B32B 21/02

Sendvičová doska, najmä pre nábytok, a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19212

Dátum: 24.05.2012

Autori: Scheller Michael, Riepertinger Manfred

MPK: B27N 3/06, B27N 3/02, B27N 3/04...

Značky: výroby, spôsob, nábytok, doska, sendvičová, najmä

Text:

...pretože tieto relatívne vysoké hodnoty pre hustotu nie sú potreba na celej ploche neskoršej nábytkovej dosky, ale spravidla len v oblasti hrán,pripadne na miestach, kde majú byt namontované kovania, ako závesy, hmoždínky, skrutky alebo vejárové nosiče. Čo sa týka možnosti opatrenia nejakou vrstvou, môžu byt príebehy hustoty v hrúbke dosky nastavené tak, že v oblastiach blízkych k povrchuexistuje dostatočne vysoká hustota, aby bola zaručená...

Obkladový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9228

Dátum: 15.02.2008

Autor: Ruhdorfer Herbert

MPK: B32B 21/06, B32B 3/02, B32B 21/02...

Značky: panel, obkladový

Text:

...prebiehajúca v podstate rovnobežne s rovinou panelu, ako je to známe z EP 1 024234 A 1. Dalej je možné, aby sa obkladové panely vyrábali výlučne so spojovacími dréžkami a aby sa na spojenie susedných panelov museli upraviť navyše prvky dvojitých pier, ako je napr. známe z EP 1 319 773 A 2.0021 Obkladové panely možno používatjednak na obklad stien, stropov, alebo podláh, pričom ich hrúbka vrstvy, meraná kolmo k rovine panelu, môže byt od...

Použitie syntetických anorganických nanočastíc ako nosičov oftalmických liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8267

Dátum: 20.12.2002

Autori: Meadows David, Ketelson Howard Allen

MPK: A61K 47/02, A61K 31/575, A61K 47/04...

Značky: oftalmických, použitie, anorganických, nosičov, nanočastíc, syntetických, liečiv

Text:

...vo veľkosti l až 100 nm. Pokiaľ sú v týchto dokumentoch uvádzané anorganické častice, je odporúčaná veľkost častíc väčšia než 1 m, t.j. viac než 1000 nm.Vynález spočíva na použitie nanočastíc z anorganického materiálu na uľahčeniefonnulácie oftalmických kompozíc, najmä kompozíc prispôsobených na topicke podávaniedo tkanív oka. Nanočastice pôsobia ako chemicky inertný nosič alebo depot pre oftalmickéliečivá a iné zložky oftalmických...

Konštrukčne izolačný stavebný materiál na báze dreva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240550

Dátum: 15.08.1987

Autori: Selskij Sergej Vadimovie, Kovalenok Vladimir Arsenivie, Šipilenko Ivan Petrovie

MPK: B32B 19/02, B32B 21/02

Značky: konštrukčné, materiál, spôsob, výroby, stavebný, dřeva, izolačný, báze

Text:

...stavby proti vlhkosti. Surovinova zmesobsahuje pevné, lignocelulózové, nehorlavé, izolačné, minerálne zložky spájané -lepidlom, ktoré zaručujú uvoľňovanie nanajvýš prípustné alebo nijaké množstvo hygienicky závadných zložiek s prísadou hydrofobizačných, prípadne dalších impregnačných látok, predstavuje vyšší účinok oproti doposial známym podobným materiálom. Takto vyrobené dosky sú odolné voči ohňu,hubám, hmyzu a pod. Novost vynálezu...

Drevovláknitá doska rovinného alebo tvarovaného prevedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252355

Dátum: 13.08.1987

Autor: Nagy Vojtech

MPK: B32B 21/02

Značky: tvarovaného, rovinného, doska, prevedenia, drevovláknitá

Text:

...hmoty drevín, pričom povrchové vrstvy sú vytvorené z rozvlákneného živičnatého dreva alko» sú borovica, smrek a iné,v množstve 2 až 30 z celkovej hrúbky vlaknitého koberce s obsahom živice 0,5 až 7,0 a. stredovú vrstvu -o hrúbke 40 až 90 pero. tvorí vrstva vláken z dreva zušľachtemého parafínrom alebo inou hydrofóbnou látkou.Výhody špeciálnej skladby nuovonavrhovanej dosky sú V tom, že sa znižuje spotreba deficitných drevín s vyšším...

Aglomerované desky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234437

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kožuch Jiří, Novotný Milan, Hubatsch Horst, Černý Jaroslav, Coufalík Jaroslav, Vaněk Izidor, Martínek Jiří, Pánek Jiří, Mikšová Filomena

MPK: B32B 21/02

Značky: jejich, výroby, desky, aglomerované, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomerované desky na bázi lignocelulózové hmoty a syntetického pojiva tvořeného aminoaldehydovou pryskyřicí, aminosloučeninou, tvrdidlem, hydrofobizačním činidlem a popřípadě aditivy ze skupiny fungicidů, retardérů hoření, plniv, pigmentů a barviv. Tyto aglomerované desky se vyznačují velmi nízkým únikem formaldehydu, maximálně 5 mm na 100 g desky, a jsou vhodné zejména pro výrobu nábytku a tvorbu interiéru staveb.

Spôsob nanášania kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236623

Dátum: 15.02.1987

Autori: Reiser Vladimír, Dvořák Anton, Moravec Juraj, Polášek Milan, Černák Mirko, Košík Martin

MPK: B32B 21/02

Značky: částic, sypkého, povrch, nanášania, materiálů, kvapalín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru chemickej technológie rieši spôsob nanášania kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že dezintegrovaný materiál, ako sú piliny, jemná drť, prach, vlákna, triesky, sečka, granuly, sa elektricky nabije a zmieša sa s elektricky opačne nabitým aerosolom kvapaliny. Pôsobenie síl elektrického poľa zabezpečí homogénne pokrytie povrchu rozdrveného materiálu reakčným...