B32B 3/28

Doska z termoplastického materiálu so zlepšenými optickými vlastnosťami, spôsob výroby takejto dosky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15591

Dátum: 30.09.2010

Autori: Schmidt-morgenroth Edouard, Klinger Yves, Meyer Thierry

MPK: B32B 27/32, B32B 27/20, B32B 3/28...

Značky: optickými, doska, spôsob, termoplastického, zlepšenými, použitie, takejto, výroby, materiálů, vlastnosťami, dosky

Text:

...zabudované z 80 až 100 do oboch vonkajších rovinných plošných dielcov,pričom tieto dva rovinné plošné dielce sú nepriehľadné, a nanajvýš z 20 do stredného teplom tvarovaného plošného dielca, pričom stredný plošný dielec je priesvitný.0008 Rozdelením farbiva tak, že sa stredná vrstva zneviditelní, sa získa doska majúca vzhľad podobný homogénnej plnej doske pri súčasnom zachovaní jej mechanických vlastností, s tuhosťou značne vyššou než...

Tesniaci prvok pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9312

Dátum: 07.02.2006

Autori: Paulus Joachim, Krus Ralf

MPK: F16L 59/02, B60R 13/08, B32B 3/28...

Značky: prvok, vozidla, motorové, tesniaci

Text:

...v blízkosti horúcej konštrukčne súčasti v oblasti karosérie.Výhoda predloženého vynálezu spočíva vtom, že je zamedzené prenosu teploty, zvuku a vibrácií horúcej konštrukčnej súčiastky na tieniaci prvok cez otvory do vonkajších vrstiev, pretože tieniaci prvok visí na vložke aj s vloženým ñxačnýmPodľa prvej formy uskutočnenia predloženého vynálezu môžu byt otvoryvonkajších vrstiev rôzne velké a/alebo aj mat rôzne tvary.Týmto...

Sendvičový element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12751

Dátum: 19.05.2005

Autor: Schäpers Michael

MPK: B32B 3/28

Značky: element, sendvičový

Text:

...dimenzovanie krycích vrstiev na doplnkové namáhanie priečnou silou. To podmieňuje hrubšie,ťažšie a drahšie riešenie pre krycie vrstvy. Tieto majú ďalej nevýhodu, že majú od smeru závislý nosný účinok. Tuhosť a nosnosť konštrukcie je v pozdĺžnom smere zreteľne vyššia ako v0007 Pri sendvičových elementoch s dvojito zakrivenými,škrupinovými strednými vrstvami, to znamená s výhradne kupolovitými, respektíve nopkovitými vyvýšeninami, respektíve...

Sendvičový element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11264

Dátum: 19.05.2005

Autor: Schäpers Michael

MPK: B32B 3/28

Značky: element, sendvičový

Text:

...na doplnkové namáhanie priečnou silou. To podmieňuje hrubšie,ťažšie a drahšie riešenie pre krycie vrstvy. Tieto majú dalej nevýhodu, že majú od smeru závislý nosný účinok. Tuhosť a nosnosť konštrukcie je V pozdĺžnom smere zreteľne vyššia ako v0007 Pri sendvičových elementoch s dvojito zakrivenými,škrupinovými strednými vrstvami, to znamená s výhradne kupolovitými, respektive nopkovitými vyvýšeninami, respektíve pri sendvičových elementoch...

Rozťažný pásový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 225

Dátum: 04.07.2003

Autor: Brinkmann Peter

MPK: D06J 1/00, B32B 3/28

Značky: pásový, rozťažný, materiál

Text:

...prvého rozťaženia. Pritom sa môže proti rovine nerozťaženého pásového materiáluvytvarovať napríklad vydutie alebo prehĺbenie v tvare guľového vrchlíka.-3 Pásový materiál podľa vynálezu sa môže napríklad použiť na zabalenie predmetov alebo na utesnenie otvorov, pričom sa pásový materiál na základe svojej rozťažnosti dá ručne tvarovať a prispôsobiť povrchu zakrývaného predmetu a neskáče naspäť do svojho pôvodného tvaru.Vlákna obsahujúca nosná...

Ohybný skladaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278374

Dátum: 15.04.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B32B 27/00, B32B 27/18, B32B 3/28...

Značky: ohybný, materiál, skládaný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný skladaný materiál vo forme plošného útvaru alebo pásu na výrobu kvapalinotesných obalov s dobrou rozmerovou stálosťou, pozostávajúci z jednej alebo väčšieho počtu základných vrstiev, ktoré sú k sebe laminované pomocou termoplastického materiálu, plneného anorganickou látkou, tvoriacou 50 až 80 % hmotnostných celkovej zmesi. Termoplastickým materiálom je polymér na báze propylénu s indexom topenia 0,5 až 5, pričom základná vrstva (4)...

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkanivový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277803

Dátum: 18.03.1992

Autori: Worre Kim, Holbek John, Beck Bjarne Kufall

MPK: B32B 27/00, B32B 11/00, B32B 3/28...

Značky: tkanivový, materiál, fóliový, bituminózny, povlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkaninový materiál, ktorý má na jednej strane teplom aktivovateľnú priľnavú vrstvu (3) potiahnutú filmom (5) z plastickej hmoty, kde priľnavá vrstva je opatrená vzorom rovnobežných rýh a medzi nimi neprerušovanými výčnelkami, pričom vzdialenosť susedných rýh je najviac 10 mm.