B32B 27/10

Testovacia tabuľka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6704

Dátum: 04.03.2014

Autor: Kadvolt Miroslav

MPK: B32B 27/10, B43L 1/00, B32B 27/32...

Značky: testovacia, tabulka

Text:

...testovacou tabuľkou čo najvyššie, aby učiteľ stojaci (sediaci) pred nimi videl na všetky testovacie tabuľky s napísaným výsledkom. Tak hned môže vyhodnotiť, kto odpovedal správne a kto má napísaný na testovacej tabuľke chybný/nesprávny výsledok. Tieto cvičenia so žiakmi môže opakovať na začiatku hodiny alebo podľa situácie, ked učiteľ potrebuje upútať ich pozomosť alebo podnietiť ich aktivitu. Prácu so stierateľnými testovacími tabuľkami...

Použitie ionomérov na utesnenie izolačných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 287655

Dátum: 13.04.2011

Autor: Moll Lothar

MPK: B32B 27/10

Značky: ionomérov, izolačných, utesnenie, použitie, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ionomérov ako materiálov parných bŕzd pre hmoty pôsobiace ako parné brzdy pre budovy, s odolnosťou proti difúzii vodnej pary, ktorá je závislá od relatívnej vlhkosti, na utesnenie izolačnej hmoty, pričom ionomér je vytvorený z 50 až 99 mólových % etylénu a 1 až 50 mólových % kyseliny metakrylovej a kyslé skupiny tohto kopolyméru sú neutralizované z 0,5 až 100 % katiónmi lítia, sodíka, horčíka, draslíka a/alebo zinku alebo katiónmi kovu...

Spôsob výroby strešnej výstuhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15557

Dátum: 19.02.2008

Autori: Schumacher Silke, Blasius Oliver, Buchheit Christian

MPK: B32B 27/10

Značky: spôsob, výstuhy, výroby, strešnej

Text:

...ktorý je výhodne potiahnutý plastom, najmä polyetylénom. So sulfátovým krycím kartónom sa zvyšuje mechanická pevnosť výslednej strešnej výstuhy.0010 Podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu je jedna strana penového dielu vybavená, výhodne zalepená, sulfátovým krycím kartónom. Potom sa spojená otočí a následne sa položí druhou stranou na druhý sulfátový krycí kartón, na ktorý bolo výhodne predtým nanesené lepidlo. Otočenie je teda výhodne...

Fólia na balenie potravín a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4097

Dátum: 10.09.2004

Autori: Ortolani Roberta, Ortolani Giuseppe, Ortolani Silvia

MPK: C23C 14/20, B32B 27/10

Značky: spôsob, výroby, balenie, fólia, potravin

Text:

...je na báze0019 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu a spôsobu jeho výroby budú lepšie osvetlené pomocou nasledujúceho podrobnćho opisu výhodného, avšak nie jedineého možného uskutočnenia, ilustrovaného pomocou jedného zmožných príkladov na sprievodnýchobrázkoch, na ktorých Obrázok 1 je rez časťou fólie podľa vynálezuObrázok 2 je schematický pohľad na spôsob výroby fólie podľa vynálezu.0020 Na obrázkoch je fólia na balenie potravín obvykle...

Bezpečnostný papier a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281887

Dátum: 25.06.2001

Autori: Andric Dragisa, Stojanovic Borislav

MPK: B41M 3/14, B32B 27/10, B42D 15/00...

Značky: bezpečnostný, papier, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný papier obsahuje prvú papierovú vrstvu (12) a druhú papierovú vrstvu (16) nalaminovanú na živičnej podkladovej vrstve (14). Na živičnej podkladovej vrstve (14) obsahujúcej podkladový materiál zo skupiny pozostávajúcej z polyesteru, polypropylénu a celofánu sú umiestnené znaky (18). Po stanovení grafického návrhu vo farbe sa tento vytlačí na podkladovú vrstvu ako nepriehľadný farebný obrazec a potom sa potlačená podkladová vrstva...

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1608

Dátum: 10.09.1997

Autori: Okhrimenko Guennadi, Felchtiner Nina, Leyberman Sofiya

MPK: B32B 27/32, B32B 27/10

Značky: viacvrstvový, obalový, materiál

Text:

...vrstiev. Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú to metalizovaný polypropylén, papier a metalizovaný polypropylén.Jednotlivé vrstvy viacvrstvového obalového materiálu sú spojené pevne a nerozoberateľne lepidlom.Použitie viacvrstvového obalového materiálu má nasledujúce výhody, zvýšenie úžitkových vlastností oproti doteraz používaným materiálom, zvýšenie ochrany baleného výrobkupred nepriaznivými...

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1480

Dátum: 07.05.1997

Autori: Okhrimenko Guennadi, Leyberman Sofiya, Felchtiner Nina

MPK: B32B 27/10, B32B 27/32

Značky: materiál, viacvrstvový, obalový

Text:

...navrhované technické riešenie. viacvrstvový obalový materiál. Podstatou navrhovaného technického riešenia-je, že obalový materiál sa skladá z viacerých vrstiev- Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú topotlačený polypropylén metalizovaný a papier Jednotlivé vrstvy viacvrstvového obalového materiálu súPoužitie viaovrstvového obalového materiálu má nasledujúce výhody, zvýšenie úžitkových...

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1478

Dátum: 07.05.1997

Autori: Felchtiner Nina, Okhrimenko Guennadi, Leyberman Sofiya

MPK: B32B 27/10, B32B 15/20, B32B 27/32...

Značky: viacvrstvový, materiál, obalový

Text:

...viacvrstvový obalový materiál. Podstatou navrhovaného technického riešenia ie. že obalový materiál sa skladá z viacerých vrstiev. Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú toJednotlivé vrstvy viacvrstvového obalového materiálu súPoužitie viacvrstvoveho obalového materiálu má nasledujúce výhody, zvýšenie úžitkových vlastností oproti doteraz používaným obalovým materiálom, zvýšenie ochrany baleného...

Vrstvené hmoty pro elektroizolační nebo dekorační účely se samozhášivými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269347

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smrčka Jindřich, Starý Stanislav, Milichovská Svatava, Adamovský Zdeněk

MPK: B32B 27/10

Značky: vlastnostmi, elektroizolační, dekorační, hmoty, vrstvené, účely, samozhášivými

Text:

...pouze na požsdovaném stupni ssmozhÁäivosti výrobku (V-O, V-l, V-2) a na stupni fosfo-a rylacs buničitého papíru. Při ohemickěm postupu fcstorylace se vňže rosforečná organická aloučenina na primární hydroxylovou skupinu slukőzověho kruhu celulőzy, přičemž při použití diteąvlohlorofostátu stačí fosforylovat každou třetí aš desátou glukőzovou Jadnctku oelulőzy, aby papír obsahoval 1,7 až 4,4 5 organicky vázaněho fosforu, což ,je plnö dostatečně...

Uzavírací a víčkovací materiál pro kelímky z polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256405

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palčinská Mária, Poloni Fedor, Pecák František

MPK: B32B 29/04, B32B 27/10

Značky: kelímky, víčkovací, polystyrenu, uzavírací, materiál

Text:

...výzkumu vyvijet, soustavně zkoušet a konečně prakticky vyzkoušettakový vrstvený kombinovaný materiál plošných főlii s papirem, É 3 ľ 256 405který by svými kvalitními parametry vyhověl dané specifické oblastipoužití. Blo tudíž nutné navzájen vhodné zkombinovat tloušĺku polyetyrénové fôlie s plošnou hmotnosti potish přijímacího papíru a nanášených vrstev tak, aby jejích zkombinovaný synergický účinek umožnil vznik uzavíracího a víčkovacího...

Kombinovaný svařovatelný materiál pro uzavírání plastových kelímků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252166

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šírová Anna, Doležal Václav, Morávek Jaroslav, Novák Milan, Moravová Jarmila, Celerýnová Milada

MPK: B32B 27/10, D21H 1/40, B32B 29/04...

Značky: způsob, výroby, plášťových, kelímků, svařovatelný, uzavírání, kombinovaný, materiál

Text:

...a tím i ztrátě jejich pevnosti po namočeni.lmpregnací papíru a nanesením plastu nebo hotmeltu se dosáhne výhodného rozdělení polymerních složek v prüřezu papíru a na jeho povrchu, takže vzniká bariérový systém, u něhož se synergicky zvyšuje pevnost i odolnost vůči dynamickému namáhaní i v podmínkách přímého působení vody,tukü a plynů.Polymerni složky rozložené ve struktuře impregnovaného papíru zajišťují odolnost proti pronikání vnější...