B30B 9/30

Lis a spôsob vyberania zlisovaného balu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287822

Dátum: 26.10.2011

Autor: Bersagel Henning

MPK: B30B 9/30, B30B 15/32

Značky: vyberania, zlisovaného, spôsob, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je lis na lisovanie papiera a spôsob vyberania zlisovaného balu papiera na prepravnú a skladovaciu paletu.

Briketovací lis a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15629

Dátum: 03.12.2010

Autor: Ruf Hans

MPK: B30B 9/32, B30B 11/00, B30B 9/30...

Značky: použitie, briketovací

Text:

...12, 12 avktorej je vedený predzhutňovací piest 15. Vpredzhutňovacej skrini ll je tým vytvorený predlisovací priestor 16. Bočne na predzhutňovacej skrini ll je upevnený zásobník 17 otvorený smerom hore, ktorý do predzhutňovacej skrine 11 ústi podmaximálnou vysúvacou polohou predzhutňovacieho piesta 15. V zásobníku 17 je ako podávaciezariadenie usporiadaná prihŕňacia závitovka 18, ktorá je poháňaná motorom 19 závitovky. Namotore 19...

Zariadenie a spôsob výroby lisovaných balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10357

Dátum: 14.03.2008

Autor: Strautmann Wolfgang

MPK: B65B 27/12, B30B 9/30

Značky: balíkov, výroby, spôsob, lisovaných, zariadenie

Text:

...elektrickúinfraštruktúru. Táto infraštruktúra nie je čiastočne na mieste inštalácie Iisovprítomná a je možné len nákladne ju dodatočne dodať.0005 Pri balíkových Iisoch s horizontálne pojazdným štítom sa uskutočňuje plnenie Iisovacieho priestoru tiež skrz presuvné dvere Iisovacej komory. Lisovacia komora je tu plnená, ked sa lisovací štít nachádza vo svojej zadnej koncovej polohe. Keď je Iisovacia komora napinená dostatočne Iisovaným...

Skrutkový lis na stláčanie pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15578

Dátum: 17.01.2008

Autor: Salda Luciano

MPK: B30B 11/24, B30B 15/30, B30B 9/16...

Značky: odpadů, skrutkový, pevného, stláčanie

Text:

...podľa nároku 1 a nasledujúcich závislých nárokov.0010 Dokument zo stavu techniky WO-A-02/02867 (Groudinin) popisuje skrutkový lis, ktorý je obzvlášť vhodný na stláčanie pevného odpadu tiež prostredníctvom zberu triedeného odpadu. Typ tohto skrutkového Iisu pozostáva zprvej skrutkovej častis veľkým priemerom a špirálového závitu s veľkým uhlom sklonu, ktoré sú prepojené Iaterálne so spodným otvorom nakladacej násypky, aby sa z neho následne...

Vázací lis tyčového nebo deskového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268971

Dátum: 11.04.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27M 1/02, B30B 12/00, B27B 31/00...

Značky: tyčového, zejména, deskového, řeziva, vázací, materiálů

Text:

...Z bud volně, nebo po mocí horízontálního paralelogramu 59, pohyblivé uchyceneho na horizontálním vedení łg a vertlkálního paralelogramu łł, pohyblivé uehyceného navertlká 1 ním vedení łg.Pohyblivý rám Z je spojen s pevným rámem Q bud jedním činným prvkom łg, například hydraullckým válcem, nebo v horizontálním paralelogramu lg je zabudován první činný prvek łi, například hydraulický válec a ve vertikálním paralelogramu łł druhý činný prvek...

Vícekanálový briketovací lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 237226

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vejde Edvin Genrichovič, Kurilov Gennadij Pavlovič

MPK: B30B 7/04, B30B 9/30

Značky: briketovací, vícekanálový

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený vynález patří do strojírenství a může být využit v rašelinovém a uhelném průmyslu k získávání palivových briket, v oblasti zemědělství při briketování kombinovaných krmiv, trávní a slámové řezanky a také v dalších oblastech národního hospodářství při briketování různých polodisperzních materiálů. Vynález řeší úlohu zvýšení výkonnosti lisů, snížení energetických nákladů na lisování a zvýšení jakosti briket. Vícekanálový briketovací lis,...