B32B 18/00

Viacvrstvový keramický výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286223

Dátum: 07.05.2008

Autor: Hanse Eric

MPK: B22D 41/22, B22D 41/14, B32B 18/00...

Značky: spôsob, výroby, viacvrstvový, keramický, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvový keramický výrobok obsahuje množinu vrstiev prvej fázy (2), obsahujúcej tavený a/alebo uhlíkom viazaný časticový keramický materiál, pričom ďalej obsahuje medzi priliehajúcimi vrstvami prvej fázy (2) umiestnenú vrstvu mechanicky alebo chemicky odlišnej druhej fázy (3). Spôsob výroby viacvrstvového keramického výrobku obsahuje lisovanie množiny vrstiev na vytvorenie súčasti a vypaľovanie súčasti pri teplote postačujúcej na tavenie...

Rohož na technické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 693

Dátum: 05.01.1995

Autori: Černá Želmíra, Papajová Vladimíra, Kiss Štefan, Janotka Ivan, Baslík Radovan

MPK: B32B 18/00

Značky: technické, rohož, účely

Text:

...na obr. 1 je priećny rez rohožou tvorenou dvoma geotexttliami a medzivrstvou zmesi, pritom geotextílie sú vzájomne spojene pomocou vlákien, vzájomne pretiahnutých vpichovanim.Na obr. 2 je znázornený priećny rez rohožou, kde zmes je uloženáNa obr. u je znázornený priečny rez rohožou, tvorenou hydrofobnouMedzi dve geotextilie L a 2 vytvorenej z polyetylénových vlákiensa nenesie zmes 2, obsahujúcaSeotextilie 1 a 1 sú po nanesení zmesi navzájom...

Spôsob výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278258

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schlatter Reinhard, Kübler Paul, Hödl Otto, Ehrat Rainer, Müller Peter

MPK: B32B 31/00, B32B 33/00, B32B 18/00...

Značky: združenej, vykonávanie, zariadenie, dosky, výroby, ťažko, spôsob, nehorĺavej, zápalnej

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa vynálezu je ťažko zápalná až nehorľavá združená doska vyrábaná z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi (24) zo sypkého, nehorľavého výplňového materiálu a spojiva a z obidvoch strán s jadrom pružne zlepených krycích pásov. Pre plynulú výrobu združenej dosky je v jednej pracovnej operácii jadrová zmes (24) nasypávaná na podoprete prebiehajúcu spodnú zlepovaciu fóliu (16), na ktorej vytvorí po celej jej šírke prebiehajúci sypný kužeľ. Medzi...

Žáruvzdorné vrstevnaté keramické tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267149

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartošová Jaroslava, Fiala Miloš

MPK: B32B 18/00

Značky: tvarovky, vrstevnaté, keramické, žáruvzdorné

Text:

...Jap..57-2 o 53 e 4, jsou založena. na použití vláknového jádra do tepelněizolační hmoty, které se 29.11 suje nebo zalije keramickou suspenzí k vytvoření pracovní vrstvy.šíräímu uplatnění těchto kompozitních materiálů brání sloäzltá a nákladná technologie. Přígtom na trhu ołwběl druh vretevnatého wneteriálu výmbně nenákladného pro široké použití do teplot 1 4 oo°c. šlo í o to. aby tvcrovky akýtaly záruku pevného a trvalého spojení obyčajného...

Způsob výroby vrstevnatých keramických žárovzdorných tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264601

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kraus Michael, Fiala Miloš, Hloušek František, Bartošová Jaroslava

MPK: B32B 18/00

Značky: tvarovek, keramických, výroby, způsob, žárovzdorných, vrstevnatých

Text:

...aby mohl být spotřebiteli dodán bez dalšího tepelného zpracování. Při prvním provozním zahřátí se vypaluje pouze objemově menší část výrobku. výrobek má vlastnosti hutné tvarovky, má přitom ale sníženou tepelnou vodivost a klade tudĺž vyšší odpor prostupu tepla.Na připojeném obrázku 1 je V axonometrickém pohledu znâzorněna vrstevnatá tvarovkaČíslicí l je označeno tepelněizolační jádro z vypáleného žárovzdorného materiálu.Čislicí Ä je...