B32B 3/06

Obkladový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9228

Dátum: 15.02.2008

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B32B 21/02, B32B 3/02, B32B 21/06...

Značky: obkladový, panel

Text:

...prebiehajúca v podstate rovnobežne s rovinou panelu, ako je to známe z EP 1 024234 A 1. Dalej je možné, aby sa obkladové panely vyrábali výlučne so spojovacími dréžkami a aby sa na spojenie susedných panelov museli upraviť navyše prvky dvojitých pier, ako je napr. známe z EP 1 319 773 A 2.0021 Obkladové panely možno používatjednak na obklad stien, stropov, alebo podláh, pričom ich hrúbka vrstvy, meraná kolmo k rovine panelu, môže byt od...

Samolepiaca nálepka na kolesá motocyklov a automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3548

Dátum: 01.07.2003

Autor: Jech Robert

MPK: G09F 21/04, B32B 3/06, G09F 3/02...

Značky: motocyklov, samolepiaca, kolesa, automobilov, nálepka

Text:

...je pružná, nedrží tvar a vytvára pri lepeni rôzne zlomy a záložky. Okrem toho pri vyseknutí kruhového prúžku je nehodnotený takmer celý hárok samolepiacej fólie, ktorého zvyšok nemožno znovu použiť.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje samolepiaca nálepka na kolesá motocyklov alebo automobilov podľa tohto technického riešenia. .lej podstata spočíva V tom, že je tvorená aspoň dvoma pruhmi v tvare kruhových oblúkov, ktoré sú s...

Podložka pod betón

Načítavanie...

Číslo patentu: 278040

Dátum: 18.11.1992

Autori: Studený Oldřich, Nejman Otakar

MPK: E04B 1/41, B32B 3/06

Značky: betón, podložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podložky pod betón používanej v stavebníctve pri zhotovovaní betónových podláh. Podložka pod betón pozostáva z pätíc (1), ktoré sa nachádzajú v otvoroch (4) spodnej dosky (2), pričom príruby (7) pätíc sú zovreté medzi spodnou doskou (2) a vrchnou doskou (3).