B30B 15/28

Bezpečnostné zariadenie pre kontinuálne pracujúci lis pri výrobe materiálových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17301

Dátum: 28.11.2006

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B30B 5/06, B30B 15/28, B27N 3/24...

Značky: dosiek, bezpečnostné, pracujúci, materiálových, kontinuálně, zariadenie, výrobe

Text:

...na vstupe lisu, teda pri zdržaní častí rohože lisovaného materiálu a ich vzájomnom prevrstvení, je röntgenové žiarenie absorbované dostatočne silno na to, aby mohol byť dostatočne rýchlo iniciovaný alarm nazastavenie a/alebo na otvorenie vstupnej štrbiny prípadne lisovacej štrbiny.Ďalšie výhodné opatrenia astvámenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislýchobrázok v schematickom zobrazení pohľad zboku na vstupnú oblasť kontinuálne...

Bezpečnostné zariadenie pre ohraňovací lis a lamelový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5142

Dátum: 05.07.2006

Autori: Sperrer Gerhard, Denkmeier Thomas

MPK: B21D 55/00, B21D 37/20, B21D 37/00...

Značky: ohraňovací, zariadenie, bezpečnostné, nástroj, lamelový

Text:

...tolerančnom rozmedzí.0011 Je však možné tiež uskutočnenie podľa nároku 17, ktorým sa doznačnej miery predíde negatívnemu ovplyvňovaniu lúčového kanála0012 Ďalším uskutočnením, opísaným v nároku 18, je pred dosiahnutím koncovej polohy, definovanej spoľahlivo dráhou presúvania, zaručený prepínacípochod medzi dvoma spínacimi stavmi.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísané vnárokoch 19 a 20,ktorými je možné pozitívne sledovat obe možné...

Spôsob a zariadenie na výrobu a/alebo spracovanie dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6520

Dátum: 05.10.2005

Autori: Op De Hipt Michael, Welk Rudolf

MPK: B21D 28/02, B21D 24/00, B30B 15/28...

Značky: výrobu, dielov, zariadenie, spracovanie, spôsob

Text:

...je dané znakmi nároku 1 a čo sa týka vhodného zariadenia, znakmi nároku 4.0010 Základnou myšlienkou predloženého vynálezu je pole silu prenášajúcichprvkov, v ktorom môžu byt tieto uskutočnené v ľubovoľnom počte, v ľubovoľnomusporiadaní a s ľubovoľnou prenosovou plochou. Sily samé, ktoré sú prenášané silu prenášajúcimi prvkami, môžu byť vyvodzované hydraulický, pneumaticky,silou pružiny, mechanicky alebo elektromotoricky. SiIu prenášajúce...

Hydraulický valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 462

Dátum: 11.07.2003

Autor: Beule Ulrich

MPK: F15B 15/00, F15B 20/00, B30B 15/28...

Značky: válec, hydraulický

Text:

...všetky technicky vyrobiteľné požadované zdvihy. Okrem toho sa vďaka zariadeniu podľa vynálezu získava ešte výhoda, že toto zariadenie nie je obmedzené maximálnou rýchlosťou posuvu. Ako vstupný zdvih, tak aj rýchlosť silového zdvihu sú pri použití zariadenia podľa vynálezu voľne voliteľné,pokiaľ ich technické ochranné opatrenia (existujúci objemový prúd, prierezy prívodov) umožňujú. Okrem toho je do zariadenia podľa vynálezu možné...

Mechanizmus prestavenia dolnej úvrate valcového šmýkadla lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269564

Dátum: 11.04.1990

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 15/28

Značky: smýkadla, válcového, úvrate, mechanizmus, dolnej, prestavenia

Text:

...pri smýkadlách s malými rozmermi, kde dovnútra šmýkadla nie je možne vmontovať servosystém so závitovkou. Mechanizmus taktiež umožňuje automatizované a programové nastavenie dolnej úvrate šmýkadla lisu, tiež dovoluje použiť lis v automatizovanej montáži, hospodárne využiť zdvih šmýkadla a tým znižovať spotrebu tiakového vzduchu.Príklad riešenia mechanizmu prestavenia dolnej úvrate valcového šmýkadla lisu podľa vynálezu je na pripojených...

Ochrana proti přetížení pro měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264102

Dátum: 13.06.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: B30B 15/28, C14B 1/40

Značky: ochrana, přetížení, proti, stroj, měkčicí

Text:

...vytvořit ochranu proti přetížení měkćicího stroja, která by jednak nebyla spojene s nedostatky prostého střižného kolíku a ostatních známých uspořádání, zejměna která by nevyžadovala montážní práce po vzniku přetížení, a jednak by nevyžadovala vysoká konstrukční náklady spojené s hydrauliokou ochranou proti přetížení měkčícího stroje.Uvedené nedostatky se odstraňují a vytčený úkol se řeší ochranou proti přetížení pro měköicí stroj podle...

Zařízení ke kontrole rozdílu otáček na kovoobráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260960

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hofmann Otto

MPK: B30B 15/14, B30B 15/28

Značky: rozdílu, zařízení, kovoobráběcích, kontrole, strojích, otáček

Text:

...npu naneauu qacwow npamenun ynpannamx ncxonorxocnmennno npyr npyra unn npn nónoume nana.Kax sunuo na mur.1, Ha Kourponnpyeuou Bany 9 Ha cwopoae npnnoa H na cmopoHe owöopa MOMHOCTH pacnonomeHo.no onnouy ynpannsmmeny nncxy 1, 2.KOHTp 0 Hb npexpameumx spamammero naueunn nosuomen raxme npn uennoů mna syó- .qawoñ nepeaqax. Ho nepxuewpy oőonx ynpannnmmmx nucuon 1, 2 pa 3 HoMepHo pacnpeeneHuÁnenecw KH. IÍKCJIO JIGIIECTKOB YITPSBJĚHIORIGPO...

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmot u klukového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258250

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vargovčík Ladislav

MPK: B30B 1/26, B30B 15/28

Značky: vyváženie, kľukového, zariadenie, zotrvačných

Text:

...navrhovaného riešenia vyváženie zotrvačných hmôt u klukových lisov pomocou protišmýkadla poháňaného cez ojnicu od vyvažovacej kľuky na kľukovom hriadeli lisu pootočenej voči hlavným kľukám o 180 ° je, že cez ojnicu sú pohúňané nielen posuvné ale aj otočne kmitajüce protizávažia. Tento mechanizmus umožňuje znížiť zotrvačné krútince momenty v pohone lisu. Ďalšou výhodou tohto riešenia je, že hmota protizávažia se nepripočitava k brzdeným...

Pojistka proti přetížení u mechanických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240118

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hudec Jozef, Zvara Ivan

MPK: B30B 15/28

Značky: pojistka, proti, mechanických, lisů, přetížení

Text:

...a dnem válce je umístěno destrukční těleso a v zadním prostoru válce mezi jeho dnem a pístem je tlakové prostředí o stavitelném tlaku, jejíž podstata podle vyíiálezíi spočíva v tom, že do zadniho prostoru válce ústí stavěcí šroub tlaku a uzavíratelííý spojovací průchod s tlakoměrem.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkresu, který značí př-ičný řez pojistkou.Těleso pojistky- má tvar válce 1, uzavře ného na jednom konci...

Poistné zariadenie zabraňujúce preťaženiu mechanických lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238885

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fodor Milan, Kadák Peter

MPK: B30B 15/28

Značky: zariadenie, mechanických, poistné, lisov, zabraňujúce, preťaženiu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabraňujúceho preťaženiu mechanických lisov, ktorý spočíva v tom, že je konštruovaný ako strižný nástroj pozostávajúci zo strižníku a strižnice, v ktorých sú vytvorené najmenej dve strižné hrany, napr. v tvare sústredených medzikruží, medzi ktoré je vložená výmenná strižná doska pevne spojená so strižnicou a prírubou, napr. pomocou skrutiek.

Zařízení pro ochranu a signalizaci poruch mazacího okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237614

Dátum: 16.02.1987

Autor: Fidler Miroslav

MPK: B30B 15/28

Značky: ochranu, zařízení, okruhu, signalizaci, mazacího, poruch

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení dle vynálezu je určeno především pro ochranu a signalizaci tukových mazacích okruhů u vulkanizačních lisů na pneumatiky, kde jsou mnohá mazaná místa nepřístupná a to ani vizuálně. Zařízení se skládá z přetlakového spínače (2), který se instaluje u výstupů z mazacího přístroje a který zajišťuje ochranu přístrojů v okruhu před poškozením z důvodů stoupnutí tlaku následkem ucpání trubky nebo zmáčknutí trubky apod. Přetlakový spínač tento...

Zařízení pro blokování samovolného záběru soukolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248369

Dátum: 12.02.1987

Autor: Růžička Jiří

MPK: B30B 15/28

Značky: soukolí, samovolného, blokování, záběrů, zařízení

Text:

...detailní pohled na zajištěná ozubené kolo sklápěcího mechanismu, na obr. 3 je detailní pohled na odjištěné ozubené kolo právě k bodě záběru otvíracích zubů ozubeného mezikola s otevíraoím ozubem ozubeněho kola a na obr. 4 je detailní pohled na vzájemnou polohu ozubeného kola a ozubeného mezikola během vlastního záběru ozubení při sklápění horní poloviny parní kanory.Na obr. 2, 3 a 4 jsou detailní pohledy z vnitřní strany lisu na soukolí se...

Pojistné zařízení proti přetížení strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231863

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pantůček František, Liščinský Petr, Novák Zdeněk, Auschlag Zdeněk, Černil Miloň

MPK: B30B 15/28

Značky: zařízení, pracovním, proti, zejména, přímočarým, přetížení, pohybem, lisů, strojů, pojistné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistného zařízení proti přetížení pracovních strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů, a jeho předmětem je celkové uspořádání pojistného zařízení. Vynález má za účel zvýšit rychlost přenosu signálu z místa jeho vzniku do ovládacího členu stroje a vyloučit vliv nestejnoměrného prodlužování částí pracovního stroje na činnost zařízení. Tohoto účelu se dosahuje uspořádáním přenosové soustavy signálu v podobě uzavřeného...

Lis pro výrobu výlisků, zejména kuliček a podobných výrobků z drátových odstřižků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234045

Dátum: 15.09.1986

Autor: Leopold Wilhelm

MPK: B30B 15/28

Značky: drátových, podobných, výlisků, kuliček, odstřižků, výrobu, zejména, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Lis pro výrobu výlisků, zejména kuliček a podobných výrobků a drátových odstřižků. Vynález se týká technologie tváření kovů při hromadné výrobě. Vynálezem se v největší míře vyloučí poškození částí nástrojů nebo podavače drátových odstřižků v případech, kdy podavač nedopravil žádný nebo příliš krátký odstřižek mezi lisovnici a lisovník. Podstata vynálezu spočívá v tom, že lisovníku je přiřazen tlumič pro odpružení ve směru lisování, který se...

Bezpečnostní zařízení, zejména pro ovládání lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231130

Dátum: 01.06.1986

Autori: Marek Josef, Kamenec Jaroslav

MPK: B30B 15/28

Značky: ovládání, lisů, zejména, bezpečnostní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostního zařízení, zejména pro ovládání lisů. Sestává ze skupiny základních jednotek a k nim připojitelných přídavných modulů, které jsou navzájem propojeny tak, aby v případě signalizace poruchy kterýmkoliv modulem nebo kteroukoliv jednotkou se stroj okamžitě zastavil nebo nešel spustit. Konstrukce zařízení podle vynálezu vyhovuje nejpřísnějším mezinárodním předpisům týkajících se bezpečnosti při práci s lisy. Vynález je...

Vypínací a signalizační ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229340

Dátum: 01.03.1986

Autori: Brázda Ladislav, Drkal Jan

MPK: B30B 15/28

Značky: otočné, vypínací, stoly, signalizační, ústrojí, zejména, strojů, tvářecích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým, ekonomicky nenáročným způsobem zajistit spolehlivé automatické zastavení rotačního pohybu pohybových částí otočného stolu strojů v případě přetížení nebo havárie pohybových částí kinematických řetězců hlídaných části stroje při současné signalizaci poruchy, např. světelným signálem. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením mechanické dotykové části ústrojí, připojeného ne hnací ústrojí otočné pracovní...