B30B 15/30

Spôsob výroby brikiet z rozomletej slamy a zariadenie na výrobu brikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20159

Dátum: 18.06.2010

Autor: Junczyk Adam Piotr

MPK: B29C 47/60, B30B 11/24, B29C 47/38...

Značky: výroby, slámy, rozomletej, zariadenie, spôsob, brikiet, výrobu

Text:

...°C. Je výhodné, že hmota je výsledkom takéhoto lisovania a má mernú hmotnosť V rozsahu od 1,3 g/cm 3 do 1,5 g/cm 3.0008 Predmetom predkladaného vynálezu je zariadenie na výrobu brikiet 2 rozomletej slamy, uvedené zariadenie má V bubne umiestnenú závitovku zloženú z troch segmentov s rôznymŠpirálovým stúpaním, uvedené segmentové stúpania klesajú smeromk výstupu. Tvarovacia forma usporiadaná V pracovnom smere za závitovkou, je umiestnená V...

Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13559

Dátum: 27.08.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 7/00, B30B 15/30, B27N 3/22...

Značky: taktom, nalisovania, báze, potahu, dosku, krátkým, zariadenie, podávacie, jednovrstvového, dřeva, materiálů, povrchového, aspoň, spôsob

Text:

...sa paket zložený z protiťahu, dosky a aspoň jednej, spravidla dvoch alebo viacerých vrstiev povrchového poťahu zlisoval v jednej pracovnej operácii, vedie k problémom. Zabezpečenie jednotlivých vrstiev proti posúvaniu,ktoré je dôležité najmä na správne umiestnenie dekoru, je veľmi nákladné. (Pri zrýchlení a brzdení paketu mápredovšetkým doska sklon k zosúvaniu na protiťah).0008 Podľa stavu techniky sa paket zaisťuje prostredníctvom...

Skrutkový lis na stláčanie pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15578

Dátum: 17.01.2008

Autor: Salda Luciano

MPK: B30B 9/16, B30B 11/24, B30B 15/30...

Značky: pevného, skrutkový, odpadů, stláčanie

Text:

...podľa nároku 1 a nasledujúcich závislých nárokov.0010 Dokument zo stavu techniky WO-A-02/02867 (Groudinin) popisuje skrutkový lis, ktorý je obzvlášť vhodný na stláčanie pevného odpadu tiež prostredníctvom zberu triedeného odpadu. Typ tohto skrutkového Iisu pozostáva zprvej skrutkovej častis veľkým priemerom a špirálového závitu s veľkým uhlom sklonu, ktoré sú prepojené Iaterálne so spodným otvorom nakladacej násypky, aby sa z neho následne...

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281414

Dátum: 13.03.2000

Autori: Elleder Pavel, Volmut Petr

MPK: B30B 15/30

Značky: skľučovadlo, zariadenia, vulkanizačného, zakladacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Skľučovadlo zakladacieho zariadenia vulkanizačného lisu je tvorené lúčovitými vedeniami (10), na ktorých sú umiestnené radiálne prestaviteľné objímky (11), vybavené klieštinami (19), prispôsobenými na uchytenie polotovaru pneumatiky. Z objímok (11) vystupujú čapy (13), ktoré zasahujú do sústavy tangenciálnych vedení v tanieri (14). Lúčovité vedenia (10) a tanier (14) sú voči sebe usporiadané súosovo pootočiteľne.

Zariadenie na prenos obrobku z jedného stroja na druhý

Načítavanie...

Číslo patentu: 277854

Dátum: 09.09.1993

Autori: Zitek Josef, Liljengren John-erik

MPK: B30B 15/30, B25J 5/04

Značky: druhý, obrobků, jedného, prenos, stroja, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos obrobkov (35) z prvého stroja (1) na druhý stroj (2) je tvorené nosným ústrojenstvom (18) so spájacím systémom (19), ktorého voľný nosný koniec (20) vykonáva horizontálny lineárny pohyb na oboch stranách nosného ústrojenstva (18). Voľný nosný koniec (20) spájacieho systému (19) je uchytený na predĺženom ramene (27), ktorého pozdĺžny smer zodpovedá lineárnej zložke pohybu obrobku (35). Predĺžené rameno (27) je vybavené...

Vázací lis tyčového nebo deskového materiálu, zejména řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268971

Dátum: 11.04.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27M 1/02, B30B 12/00, B27B 31/00...

Značky: tyčového, materiálů, vázací, deskového, zejména, řeziva

Text:

...Z bud volně, nebo po mocí horízontálního paralelogramu 59, pohyblivé uchyceneho na horizontálním vedení łg a vertlkálního paralelogramu łł, pohyblivé uehyceného navertlká 1 ním vedení łg.Pohyblivý rám Z je spojen s pevným rámem Q bud jedním činným prvkom łg, například hydraullckým válcem, nebo v horizontálním paralelogramu lg je zabudován první činný prvek łi, například hydraulický válec a ve vertikálním paralelogramu łł druhý činný prvek...

Dvojčinný vyhazovač, zejména lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266172

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kristek Boleslav

MPK: B30B 15/30

Značky: vyhazovač, forem, lisovacích, dvojčinný, zejména

Text:

...koliky gg. Horní vyhazovaci desky gg a ggg jsou pŕestavítelně uloženy prostřednictvím vodicích pouzder gg, ggg, upevněných v dolních vyhazovacich deskách łé, łâg a horních vyhazovacich deskáoh gg, ggg na vodicich sloupcĺch gg upevněných V opěrné desce gg umistěné vedle horní rozpěrné desky łg. Horní vyhazovaci deska gg se opírá o dolni rozpěrnou desku łg, přičemž proti horní vyhazovací desce ggg jsou v opěrné desce 35 uložena boční jádra 35...

Výkyvný žlab kovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265313

Dátum: 13.10.1989

Autori: Harnoš Jozef, Zbořil Rastislav

MPK: B30B 15/30, B21J 9/00

Značky: žľab, výkyvný, kovacieho

Text:

...z pracovného priestoru stroja na určené miesto. Tým je úplne odstránená namáhavá ručná práca pri vyberani výliskov. Ďalšia výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že umožňuje úplné mechanizovanie lisovania výliskov, bez zásahu ľudského činiteľa, čim sa podstatne zvyšuje kultúra práce a pracoviska pri lisovani výliskovNa výkrese je znázornená prevedenie výkyvného žľabu kovacieho lisu podľa vynálezuVýkyvný žľab kovacieho lisu pozostáva...

Zariadenie pre posuv dvoch výliskov súčasne do pracovných poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 262760

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macháček Jozef, Kos Jan

MPK: B30B 15/30

Značky: zariadenie, pracovných, výliskov, posuv, dvoch, súčasné, poloh

Text:

...líšt 3, 4 a na nich upevnených chapačov, polochaptačov a ,prídavných chanpačov. Pohyb posuvných líšt 3, 4 je daný prevodným .nástrojom 2, synchronizovaným s pohybom barana 1 lisu. Pri .pohybe Abarana 1 lisu dostrihu sa posuvné lišty 3, 4 otvoria a posunú do východzej polohy 70.»Pri ,pohynbe barana 1 zo strihu sa posuvné lišty 3 a 4 uzatvárajú a posúvajú do ,pracovnej polohy 71. Prvý výstrižok 21 je chapečom 50 strihového nástroja 1 D...

Automatický mezioperační podavač s vlastním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245949

Dátum: 01.07.1988

Autor: Butorina Mina Petrovna

MPK: B30B 15/30

Značky: pohonem, vlastním, automatický, podávač, mezioperační

Text:

...zdroj s regulátor otéček.Na obr. 1 Je znizorněn střížný nástroj, pod jeho atřižnioí 2 Q je unístěn vyeouvač 2 g vyeunovaoího zařízení a ovládaním mpř. mechanicky od pohybu horní části níetroae g.Funkce nezioperečního autonatického podavače podle vynález Je nésleduaící č x zapnutia vypínače lisu, na které Je upnut střížný néstroa. a zepnntín vypínače ll automatického podaveče se uvede do činnosti střižný néstroa ponooí druhého...

Mezioperační otáčedlo postupového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257588

Dátum: 16.05.1988

Autori: Koudela Alois, Žídek Vladimír

MPK: B30B 15/30

Značky: postupového, mezioperační, otáčedlo

Text:

...zástavbový prostor. výhodou mezioperačního otáčedla je i optimální řešení s ohledem na dynamické namáhání.Příklad provedení mezíoperačního otáčedla podle vynálezu je znázorněn na výkrese.Na obr.1 je zobrazena vačka s vozíkem v nâryse podle řezu A-A z obrázku 2. Obr. 2 představuje půdorys mezi dvěma pozicemí postupového lisu.Mezioperační otáčedlo je tvořeno držákem 3 pžipevněným k transferovým lištám l lisu. V držáku 3 je na ložiskách...

Dolní lisovací část zařízení pro spojování dřevěných příhradových nosníků vícehřebovými styčníkovými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tůma Václav, Houdek Josef, Brož Václav

MPK: B30B 15/30, B27F 7/02

Značky: spojování, lisovací, vícehřebovými, příhradových, styčníkovými, deskami, část, zařízení, nosníků, dolní, dřevěných

Zhrnutie / Anotácia:

Dolní lisovací část je součástí zařízení, které je určeno pro spojování dřevěných příhradových nosníků pomocí vícehřebových styčníkových desek. Zařízení je sestaveno z více lisovacích jednotek, které mají pohyblivou dolní lisovací desku a k dolní lisovací desce jsou přestavitelně upevněny transportní válečky. Transportní válečky mohou mít dvě výškové polohy - činnou a sníženou. Dolní lisovací deska je upravena pro zajištění polohy styčníků.

Manipulátor malých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238017

Dátum: 15.10.1987

Autor: Padalík Vladislav

MPK: B30B 15/30

Značky: manipulátor, malých, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace malých součástek při práci na strojních lisech. Řeší problém odstranění výlisku z prostoru formy a založení nového polotovaru. Podstata řešení spočívá v kulisovém mechanismu poháněném elektromotorem. Kulisový mechanismus převádí pohyb na posuvný pohyb smykadla od seřazovače součástek k formě lisu. To znamená od uchopení součástky svislým pohybem pomocí speciálního držáku k přemístění součástky k formě lisu a její...

Vkladač panelov do glejacích lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250048

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neužil Vojtech, Mikletič Miroslav

MPK: B30B 15/30

Značky: lisov, vkladač, glejacích, panelov

Text:

...vynálezu umožňuje skupinové ukladanie a ,odoberanie panelov, do glejacich lisov pri obsluha jedným pracovníkom.Zariadenie -podľa vynálezu je v prikladnom prevedení znázornené na .prlpojenom výkrese, kde na obr. 1 je ná-rys .a na obr. 2 je pôdorys uikladača.Zariadenie pozostáva z mobilného podvozku 1, na »ktorom sú upevnené dve rovnobežné, vodorovné, v-o-diacetyče 2 nesúce zasúvač 3 tlačných ,tyčí 4 v počte podľa počtu etaží li-sov. Illačné...

Plnicí zařízení pro stroje na zpracování plastických hmot, zejména k výtlačným lisům

Načítavanie...

Číslo patentu: 245044

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šimkovič Ivan, Ebringerová Anna

MPK: B30B 15/30, B29C 31/00

Značky: zejména, plnicí, hmot, stroje, zařízení, lisům, plastických, výtlačným, zpracování

Text:

...CTGHGHB sanonnenns nnacwnumpymmn qepsaxos.HBĽL Maoópcwenma aaxnmqaewca B TOM, qro npm sarpyane yMeHB~ MMTL Toxnnqecxme 3 aTpaTu na nponenenme nerasaumm nnacwmacc c neóoxLmMm Hacunnum BGCOM, ynyqmnTL KaqecTBo sKcTpynaTa, a Taxxe HOBHCMTL paarpysoqaym npou 3 BonuTenLHocTL sa cuêr cmaónnnsaunn Upoueoca ancmpysmn.Banana MBOÓpeTeHMH saxnmqaewca B TOM, qwoóu co 3 naTL 3 arpy 3 oquoe ycwpoücrao co CTOHOPHHM qepnaom. KOT 0 p 0 e npousaonnr ynanenne...

Podávací zařízení ústřižků pro víceoperační postupový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238673

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležel Miroslav, Fiala Jan, Cvilinek Augustin

MPK: B30B 15/30

Značky: ústřižků, automat, zařízení, podávací, víceoperační, postupový

Zhrnutie / Anotácia:

Podávací zařízení ústřižků pro víceoperační postupový automat, jehož cílem je uspořádání, které umožňuje snadné přestavění podávacího ústrojí pro použití k podávání spojitého materiálu, např. drátu. Tohoto cíle se dosahuje tak, že podávací ústrojí obsahuje v jedné ose za sebou ve směru podávání zasouvací ústrojí, přípravné místo pro polotovar a zaváděcí ústrojí, přičemž zasouvací ústrojí je tvořeno ozubenou kladkou na horním hnacím hřídeli,...

Zařízení k podávání polotovarů do pracovního prostoru lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240429

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koneený Václav, Kramárik Ján, Lácová Margita, Horyna Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: B30B 15/30

Značky: prostoru, zařízení, podávání, polotovarů, pracovního

Text:

...aa nou 7, ycranunnenaon na xopuyce uarasnaa 2 y ero Bxoaoü qacru u uonnpynuneaanm nnacmnauamon npyxnsom 8, aaupenneannü na Kopnyce uara 3 nna.2. Hanpannammun uexaHuau conepmamgñ aaxpenneaaue na xopnyće maraauaa 2 Qurypaym nnanxy 9, uBynneuan 4 puuar I 0 0 ponukou II Ha onanm na era uneq H rpyaou 12 na upyron m nnacrunuamyn upymauy 13 s ponukou 14. Ycranonnenaun aa craunae mpancnnprnaň amen I 5 c Hp 0 ®unLHuuu Kaaannaun no aapymaouy...

Magnetická hlava přísavkového podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235414

Dátum: 15.11.1986

Autori: Drápela Jiří, Tulis Josef, Bělohradský Jiří

MPK: B30B 15/30

Značky: hlava, přísavkového, podavače, magnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší magnetickou hlavu přísavkového podavače přístřihů pro lisy nebo postupové automaty. Podstatou vynálezu je, že v tělese hlavy podavače je uchycena nosná konstrukce, odpružená pružinami a pružnými bloky, na níž je připevněn odpružený doraz kladky a permanentní magnety, podložené zařízením pro stavění výšky. Konstrukční magnetické hlavy podle vynálezu se docílí odstranění časové prodlevy, přídavné namáhání přísavky a její odírání a...

Výklopná podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 228785

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hajný Miroslav

MPK: B30B 15/30

Značky: podpera, výklopná

Zhrnutie / Anotácia:

Výklopná podpěra slouží k podpírání tvářených součástí na ohraňovacím lise. Tvářený přístřih spočívá na nosné páce, otočně uložené na nosiči. Tato nosná páka se vyklápí přímočarým hydromotorem synchronně s pohybem beranu lisu. Na nosné páce je otočně připevněna podpěra přístřihu přiléhající zespoda těsně za přístřih. Podpěra je ovládaná pomocným pákovým zařízením s vačkou.

Zařízení pro polohování pruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239287

Dátum: 15.05.1985

Autori: Teplíkova Jarmila, Erbanová Pavla

MPK: B30B 15/30

Značky: polohování, pruhů, zařízení

Text:

...a přestavitelně spojeny s tyčemi Q,které jsou vedeny pevnými čelistmi g kolem nástroje 5 O. První a druhé pohyblivé čelisti31 g , Q jsou uváděny do pohybu ve směru šipek 31, 36 druhým tekutinovým motorom 3 g /obr. 2, e/. votáčky vřetenaýgg druhého tekutinového motoru g 7 jsou převáděpy na čtyřhran 40, jim na díl Ag se závítem g, kterýmvje poaunován píst E, čím je ovlivňována délka 5 pístu Q a velikost zdvihu g pístu E.Pro posun sevřeného...

Zařízení na přepravu polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231252

Dátum: 01.04.1985

Autori: Leuschner Peter, Schultz Wolfgang, Schmidt Gerhard, Ackert Jürgen, Keller Berthold, Triess Matthias

MPK: B30B 15/30

Značky: prepravu, zařízení, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na přepravu polotovarů mezi sousedními lisy lisovací linky, ve kterém se připravuje polotovar od vykládacího zařízení předcházejícího lisu k podávacímu zařízení lisu následujícího. Cílem vynálezu je vytvoření volného spojení mezi lisy pracujícími v nepřetržitém provozu v lisovací lince tak, aby byly značně sníženy náklady na techniku ovládající synchronizaci lisů. Ke splnění tohoto cíle vynálezu je tedy nutno sestrojit...