jean-paul

MPK: D04B 21/00, D04B 21/14, B32B 7/00...

Značky: stavitelstvo, kompozitná, geotextília

Text:

...v odboreinžinierskeho staviteľstva, obsahujúcu aspoň jednu vrstvu.0017 Podľa vynálezu obsahuje táto kompozitná geotextília ďalej aspoň jeden spevňovací prvok ako mriežku alebo technické vlákna, ktoré sú jedným alebo dvomi smermi, pričom táto textilná vrstva je vyrobená tkaním alebo pletením atextilná vrstva sa pripája k výstuhe pomocou spojovacích vlákien prechádzajúcich striedavo obidvoma stranami uvedenej kompozitnej geotextílie. Textilná...

Vylepšenia týkajúce sa prekrytí stolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7956

Dátum: 13.01.2005

Autori: Crocker Paul, Keisner Lloyd Anthony

MPK: A47G 11/00, B32B 7/00, G09F 23/00...

Značky: překrytí, stolov, týkajúce, vylepšenia

Text:

...adhezívami sú je priehľadné akrylátové adhezíva na vodnej báze (na báze rozpúšťadla).0013 V rámci uprednostňovaného uskutočnenia predmetného vynálezu zahŕňa prekrytie vrchnej plochy stola druhú vrstvu polymérovej fólie, ktorá má chránit potlačenú vrstvu, a ktorá je prelepená cez vrstvu vytlačeného obrazca prostredníctvom druhej vrstvy adhezíva. Druhá vrstva polymérovej fólie môže byť vyrobená z materiálu, ktorý bol schválený ako vhodný pre...

Polymérna kompozitná štruktúra a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279447

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kuszaj Karl, Willis Jeffery, Barndt Ronald

MPK: B32B 1/02, B29C 70/00, B32B 31/20...

Značky: polymérna, výroby, struktura, kompozitná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozitná štruktúra sa skladá z polymérnej škrupinovej vrstvy, ktorá má upravenú a neupravenú stranu a na celú neupravenú stranu polymérnej škrupinovej vrstvy je nalisovaná priamo zosietená termosetová polymérna podporná vrstva, ktorá obsahuje aspoň jednu zložku zo súboru zahrnujúceho polyesterovú, epoxidovú, akrylovú a vinylesterovú živicu a ich zmesi. Pri spôsobe výroby tejto polymérnej kompozitnej štruktúry sa najprv vytvorí...

Teplom zvarovateľný viacvrstvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259264

Dátum: 17.10.1988

Autori: Benko Martin, Schmidt Gejza, Ďurinda Ján

MPK: B32B 7/00, B32B 7/02

Značky: zvarovateľný, viacvrstvový, teplom, materiál

Text:

...povrchu uvedeného nánosu majúce za následok narušenie kovovej vrstvy. Ďalšou nevýhodou teplom zvarovatelueho riacvrstvového materialu popísaného v uvedenom autorskom osvedčení je skutočnosť, že v ňom ząbsiahnutý uvedený nános je vytvorený nanesením zmesi interpolymérov tvoriacich uvedený nános, čo s ohladom na vhodnosti vytvorenia zón so zvý 255264šenou, respektive izuiženou lzoocentrzĺtciou karboxylových skupín v uvedenom nánosu vytvára...