B32B 29/00

Jadrový papier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16589

Dátum: 05.05.2011

Autor: Pingen Georg

MPK: B32B 21/00, B44C 5/04, B32B 29/00...

Značky: papier, jadrový

Text:

...jedna medzifázovo aktívna látka.0012 LaminovateIným sa v zmysle predloženého vynálezu rozumejú, v súlade s latinským slovom lamina vo význame vrstva, všetky druhy spojenia rôznych vrstiev materiálu. Termín nosný materiál označuje vrstvy materiálu, na ktoré alebo pod ktoré môže byť Iaminovaná jedna alebo viac ďalších vrstiev. Lamináty sa často označujú aj ako vrstvené kompozity.0013 Prepracovaným vláknitým materiálom v zmysle predloženého...

Ochranná vrstva proti oderu na báze matrice z umelej hmoty, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14126

Dátum: 01.12.2009

Autori: Didavide Maria Cristina, Kunz Reiner

MPK: B27N 7/00, B44C 5/04, B32B 29/00...

Značky: báze, ochranná, výroby, umelej, spôsob, oděru, matrice, hmoty, použitie, proti, vrstva

Text:

...Tým je opotrebenie lisovacích dosiek úplne zásadným nákladovým faktorom pri výrobe dekoratívnych dosiek odolných proti oderu.0010 Pokusy riešiť problém oderu pri výrobe viedli väčšinou k tomu, aby savhodnými opatreniami zabránilo priamemu kontaktu medzi časticami tvrdého materiálu a Iisovacími doskami.0011 Tak sa opisuje v spise W 0 2006/013469 A 1 spôsob, pri ktorom sa najskôr nanesie prvá vrstva častíc tvrdého materiálu na substrát a...

Bezpečnostný element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9494

Dátum: 07.02.2008

Autor: Schilling Andreas

MPK: D21H 21/44, B32B 29/00

Značky: bezpečnostný, element

Text:

...optický vzhľad, čim je vynálezom vytvorený jasne rozoznateľný a výrazný bezpečnostný element. Tento bezpečnostný element dalej nemože byt ani za pomoci farebnejkopírky alebo iných technických opatrení sfalšovaný, takžetento bezpečnostný element má vysoke zabezpečenie proti napodobeniu a falšovaniu. Ďalej je tento bezpečnostný element podľa vynálezu vyrobiteľný V niekoľko málo výrobných krokoch a nevyžaduje použitie drahých materiálov,...

Spôsob výroby papierového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11391

Dátum: 27.11.2007

Autori: Wildlock Ylva, Heijnesson-hultén Anette

MPK: B32B 29/00, D21H 27/10, D21H 11/18...

Značky: spôsob, papierového, výrobků, výroby

Text:

...ako je valcová sušiaca časť so sušiacim sitom alebo plstencom alebo bez nich, kovovým pásom ap. Posušení alebo počas sušenía sa môže laminát potiahnuť ďalšou vrstvou.0008 Termínom laminátový papierový výrobok sú mienené aspoň dve vrstvy papiera a/alebo lepenky. Laminátový papierový výrobok však môže obsahovať ešte ďalšie vrstvy iných materiálov než je papier a/alebo lepenka vrátane rôznych polymérov, napr 1 klad polyetylén,polypropylén,...

Viacvrstvový tissue papier, zariadenie na spracovanie papiera na viacvrstvový tissue papier a spôsob výroby viacvrstvového tissue papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11760

Dátum: 15.06.2007

Autori: Morin Emmanuelle, Albouze Philippe, Marinoni Sarah

MPK: B32B 29/00, B31F 1/07, B32B 3/00...

Značky: viacvrstvového, výroby, zariadenie, spôsob, papier, viacvrstvový, tissue, papiera, spracovanie

Text:

...mnoho príkladov, v ktorých sa dva pásy tissue papiera razia tak, že výstupky na raziacom valci vytvárajú výstupky s takou veľkosťou, aby sa dva pásy mohli spojiť dohromady tak, že výstupky sa navzájom do seba vkladajú.0011 V neustálej snahe vyrábať tissue výrobky sveľmi jemným povrchom adostatočným objemom, EP l 209 289 Al navrhuje špeciálnu štruktúru, kde prvý pás má mikro výstupky, ktoré presahujú do vankúšikov vytvorených na druhom...

Papierový obrúsok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3967

Dátum: 03.11.2004

Autor: Petrášek Petr

MPK: G09F 23/10, B32B 29/06, B32B 29/00...

Značky: papierový, obrúsok

Text:

...výhoda spočíva v tom, že papierový obrúsok podľa tohto technického riešenia je z dôvodu reklamných dotácií z hľadiska nákladov na nižšej cenovej úrovni.Na správnu funkciu papierového obrúska tvoreného najmenej dvoma vrstvami papiera je výhodné, ak aspoň jedna vnútomá vrstva papierového obrúska je vybavená plochou s reklamným a/alebo prezentačným a/alebo propagačným textom.Papierový obrúsok podľa tohto technického riešenia má najmenej...

Dekoratívny laminát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17170

Dátum: 08.09.2004

Autori: Gruber Alois, Schitter Leonhard

MPK: B32B 27/20, B32B 29/00, B44C 5/04...

Značky: laminát, výroby, dekoratívny, spôsob

Text:

...metóda výroby laminátu, podľa ktorej sa dekoratívna vrstva najskôrimpregnuje suspenziou živice a táto sa ešte za vlhka prekryje disperziou obsahujúcou melamínovú živicu, kremeň, celulózu, deriváty celulózy avodu. Úplné obalenie častíc abrazívneho materiálu živicou potrebné na šetrenie Iisovacích platní pripadne Iisovacích pásov nie je - ako sa ukázalo možné zaistiť ani touto metódou.0020 Z EP 472 036 A 1 je známy dvojstupñový spôsob výroby...

Natíraný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251231

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fedorova Tajgeta, Slavinskas Juozas, Petrenko Vitalij, Popov Lev, Gaduašvili Vladimir, Bondarev Anatolij, Isserlis Viktor, Prokofjeva Mira, Gorodnov Vasilij, Kašjuba Vitautas, Šuster Valerij, Afonin Alexej, Davydova Valentina, Fanov Jurij

MPK: D21H 1/30, B32B 29/00

Značky: natíraný, materiál

Text:

...HHH CMGCB ero c npyrnmu őenmun nHrMeaTaMn,raKnMn, Kax Men HnncepHoKHcnuň öapuü. B gaqecrae HcnepcH 0 ro cansymmero Hcnonssymv, anpuúep, öyTaHeHcruponb HHüvHaTeKC, nonnnuunnauevarnym nHcnepcHm axpnnozyw AKCHEDCHM- 5 KaWeCTBe EHCHnn perynnposaxux pH epeu s nepno npurorosnenua.Menoąanbamx n 0 KpHTHŘ É cocras BBÓĽHT menoqb. NEňa HDHnaHHH~BHCOKOĚ öennsnu Menonaunun Marehuanau B cocras uoKpuTHa BsonsTouruqecxn oTôennBammne Bemecwaa, a nna...

Sposob výroby umývatelných tapiet s extrúznym nánosom pigmentovaných a plnených polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248057

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaško Milan, Majling Ján, Preclík Bohuslav, Čech Jozef

MPK: B32B 29/00

Značky: tapiet, spôsob, nánosom, plnených, polyolefínov, umývatelných, výroby, extrúznym, pigmentovaných

Text:

...systému, nakoľko je nutné pracovat pri vysokých teplotách a dlhých pohybových dobách materiálu V spracovatelsl-om zariadeni, pri ktorých dochádza k hlbokej riegrawdacii polyméru, čo sa prejav-uje vznikom plynných splodín degradacie, ktoré pri. vytlačovaní filmu taveniny .ejpôsobujú vznik trhlin a nehomogenít.Teplota taveniny musí byt dostatočne vysoká, aby došlo k (ÍOkDl 1 ällŠíľll.l zakotveniu polyméru V papierovej podložka. Toto sa dá...

Vlhku vzdorná vlnitá lepenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240432

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kurtiš Lubomar, Magvaši Štefan, Tupý Miloslav, Deeík Robert, Bajús Martin

MPK: B32B 29/00, D21H 1/04

Značky: lepenka, vzdorná, vlnitá, vlhku

Text:

...xaproHa,conepmamaronennmnoay, cnnsymmee n xnaryaar, Kneenon nnenun, pacuonomeuuon uexuy cnuaun Kapmuna n dyuaru, conepmamen monuBuamnonun cnupr, nnnunnnunauerarnym uucuapcum u sony. Coruacno swouy usoópereanm. B xauecmaa cnnaymuero cnon roçpupnnasaoro RBPTDHB conepnar cuócb eH 0 no-®bpuanbnerunaoü peaoubaon cuonu H nonunuuunonuro cnnpra-4 nn nonunnunnanerara. a KHGBBBH nnanxa coneptur nunnnuHunonun onupr, nonnnnaunanemar mna eaon 0-®opuan...